Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Cultura si identitatea in organizatii :

Cultura org. este produsul oamenilor si activitatilor lor sociale dar si a celor material si spiritual .
Climatul organizational este totalitatea conditiilor ce determin personalitatea organiztiei.

Identitatea organizatiei gradul în care membrii organizatiei se identifica cu organizatia ca un întreg, dându-i
identitate acesteia;

Totalitate cailor prin care organizatia se prezinta pe sine poate fi denumita IDENTITATEA ei

· Ceea ce percep diferitele publicuri se numeste IMAGINEA ei.

Astfel,toate organizatiile au o identitate ,indiferent daca si-o administreaza in mod explicit sau nu si
indiferent daca sunt sau nu constiente de acest lucru.

2. Relatii publice in organizatii :

Relațiile publice reprezintă funcția managerială distinctă care ajută la stabilirea și menținerea unor
limite reciproce de comunicare, la acceptarea reciprocă și la cooperarea dintre o organizație și
publicul ei; ele implică managementul problemelor, ajutându-i pe manageri să fie informați asupra
opiniei publice și să răspundă cererilor opiniei publice; ele definesc și accentuează obligațiile
managerilor de a anticipa tendințele mediului; ele folosesc ca principale instrumente de lucru
cercetarea și comunicarea bazată pe principii etice.

Activitatea de relații publice reprezintă o formă de promovare credibilă, informațiile furnizate fiind
considerate mai veridice decât cele oferite în reclame.În general, trebuie să distingem, pe de o
parte, între relațiile publice ca disciplină științifică și activitatea de relații publice ca aplicație
practică. Dacă prima componentă are un caracter teoretic, a doua are un caracter aplicativ, fiind
fundamentată prin prima.

3. Managementul comportamentului org. :


Comportamentul organizaţional este un termen aplicat studiului sistematic al comportamentului
indivizilor în cadrul grupurilor, inclusiv analiza naturii grupurilor, dezvoltării structurilor în cadrul
grupului şi între grupuri şi procesul de implementare a schimbării.

Comportamentul si cultura organizationala sunt doua concepte care sunt abordate de teoria
organizationala in raporturile acesteia cu mediul organizational.

Prin cultura organizationala se intelege un set de valori distribuite,prin care sunt controlate
interactiunile membrilor unei organizatii.Sunt considerate ca si componente ale culturii starile
de spirit ale membrilor organizatiei precum si modurile de comportament ale acestora pe care
organizatia cauta sa le incurajeze.
Comportamentul organizational-constitue ramura teoriei organizationale care studieaza
ansamblul aspectelor comportamentale ale angajatilor in mediul organizational,prin studii
sistematice la nivel de individ,grup sau organizatie.
4. Managementul performantei :

Managementul Performanţei este unul dintre cele mai importante procese de HR prin prisma
implicaţiilor pe care le are în ceea ce priveşte mai toate dimensiunile vieţii organizaţionale:
capacitatea companiei de a-şi activa talentele, de a crea o scală corectă a valorilor, de a distribui
beneficiile după merit obţinând echitate internă, recunoaşterea şi încurajarea performerilor,
motivarea angajaţilor, etc. În fapt, Managementul Performanţei înglobează toate procesele de HR
care pot contribui la îmbunătăţirea performanţei angajaţilor şi deci nu este un singur proces ci un
cluster de procese diferite dar convergente.

5. Procese ale comunicarii org :