Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ TIP DE ÎNSCRIERE (acesta se pune la dispoziția candidatului de

către comisia de admitere sau se poate descarca de aici)


• Vă rugăm să completați în formular un număr de telefon valabil şi o
adresă de e-mail funcţională, astfel încât să puteți fi contactați în timp util
dacă apar probleme la dosar.
• La completarea opțiunilor vă aducem în atenţie să aveți în vedere
următoarele aspecte:
– Vă recomandăm să vă exprimați preferința pentru fiecare dintre opțiunile
prezentate, în ordinea pe care o doriți dvs. Chiar dacă inițial sunteți admis
la o opţiune din plan secund, după prima rundă de înmatriculare și dacă vă
înmatriculați la opțiunea la care ați fost admis inițial, există posibilitatea să
puteți urca la celelalte opțiuni, ca urmare a redistribuirii locurilor. Această
posibilitate va exista doar dacă se vor elibera locuri ca urmare a
neînmatriculării/retragerii dosarelor de către ceilalți candidați.
– Vă atragem atenţia că există situații în care nu puteți trece toate opțiunile.
De exemplu, nu puteți opta pentru o opţiune la buget dacă ați urmat deja în
regim de buget o altă facultate;

Diploma de bacalaureat, în original sau echivalentă cu aceasta


recunoscută de M.E.N.
.. sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D (dacă un candidat nu
depune diploma în original, el va aduce o adeverinţa de la facultatea unde
are actele în original),
… sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2018
(în original și fotocopie).

Foaia matricolă din liceu, în original;

Cartea de identitate original şi copie simplă care atestă domiciliul în


România/paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).

Certificatul de naştere, original şi copie simplă;

Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui


(dacă este cazul), original şi copie simplă;

Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze


starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice
şi care sunt acestea, dacă este cazul);

Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă


și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, în cazul
studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor, dacă este cazul;
Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană
poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel
mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de
învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă
din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare,
numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un
singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă
între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează
studentul.

Chitanţa de plată a taxei de înscriere:


– Taxa de admitere se achitată ÎNAINTE DE PREZENTAREA DOSARULUI
PENTRU ÎNSCRIERE, prin ordin de plata, la orice filială BRD din ţară (cod
taxa 1231/45). Dovada plăţii va fi anexată dosarului de candidatură. Dacă
doriți să vă înscrieți/înmatriculați sâmbătă sau duminică, puteți achita taxa
până vineri (!!). Precizăm că în aceste două zile sunt deschise în Iași doar
filialele BRD din centrele comerciale Carrefour și Kaufland;

2 fotografii color tip legitimaţie format 2/5 (cu numele scris pe spate):
– acestea vor fi colectate într-un plic sau prinse cu agrafe de marginea
dosarului, pentru a preveni pierderea lor;

Pentru documentele în copie simplă candidaţii vor prezenta


membrilor comisiei, în mod obligatoriu şi documentele originale
(acestea restituindu-se candidatului după certificarea documentelor în
copie).
Notă: prin „fotocopie” se înţelege o copie simplă alb-negru, nelegalizată.
Înscrierea candidaţilor se va putea realiza atât prin deplasare la sediul
FEAA, cât şi electronic, online (la adresa http://inscriere.uaic.ro). În cazul
înscrierii „tradiţionale”, cererea de înscriere şi dosarul plic cu antetul FEAA
se primesc în sala de înscriere. Pentru înscrierea online, documentele
necesare vor fi scanate şi încărcate pe site-ul http://inscriere.uaic.ro.
În cazul înscrierii la două sau mai multe facultăţi:
Candidaţii care se înscriu concomitent la două sau mai multe facultăți vor
depune actele originale la prima opţiune. La celelalte facultăți documentele
vor fi prezentate în copie, la care se adaugă adeverinţa de înscriere la
facultatea unde s-au depus actele originale.

S-ar putea să vă placă și