Sunteți pe pagina 1din 9

 1. CS.

Numiţi tehnica de colorare utilizată în micropreparat:


Aujeszky

2.CS. Alegeţi afirmaţia care reprezintă profagul:


Genomul unui fag temperat integrat în cromozomul bacterian

3.CS. Alegeţi elementul de structură ce posedă fenomen de metacromazie:


a) [ ] incluziunile de sulf
b) [ ] incluziunile de glicogen
c) [x] incluziunile de volutină
d) [ ] incluziunile proteice
e) [ ] incluziunile lipidice

4.CS. Alegeți elementul de structură characteristic micetelor:


a) [ ] acizii teichoici
b) [ ] capsula
c) [ ] acizii lipoteichoici
d) [x] membrana nucleară
e) [ ] flagelii
5.6. CM. Alegeţi grupele de medii de cultură compuse conform clasificării lor
după destinaţie:
a) [x] elective
b) [x] diferenţial-diagnostice
c) [ ] de neutralizare
d) [ ] de transport
e) [x] selective

7. CM. Alegeţi grupele de medii de cultură conform clasificării lor după


compoziţie:
a) [x] medii uzuale
b) [ ] medii solide
c) [ ] medii lichide
d) [x] medii compuse
e) [ ] medii semisolide
8.9. CS. Alegeți metoda complexă de evidențiere a granulațiilor de volutină:
a) [ ] Zeihl- Neelsen
b) [x] Albert (NEISER)
c) [ ] Burri-Ginss
d) [ ] Loeffler
e) [ ] Gram
10. CS. Alegeți metoda microscopică de studiere a fimbriilor:
a) [ ] microscopia fluorescentă
b) [ ] microscopia optică cu imersie
c) [x] microscopia electronica
d) [ ] microscopia cu contrast de fază
e) [ ] microscopia optică cu obiectiv uscat
11. CS. Alegeţi microorganismele cu conținut major de peptidoglican:
a) [ ] bacterii Gram-negative
b) [x] bacterii Gram-positive
c) [ ] fungi
d) [ ] virusuri
e) [ ] viroizii

12. CM. Alegeţi obiectele care se sterilizează prin aer fierbinte:


Obiectele din metal (instrumentele chirurgicale)
Mojarele (din porţelan)
Sticla
13. CM. Alegeţi obiectele pentru dezinfectarea cărora se utilizează clorura de
var:
Sputa
fecalele

14.CM. Alegeţi produsele metabolice prin evidenţierea cărora se determină


activitatea peptolitică a bacteriilor:
Hidrogenul sulfurat
15. CM. Alegeți tipurile de multiplicare a fungilor:
a) [ ] biosinteza
b) [ ] replicare
c) [x] germinare
d) [x] sporulare
e) [x] înmugurire
16. CS. Deshidratarea la temperaturi joase în condiţii de vid se numeşte:
a) [ ] congelare
b) [ ] pasteurizare
c) [x] liofilizare
d) [ ] desicare
e) [ ] incinerare

17. CM. Enumerați funcțiile membranei citoplasmtice:


a) [x] implicare în sinteza fosfolipidelor
b) [x] implicare în chemotaxie
c) [ ] sinteza acizilor nucleici
d) [ ] asigură rezistenta sporită în mediul extern
e) [ ] asigură mobilitatea bacteriei

18. CM. Enumerați funcțiile specifice capsulei:


a) [ ] asigură multiplicarea bacteriei
b) [ ] transfer de informație genetică
c) [ ] specificitate antigenică (AgH)
d) [x] rezervă nutritivă
e) [x] împedică desicarea bacteriei

19. CM. Enumerați metodele directe de evidențiere a membranei


citoplasmatice:
a) [x] microscopia electronica
b) [x] plasmoliza
c) [x] plasmoptiza
d) [ ] metoda Burri-Ginss
e) [ ] metoda Foelgen

20. CS. Indicați funcția glicocalixului bacterian:


a) [ ] redă forma celulei
b) [ ] menține presiunea osmotica internă
c) [x] barieră protectoare față de complement
d) [ ] asigură mobilitatea
e) [ ] rol în conjugarea bacteriilor

21. CM. Indicaţi afirmaţiile corecte:


a) [ ] protozoarele sînt microorganisme monocelulare, celule de tip procariot
b) [ ] bacteriile sînt microorganisme unicelulare, celule de tip eucariot
c) [x] fungii sînt microorganisme unicelulare de tip eucariot
d) [x] virusurile conţin numai ARN sau AND
e) [ ] prionii sînt virusurile bacteriilor
22 . CM. Indicaţi afirmaţiile corecte:
a) [x] prionii sînt proteine infecţioase
b) [ ] virusurile conţin ARN şi ADN
c) [x] bacteriile sînt microorganisme unicelulare, celule de tip procariot
d) [ ] fungii sînt microorganisme unicelulare de tip procariot
e) [x] protozoarele sînt microorganisme monocelulare, celule de tip eucariot
23. CM. Indicaţi afirmaţiile corecte:
a) [ ] prionii sînt virusurile bacteriilor
b) [ ] virusurile conţin ARN şi AND
c) [x] fungii sînt microorganisme unicelulare de tip eucariot
d) [x] bacteriile sînt microorganisme unicelulare, celule de tip procariot
e) [ ] protozoarele sînt microorganisme monocelulare, celule de tip procariot
CM Indicaţi afirmaţiile corecte:
a) [x] fungii sînt microorganisme unicelulare de tip eucariot
b) [ ] bacteriile sînt microorganisme unicelulare, celule de tip eucariot
c) [ ] protozoarele sînt microorganisme monocelulare, celule de tip procariot
d) [x] virusurile conţin numai ARN sau AND
e) [ ] prionii sînt virusurile bacteriilor

24. CS. Indicaţi agenţii subvirali care cauzează boli neurologice cu evoluţie
lentă:
a) [ ] viroizii
b) [x] prionii
c) [ ] virusurile
d) [ ] bacteriile
e) [ ] micetele
25. CM. Indicaţi asupra căror grupe de microorganisme posedă activitate
antibioticele polienele nistatina, levorina:
Fungi
Micete levuriforme
26. CM. Indicaţi caracteristicele citoplasmei bacteriene:
a) [ ] are funţie de adaptare a bacteriilor la condiţiile de mediu
b) [ ] este compartimentată
c) [x] densă
d) [x] conţine ribozomi
e) [x] este nefluctuantă
27. CS Ordinea corectă a soluţiilor utilizate în coloraţia Gram este
urmatoarea:
a) [ ] fuxină, Lugol, alcool acetonă, violet de gentiană
b) [x] violet de gentiană, Lugol, alcool acetonă, fuxină
c) [ ] violet de gentiană, alcool acetonă, Lugol, fuxină
d) [ ] fuxină, alcool acetonă, Lugol, violet de gentiană
e) [ ] violet de gentiană, fuxină, alcool acetonă, Lugol
28. CM. Indicaţi care este aplicarea practică a bacteriofagilor:
Tratament
Profilaxie
Diagnostic

.
29.CM. Indicaţi categoriile de clasificare a regnului Procaryotae:
a) [x] Diviziune
b) [ ] Ramură
c) [ ] Grad
d) [x] Ordin
e) [x] Clasă
30 CM. Indicaţi categoriile de clasificare a regnului Procaryotae:
a) [x] Diviziune
b) [ ] Ramură
c) [ ] Grad
d) [x] Ordin
e) [x] Clasă
31 CM. Indicaţi categoriile de clasificare a regnului Procaryotae:
a) [ ] Ramură
b) [ ] Încrengătură
c) [x] Gen
d) [x] Familie
e) [x] Clasă

32 CM. Indicaţi clasificarea coloranţilor după caracterele chimice:


a) [ ] sintetici
b) [ ] naturali
c) [x] neutri
d) [x] bazici
e) [x] acizi
33 CM. Indicaţi clasificarea coloranţilor după natura lor:
a) [x] sintetici
b) [x] naturali
c) [ ] neutri
d) [ ] bazici
e) [ ] acizi
34 CS. Indicaţi cocii care se divid după două planuri reciproc perpendiculare:
a) [ ] Micrococii
b) [ ] Diplococii
c) [x] Tetracocii
d) [ ] Sarcina
35 CS. Indicaţi cocii care se divid după trei planuri reciproc perpendiculare:
a) [ ] Micrococcus
b) [ ] Diplococcus
c) [ ] Tetracoccus
d) [x] Sarcina
e) [ ] Staphylococcus
36 .37.CM. Indicaţi cocii care se divid după un singur plan:
a) [ ] stafilococii
b) [ ] sarcinele
c) [ ] tetracocii
d) [x] streptococii
e) [x] diplococii
38 CS. Indicaţi cocii care se divid în câteva planuri neregulate:
stafilococii
39. CM. Indicaţi coloranţii de culoare galben-brună:
a) [x] vezuvina
b) [ ] cristal violet
c) [ ] fucsina acidă
d) [ ] safranina
e) [x] crizoidina

40 CS. Indicați componența chimică a granulațiilor de volutină:


a) [ ] amidon
b) [ ] glicogen
c) [ ] sulf
d) [ ] lipide
e) [x] polimetafosfați
SAU METAFOSFATI
41. CS. Indicați compoziția chimică a sporilor:
a) [ ] lipide
b) [x] dipicolonat de calciu
c) [ ] fosfolipide
d) [ ] proteine
e) [ ] lipopolizaharide
42.Indicati compozitia chimica care confera rezistenta sporilor

43CM. Indicaţi contribuţiile savantului german R. Koch în microbiologie:


a) [ ] a studiat procesul digestiei intracelulare
b) [x] a introdus condensatorul Abbe
c) [x] a introdus sistemul de imersie
d) [ ] a introdus mediile nutritive lichide
e) [x] a introdus microfotografierea

44CM. Indicaţi contribuţiile savantului german R. Koch în microbiologie:


a) [x] a introdus coloranţii de anilină
b) [x] a introdus sistemul de imersie
c) [x] a introdus mediile nutritive solide
d) [ ] a introdus mediile nutritive cromogene
e) [ ] a pus baza teoriei despre fagocitoză

45CM. Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur în microbiologie:


a) [x] a stabilit respiraţia anaerobă
b) [x] a obţinut vaccinul contra pestei aviare
c) [x] a obţinut vaccinul contra antraxului
d) [ ] a obţinut vaccinul contra variolei
e) [ ] a introdus microfotografierea

46CM. Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur în microbiologie:


a) [x] a demonstrat natura enzimatică a fermentării butirice
b) [x] a demonstrat natura enzimatică a fermentării alcoolice
c) [ ] a obţinut vaccinul contra febrei tifoide
d) [ ] a introdus mediile nutritive semisolide
e) [ ] a introdus coloranţii de anilină

47 CM. Indicaţi contribuţiile savantului L. Pasteur în microbiologie:


a) [ ] a studiat procesul digestiei intracelulare
b) [ ] a obţinut vaccinul contra tuberculozei
c) [ ] a obţinut vaccinul contra brucelozei
d) [x] a obţinut vaccinul contra rabiei
e) [x] a demonstrat natura enzimatică a fermentării lactice

 48. CS. Selectati moleculele de ADN extracromozomial:


a) [ ] mesosomi
b) [x] plasmide
c) [ ] proteine
d) [ ] lizozomi
e) [ ] sulfide
49 CS. Indicaţi denumirea relaţiilor de concurenţă între membrii unei
biocenoze:
a) [x] antagonism
b) [ ] simbioză
c) [ ] sinergism
d) [ ] metabiozm
e) [ ] interferenţă
50 CS. Indicati elementul de structură al celulei bacteriene la care este present
peptidoglicanul:
Peretele cellular
51.CS. Indicati functia sporilor:
a) [ ] asigură nutriția bacteriei
b) [ ] asigură sinteza enzimelor
c) [ ] este sediul metabolismului lipidic
d) [ ] asigură sinteza enzimelor
e) [x] de perpetuare a speciei
52. CS. Indicaţi grupul de medii din care fac parte mediile Olkenitchi şi
Kligler:
a) [ ] elective
b) [ ] de îmbogăţire
c) [ ] uzuale
d) [x] diferenţial-diagnostice pentru acumulare şi identificare primară
e) [ ] lichide
53.CS. Indicaţi în asociaţie cu care acid penicilinele pot fi protejate de beta-
lactamaze:
Clavulanic
54.CS. Indicaţi incluziunile celulare cu importanță in diagnostic:
a) [ ] inccluziuni de sulf
b) [ ] incluziuni lipidice
c) [ ] incluziuni de glicogen
d) [x] incluziuni de volutina
e) [ ] incluziuni de Ca
55.CS. Indicați localizarea cromosomului bacterian:
a) [ ] nucleolul
b) [ ] nucleul
c) [ ] plasmide
d) [x] nucleoidul
e) [ ] nucleotide
56. CS. Indicaţi mecanismul de acţiune a substanţelor oxidante:
a) [ ] inhibă sinteza membranei citoplasmatice
b) [ ] coagulează proteinele celulare
c) [ ] reduc tensiunea superficială
d) [x] acţionează asupra grupurilor sulfhidrile ale proteinelor active
e) [ ] inhibă sinteza acizilor nucleici
57. CS. Indicaţi mecanismul de acţiune a substanţelor tensioactive:
a) [ ] inhibă sinteza membranei citoplasmatice
b) [ ] sinteza proteică
c) [ ] coagulează proteinele celulare
d) [x] reduc tensiunea superficială
e) [ ] acţionează asupra grupurilor sulfhidrile ale proteinelor active
inhibă
58. CS. Indicaţi metoda de sterilizare a ansei bacteriologice:
a) [ ] mecanică
b) [x] ardere la roşu
c) [ ] chimică
d) [ ] incinerare
e) [ ] biologică
59. CS. Indicati metoda indirectă de determinare a mobilității bacteriilor:
a) [ ] metoda Loeffler
b) [ ] metoda Ziehl-Neelsen
c) [ ] metoda Burri-Ginss
d) [x] preparatul umed între lamă şi lamellă
e) [ ] metoda Gram
60. Indicati metoda indirectă de determinare a mobilității bacteriilor
Preparatul picătură suspendată