Sunteți pe pagina 1din 2

Bit

De la Wikipedia, enciclopedia liberă


În metrologie, statistică și informatică, un bit (simbol: b) este unitatea de măsură pentru cantitatea de informație. Un bit este
cantitatea de informație necesară pentru reducerea incertitudinii la jumătate. Termenul a fost introdus de matematicianul și
statisticianul american John Wilder Tuckey ca o prescurtare combinată a cuvintelor engleze binary digit („cifră binară”), într-un
articol din 1958, scris pe vremea când lucra cu John von Neumann la proiectarea unor modele timpurii de computere. În același timp
în limba engleză a bit înseamnă „un pic”, „puțin”, „o mică parte din ceva”; astfel pentru vorbitorii de limbă engleză cuvântul bit are
și un sens intuitiv.

Un bit poate fi stocat de către un dispozitiv digital sau alt sistem fizic care există în fiecare dintre cele două stări distincte posibile.
Acestea pot fi cele două stări stabile de un flip-flop (circuit bistabil), două poziții ale unui întrerupător electric, două tensiuni distincte
sau nivelele de moment permise de un circuit, două nivele distincte de intensitate a luminii, două direcții de magnetizare sau
polarizare magnetică, orientarea reversibilă dublă a ADN catenar
, etc.

Exemple de calcul a cantității de informație:

Să presupunem că vedem un zar, dar suntem prea departe ca să vedem ce număr a ieșit. Numărul poate avea 6 valori (1, 2, 3, 4, 5, 6).
Cineva ne spune ca numărul este mai mic decât 4. Acum numărul de valori posibile este doar 3 (1, 2, 3). Cantitatea de informație care
ne-a fost dată este deci 1 bit, deoarece incertitudinea s-a înjumătățit: de la 6 la numai 3 valori posibile.

Dacă ni s-ar fi spus că numărul ieșit este mai mare decât 4, atunci numărul variantelor rămase ar fi fost 2, iar cantitatea de informație
primită ar fi fost log2(6/2) respectiv 1,584962500721156 biți.

Un bit mai are și semnificația fizică a unei celule de memorie a unui calculator care poate conține doar una din două variante posibile:
sau 0, sau 1. De aceea, cantitatea de informație stocată într-un bit de calculator este chiar de 1 bit. În funcție de conotația sa, un bit
mai poate fi reprezentat și prin perechile „da/nu”, „alb/negru”, „adevărat/fals”.

Alte exemple:

electrotehnică: un circuit electric cu două stări care poate genera o tensiune fie de 0, Vfie de 5 V;
mecanică: un pix care are mina ori scoasă ori retrasă înăuntru;
mecanică: ușile de tramvai deschise sau închise (dacă ignorăm toate situațiile de tranziție, instabile, de obicei de
scurtă durată).
Toate calculatoarele actuale au la baza lor prelucrarea biților
, într-o formă sau alta.

Cuprins
Legătura dintre partea fizică și cea logică
8 bit, 16 bit, 24 de bit, 32 de bit,64 bit
Note
Bibliografie
Legături externe
Vezi și
Legătura dintre partea fizică și cea logică
În computere biții au și o implementare materială, fizică. Această implementare concretă nu este însă standardizată (nu este la fel
pentru toate computerele). Ca exemplu, la un computer trecerii curentului printr-un anume punct i se asociază cifra binară 0, iar lipsei
curentului cifra 1. La alte computere asocierea aceasta poate fi inversă.

O structură de opt biți formează un octet, numit și bait, de la cuvântul englez byte, cu simbolul O respectiv B. O cantitate de
informație de 210=1024 octeți poartă denumirea (inexactă) de 1 kilooctet (1 kO, 1 kB).

Se recomandă însă folosirea în scris a acestor unități numai în forma de singular: 8 bit (nu 8 biți) și 1024 bait (nu 1024 baiți).

Denumirile exacte, corecte, dar încă puțin răspândite, sunt:

210 = 1024 octeți = 1 kB (1 Kilobait).


1000 octeți = 1 kO (1 kilooctet).

8 bit, 16 bit, 24 de bit, 32 de bit,64 bit


În sistemul binar, un număr de n biți are în general capacitatea de a reprezenta o valoare întreagă între 0 și 2n-1 (un număr total de 2n
valori posibile). Astfel, cu 8 biți (măsură denumită de obicei octet) se pot reprezenta toate numerele naturale între 0 și 255 (28=256);
16 biți înseamnă valori posibile între 0 și 65.535; 24 de biți pot reține valori până la 16.777.215, iar 32 de biți până la 4.294.967.295

Note

Bibliografie

Legături externe

Vezi și
Sistem binar
Octet
Prefixe binare
Logică binară
Programare

Adus de la https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Bit&oldid=11944481

Ultima editare a paginii a fost efectuată la 4 martie 2018, ora 17:26.

Acest text este disponibil sub licențaCreative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice
; pot exista și clauze
suplimentare. Vedeți detalii la Termenii de utilizare.