Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Data: 08 mai 2014


Disciplina: Logopedia
Subiectul lecţiei: Formarea structurilor perceptiv-motrice de culoare, mărime, formă
Şcoala: Şcoala Aixiliară Internat Nisporeni
Loc de desfăşurare: Cabinetul de logopedie
Propunător: Bolun Mariana – logoped
Tipul lecţiei: De verificare, apreciere şi corectare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor (după Unisciuc)
Scop: Identificarea, sortarea obiectuală şi imagistică, după unul sau mai multe criterii (culoare, culoare-mărime, culoare-formă)
Competenţe operaţionale:
Cognitive:
- Să-şi dezvolte percepţia vizuală şi motrică
- Să-şi dezvolte spiritul de observaţie, atenţia, imaginaţia, gîndirea abstractă şi verbal-logică
- Să recunoască şi să denumească culorile primare
- Să recunoască auditiv şi vizual culoarea, forma, mărimea obiectului
- Să compenseze neajunsurile în dezvoltarea sferei intelectuale, psiho-motorii
- Să pronunţe corect cuvintele, recuperînd tulburarea de limbaj
- Să-şi îmbogăţească vocabularul pasiv şi activ
- Să producă şi să reproducă mesaje orale simple, clare, logice
Psihomotorii:
- Să-şi consolideze motricitatea generală şi a aparatului fono-articulator
- Să realizeze echilibrul dintre inspir-expir
- Să arate părţile corpului
- Să-şi formeze deprinderi de mînuire a creionului şi de haşurare
Afective:
- Să-şi dezvolte simţul de autoapreciere şi formarea trăsăturilor de personalitate
- Să-şi educe atitudinea activă, emoţional-estetică
- Să-şi educe spiritul independenţei în realizarea practică
- Să-şi dezvolte simţurile de ajutor reciproc
Strategii didactice:
a) Metode şi tehnici: demonstraţia articulatorie, conversaţia, explicaţia, imitaţia, demonstrarea, exerciţiul, observaţia, analiza,
comunicarea, comparaţia, dialogul dirijat, discuţii distractive, jocul.
Metode specific logopedice:
- educarea respiraţiei
- dezvoltarea motricităţii generale şi a mişcărilor fono-articulatorii
- dezvoltarea auzului fonematic
Formele de organizare a elevilor: lucrul în grup, lucrul frontal, lucrul individual.
b) Material didactic: ilustraţii, fişe de lucru, tabla magnetică şi alfabetul magnetic, 2 piramide (plus un omuleţ cu diverse
culori), 2 mingi, figuri geometrice de diverse culori, mozaica geometrică (triunghi, patrat), 3 cuburi cu zaruri, balon, vată,
creioane simple şi colorate, 2 oglinzi, calculator.
c) Resurse de timp : 45 minute
Desfăşurarea activităţii:

Momentele activităţii Timp Desfăşurarea activităţii Metode şi procedee


didactice
Moment organizatoric 2’ *Salutul. Conversaţia
*Organizarea elevilor pentru buna desfăşurare a lecţiei; prezentarea
invitaţilor.
*Pregătirea materialelor şi a instrumentelor de lucru (prezentarea).
Moment 3’ - Ghicitoare: Observaţia
neuropsihologic/captarea „În desişul din pădure,
atenţiei Unde-s zmeură şi mure, Conversaţia
Stă stăpînul ăstui loc
Somnoros într-un cojoc.” (Ursul)
Introducerea în 2’ *„Azi sunt eu cam supărată Observaţia
activitate. Şi puţin cam încurcată
Anunţarea subiectului Şi vă rog eu foarte mult Comunicarea
lecţiei şi a obiectivelor Să mă ajutaţi pe rînd
Care-i mare, sau e mic?
Poate m-ajutaţi un pic…
Iar apoi să-mi arătaţi
Ce culoare preferaţi
Să văd de-i rotund, patrat,
…Vă pricepeţi, garantat!
Fiţi atenţi, să nu greşiţi
Trebuie doar să gîndiţi.
Vreţi sau nu să m-ajutaţi,
Cu mine să vă jucaţi?”
*Subiectul lecţiei noastre de azi este să cunoaştem culoarea, mărimea şi
forma obiectelor (arăt fişele (trei) cînd pronunţ fiecare cuvînt).
*Astfel, voi trebuie să recunoaşteţi auditiv şi vizual culoarea, forma şi
mărimea obiectului (arăt fişele cînd pronunţ fiecare cuvînt).
Etapa terapiei 2’ *Dezvoltarea mobilităţii corporale legate de limbajul verbal – Observaţia
recuperatorii generale gimnastica generală:
- ridicarea braţelor sus Demonstraţia
- şezarea mîinilor pe umeri
- mîinile pe lîngă corp Exerciţiul
- punerea mîinilor pe şolduri şi sărituri pe loc
- rotirea braţelor Explicaţia
- scuturarea mîinilor
- deschiderea şi închiderea pumnilor
- rotirea capului stînga-dreapta, a toracelui
- mersul ritmat
*Solicit arătarea următoarelor părţi ale corpului:
- cap, gît, trunchi, mînă (dreapta, stnga), picior, ochi, nas (drept, stîng...
verific atenţia), gură, ureche (dreapta, stînga), degetele mîinii.
6’ *Solicit executarea următoarelor mişcări: (oglinzile logopedice) Demonstraţia
- suflatul aerului pe dosul mîiniii articulatorie
- suflatul într-un balon, fulg de vată (comparăm care se suflă mai uşor) Explicaţia
- mirosul unui parfum, flori Comparaţia
*Solicit executarea următoarelor mişcări: Exerciţiul
- închiderea şi deschiderea gurii Observaţia
- scoaterea şi retragerea rapidă a limbii Conversaţia
- mişcarea limbii în sus şi în jos cu gura deschisă, dreapta-stînga
- repetarea rapidă şi repetată a silabei „la”
- suptul obrajilor
- ţuguierea buzelor (tubuşorul) şi întinderea
- vibrarea buzelor
- umflarea şi retragerea simultană a obrajilor
- mişcarea mandibulei stînga-dreapta
- imitaea tusei, căscatului
*Solicit imitarea unor animale şi păsări: pisica, căţelul, oaia, vaca,
raţa, gîsca, puiul, cucul.
*Solicit pronunţarea următoarelor sunete: am, au, ac, of, om, ou, un,
us, en, ef, er, in, it, în
*Solicit să se pronunţe repede şi corect silabele:
la-la-la,
lap-te-lap-te,
la-ma-la-ma,
tic-tac-tic-tac.
Actualizarea 3’ *Se reactualizează cunoştinţele anterioare referitoare la culorile Dialogul dirijat
cunoştinţelor elevilor cunoscute, figuri geometrice (forme – rotund, patrat, triunghi), mărimi
(mare-mic) – oral, fără demonstraţie.
Dirijarea activităţii 5’ *Acum vreau să văd cum cunoaşteţi voi culorile, formele, mărimile.
- Sandu – piramida-omuleţ Explicaţia
- Maria – tabla şi alfabetul magnetic

- Calculator (lucrul frontal) Exerciţiul


7’
- Sandu – piramida (culorile, formele, mărimile (rotund, cerc, Comparaţia
Minuta fizică (joc mare-mic))
mobil) - Maria – cuburile cu zaruri (culorile, numărul punctelor)
- Fişele cu obiecte şi figuri (mingi, cercuri, pătrate, triunghi) –
culoare, mărime, formă – lucrul frontal
Jocul didactic
3’ - Sandu – 2 mingi (culoare, formă, mărime)
- Joc didactic - Maria – mozaica geometrică (culoare, formă, mărime)

- Conturarea - Sandu – contur cu creionul simplu (hîrciog)


imaginilor din fişe - Maria – contur cu creionul simplu (bufniţa) Conversaţia
Observaţia
- Colorarea 2’ - Demonstarea creioanelor colorate – se numesc culorile.
imaginilor din fişe (Sarcina didactică: numesc fiecare elev ce culoare de creion să ia în
mînă).
- Fixarea
cunoştinţelor - Sandu – colorarea merelor
- Maria – colorarea pătratelor şi cercurilor

2’ - Spune care este mai mare în realitate (fişa de lucru)


- Obiectele-figuri de plastic (elevii le pipăie, numesc culorile, Explicaţia
forma dacă o cunosc) Observaţia
4’ Comparaţia
- Calculator – imagini diverse fructe, legume, obiecte (se numeşte Exerciţiul
ce este în imagine, ce culoare are, ce formă are, ce mărimea poate
avea (după cunoştinţa elevilor) sau comparaţia (ce este mai mare
– ex: mărul sau harbuzul)).

Generalizarea 3’ *Se enumeră activităţile realizate:


cunoştinţelor obţinute Despre ce am vorbit azi la logopedie? Cu ce ne-am ocupat? Puteţi să-mi
ziceţi voi un fruct sau legumă care are culoare roşie şi este rotund (măr,
roşie)? Puteţi să-mi ziceţi voi un fruct sau legumă care are culoare
verde şi este de formă lunguieţ (castravete)?
Ce culori cunoaşteţi, ce forme, ce mărimi?
Evaluarea finală 2’ Fac aprecieri individuale şi asupra modului în care elevii au participat Conversaţia
Încheierea activităţii la activitate (se analizează fişele de lucru). evaluativă
Elevii sunt atenţia la evaluarea profesorului şi încearcă să se
autoaprecieze.
Le mulţumesc pentru lecţia interesantă şi pentru că m-au ajutat să
cunoaştem şi recapitulăm culorile, formele obiectelor, mărimile.