Sunteți pe pagina 1din 26

1 Fitoestrogenii, alternativa naturală.

...........................................................................................................................

Fitoestrogenii,
alternativa
naturală.
2 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

Cuprins
Hormonii 3

Fitohormonii 4
Efectele benefice ale hormonilor vegetali
asupra sănătății umane 4
Hormonul de creștere al plantei 5
Hormonul de stres al plantei (PSH) 6
Hormonul imunitar al plantei ( PIH ) 6
Anatomie - aspecte fiziologice 8
Sistemul endocrin 8
Glandele sistemului endocrin 9
Tulburări hormonale feminine 10
Cum se diagnostichează dezechilibrele hormonale? 10
Nivel ridicat de estrogen 12
Nivel scăzut de estrogen 12
Nivel ridicat de progesteron 13
Nivel scăzut de progesteron 14
Terapia hormonală clasică 14
Terapia de substituție hormonală 15

Fitoestrogenii 16
Ce sunt fitoestrogenii şi cum acţionează ei în organism? 16
Ce proprietăţi au plantele estrogenice? 16
De ce recomandăm plantele estrogenice? 16
Beneficiile fitoestrogenilor pentru sănătate 17
Care sunt plantele estrogenice? 17
Avantajul administrării fitoestrogenilor 18

Plante care stimulează secreția de progesteron 19


Plante cu acțiune reglatoare hormonală feminină 20
Stimulente hormonale masculine și feminine 22
Dietă bogată în fitoestrogeni 23
3 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

Hormonii
Hormonul (grec. ορμόνη, - horman, hormanus
- a pune în mișcare, a trezi) este o substanță
biochimică care transmite informații de la
un organ sau țesut la altul care stimulează și
coordonează activitatea anumitor organe sau a
întregului organism.

Practic, un hormon este o substanță fiind transportați pe calea sanguină la


produsă de una sau mai multe tipuri organul țintă.
de celule care afectează celulele din Hormonii produși de plante se
altă parte a organismului. Numai o numesc fitohormoni (au de exemplu
mică cantitate dintr-un hormon este un nucleu format din o grupare
necesară pentru a altera metabolismul fenolică și steroidă) și asemănător
celular. Pe scurt, este un mesager hormonilor produși de organismul
chimic care transportă un semnal de animal, acționează la distanță fiind
la o celulă la alta. suficientă o cantitate foarte mică de
Hormonii din organismul animal ordinul nanogramelor.
sunt produși și de glandele endocrine: Știința care se ocupă cu studiul
hipofiză, epifiză, tiroidă, paratiroidă, glandelor endocrine și hormonilor se
pancreas, glandele suprarenale numește endocrinologie, iar medicul
cu corticosuprarenala și insulele care lucrează în această ramură
Langerhans, gonadele sau glandele endocrinolog.
genitale și de alte țesuturi (hormoni Nu vom intra în amănunte științifice
tisulari). Denumirea de glande privind modalitatea complicată de
endocrine sau glande cu secreție acțiune a hormonilor în organism
internă se datorează faptului că ci ne vom concentra către impactul
hormonii produși de glandele acestora asupra sănătății noastre.
respective se varsă direct în sânge
4 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

Fitohormonii
Fitohormonii sunt esențiali pentru procesele de
multiplicare celulară. Fitohormonii duc la creşterea
plantelor prin intensificarea diviziunii celulare şi prin
alungirea celulelor existente. Natura fitohormonilor este
cea care influențează modul de creștere a plantelor.
Fitohormonii sunt substanțe extrem de importante,
fiind cele care reglează viteza de creștere a diferitelor
părți individuale ale plantei și armonizarea acestora
pentru a crea forma pe care o cunoaștem noi ca fiind
plantă adultă. Rolul lor este esențial în procesele de
reproducere.

Efectele benefice ale moartea plantei, timpul de înflorire,


precum și pentru dezvoltarea și
hormonilor vegetali asupra
coacerea fructelor. Hormonii din
sănătății umane. plante abundă în țesut embrionar și
nu în celule mature ale plantei.
Hormonii vegetali sau fitohormonii Ca și plantele, corpul uman produce
sunt compuși organici care sunt de asemenea hormoni și enzime.
sintetizați într-o anumită parte La oameni și animalele vertebrate,
a plantei și apoi transmiși altor hormonii acționează ca mesageri
părți. Chiar și în concentrații mici, chimici care sunt utilizați de către
fitohormonii pot regla creșterea și sistemele endocrin, nervos și imun
dezvoltarea plantelor, ca și abilitatea pentru a transmite impulsuri
lor de a diferenția celule și țesuturi. electrice nevăzute și semnale chimice
Fitohormonii afectează abilitatea care vor facilita comunicarea în
plantei de a răspunde stimulilor cadrul unei celule sau între celulă
de meniu. Ei sunt de asemenea și celelalte organe. Hormonii și
responsabili pentru longevitatea și enzimele reglează de asemenea
5 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

funcțiile organismului, controlează Giberelinele (GA) sunt fitohormoni


comportamentul uman și integrează stimulatori de creștere care se găsesc
funcțiile sistemice – sistemul nervos, mai ales în muguri și în ramurile
imunitar și endocrin etc. tinere. Atunci când sunt extrase
din aceste părți embrionare ale
Plantele nu pot beneficia plantei și încorporate în terapia PSC,
giberelinele pot oferi numeroase
de pe urma hormonilor beneficii pentru sănătate. Giberelinele
umani, dar hormonii stimulează ARN-ul și sinteza
vegetali pot face minuni proteinelor. Acidul giberelinic ajută
de asemenea la drenaj, un proces
pentru sănătatea oamenilor. caracterizat de detoxificare prin
intermediul stimulării organelor,
Cercetările de laborator au arătat că excitarea țesuturilor și eliminarea
hormonii vegetali pot stimula celulele toxinelor.
umane ale sistemului imunitar care Auxinele sunt hormoni de creștere
cresc capacitatea naturală de apărare implicați în alungirea celulelor
a organismului împotriva factorilor plantei. O binecunoscută auxină
de stres și bolilor. Există trei tipuri de extrasă din plante este acidul indolil
hormoni vegetali care au prezentat acetic (IAA). Cercetările arată că
beneficii promițătoare pentru oameni auxinele au acțiune hormonală
– Hormonul de Creștere al Plantei fetală. Ele stimulează de asemenea
(PGH), Hormonul de Stres al Plantei creșterea celulară și oferă rezistență
(PSH) și Hormonul de Imunitate al la boli. IAA în auxine acționează ca
Plantei (PIH). un antiinflamator și ajută țesuturile
să se regenereze. De asemenea, când
sunt folosite în combinație cu enzima
Hormonul de creștere peroxidaza din plantă, acidul indolil
al plantei. acetic poate produce bioproduse care
După cum sugerează numele, sunt toxice pentru celulele canceroase
hormonul de creștere reglează și în același timp inofensive pentru
creșterea și dezvoltarea plantei. celulele sănătoase.
Există patru hormoni de creștere Un alt hormon de creștere este
cu beneficii cunoscute pentru cytokina. Cytokinele oferă protecție
oameni: giberelinele, auxinele, celulelor atunci când suferă
brassinosteroizii și citokinele. diviziunea celulară (mitoza).
6 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

ADN-ul este copiat constant pe celulele plantelor, care se confruntă


măsură ce celulele suferă diviziunea. cu un deficit masiv de substanțe
Cytokinele previn translatarea greșită nutritive. Acidul abscisic, etilena, acid
a moleculelor de ADN în timpul iasmonic și salicilații sunt cei mai
fazei de replicare, făcând fiecare comuni hormoni PSH care au efecte
celulă o imagine în oglindă a altei pozitive demonstrate de sănătate la
celule divizate. Cytokinele sunt oameni. Cercetătorii au descoperit că
cunoscute pentru capacitatea lor acești hormoni de stres ai plantelor au
de a încetini îmbătrânirea. Ele pot capacitatea de a afecta în mod negativ
încetini procesul de îmbătrânire prin celulele canceroase umane.
inhibarea descompunerii proteinelor Acidul iasmonic suprimă și distruge
prin stimularea ARN-ului și sinteza tipuri majore de celule canceroase
proteinelor. umane. Acidul jasmonic este util în
Brasinosteroizii sunt similari cu prevenirea și tratarea problemelor
steroizii animale în multe privințe. vaginale și/sau de reproducere. El
Cu toate acestea, la nivel celular, facilitează reînnoirea mucoasei
ele par să funcționeze în mod vaginale și previne uscarea peretelui
diferit. Brasinosteroidul cel mai vaginal.
des găsite în plante este brasinolid,
care a fost izolat pentru prima dată Hormonul imunitar al
din polenul de Brassica napus.
Brasinolidul poate acționa sinergic
plantei (PIH).
Hormonii imunitari ai plantei sunt
cu auxinele, giberelinele și alți
compuși organici care declanșează
hormoni. Brasinosteroizii sunt
răspunsul imun la infecții bacteriene,
utilizați în condiții de siguranță și cu
fungice și virale. Unii dintre cei
succes pentru scăderea nivelului de
mai cunoscuți hormoni imunitari
colesterol.
PIH sunt salicilații, auxinele și
acidul iasminic. Acidul salicilic este
Hormonul de stres al unul dintre cei mai des întâlniți
plantei (PSH). hormoni imunitari întâlniți în plante,
Hormoni de stres ai plantelor care au proprietăți antipiretice și
sunt responsabili pentru activarea antiinflamatoare .
răspunsului celular al plantei la Accelerarea procesului de
diverse situații de stres, inclusiv cicatrizare și reabilitare ca urmare a
moartea celulelor. Ei sunt secretați în accidentărilor și inversarea efectelor
7 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

biologice și fizice ale îmbătrânirii imunitar și contribuie la o piele mai


sunt doar câteva dintre numeroasele fermă și mai suplă.
beneficii aduse de hormonii vegetali. Contrar terapiei cu hormoni umani,
De asemenea, hormonii vegetali care prezintă riscul de cancer,
îmbunătățesc vederea, funcțiile extractele din plante embrionare
rinichilor, ficatului și altor organe, nu prezintă un astfel de risc. Nici
îmbunătățesc capacitatea de nu afectează funcționarea glandei
memorare și a altor factori cognitivi, pituitare ca în cazul utilizării
reduc stresul și îmbunătățesc sistemul hormonului de creștere uman.
8 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

Anatomie - aspecte
fiziologice
Sistemul endocrin.
Sistemul endocrin este cel care
controlează modul în care
funcționează corpul tău. Este cel
responsabil pentru producerea
hormonilor care călătoresc în toate
părțile corpului pentru a menține
în bună funcționare țesuturile și
organele. Sistemul endocrin este cel
care are grijă de câteva aspecte cheie
ale sănătății și dezvoltării umane.

El este responsabil de:


l Reproducere
l Răspunsul la stres și la accidentări
l Creșterea și dezvoltarea sexuală
l Nivelul de energie a corpului
l Echilibrul intern al sistemelor
organismului
l Puterea osoasă și musculară.

Sistemul endocrin produce,


stochează și eliberează hormoni.
Când totul merge bine, corpul tău
funcționează în mod corespunzător.
9 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

Hipotalamus
Glanda pituitară Parte a creierului care
Probabil cea mai importantă controlează producția de
hormoni prin eliberarea de
glandă din corpul tău, este
diferite substanțe în glanda
esențială pentru creșterea, pituitară.
dezvoltarea mentală și
reproducere, influențează Paratiroide
funcționarea sistemului Situate în spatele glandei
endocrin tiroide, sunt esențiale
pentru dezvoltarea osoasă
Glanda tiroidă corespunzătoare
Situată în partea din față a
gâtului, eliberează hormoni Glandele suprarenale
care controlează Influențează modul în
metabolismul și care organismul folosește
guvernează modul în energie și eliberează un
hormon numit adrenalină
care organismul
în momentul în care
folosește energie. suntem supuși unui factor
de stres.
Pancreas
Produce insulina Ovare
necesară organismul Produc estrogen și
tau pentru a progesteron la femei și
metaboliza zahărului; eliberează de asemenea
problemele cu celulele ou necesare
pancreasul pot duce procreării
la diabet.
Testiculele
Glanda pineală Produc testosteron la
barbati, testosteronul
Conectează sistemul
are grijă de producția de
endocrin cu sistemul nervos, spermă și de masa osoasă.
produce mai mulți hormoni
importante, inclusiv Timus
melatonina, importantă Crucială pentru
pentru ciclurile de funcționerea normală a
somn/veghe și sistemului imunitar în
dezvoltarea sexuală. copilărie. Odată ce un copil
ajunge la pubertat, țesutul
este înlocuit de grăsime.

Glandele sistemului endocrin.


Sistemul endocrin este format din mai multe glande și organe. Ele au
funcții diferite și lucrează împreună pentru a te menține sănătoasă.
10 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

Chiar și cea mai mică schimbare în Sistemul de feedback endocrin ajută


funcționarea normală a uneia sau la controlul echilibrului hormonilor
mai multor dintre aceste glande poate din sânge. În cazul în care organismul
strica echilibrul hormonal delicat din tău are prea mult sau prea puțin
corpul tău și poate duce la o tulburare dintr-un anumit hormon, sistemul
endocrină sau la bolile endocrine. de feedback semnalează glandei sau
glandelor să corecteze problema.
Tulburările endocrine sunt de obicei
grupate în două categorii: Un dezechilibru hormonal poate
l Boli endocrine care rezultă atunci apărea în cazul în care acest sistem de
când o glandă produce prea mult feedback are probleme cu păstrarea
sau prea puțin dintr-un hormon nivelului corect de hormoni din
endocrin, numită dezechilibru sânge sau în cazul în care organismul
hormonal. tău nu le elimina din sânge în mod
l Boli endocrine datorită dezvoltării corespunzător
leziunilor (cum ar fi noduli sau
tumori) în sistemul endocrin, care
pot sau nu pot afecta nivelurile de
hormon.
11 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

Tulburări hormonale
feminine

H
ormonii
joacă un
rol esențial
în viața și sănătatea
fiecărei femei. Orice
mic dezechilibru în
delicata balanță hormonală
poate duce la schimbări
de comportament, a dorinței
sexuale, a fertilității sau a ovulației.
Dezechilibrele hormonale au in
impact negativ direct asupra modului uterine si uterul.
în care funcționează sistemul Dezechilibrul hormonilor estrogeni
reproductiv. poate provoca, de asemenea,
În fiecare lună sunt produși de menopauza și toate simptomele
către organism hormonii estrogen asociate cu aceasta. Acești hormoni
și progesteron. Când nivelurile de sunt influențate de anumiți factori,
estrogen și progesteron nu se află în cum ar fi alimentația, dieta, stilul
echilibru, aceasta poate avea un efect de viață, exercițiile fizice, stresul,
dramatic asupra sănătății tale. emoțiile, vârsta și ovulația.
Hormonul de eliberare a
gonadotropinei, afectează, Cum se diagnostichează
de asemenea, funcționarea dezechilibrele hormonale?
hipotalamusului, care, la rândul Diagnosticul de dezechilibru
său afectează glanda pituitara, care hormonal se pune doar de către un
afectează apoi ovarele, trompele medic specialist. Există ginecologi,
12 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

obstetricieni și endocrinologi sau să ducă la complicații.


care sunt specializați în diagnoza Femeile care sunt supraponderale,
și tratamentul dezechilibrelor au hipertensiune arterială sau diabet
hormonale. zaharat, iau medicamente care conțin
Opțiunile de tratament depind de estrogen sau se află în anumite stadii
starea de sănătate a femeii, tipul ale sarcinii pot suferi de exces de
de dezechilibru hormonal și de estrogen
severitatea bolii sau simptomelor
generate.
Femei de toate vârstele Simptome:
experimentează dezechilibre l Sindrom premenstrual PMS
hormonale, deseori cu simptome l Migrene
evidente. Multe femei experimentează l Modificări ale dispoziției,
dezechilibre hormonale în timpul instabilitate emoțională
ciclului premenstrual. l Crampe
l Fibrom uterin
Semne ale dezechilibrelor l Depresie
l Creștere în greutate inexplicabilă
hormonale în funcție de l Senzație de oboseală sau letargie
tipul acestora. l Osteoporoză
Nivel ridicat de estrogen l Insomnie
Nivelurile ridicate de estrogen sunt l Alergii
foarte frecvente la femei , în special l Pierderi de memorie
la femeile de peste 35 de ani, dar l Acnee
cele mai multe ignoră simptomele l Dureri de sâni
și încearcă să trăiască cu această l Apetit sexual scăzut
problemă, deoarece o consideră l Bufeuri
firească, ca parte a ciclului menstrual l Hipertensiune
sau de îmbătrânirii .
Multe femei cu o vârstă la care se
instalează menopauza cred că suferă Nivel scăzut de estrogen
de o lipsă de estrogen ceea ce le face Este cel mai frecvent în timpul
să apeleze la terapia de substituție menopauzei, însă un nivel scăzut
hormonală care nu face altceva decât de estrogen poate fi cauzat și de o
să agraveze problemele de sănătate histerectomie, chimioterapie sau
13 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

radioterapie sau o boală autoimună. l Pierderea libidoului


Femeile slabe care au un nivel intens l Ateroscleroză
de activitate fizică pot experimenta l Dureri de cap / migrene
niveluri scăzute de estrogen. l Infecție vaginală
În cazul acestui dezechilibru l Artrită
este mult influențată starea de l Depresie
spirit, deoarece hormonii reduc l Atacuri de panica
producția unei enzime numită l Stima de sine scazuta
monoaminooxidaza (MAO),
distrugând neurotransmițători care
afectează semnificativ starea de Nivel ridicat de progesteron
spirit și emoțiile, inclusiv serotonina, Progesteronul este un hormon
dopamina și noradrenalina. secretat în mod natural de către
Fluctuațiile neurotransmițătorilor ovar în timpul ciclului menstrual.
pot avea un efect asupra gândirii, Puteți experimenta niveluri ridicate
digestiei, somnului, apetitului și pot de progesteron dacă luați pilule
duce la tulburări de sănătate mintală. anticoncepționale sau urmați o
În plus , un nivel scăzut de estrogen terapie de substituție hormonală.
poate afecta negativ vaginul, Progesteronul în cantități excesive
provocând subțierea pereților și poate duce la oboseală, uscăciune
uscăciunea vaginală, care poate vaginală, spoate reduce cantitatea de
duce la contacte sexuale dureroase. menstruație sau să o oprească cu totul
Mucoasa uretrei se subțiază de prin inversarea efectul estrogenului.
asemenea, lăsând corpul predispus la
infecțiile urinare.
Simptome:
l Piept sensibil
Simptome: l Senzație de balonare
l Oboseală l Modificări ale dispoziției
l Bufeuri l Somnolență excesivă
l Transpirații nocturne l Amețeală
l Probleme de memorie l Infecții micotice
l Dificultate de concentrare l Deficiență funcțională de
l Uscăciune vaginală estrogen
l Piele uscată
14 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

Nivel scăzut de progesteron Echilibrul hormonal este esențial


Progestreronul joacă un rol important pentru sănătatea și imunitatea noastră.
în reglarea și stimularea diferitelor În funcție de tipul de dezechilibru
funcții ale organismului. Este un hormonal, trebuie pus în primul rând
hormon fundamental, responsabil un diagnostic corect pentru a oferi cel
și pentru producția hormonilor mai bun tratament. Trebuie știut că, în
estrogen și cortizon. cazul hormonilor în exces, ficatul este
Există mai multe motive pentru un ajutor neprețuit, el fiind cel care
scăderea nivelului de progesteron. ajută la eliminarea hormonilor în exces.
Printre ele se numără estrogenul în
exces, rezistența la insulină, stresul Terapia hormonală clasică
cronic, mișcarea deficitară și anumite Medicina modernă folosește tratamente
medicamente. hormonale pentru echilibrarea
sistemului hormonal și pentru
vindecarea sau ameliorarea câtorva
Simptome: afecțiuni cunoscute.
Terapia hormonală este folosită
l Infertilitate pentru:
l Disfuncții tiroidiene l Cancer (cancer de sân la femei,
l Depresie cancer de prostată la bărbați)
l Chisturi mamare l Probleme legate de vârstă (terapia
l Creștere în greutate de substituție hormonală la femeile
l Problemă cu vezica biliară aflate la menopauza, terapia de
l Nivel crescut de zahăr în substituție a testosteronului la
sânge bărbații cu niveluri scăzute cauzate de
l Atacuri de panică îmbătrânire)
l Retenție de apă l Schimbarea sexului (terapia de
l Ciclu menstrual neregulat substituție hormonală)
l Cheaguri de sânge în timpul l Deficiențe hormonale (terapia
menstruației cu hormoni de creștere în cazul
l Deficit de magneziu deficienției de hormoni de creștere;
l Uscăciune vaginala terapia de înlocuire a hormonilor
l Piept sensibil tiroidieni în hipotiroidism; terapia de
înlocuirea a cortisolului în cazul bolii
Addison)
15 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

l Tratamente psihologice Este eficientă pentru:


Terapia hormonală cea mai cunoscută l reducerea bufeurilor
și mai des folosită în întreaga lume este l reducerea transpirațiilor nocturne
terapia de substituție hormonală pentru și problemelor legate de somn și
ameliorarea simptomelor menopauzei. nervozitate
În corpul femeii, în timpul tranziței către l trataează simptomele vaginale cum
menopauză, în lunile sau anii dinaintea ar fi uscăciunea și disconfortul și
menopauzei, nivelurile de hormoni efectele conexe cum ar fi durerea în
(cum ar fi estrogenul și progesteronul), timpul sexului
cresc și scad neregulat. Acest lucru l încetinește pierderea de masă
se întâmplă deoarece ovarele lucrează osoasă
din ce în ce mai puțin. Menopauza l ajută la ameliorarea schimbărilor
este o parte normală a procesului de de dispoziție și a depresiei ușoare
îmbătrânire, nu este o boală sau o
afecțiune. Uneori, femeile decid să Efecte adverse:
apeleze la folosirea hormonilor pentru Pentru unele femei, terapia de
ameliorarea simptomelor menopauzei, substituție hormonală poate crește
însă există efecte secundare pe care este șansele de:
bine să le cunoști. l cheaguri de sânge
l infarct
Terapia de substituție l atac vascular cerebral
hormonală l cancer de sân
Unele femei folosesc terapia de l boala vezicii biliare
substituție hormonală pentru a Doar medicul este cel care poate
controla simptomele menopauzei. decide dacă terapia hormonală este
Astăzi este cunoscuta și sub numele cea mai bună soluție pentru tine, pe
de terapia hormonală pentru baza istoricului medical și a vârstei
menopauză. Aceasta implică tale. Trebuie să știi că terapia de
administrarea de hormoni estrogen și susbtituție hormonală se face de
progesteron de sinteză. obicei pe perioade scurte de timp
Terapia hormonală pentru menopauză pentru a evita efectele adverse.
s-a dovedit a fi eficientă la ameliorarea Trebuie să te hotărăști împreună cu
simptomelor moderate și severe medicul tău care este durata pe care
pentru tranziția la menopauză și vei urma această terapie.
prevenirea pierderii de masă osoasă.
Prezintă însă și o serie de riscuri.
16 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

Fitoestrogenii
Ce sunt fitoestrogenii anxietate, iritabilitate, depresie etc.),
• cresc secreţia de lapte la lăuze
şi cum acţionează ei în
(mărar, fenicul, anason, shatavari),
organism? • reduc efectele sindromului
Dintre hormonii vegetali, cea mai premenstrual (dong quai),
importantă și folosită categorie • ajută la reglarea menstruaţiei după
pentru uzul uman este cea a naştere (dong quai),
fitoestrogenilor. Fitoestrogenii • prezintă efect emenagog
sunt substanţe bioactive de origine (declanşează ciclul menstrual) şi
vegetală cu structură asemănătoare abortiv (produc avort),
estrogenilor secretaţi de corpul uman. • produc stimularea şi relaxarea
În organism, fitoestrogenii se fixează musculaturii uterine (dong quai).
de receptorii specifici ai hormonilor
sexuali feminini prin mecanism
competitiv, putând să îi înlocuiască
De ce recomandăm plantele
pe aceştia, declanşând astfel fie un estrogenice?
efect estrogenic, fie un efect reglator Datorită conţinutului de fitoestrogeni,
hormonal. plantele pot corecta carenţele
estrogenice care, la femei conduc
la apariţia diferitelor tulburări
Ce proprietăţi au plantele
hormonale sau chiar boli, cum
estrogenice? ar fi: tulburările menstruale prin
Plantele care conţin fitoestrogeni deficit (amenoreea, hipomenoreea,
prezintă următoarele proprietăţi: oligomenoreea), menopauza,
• amplifică feminitatea, menopauza prematură, infertilitatea,
• corectează carenţele estrogenice, hirsutismul, hipoplazia mamară, ele
• îmbunătăţesc funcţia reproductivă putând fi, de asemenea, administrate
la femei, şi pentru creşterea secreţiei lactate
• ameliorează simptomele menopauzei la lăuze, estomparea caracterelor
(bufeurile, transpiraţia excesivă, feminine şi amplificarea feminităţii.
uscăciunea vaginală, stările de
17 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

Beneficiile fitoestrogenilor of Internal Medicine, anchetatorii


au analizat 74 de studii privind
pentru sănătate.
fitoestrogenii și a concluzionat că
Până acum, studiile legate de
nu există suficiente dovezi pentru a
efectele estrogenilor asupra sănătății
recomanda utilizarea de fitoestrogeni
oamenilor au avut rezultate mixte.
în locul terapiei tradiționale. Cu toate
Iată câteva dintre concluziile la care
acestea, autorii au subliniat faptul că
au ajun cercetătorii de-a lungul
“dovezile pentru beneficiile potențiale
timpului.
de sănătate ale fitoestrogenilor sunt în
creștere.”
1) Cancer de sân
3) Menopauza
Unele cercetări arată că femeile din
Fitoestrogenii au un efect benefic
țările în care consumul de alimente
asupra densității minerale osoase,
bogate în fitoestrogeni este mare,
rezistenței la insulină și a nivelului
prezintă un risc mai scăzut de cancer
de colesterol în rândul femeilor aflate
de sân. Într-un raport publicat în
la menopauză, conform unui studiu
CA: A Cancer Journal for Clinicians
publicat in Fertility and Sterility.
din 2007, oamenii de știință au
arătat că expunerea la fitoestrogeni
în copilărie sau în adolescență
poate ajuta la incidența ulterioară a
cancerului de sân. Oricum, nu s-au Care sunt plantele
identificat date concludente pentru estrogenice?
rolul fitoestrogenilor în prevenirea Plante care conţin fitoestrogeni:
recurenței cancerului de sân. • dong quai (Angelica sinensis)
• lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra)
2) Terapia de înlocuire hormonală. • mărar (Anethum graveolens)
Unele femei folosesc fitoestrogenii • fenicul (Foeniculum vulgare)
ca o alternativă la terapia hormonala • anason (Pimpinella anisum)
de substituție (HRT, o abordare de • shatavari (Asparagus racemosus)
tratament utilizată pentru a reduce • soia (Glycine max)
simptomele menopauzei și pentru
a reduce riscul de osteoporoză și
boli cardiovasculare). Într-un studiu
de cercetare publicat in Archives
18 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

Avantajul administrării reprezintă o alternativă la terapia cu


hormoni de sinteză.
fitoestrogenilor
Spre deosebire de hormonii de
În tulburările hormonale sau bolile
sinteză, fitoestrogenii prezintă nu
datorate carenţelor de estrogeni
doar un efect estrogenic, ci şi un
este necesară realizarea unui
efect reglator hormonal. Studii
tratament de substituţie, ce poate fi
ştiinţifice au demonstrat că, incidenţa
realizat fie cu hormoni de sinteză
cancerului mamar şi genital la femeile
- situaţie în care, de obicei, are
din Asia este cu mult mai mică decât
loc agravarea afecţiunilor cronice
în celelalte zone geografice, datorită
preexistente (boala coronariană
consumului ridicat de soia.
ischemică, infarctul miocardic,
În ce situaţii nu se recomandă
hipertensi¬unea arterială, migrenele,
administrarea plantelor estrogenice?
accidentele vasculare cere¬brale,
Plantele estrogenice sunt
varicele hidrostatice, flebitele şi/
contraindicate în sarcină (datorită
sau trom¬bozele venoase), fie cu
efectelor abortive), precum şi în
estrogeni vegetali. Fitoestrogenii
afecţiunile în care sunt prezente
concurează estrogenii de sinteză
nivele crescute de hormoni estrogeni:
prin mecanism competitiv asupra
mastopatii chistice sau nodulare,
receptorilor estrogenici, ajutând
chisturi ovariene, fibrom uterin,
astfel la eliminarea reacţiilor adverse
tumori benigne şi maligne, mamare
şi a toxicităţii îndreptate împotriva
sau genitale.
organismului, motiv pentru care, din
acest punct de vedere fitoestrogenii
19 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

Plante care stimulează


SECREŢIA DE PROGESTERON

LEMNUL-LUI-AVRAM
(Vitex agnus castus)
Originar din zona mediteraneană şi
Asia Centrală, lemnul-lui-Avram este
o plantă care favorizează secreţia de
progesteron prin stimularea corpului
luteal, inhibă secreţia de prolactină
prin legarea competitivă de receptorii
de dopamină din glanda pituitară,
acţionând ca agonist dopaminergic,
fără a afecta nivelurile hormonilor
luteinizant (LH) şi foliculostimulant
(FSH). Planta acţionează ca reglator
hormonal în disfuncţii ale aparatului
reproducător feminin, putând fi
administrată ca adjuvant în:
• mastodinie (dureri şi inflamaţii la
nivelul sânilor),
• hiperprolactinemie,
• deficienţă de corp luteal,
• infertilitate feminină indusă de
insuficienţa luteală,
• sindrom premenstrual şi tulburări
menstruale.
20 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

Plante cu acțiune
REGLATOARE HORMONALĂ FEMININĂ
CREŢIŞOARĂ
(Alchemilla vulgaris)
La femei, creţişoara acţionează ca
reglator hormonal, antihemoragic
şi tonifiant al musculaturii uterine,
fiind recomandată ca adjuvant în:
• hemoragii uterine,
• metroragii (hemoragii uterine
apărute în afara perioadei de
menstruaţie),
• menometroragii (asocierea
menstruaţiilor prelungite cu sângerări
între două menstruaţii),
• hipermenoree (creşterea cantitativă
a fluxului menstrual),
• dismenoree (dureri menstruale)
• sterilitate,
• tulburări de menopauză.

SALVIE
(Salvia officinalis)
La femei, salvia acţionează ca
reglator hormonal şi emenagog
(declanşează ciclul menstrual). De
asemenea, planta reduce simptomele
menopauzei (bufeurile şi transpiraţia
21 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

nocturnă), fiind recomandată ca


adjuvant în:
• dismenoree (dureri menstruale),
• hipermenoree (creşterea cantitativă
a fluxului menstrual),
• menstruaţii neregulate,
• menopauză.

MLĂDIŢE DE ZMEUR
(Rubus idaeus)
La femei, mlădiţele de zmeur
acţionează la nivelul axei hipotalamo-
hipofizo-ovariene, precum şi la
nivelul aparatului genital feminin
(ovare şi uter), având rol de reglare
hormonală. Gemoderivatul se
recomandă ca adjuvant în:
• hipogonadism la femei,
• tulburări menstruale: amenoree
(lipsa sângerării menstruale),
hipomenoree (creşterea cantitativă
a fluxului menstrual), oligomenoree
(scăderea frecvenţei menstruale cu
cicluri peste 35 zile), dismenoree
(dureri menstruale),
• mastodinie şi mastopatie
fibrochistică,
• chisturi ovariene,
• sterilitate feminină,
• iminenţă de avort,
• frigiditate,
• menopauză.
22 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

Stimulente hormonale
MASCULINE ȘI FEMININE

BRÂNCA-URSULUI
(Heracleum sphondylium)
Brânca-ursului este o plantă cu
acţiune afrodiziacă, care stimulează
activitatea secretorie a glandelor
sexuale atât la bărbaţi, cât şi la femei,
fiind recomandată ca adjuvant în:
• sterilitate masculină şi feminină,
• impotenţă şi frigiditate,
• insuficienţă ovariană,
• amenoree,
• menopauză prematură,
• devitalizare.

MACCA
(Lepidium meyenii)
Macca este o plantă cu acţiune
afrodiziacă, care stimulează funcţia
sexuală, creşte spermatogeneza şi
fertilitatea, îmbunătăţeşte funcţia
erectilă, amplifică ovulaţia şi apetitul
sexual, fiind recomandată ca adjuvant în:
• disfuncţii sexuale,
• mărirea libidoului la ambele sexe,
• sterilitate,
• devitalizare.
23 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

Dieta bogată în
FITOESTROGENI

Dacă dieta noastră este deficitară


în fitoestrogeni, atunci nu ne vom
bucura protecția pe care aceștia ne-o
pot oferi împotriva unei game de
boli degenerative, cum ar fi bolile de
inimă, osteoporoza sau cancerul.
Creșterea incidenței bolilor
degenerative în Occident (de
exemplu boli de inimă, cancer,
osteoporoză etc) este un rezultat nu
neapărat a ceea ce mâncăm, ci a ceea
ce nu mâncăm, adică tocmai lipsa
elementelor esențiale de protecție.
Fitoestrogenii au fost legați direct
de existența unei serii de beneficii
de sănătate și, din păcate, aceștia
se regăsesc în număr mic în dietele
occidentale. În schimb, dietele
asiatice sau mediteraneene se bucură
din plin de fitoestrogeni care oferă
protecție pentru o serie de boli.
S-a făcut o corelație directă între
conținutul ridicat de fitoestrogeni și
un risc mai mic pentru dezvoltarea
anumitor boli degenerative.
Se estimează că aportul de
fitoestrogeni din statele dezvoltate
occidentale se estimează a fi mai mic
de 1mg pe zi. Deși există pe aceste
24 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

piețe alimente cu un conținut ridicat Acestea includ:


de fitoestrogeni, se înregistrează l Imitarea efectelor benefice ale
totuși un consum scăzut de estrogenilor când nivelurile de
cereale integrale, nuci, legume și estrogen uman sunt scăzute.
leguminoase (de exemplu, soia, l Acționarea ca anti-estrogeni pentru
fasole, linte și năut). a opri efectele nocive ale estrogenilor
Suplimentarea dietei cu fitoestrogeni când nivelurile de estrogen sunt
ne va face să ne bucurăm de efectele ridicate.
benefice ale estrogenilor naturali. l Protecție împotriva efectelor
dăunătoare ale unor poluanți și
Estrogenii creați de natură - cum estrogeni sintetici.
se comportă fitoestrogenii față de
estrogenul produs După ce ai decis
de organism? să incluzi
mai multe
Estrogenul alimente
este un bogate în
hormon fitoestrogeni
necesar în dieta
pentru o zilnică pentru
sănătate optimă a-ți asigura o
și este deosebit de protecție crescută
important pentru împotriva bolilor,
dezvoltarea sistemelor trebuie să știi că cel
de reproducere (masculin mai mare beneficiu va fi
și feminin). Studiile științifice atins dacă ai un nivel ridicat
au arătat că există o legătură între și constant de fitoestrogeni în
dezechilibrele estrogenice (niveluri sânge. Pentru a menține un nivel
prea mici sau prea mari) și riscul de bun este necesar să incluzi alimente
boli majore, inclusiv boli de inimă care conțin fitoestrogeni în dieta
și anumite tipuri de cancer. Prin ta, cel puțin de două ori în fiecare
urmare, fitoestrogenii pot oferi un zi. Poți găsi fitoestrogeni în legume
remediu natural pentru reglarea (în special soia), semințe de in, alte
dezechilibrului estrogenic. semințe și nuci, cereale integrale,
Fitoestrogenii au o serie de efecte legume și fructe .
benefice în organism.
25 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

Categorii de produse alimentare în funcție de


cantitatea de fitoestrogeni:

SURSĂ BOGATĂ SURSĂ BUNĂ SURSĂ SĂRACĂ

>15 mg 5-15 mg <15 mg


fitoestrogeni per fitoestrogeni per fitoestrogeni per
porție porție porție

Mecanism beneficii maxime pentru sănătate.


Atâta timp cât ai un regim alimentar
de absorbție
variat și consumi alimente bogate în
După ce ai mâncat un aliment care
fitoestrogeni, nu există practic nici
conține fitoestrogeni, acesta se
o șansă de consuma „prea mult” din
amestecă cu sucurile digestive în
aceste alimente.
stomac și apoi fitoestrogenii trec
Principalele surse alimentare de
în intestine. Aici se află enzime
fitoestrogeni sunt soia și semințele
si bacterii specifice care ajută la
de in și derivatele lor. Alte tipuri
activarea fitoestrogenilor și îi
de produse alimentare, cum ar
pregăteasc pentru absorbția de către
fi nucile, semințele și plantele
organism. În termen de șase până la
medicinale sunt, de asemenea, surse
opt ore de la consumul de alimente
bune de fitoestrogeni, chiar daca în
bogate în fitoestrogeni, nivelul lor
concentrații relativ mai scăzute.
în sânge va crește substanțial. Este
nevoie apoi alte opt ore pentru ca
nivelurile de fitoestrogeni să scadă, Suplimentele alimentare
astfel încât este bine să incluzi Înainte de a lua orice tip de supliment
alimente bogate în fitoestrogeni în alimentar bazat pe plante estrogenice
mai multe mese pe tot parcursul trebuie să consulți un medic care îți
zilei pentru a-ți asigura un nivel va indica tipul de supliment pe care
ridicat în sânge și a te bucura de trebuie să îl iei pentru efecte optime.
26 Fitoestrogenii, alternativa naturală.
...........................................................................................................................

Fitoestrogenii,
alternativa naturală.