Sunteți pe pagina 1din 32

BORDEROU

A. Piese scrise

1. Memoriu tehnic justificativ


2 . Note de calcul

B. Piese desenate

1. Plan sarpanta - in faza initiala Sc. 1:50

2. Sectiune sarpanta - in faza initiala Sc. 1:50

3. Plan sarpanta - dupa consolidare Sc. 1:50

4. Sectiune sarpanta - dupa consolidare Sc. 1:50

5. Detalii caracteristice - dupa consolidare Sc. 1:20

2
Memoriu tehnic justificativ

S-a cerut reabilitarea acoperisului unei cladiri civile cu sarpanta din lemn, la care elementele
structurale au suferit in timp degradari structurale importante care afecteaza sectiunea
transversala astfel:

 Sectiunea transversala a sipcilor a fost redusa cu peste 50% si se impune inlocuirea lor;
 Sectiunea transversala a capriorilor a fost redusa, in sectiunile critice cu 20%, 30% si 40%;
 se va impune reabilitarea acestora;
 Sectiunea transversala a panelor a fost redusa cu 20%, 30% si 35%; se va impune reabilitarea
lor;
 Sectiunea transversala a popilor a fost redusa cu 20%, 25%; se impune reabilitarea lor;
 Sectiunea transversala a clestilor a fost redusa cu 10%, 15% si 20%; se impune reabilitarea lor.

Cladirea este amplasata intr-o zona de actiune a zapezii de 1.5 KN/m2 si de actiune a
vantului de 0.5 KN/m2.

Distanta interax intre peretii portanti exteriori este de 9.60 m. Panta capriorilor este de 35
grade iar distanta dintre ei este de 75 cm.

Sectiunile initiale ale sarpantei sunt urmatoarele:

 sipci: bs x hs = 3.8 x 5.8 cm ( distanta intre sipci s = 30 cm );


 capriori: bc x hc = 7.5 x 15 cm ( distanta intre capriori c = 75 cm );
 pane: bpana x hpana = 12 x 15 cm;
 popi: bpop x hpop = 12 x 12 cm ( distanta intre popi l = 5 x c = 3.75 m ).

Lemnul folosit la sarpanta este din specia rasinoase cu densitatea ρinv = 500 daN/m2, cu
caracteristica de rezistenta C14, ignifugat, cu clasa de calitate II. Clasa de exploatare 2.

In urma verificarilor la starea limita de rezistenta si la starea limita de serviciu, conform EC 5, s-au
constat urmatoarele:

 Sipci

Datorita degradarilor substantiale ( peste 50% ) a sectiunii sipcilor, s-a decis inlocuirea acestora cu
unele noi cu sectiunea 38 x 58 mm, dispuse la 30 cm intre ele.

 Capriori

Sectiuniea transversala a capriorilor a fost diminuata cu pana la 30%, astfel incat acestia nu mai
prezinta rezistenta si rigiditate suficienta pentru a prelua incarcarile ce le revin. Se propune
reabilitarea lor prin adaugaurea de material lemnos astfel incat sectiunea rezultata sa aiba
dimensiunile 75 x 200 mm. Se vor utiliza cuie pentru prinderea noul material de cel vechi.

3
 Pane

Panele prezinta degradari de pana la 30%. Datorita acestui lucru si a faptului ca distantele de calcul
sunt mari iar lemnul este de o calitate slaba, rezultatele verificarilor, atat la starea limita de rezistenta ca
si la cea de serviciu, sub cu mult sub limita admisa.

In consecinta panele se vor inlocui cu unele noi de sectiune 200 x 200 mm, cu lemn de calitatea C27.

 Popi

In urma verificarilor s-a stabilit ca popi cu sectiunea de 120 x 120 mm, carora le-a fost diminuata
sectiunea cu 20 - 25%, nu necesita consolidare.

Se va introduce totusi un rand suplimentar de popi in zona dintre axul 1 si 2 datorita distantei mari de
calcul care introduce incarcari excesive pe panele din acea zona. Prin introducerea unui nou rand
de popi distanta de calcul se va injumatati.

 Clesti

Chiar daca seciunea clestilor a fost diminuata cu pana la 15%, aceastia prezinta suficienta
rezistenta oentru a putea prelua in siguranta incarcarile ce le revin, in consecinta, nu este necesara
consolidarea acestora.

Intocmit:

Ing. Marcel Ardelean

4
I. Evaluarea incarcarilor
Evaluarea incarcarilor din zapada (CR 1-1-3-2005)

amplasament : Cluj Napoca

ce  1 coeficientul de expunere al amplasametului

ct  1 coeficientul termic

kN
s0k  1.5 valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol (Cluj Napoca)
2
m

α  35

5
Coeficientul de forma pentru incarcarea din zapada
0.8( 60  α)
30 < 35 < 60 μ1   0.667
30
=>
acoperis in 2 pante
μ2  1.6

kN
sk1  μ1  ce  ct  s0k  1 
2
m

kN
sk2  0.5  μ1  ce  ct  s0k  0.5 
2
m

kN
sk3  μ2  ce  ct  s0k  2.4 
2
m

kN kN kN
Sk  2.4 Sd  2.4  1.5  3.6 
2 2 2
m m m

Calculul elementelor sarpantei (EC 5)

Clasa de exploatare : 2

Clasa de rezistenta C14

Combinatia de baza pentru calculul la stari limita ale capacitatii portante

1.35 *
j Gkj + 1.5 * Q.kl +
i  1.5 Ψ0i + Q.kl

Combinatia de incarcarii pentru calculul elementelor sarpantei

1.35 *
j Gkj + 1.5 Q.kl
γGj  γGsup   1.35

Combinatia de baza pentru calculul la stari limita de exploatare normala

j Gkj + Q.kl +
i  1.5 Ψli + Q.kl

6
II. Verificarea sipcilor

1) Calculul la starea limita de rezistenta

σmyd σmzd
 km  1 k.m este factorul de combinare a rezistentelor la
fmyd fmzd
incovoiere care in in considerare efectul incovoierii biaxiale

σmzd σmyd km  0.7 pentru sectiuni rectangulare


 km  1
fmzd fmyd

kmod  fmk
fmd 
γM

kmod1  0.6 pentru incarcari permanente

kmod2  0.8 pentru incarcari de durata medie

γM  1.3 pentru stari limita ultime in combinatia fundamentala

N
fm.k  14 rezistenta caracteristica la incovoiere a lemnului masiv de rasinoase pentru
2 clasa C14
mm

kmod1  fm.k
fmzd 
γM

0.6  Pspz  0.8  Pszdz


kmod  daN  10N
Pspz  Pszdz

Greutate tigla
Dimensiuni sipci Densitate lemn

bs  38mm daN daN


ρl  450 gt  50
3 2
hs  58mm m m

s  30cm distanta intre sipci

α  35deg

7
daN
gsp  bs  hs  ρl  0.992  greutatea proprie a sipcilor
m

gt daN
gts   s  18.312  incarcarea data de tigla care ii revine unei sipci
cos ( α) m

daN
Psp  gsp  gts  19.303  incarcarcarea totala care actioneaza pe sipca
m

daN incarcarea de calcul


Pspd  1.35  Psp  26.06 
m

daN
Pspdy  Pspd  cos ( α)  21.347  incarcarea de calcul dupa axa y-y
m

daN
Pspdz  Pspd  sin ( α)  14.947  incarcarea de calcul dupa axa z-z
m

daN incarcarea caracteristica dupa axa y-y


Pspy  Psp  cos ( α)  15.812 
m

daN
Pspz  Psp  sin ( α)  11.072  incarcarea caracteristica dupa axa z-z
m

Incarcarile de durata medie din zapada pe sipci

daN
Psz  Sk  cos ( α)  s  cos ( α)  48.313  incarcarea din zapada pe o sipca
m

daN
Pszd  1.5  Psz  72.469  incarcarea de calcul
m

daN
Pszdy  Pszd  cos ( α)  59.363  componenta incarcarii de calcul din zapada dupa
m axa y-y

daN
Pszdz  Pszd  sin ( α)  41.567  componenta incarcarii de calcul din zapada dupa
m axa z-z

daN
Pszy  Psz  cos ( α)  39.575  componenta incarcarii caracteristice din zapada dupa
m
axa y-y

daN
Pszz  Psz  sin ( α)  27.711  componenta incarcarii caracteristice din zapada dupa
m
axa z-z

8
0.6  Pspz  0.8  Pszdz
kmodz   0.758
Pspz  Pszdz

kmodz  fm.k N
fmzd   8.162 
γM 2
mm

0.6  Pspy  0.8  Pszdy


kmody   0.758
Pspy  Pszdy

kmody  fm.k N
fmyd   8.162 
γM 2
mm

c  75cm distanta intre capriori

Mz My
σmzd  σmyd 
Wz Wy

Mz 
 Pspdy  Pszdy  c
2
 56.749  N  m  Pspdz  Pszdz  c
2

8 My   39.736  N  m
8

2 2
bs  h s 4 3 bs  h s 4 3
Wz   2.131  10  mm Wy   1.396  10  mm
6 6

Mz N My N
σmzd   2.664  σmyd   2.847 
Wz 2 Wy 2
mm mm

σmzd σmyd
0.7    0.577
fmzd fmyd 0.577  1

σmyd σmzd
0.7    0.57 0.57  1
fmyd fmzd

Sipcile vor fi inlocuite cu sipci noi de aceleasi dimensiuni care verifica la starea limita de
rezistenta.

9
2) Calculul la starea limita de deformatie


ufin  uinst  1  Kdef 
Se va calcula sageata data de incarcarile permanente dupa cele doua axe y-y si z-z.

4
5 Pspy  c
uy.G.inst  
384 E  Iz

E  E0.05

kN modulul de elasticitate pentru clasa C14 (tab. 3.13)


E  4.7
2
mm

3
b s  hs 5 4
Iz   6.179  10  mm
12

4
5 Pspy  c
uy.G.inst    0.224  mm
384 E  Iz

Kdef  0.8 pentru clasa de serviciu 2 (tab. 3.20)


uy.G.fin  uy.G.inst  1  Kdef  0.404  mm 
3
h s  bs 5 4
Iy   2.652  10  mm
12

4
5 Pspz  c
uz.G.inst    0.366  mm
384 E  Iy


uz.G.fin  uz.G.inst  1  Kdef  0.659  mm 

Se va calcula sageata data de incarcarea din zapada dupa cele doua axe y-y si z-z.
4
5 Pszy  c
uy.Q.inst    0.561  mm
384 E  Iz

10
Kdefz  0.25 pentru clasa de serviciu 2 (tab. 3.20)


uy.Q.fin  uy.Q.inst  1  Kdefz  0.702  mm
4
5 Pszz  c
uz.Q.inst    0.916  mm
384 E  Iy

 
uz.Q.fin  uz.Q.inst  1  Kdefz  1.145  mm

umax   uy.G.fin  uy.Q.fin 2   uz.G.fin  uz.Q.fin 2  2.115  mm


c
 5  mm
150

umax  5mm  1

Sipcile noi verifica la starea limita de deformatie.

III. Verificarea capriorilor


Verificarea capriorilor in zone cu degradari maxime de 30%

1) Calculul la starea limita de rezistenta

σmd  fmd

M
σmd 
W

M 
 Pcpd  Pczd  d
2

gt daN
gct   c  45.779  greutatea data de tigla
cos ( α) m

bc  7.5cm

hc  15cm

11
bc  hc  ρl daN
gc   6.18  greutate caprior/ml
cos ( α) m

bs  h s  3  ρl daN greutatea data de sipci ( 3/ml) pe caprior


gcs   3.632 
cos ( α) m

daN incarcarea totala ce descarca pe un caprior


Pcp  gct  gc  gcs  55.592 
m

daN
Pcpd  1.35  Pcp  75.049  incarcarea totala de calcul ce descarca pe un caprior
m

daN
Pcz  Sk  cos ( α)  c  147.447  incarcarea din zapada pe caprior
m

daN
Pczd  1.5  Pcz  221.171  incarcarea de calcul din zapda pe caprior
m

d  3.2m distanta de calcul dintre pane

M 
 Pcpd  Pczd  d
2
 379.161  daN  m
8

2
bc  h c 5 3
Wc   2.812  10  mm
6

M daN
σmd   1.348 
Wc 2
mm

fmk
fmd  Kmod  Kcrt  Kis  Kh 
γM

fmk  mc
λrel.m  zveltetea relativa
σm.crt

mc  0.88 factor de transformare a momentului real in moment echivalent

12
N
fmk  14
2
mm

N
E0.05  4700
2
mm

2
0.75  E0.05  bc N
σm.crt   41.309 
hc  d mm
2

fmk  mc
λrel.m  
σm.crt.r

λrel.m  0.75

Kcrt  1 coeficient care ia in considerare fenomenul de instabilitate

Kis  1 coeficient care ia in considerare efectul sistemului asupra capacitatii portante

 mm 
0.2 
Kh  min  150 1.31 coeficient de inaltime
hc 
 
0.6  Pcpd  0.8  Pczd
Kmod.c   0.749 coeficient ce tine seama de variatia rezistentei cu
Pcpd  Pczd durata de incarcare si cu umiditatea elementului

fmk N
fmd  Kmod.c  Kcrt  Kis  Kh   8.07 
γM 2
mm

N
σmd  13.481 
2
mm
30 N
fmd.r  fmd   fmd  5.649 
100 2
mm

σmd  fmd.r  0

Capriorii din zona degradata (30%) necesita consolidare.

13
2) Calculul la starea limita de serviciu


ufin  uinst  1  Kdef.c 
Calculul sagetii data de incarcarile permanente

3
b c  hc 7 4
I   2.109  10  mm
12

4
5 Pcp  d
uG.inst    7.656  mm
384 E I

Kdef.c  0.8


uG.fin  uG.inst  1  Kdef.c  13.781  mm 
uG.fin.m  1.3uG.fin  17.915  mm

Calculul sagetii data de incarcarile de durata medie

4
5 Pcz  d
uQ.inst    20.306  mm
384 EI

Kdefc  0.25


uQ.fin  uQ.inst  1  Kdefc  25.382  mm 
uQ.fin.m  1.3uQ.fin  32.997  mm

ufin.m  uG.fin.m  uQ.fin.m  50.912  mm

d d
ufin.m  0  16  mm
200 200

Capriorii din zona degradata (30%) necesita consolidare.

14
IV. Verificarea panelor
Verificarea panelor in zone cu degradari maxime de 30%

1) Calculul la starea limita de rezistenta

σmzd σmyd
Km   1
fmzd fmyd

σmzd σmyd
 Km 1
fmzd fmyd

Mz
σmzdp 
Wz

d  3.2 m deschiderea de calcul dintre 2 pane

c  0.75 m distanta intre capriori

 gt  d
Ppt    c  cos ( α)   146.493  daN incarcarea din invelitoare
 cos ( α)  cos ( α)

Pptd  1.35  Ppt  197.765  daN

bs  0.038 m

hs  0.058 m

 b s  hs  ρl 3  d
Pps     c  cos ( α)   8.718  daN incarcarea din sipci
 cos ( α) m  cos ( α)

Ppsd  1.35  Pps  11.769  daN

hc  0.15 m bc  0.075 m

b c  hc  ρl d
Ppc   cos ( α)   19.777  daN incarcarea din capriori
cos ( α) cos ( α)

Ppcd  1.35  Ppc  26.698  daN

15
bp  12cm

hp  15cm

daN greutatea proprie a panei


gpp  bp  hp  ρl  8.1 
m

daN
gppd  1.35  gpp  10.935 
m

d
 
Ppz  Sk  cos ( α)  cos ( α)  c 
cos ( α)
 471.832  daN incarcarea din zapada

Ppzd  1.5  Ppz  707.747  daN

Pp  Pptd  Ppsd  Ppcd  Ppzd  943.98  daN

Pp.y  Pp  cos ( α)  773.263  daN

Ppz  Pp  sin ( α)  541.445  daN

lp  7  c  c  4.5 m

 Pptd  Ppsd  Ppcd  Ppzd  cos (α)  4  l 2


2 p
gppd  lp lp
Mz    17.675  kN  m
8 8

2
bp  hp 5 3
Wz   4.5  10  mm
6

30 5 3 se reduce modulul de rezistenta cu 30% pentru a


Wz.r  Wz   Wz  3.15  10  mm
100 tine cont de degradari

Mz N
σmzd   56.112 
Wz.r 2
mm

fmk
fmzd  Kmodp  Kcrt  Kis  Kh 
γM

fmk  mc mc  0.88
λrel.mp 
σm.crt

16
2
0.75  E0.05  bp N
σm.crtp   75.2 
hp  l p mm
2

30 N
σm.crtp.r  σm.crtp   σm.crtp  52.64 
100 2
mm

fmk  mc
λrel.mp   0.484
σm.crtp.r

Kcrt  1  150mm  0.2 


Khp  min   1.3 1
 h p  
Kis  1

daN
gppd  10.935 
m

Pppy  
 
 Pptd  Ppsd  Ppcd  cos ( α)  4
 1.72 
N
lp mm

N
Pppyd  gppd  Pppy  1.829 
mm

Ppzd  cos ( α)  4 N
Ppzyd   5.153 
lp mm

0.6  Pppyd  0.8  Ppzyd


Kmodp   0.748 γM  1.3
Pppyd  Ppzyd

fmk N
fmzd  Kmodp  Kcrt  Kis  Khp   8.051 
γM 2
mm

My N
σmyd   2.847 
Wy 2
mm


sin ( α)  Pptd  Ppsd  Ppcd  Ppzd  4 2
 lp

lp
My   12.183  kN  m
8

17
2
hp  bp 5 3
Wy   3.6  10  mm
6

30 5 3
Wy.r  Wy   Wy  2.52  10  mm
100

My N
σmyd   48.343 
Wy.r 2
mm

fmk
fmyd  Kmodp  Kcrt  Kis  Khp 
γM

2
0.75  E0.05  hp N
σm.crtp   146.875 
bp  l p mm
2

30 N
σm.crtp.r  σm.crtp   σm.crtp  102.813 
100 2
mm

fmk  mc
λrel.mp   0.346
σm.crtp.r

Pppdz  
 
 Pptd  Ppsd  Ppcd  sin ( α)  4
 1.204 
N
lp mm

Ppzd  sin ( α)  4 N
Ppzdz   3.608 
lp mm

Km  0.7
0.6  Pppdz  0.8  Ppzdz
Kmod.p   0.75
Pppdz  Ppzdz

fmk N
fmyd  Kmod.p  Kcrt  Kis  Khp   8.076 
γM 2
mm

σmzd σmyd σmzd σmyd


Km   10 Km    10.864
fmzd fmyd fmzd fmyd

σmzd σmyd σmzd σmyd


 Km 10  Km  11.159
fmzd fmyd fmzd fmyd

18
Panele necesita consolidare in zonele cu degradari

2) Calculul la starea limita de serviciu

ufin  uinst  1  Kdef  


Calculul sagetii data de incarcari permanente dupa axele y-y si z-z

Ppty  Ppt  cos ( α)  120  daN Pptz  Ppt  sin ( α)  84.025  daN

Ppsy  Pps  cos ( α)  7.141  daN Ppsz  Pps  sin ( α)  5  daN

Ppcy  Ppc  cos ( α)  16.2  daN Ppcz  Ppc  sin ( α)  11.343  daN

9
E  4.7  10 Pa
3
bp  hp 7 4
Iz   3.375  10  mm
12 Ppty  Ppsy  Ppcy  4   l 4
 pp
g  p
5  lp
ug.inst.y     45.614  mm
384 EI z

ug.inst.ym  1.3ug.inst.y  59.299  mm

 
ug.fin.y  ug.inst.ym  1  Kdef  106.738  mm

3
hp  bp 7 4
Iy   2.16  10  mm
12

  Pptz  Ppsz  Ppcz  4  4


   lp
5  l
ug.inst.z  
p   46.923  mm
384 EI y

ug.inst.zm  1.3ug.inst.z  60.999  mm


19

ug.fin.z  ug.inst.zm  1  Kdef  109.799  mm 
Calculul sagetii data de incarcarile din zapada

Ppzy  Ppz  cos ( α)  443.525  daN Ppzz  Ppz  sin ( α)  310.56  daN

3
bp  hp 7 4
Iz   3.375  10  mm
12

Ppzy  4 4
 lp
5 lp
uq.inst.y    132.704  mm
384 E  Iz

uq.inst.ym  1.3uq.inst.y  172.515  mm

Kdef  0.25


uq.fin.y  uq.inst.ym  1  Kdef  215.644  mm 
3
hp  bp 7 4
Iy   2.16  10  mm
12

Ppzz  4 4
 lp
5 lp
uq.inst.z    145.188  mm
384 E  Iy

uq.inst.zm  1.3uq.inst.z  188.744  mm


uq.fin.z  uq.inst.zm  1  Kdef  235.93  mm 

umax   ug.fin.y  uq.fin.y 2   ug.fin.z  uq.fin.z 2  472.714  mm


lp  4.5 m

lp lp
 22.5  mm umax  0
200 200
20
Este necesara consolidarea panelor in zonele degradate

V. Verificarea popilor
Verificarea popilor in zone cu degradari maxime de 25%

1) Calculul la starea limita de rezistenta

Se verifica daca intervine flambajul

fc0k
λrel 
σc.crt

N rezistenta caracteristica a lemnului masiv de rasinoase solicitat la


fc0k  16
2 compresiune paralela cu fibrele (tab. 3.8)
mm

2 lf
π  E0.05 λ 
σc.crt  i
2
λ

9 lf  1200mm lungime de flambaj, considerata intre


E0.05  4.7  10 Pa
contrafisa si talpa

I
i 
A

hpop  12cm bpop  12cm

3
bpop  hpop 7 4
I   1.728  10  mm
12

2
Apop  bpop  hpop  0.014 m

I lf
i   34.641  mm λ   34.641
Apop i

2
π  E0.05 N
σc.crt   38.656 
2 2
λ mm

21
fc0k
λrel   0.643
σc.crt

0.64  05  0 intervine flambajul

Se verifica relatia

σc0d
1
Kc  fc0d

FG  FQ 2
An  Apop  0.014 m
σc0d 
An

gt  500 Pa

gt d 3
gpopt    lp  1.073  10  daN
cos ( α) cos ( α)

3
gpoptd  1.35  gpopt  1.449  10  daN incarcarea de calcul din tigla pe pop

bs  hs  ρl 3 daN
gs    3.632 
cos ( α) m 2
m

gpopsd  1.35   gs   l   86.201  daN


d
incarcarea de calcul din sipci pe pop
 cos ( α) p

bc  hc  ρl 1 daN
gc    8.24 
cos ( α) c 2
m

gpopcd  1.35   gc   l   195.556  daN


d
incarcarea de calcul din caprior pe pop
 cos ( α) p

gpd  bp  hp  ρl  lp  1.35  49.208  daN incarcarea de calcul din pana pe pop

Hpop  2.3m

gpopd  1.35  bpop  hpop  ρl  Hpop  20.12  daN

3
FG  gpoptd  gpopsd  gpopcd  gpd  gpopd  1.8  10  daN

22
d 3
gpopz  Sk  cos ( α)   lp  3.456  10  daN
cos ( α)

3
gpopzd  1.5  gpopz  5.184  10  daN

3
FQ  gpopzd  5.184  10  daN

FG  FQ N
σc0d   4.85 
An 2
mm

1
Kc 
2 2
K K  λrel

βc  0.2 pentru lemn masiv

 
K  0.51  βc  λrel  0.5  λrel   0.721
2

1
Kc   0.955
2 2
K K  λrel

7
fc0k  1.6  10 Pa

0.6  FG  0.8  FQ
Kmod   0.748
FG  FQ

Kmod  fc0k N N
fc0d   9.212  σc0d  4.85 
γM 2 2
mm mm

1 N
fc0dr  fc0d   fc0d  6.909 
4 2
mm

σc0d
 0.735
Kc  fc0dr

Popul cu degradari maxime de 25% verifica la starea limita de


0.735  1
rezistenta si nu este necesara consolidarea acestuia

23
VI. Verificarea clestilor

Se verifica clestii pe care sprijina pana de coama

hclesti  15cm bclesti  5cm lclesti  375cm dclesti  160cm

l.clesti = lungimea de calcul a clestilor

d.clesti = distanta dintre pana de coama si pana curenta

gclestip  1.35  bp  hp  ρl  lclesti  41.006  daN

gclestipd  1.35  gclestip  55.358  daN incarcarea de calcul din pana

gclestit  gt  dclesti  lclesti  300  daN

gclestitd  1.35  gclestit  405  daN incarcarea de calcul din tigla

gclestic  hc  bc  ρl  dclesti  6  48.6  daN

gclesticd  1.35  gclestic  65.61  daN incarcarea de calcul din capriori

gclestis  hs  bs  c  ρl  30  22.316  daN

gclestisd  1.35  gclestis  30.126  daN incarcarea de calcul din sipci

Pclesti  gclestipd  gclestitd  gclesticd  gclestisd  556.094  daN

2
bclesti  hclesti 5 3
Wclesti  2   3.75  10  mm
6

Pclesti  dclesti
Mclesti   222.438  daN  m
4

Mclesti daN
σclesti   59.317 
Wclesti 2
cm
24
7
γM  1.3 fmk  1.4  10 Pa

fmk daN
fmd  Km   75.385 
γM 2
cm

15 daN
fmdr  fmd   fmd  64.077 
100 2
cm

fmd  σclesti  1 Clestii cu degradari maxime de pana la 15% verifica la starea limita
de rezistenta

Consolidarea elementelor sarpantei


I. Consolidarea capriorilor

a) Calculul la starea limita de rezistenta

Se vor consolida capriorii prin adaugarea de material, rezultand intr-o noua seciune de
dimensiuni 7.5 cm X 20 cm

bc  75mm hc  200mm
2
bc  h c 5 3
Wc   5  10  mm
6

Mc 
 Pcpd  Pczd  d
2
 3.792  kN  m
8

Mc N
σmd   7.583  9
Wc 2 E0.05  4.7  10 Pa
mm

2
0.75  E0.05  bc N
σm.crt   30.981 
hc  d mm
2

fmk  mc
λrelm   0.631 mc  0.88
σm.crt

25
λrelm  0.75  1 ncrt  1

fmk N
fmd  Kmod  Kcrt  Kis  Kh   8.06 
γM 2
mm

σmd  fmd  1 Capriorii consolidati verifica la starea limita de rezistenta

b) Calculul la starea limita de serviciu

3
b c  hc 7 4
Ic   5  10  mm
12

4
5 Pcp  d
uG.inst    3.23  mm
384 E  Ic
Kdef  0.8

 
uG.fin  uG.inst  1  Kdef  5.814  mm

4
5 Pcz  d
uQ.inst    8.567  mm
384 E  Ic
Kdef  0.25

 
uQ.fin  uQ.inst  1  Kdef  10.708  mm

d
ufin  uG.fin  uQ.fin  16.522  mm  16  mm
200

Capriorii consolidati verifica la starea limita de deformatie

II. Consolidarea panelor


In urma rezultatelor slabe, obtinute la verificarile la starea limita de rezistenta si starea limita de
serviciu, datorate degradarilor considerabile, s-a decis consolidarea prin introducerea unui nou rand
de popi, intre axul 1 si axul 2, pentru a micsora distanta de calcul.

Panele degradate vor fi inlocuite cu unele noi, si se va relua calculul pentru distanta de calcul cea ma
mare, intre axul 3 si axul 4 ( 3.8 m).

a) Calculul la starea limita de rezistenta


σmzd σmyd
Km   1
fmzd fmyd

26
σmzd σmyd
 Km 1
fmzd fmyd d  3.2 m

Mz c  0.75 m
σmzd 
Wz

Lp  5  c  c  3 m lungimea de calcul la pane

gt d
Ppt   c  cos ( α)   146.493  daN
cos ( α) cos ( α)

Pptd  Ppt  1.35  197.765  daN incarcarea de calcul din tigla

bs  0.038 m

hs  0.058 m

b s  hs  ρl 3 d
Pps    c  cos ( α)   8.718  daN
cos ( α) m cos ( α)

incarcarea de calcul din sipci


Ppsd  Pps  1.35  11.769  daN

 b c  hc  ρl d 
Ppcd  1.35    cos ( α)    35.598  daN incarcarea de calcul din capriori
 cos ( α) cos ( α) 

Noile pane vor avea dimensiunile:

bp  20cm hp  20cm

N
fmk  27 rezistenta caracteristica la incovoiere a lemnului pentru clasa de calitate C27
2
mm

kN modulul de elasticitate pentru clasa de calitate C27


E0.05  8
2
mm

daN
gp  bp  hp  ρl  18 
m

27
daN
gpd  1.35  gp  24.3 
m

d
Ppz  Sk  cos ( α)  cos ( α)  c   471.832  daN
cos ( α)

Ppzd  1.5  Ppz  707.747  daN

Pp  Pptd  Ppsd  Ppcd  Ppzd  952.879  daN

Ppy  Pp  cos ( α)  780.553  daN

Ppz  Pp  sin ( α)  546.549  daN


cos ( α)  Pptd  Ppsd  Ppcd  Ppzd  4 
 Lp
2
2
gpd  Lp Lp
Mz    11.982  kN  m
8 8

2
bp  hp 6 3
Wz   1.333  10  mm
6

Mz N
σmzd   8.986 
Wz 2
mm

fmk
fmzd  Kmod  Kcrt  Kis  Kh 
γM

2
0.75  E0.05  bp N
σm.crt   400 
hp  Lp mm
2

fmk  mc
λrel.m   0.244
σm.crt

 150mm  0.2 
Kh  min   1.3  0.944
h
 p  

28
daN
gpd  24.3 
m

Ppdy 
 Pptd  Ppsd  Ppcd  cos (α)  4  2.677 
N
Lp mm

N
Ppdyt  gpd  Ppdy  2.92 
mm

Ppzd  cos ( α)  4 N
Ppzapdy   7.73 
Lp mm

0.6  Ppdyt  0.8  Ppzapdy


Kmod   0.745
Ppdyt  Ppzapdy

γM  1.3

fmk N
fmzd  Kmod  Kcrt  Kis  Kh   14.611 
γM 2
mm

My
σmyd 
Wy


sin ( α)  Pptd  Ppsd  Ppcd  Ppzd  4
 Lp
2 
Lp
My   8.198  kN  m
8
2
hp  bp 6 3
Wy   1.333  10  mm
6

My N
σmyd   6.149 
Wy 2
mm

2
0.75  E0.05  hp N
σm.crt   400 
bp  Lp mm
2

fmk  mc
λrel.m   0.244
σm.crt

29
 150mm  0.2 
Kh  min   1.3  0.944
h
 p  

Ppz 
 Pptd  Ppsd  Ppcd  sin(α)  4  1.875 
N
Lp mm

Ppzd  sin ( α)  4 N
Ppzdz   5.413 
Lp mm

0.6  Ppz  0.8  Ppzdz


Kmod   0.749
Ppz  Ppzdz

fmk N
fmyd  Kmod  Kis  Kcrt  Kh   14.678 
γM 2
mm

σmzd σmyd
0.7    0.849
fmzd fmyd

σmzd σmyd
 0.7   0.908
fmzd fmyd

Noile pane cu sectiune 20X20 cm si clasa de calitate C27, verifica la starea limita de rezistenta.

b) Calculul la starea limita de serviciu


ufin  uinst  1  kdef 
Calculul sagetii data de incarcarile permanente dupa axel y-y si x-x

Ppty  Ppt  cos ( α)  120  daN Pptz  Ppt  sin ( α)  84.025  daN

Ppsy  Pps  cos ( α)  7.141  daN Ppsz  Pps  sin ( α)  5  daN

Ppcy  Ppc  cos ( α)  16.2  daN Ppcz  Ppc  sin ( α)  11.343  daN

kN
E  8
2
mm

3
bp  hp 8 4
Iz   1.333  10  mm
12

30
  Ppty  Ppsy  Ppcy  4   L 4
gp   p
5  Lp
ug.insty     2.068  mm
384 E I z

kdef  0.88


ug.finy  ug.insty  1  kdef  3.887  mm 
3
hp  bp 8 4
Iy   1.333  10  mm
12

 Pptz  Ppsz  Ppcz  4  L 4


Lp p
5
ug.instz    1.323  mm
384 E  Iy


ug.finz  ug.instz  1  kdef  2.488  mm 

Calculul sagetii date de zapada

Ppzd
Ppzy   cos ( α)  386.502  daN
1.5

Ppzd
Ppzz   sin ( α)  270.631  daN
1.5

Ppzy  4 4
 Lp
5 Lp
uq.insty    5.095  mm
384 E  Iz

kdef  0.25


uq.finy  uq.insty  1  kdef  6.369  mm 

Ppzz  4 4
 Lp
5 Lp
uq.instz    3.568  mm
384 E  Iy

31
 
uq.finz  uq.instz  1  kdef  4.46  mm

umax   ug.finy  uq.finy 2   ug.finz  uq.finz 2  12.388  mm

Lp  3 m

Lp
 15  mm
200

Lp
umax  1
200

32
33

S-ar putea să vă placă și