Sunteți pe pagina 1din 28

O LUME MINUNATĂ

AUXILIAR DE LECTURĂ PENTRU CLASELE DIN


CICLUL PRIMAR

*Fișe de lucru

*Fișe de lectură

*Activități integrate
ARGUMENT

Stimularea interesului pentru lectură începe încă din clasa I,


contribuind nemijlocit la însușirea unei citiri conștiente, corecte și
expresive.Apariția auxiliarului de lectură pentru clasele I-IV, O lume
minunată, a avut ca punct de plecare determinarea mea ca profesor la clasă
de a avea un material bogat și diversificat necesar desfășurării orei de
lectură.

Materialul auxiliarului își găsește unitatea în ciclul primar deoarece


aduce în prim plan o tematică diversă din universul copiilor, contribuie la
formarea capacităților de decodare și creare de texte epice, prin utilizarea
unor strategii didactice eficiente care dezvoltă creativitatea și imaginația
copiilor încă de la vârstă fragedă.

Auxiliarul se bazează pe studierea textelor aparținând genului epic


din creațiile marelui scriitor Ion Creangă.

Pătrunzând în lumea minunată a poveștilor lui Creangă, elevul poate


valorifica mesajul artistic al fiecărei creații în parte, stimulându-se, de
asemenea interesul și pasiunea pentru lectură.

Metodele didactice utilizate în cadrul abordării textelor auxiliarului


fac parte atât din categoria metodelor tradiționale, cât și din categoria
metodelor moderne:conversația, lectura explicativă, exercițiul, povestirea,
jocul didactic, problematizarea, brainstorming-ul, ciorchinele și metoda
cadranelor.

Ca mijloace de învățământ, am utilizat planșe achiziționate din


comerț sau realizate personal, siluete ale personajelor,m CD-uri cu povești,
fișe de autor, culegere de texte literare pentru ciclul primar.

Lucrarea este concepută ca o completare a manualelor școlare și


cuprinde un material bogat în exerciții de aprofundare și dezvoltare, care
pot fi folosite în activitatrea frontală și/sau individuală.Materialul este
structurat în conformitate cu etapele prevăzute de programă, cu un suport
imagistic bogat.

Auxiliarul oferă școlarilor șansa de percepere într-un mod


distractivși interesant experiența învățării, cuprinzând exerciții variate care
îmbină cu ingeniozitate noile informații cu conținuturi care să asigure
formarea competențelor prevăzute de programa școlară în vigoare
progresiv.

Exercițiile variate dau posibiliatea elevilor să-și dezvolte exprimarea


orală și scrisă, să-și dezvolte creativitatea, să formuleze o opinie proprie, să
folosească corect cuvinte, îmbogățindu-și vocabularul și dobândind o bună
competență de comunicare în viața reală.

Sarcinile de atractive, gradate și sub formă de joc, valorifică


experineța concretă a elevului și îl motivează pentru implicare și antrenare
la lucru.

Fișele de lucru oferă spații de scriere( copiere, transcriere,


compunere de cuvinte și propoziții etc. ), precum și rebusuri , careuri,
jocuri.

Prezentul auxiliar însoțește elevul într-o minunată călătorie în


mirifica lume a poveștilor lui Ion Creangă.El va trăi alături de personajele
preferate diferite emoții și va fi părtaș la diverse întămplări, încercând
uneori sa le schimbe finalul poveștilor.
DRAGI COPII,

Vă invit să calatorim împreună prin


tărâmul fermecat al basmelor, poveștilor și povestirilor lui Ion Creangă,
să descoperim cele mai îndrăgite personaje, alături de care vom afla și o
mulțime de lucruri noi, vom învăța prin joc căt de frumoasă este lumea
lui Creangă.

Vă urez drum bun în marea călătorie în lumea carților și nu uitați,


atunci când faceți un popas, să dăruiți o carte, pentru că aceasta este cel
mai bun leac pentru suflet!
CUPRINS

1.URSUL PĂCĂLIT DE VULPE- ION CREANGĂ

2.CAPRA CU TREI IEZI-ION CREANGĂ

3.POVESTEA UNUI OM LENES-ION CREANGĂ

4.AMINTIRI DIN COPILĂRIE-LA CIREȘE


1. SĂ CITIM DUPĂ IMAGINI

1.1. URSUL PĂCĂLIT DE VULPE DE ION CREANGĂ

*Receptarea/decodarea mesajului oral

*Recunoșterea poveștii

*Identificarea personajelor

*Indetificarea comportamentelor și atitudinile personajelor

*Personaje pe scenă
URSUL PĂCĂLIT DE VULPE

de Ion Creangă

1. Ordonează imaginile conform desfăşurării evenimentelor poveştii „Ursul păcălit de vulpe”.


Colorează imaginea care-ţi place cel mai mult.

2. Formulează două propoziţii cu ajutorul imaginii de mai jos. Trasează propoziţia cu o linie roşie,
cuvintele cu linii albastre, iar silabele cu linii verzi.

3. Bifează personajele principale ale poveştii “Ursul păcălit de vulpe”.


4.Trasează drumul ursului până la peşte, fără să atingi cele două linii
exterioare ale traseului.
5.Ursului îi plac peştii. Numără elementele fiecărei mulţimi, apoi
trasează tot atâtea linii verticale câte elemente sunt în fiecare mulţime.
Colorează mulţimea cu mai puţine elemente.

6. Desenează sau taie peştişori pentru a fi tot atâtea elemente câte sunt în
prima mulţime.

7.Colorează steluța din fața enunțurilor care se potrivesc poveștii:

Țăranul avea un car tras de doi boi.

Peștii au mâncat coada ursului.

Întâmplarea se petrece în anotimpul de toamnă.

Vulpea s-a prefăcut că este moartă.

Ursul a greșit că a avut încredere în vulpe.


8.Ce personaj ți-a plăcut din poveste? Motivează alegerea!

................................................................................................................................
................................................................................................................................

9.Acordă calificative personajelor, trasând săgeți:

I S B FB

10.Colorează imaginea, utilizând culori potrivite:

11.Personajele pe scenă-dramatizare
Ursul păcălit de vulpe de Ion Creangă

-Fișă transdiciplinară-

1. Ce ştii despre Ion Creangă? 2. Alcătuieşte enunţuri în care cuvintele


Completează enunţurile: de mai jos, (întâlnite şi în povestea
,,Ursul păcălit de vulpe’’), să aibă
o S-a născut în satul ……………………, înţelesuri diferite.
judeţul
………………….. .  şiret
o Pe mama sa o chema ___________________________________
………………………. ___________________________________
iar pe tatăl său …………………….. . ___________________________________
o A fost mai întâi ………………….. la __________________
biserică,  anina
apoi …………………………, după care a ___________________________________
devenit ……………………… . ___________________________________
o Talentul i-a fost descoperit de către ___________________________________
………….. __________________
………………………., care i-a devenit cel  mână
mai bun prieten. ___________________________________
o A scris ……………......., ___________________________________
……………………., ___________________________________
………………………………… şi minunatele __________________
………………………………………………
…… .
3. Ce gândea ursul? 4. Formulează trei întrebări potrivite
imaginii de mai jos:

__________________________________
____________________________________

SFÂRȘIT
1.2. CAPRA CU TREI IEZI DE ION CREANGĂ

*Receptarea/decodarea mesajului oral

*Recunoașterea poveștii și a personajelor

*Exerciții de dicție

*Reguli de comportare în familie

*Joc de rol
1.Numerotaţi imaginile pentru a obţine ordinea corectă a
desfăşurării evenimentelor , apoi colorează corespunzător.
2.Scrie în norișori prima literă din cuvintele care dau numele personajelor
îndrăgite de tine din această poveste.

3.Colorează tot atâția norișori cu câți iezi a rămas capra!

4.Eu am scris una, tu scrii mai multe.

capră - …………………………..

ied - ...…………………………...

lup - ……………………………..

5.Desparte în silabe cuvintele .


ied - ……………………………..

capră - ………………………….

pedeapsă - ………………………

6.Alcătuieşte propoziţii cu următoarele cuvinte: capră şi lup.


………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...
7.Completează enunțurile:
a) Lupul a mîncat ____________ iezi.
b) Iedul cel mic s – a ascuns în _______________________.
c) A deschis ușa lupului_____________________________.
d) Lupul și – a ascuțit dinții la ________________________.
e)Povestea a fost scrisă de ___________________________.

8.Scrie însușiri pentru iedul cel mic


Iedul cel mic

9.Adevărat sau Fals

Capra avea 3 iezi.

Lupul a mîncat doi iezi.

Iedul cel mic era curajos.

10. Găsește un alt final poveștii!

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Capra cu trei iezi

-Fișă de lectură-

AUTORUL:………………………………………………………………………
………………………………………………………

PERSONAJELE
PRINCIPALE:……………………………………………………………………
……………………………….

PERSONAJE
SECUNDARE:…………………………………………………………………
……………………………………..

PERSONAJE
POZITIVE:………………………………………………………………………
………………………………………

PERSONAJE
NEGATIVE:……………………………………………………………...............
..................................

LOCUL ȘI TIMPUL DESFĂȘURĂRII


ACȚIUNII:………………………….......................................................

ÎNVĂȚĂTURA
TEXTULUI:………………………………………………………………………
………………………………………

SFÂRȘIT
1.3. POVESTEA UNUI OM LENEȘ DE ION CREANGĂ

*Receptarea /decodarea mesajului oral


*Identificarea personajelor
*Identificarea comportamentelor și atitudinilor personajelor
*Personajele pe scenă-dramatizare
1. Încercuiţi variantele corecte:

Sătenii cu leneşul se întâlnesc pe drum cu:

un boier

o cucoană

un grup de străini

Cucoana îi propune leneşului:

să-l lase la moşie

să-l trimită la spânzurătoare

să-i dea de mâncare posmagi

Leneşul:

a acceptat

a refuzat

a preferat să moară decât să-şi înmoaie singur posmagii

Oamenii au hotărât să-l spânzure pe leneş pentru că:

nu avea ce mânca

era grozav de leneş

dădea exemplu rău şi celorlalţi săteni

Învăţătura pe care o reţinem este:

lenevia este soră cu sărăcia şi cu moartea

oamenii sunt datori să muncească


cine munceşte,are satisfacţii

2 Alegeţi din coloana alăturată cuvintele cu sens asemănător cuvântului


„a(se)prinde”:

S-a prins în horă. a se închega

Rochia o prinde bine. a se angaja


S-a prins să o aducă înapoi pe fată. a se potrivi

Maimuţa s-a prins de ramurile copacului. a se înlănţui

Laptele s-a prins. a se agăţa

3 Completaţi după model:

leneşii aceia cucoana aceea

posmagii…… trăsura…………

……………… …………………

……………… ………………….

4 Despărţiţi în silabe cuvintele următoare şi subliniaţi grupurile de vocale


învăţate:

roată…………………………

leoaică…………………………

leoarcă……………………….

aripioară…………………….

înmuiat……………………..

bucuroasă……………………

iepure……………………….

toarce………………………..

turcoaică…………………….

5 Alcătuiţi enunţuri cu următoarele grupuri de cuvinte:

grozav de leneş nemaipomenit de leneş

leneş fără pereche leneş din cale-afară

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

6. Aranjează enunţurile în ordinea desfăşurării întâmplării:

O cucoană a vrut să-l ajute pe leneş.

Trăia odată un leneş pe care sătenii au hotărât să-l spânzure pentru a nu mai da
pildă de lenevire şi altora.

Sătenii au scăpat de leneş.

Leneşul a refuzat posmagii.

7. Explică proverbul:

Lenea este soră bună cu sărăcia.

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

8. Scrie un sfat pentru leneşul din poveste.

................................................................................................................................

9. Ce faci pentru a-ţi ajuta părinţii la treburile casnice ?

................................................................................................................................
................................................................................................................................

10.Desenează o secvență din poveste.


Fişă de lucru în pereche

Povestea unui om leneş , de Ion Creangă


1) Răspunde la întrebări: 1) Răspunde la întrebări:
De ce au hotărât sătenii să-l spânzure pe leneş? De ce au hotărât sătenii să-l spânzure pe leneş?
......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................
De ce a refuzat leneşul propunerea cucoanei? De ce a refuzat leneşul propunerea cucoanei?
......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................

2)Aranjează enunţurile în ordinea desfăşurării 2)Aranjează enunţurile în ordinea desfăşurării


întâmplării: întâmplării:
O cucoană a vrut să-l ajute pe leneş. O cucoană a vrut să-l ajute pe leneş.
Trăia odată un leneş pe care sătenii au hotărât Trăia odată un leneş pe care sătenii au hotărât
să-l spânzure pentru a nu mai da pildă de să-l spânzure pentru a nu mai da pildă de
lenevire şi altora. lenevire şi altora.
Sătenii au scăpat de leneş. Sătenii au scăpat de leneş.
Leneşul a refuzat posmagii. Leneşul a refuzat posmagii.
......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................
......................................................................... .........................................................................
4) a)Subliniază cuvântul greşit din şir: 4) a)Subliniază cuvântul greşit din şir:
*pildă, pentru că , exemplu *pildă, pentru că , exemplu
*posmagi, pâine uscată, cizme *posmagi, pâine uscată, cizme
*pereche, leneş, puturos *pereche, leneş, puturos

b )Eu scriu una , tu scrii mai multe : b )Eu scriu una , tu scrii mai multe :
(model)leneş-leneşi (model)leneş-leneşi
sătean- sătean-
om- om-
car- car-
trăsură- trăsură-
c) Scrie enunţuri în care cuvântul car să aibă
înţelesuri diferite. c) Scrie enunţuri în care cuvântul car să aibă
înţelesuri diferite.
.........................................................................
......................................................................... .........................................................................
.........................................................................
d) Alcătuieşte enunţuri folosind grupurile de
cuvinte: d) Alcătuieşte enunţuri folosind grupurile de
grozav de leneş, fără de pereche. cuvinte:
......................................................................... grozav de leneş, fără de pereche.
......................................................................... .........................................................................
.........................................................................
1.4.AMINTIRI DIN COPILĂRIE DE ION CREANGĂ- LA CIREȘE

*Receptarea /decodarea mesajului oral


*Identificarea personajelor
*Identificarea comportamentelor și atitudinilor personajelor
*Personajele pe scenă-dramatizare
La cireşe

de Ion Creangă

1. Răspunde la următoarele întrebări:

a. Când se petrece întâmplarea?

...............................................................................................................................

b. Cu ce scop s-a dus Nică la mătuşa Mărioara?

…………………………………………………………………………………………..............

c.Unde s-a trezit Nică dintr-o dată?

...............................................................................................................................

d. Ce stricăciuni a făcut Nică?

…………………………………………………………………………………………..............

e.Ce a simţit Nică după cele întâmplate?

…………………………………………………………………………………………………..

2. Marchează cu X enunţurile adevărate:

Odată, iarna, Nică s-a furişat din casă.

Nică s-a bucurat că verişorul său, Ion, nu este acasă.

Nică a cărăbănit cireşele în buzunar.

Moş Vasile şi mătuşa Mărioara erau cam zgârciţi.

Nică dorea să mănânce cireşe.

3. Numerotează ordinea în care s-au petrecut întâmplările:

Lui Nică i-a fost ruşine de fapta săvârşită.

Într-o vară, Nică s-a furişat din casă pentru a se duce să fure cireşe.

Mătuşa Mărioara l-a certat pe Nică.


Nică s-a făcut că îl cere pe verişorul Ion, la scăldat.

Nică s-a trezit în cireşul mătuşii Mărioara.

Părinţii l-au pedepsit pe Nică.

4. Alcătuieşte enunţuri cu ajutorul cuvintelor : jordie, iepureşte,


stricăciune, chelfăneală, cânepă, tulpina. Fii atent ! Enunţurile vor avea
legătură cu conţinutul textului.

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

- Mama -

„Amintiri din copilărie”

de Ion Creangă

(-fragmente de text din cap.


II.)

Iubite cetitoriu,
Multe prostii ăi fi cetit de când eşti.
Ceteşte, rogu-te, şi ceste şi, unde-i vede că nu-ţi vin la
socoteală, ie pana în mână şi dă şi tu altceva mai bun
la ivală,
căci eu atâta m-am priceput şi atâta am făcut.

Data naşterii lui Creangă este incertă. El însuşi afirmă în Fragment de biografie că s-ar fi născut la 1 MARTIE
1837. O altă variantă o reprezintă data de 10 IUNIE 1839, conform unei mitrici (condici) de nou-născuţi din Humuleşti,
publicată de Gh. Ungureanu.

Creangă a mai avut încă şapte fraţi şi surori: Zahei, Maria, Ecaterina, Ileana, Teodor, Vasile şi Petre. Ultimii trei
au murit în copilărie, iar Zahei, Maria şi Ileana în 1919.

Tinereţea lui Creangă este bine cunoscută publicului larg prin prisma operei sale capitale
Titlul
AMINTIRI DINlecturii:
COPILARIE.„AMINTIRI DIN COPILĂRIE – LA CIREŞE”
În 18471.începe
Completează:
şcoala de pe lângă biserică din satul natal. Fiu de ţăran, este pregătit mai întâi de dascălul din
sat, după care mama sa îl încredinţează bunicului matern ("tatul mamei, bunicu-meu David Creangă din Pipirig"), David
Creangă, care-l duce pe valea Bistritei,la Brosteni, unde continuă şcoala.

În 1875 îl cunoaşte pe Mihai Eminescu, pe atunci revizor şcolar , care îl îndeamnă să–şi scrie poveştile şi
amintirile din copilărie. Locuiesc o perioadă în bojdeuca din Ţicău , lângă Iaşi.
Care este titlul lecturii?

_____________________________________________________________

Cine este autorul?

____________________________________________________________

Cine participă la acţiune?

_____________________________________________________________

___________________________________________________________

Unde şi când se petrece acţiunea?

________________________________________________________________
__________________________________________________________

2. Recunoaşte personajul!

„ … mă furişez din casă şi mă duc la moş Vasile, fratele tatei cel


mare, să fur cireşe.”

„S-a dus cu moşu-tău Vasile sub cetate la Codreni.”

„Nu ştiu ce face de se împiedică biata….”

„După ce s-a întors el ruşinat acasă, mi-a tras o chelfăneală.”

3. Desenează o cireaşă în dreptul titlului de poveste care a fost scrisă de


Ion Creangă.

„Fata moşului şi fata babei”


„Sarea în bucate”

„Capra cu trei iezi”

„Ursul păcălit de vulpe”

„Scufiţa Roşie”

„Punguţa u doi bani”

„Soacra cu trei nurori”

4. Cum ai fi procedat tu dacă ai fi fost unul din părinţii lui Nică?

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Ştiaţi că Ion Creangă a fost şi poet?

NU LUCREZI N-AI CE MÂNCA

Ar fi un mare păcat

Omul leneş de-ajutat.

Ştiţi, Dumnezeu ce i-a dat

Omului când l-a creat?

Membre bune-ndrămănoase

Creieri în cap de-ajuns

Minte, grai simţiri, virtute

Toate-n el perfect le-a pus.

Dacă lenea-l dominează,

Singur este vinovat.

Cine ziua nu lucrează

Doarmă noaptea nemâncat!

Bine-a zis biata furnică


Greierului calicind:

Ai petrecut asta vară?

Joac-acum, de-i fi putând!

Iar la iarna viitoare,

Măi jupâne greieruş,

Fii ca mine strângătoare,

Nu tot trage din arcuş...

Ţ-ăi deda corpul la lucru,

Lenea nu te-a domina;

Şi la iarn-având strânsură,

Lipsa-ţi vei întâmpina.

SFÂRȘIT

S-ar putea să vă placă și