Sunteți pe pagina 1din 2

Concluzii

Calitatea produselor stimulente, în categoria cărora este inclus şi ceaiul, este o noţiune
foarte complexă, dat fiind faptul că se pune accent tot mai mult pe protectia consumatorului.
Această tendinţă a devenit una dintre cele mai importante elemente concurenţiale, pe lângă preţ.
S-a constatat că preferinţele consumatorilor români au devenit mult mai variate, accelerând astfel
procesul de inovaţie şi de îmbunătăţire a produselor. Făcând referire la piaţa ceaiului, există
tendinţa de a crea diferite amestecuri de plante medicinale creând astfel produse noi pentru nevoi
noi.

În cadrul firmei Laboratoarele Fares Bio Vital Orăştie sunt respectate norme de igienă,
lucru care stă la baza calităţii produselor firmei. În fiecare an sunt demarate programe de
igienizare complete care vizează toate sectoarele fabricii. Acestea cuprind analize microbiologice
(număr total de germeni, bacterii, fungi etc.), făcute de laboratoare acreditate, dar şi analize ale
apei potabile. Conform legislaţiei, firma întocmeşte şi programe de salubrizare în care se fac
teste (echipamente personal, aeromicrofloră, utilaje, suprafeţe de lucru, utilaje).

Trasabilitatea joacă un rol important în cadrul firmei fiind urmărită şi sistematizată în


cadrul dosarelor de serie. Aceste dosare se iniţiază la începerea producţiei unui nou lot de
produse şi le urmăreşte traseul până în depozitul de produse finite, de unde acestea se predau
firmei de distribuţie Fares Trading.

O altă modalitate prin care firma asigură calitatea este reprezentată de analizele care se
fac în timpul procesului de producţie. Acestea sunt făcute în cadrul laboratorului propriu, situat
în incinta fabricii, fapt care duce la depistarea unor nereguli în cel mai scurt timp de la
producerea acestora. Dintre analize amintim: caracteristicile organoleptice ale plantelor, pierdere
prin uscare, conţinut de corpuri străine, caracteristicile oragnoleptice a ceaiului preparat, conţinut
de substanţe active etc.

În timpul acestui studiu am întâmpinat dificultăţi în accesul la informaţii referitoare la firmă,


fiind destul de dificil accesul în cadrul fabricii. Pe de altă parte teoria referitoare la calitatea
ceiurilor este destul de restrânsă şi greu de sintetizat.
În final recomand următoarele măsuri care pot fi luate în domeniul calităţii la Laboratoarele
Fares Bio Vital:

Dezvoltarea continuă a managementului calităţii


Implementarea de noi standarde. De exemplu ISO 22000
Retehnologizarea laboratorului de analize, pentru a putea realiza toate tipurile de analize
necesare
Realizarea de traininguri pentru angajaţi prin care aceştia să înteleagă mai bine
necesitatea monitorizării continue a calităţii în firmă
Angajarea unor noi persoane în cadrul compartimentului Controlul Calităţii pentru a face
faţă mai bine multitudinii de acţiuni pe care aceştia trebuie să le realizeze.

În concluzie, firma Laboratoarele Fares Bio Vital asigură calitatea produselor sale conform
standardelor şi regulamentelor prevăzute de lege.