Sunteți pe pagina 1din 4

Analiza rezultatelor întreprinderii

Rezultatele intreprinderii se concretizează în: cifra de afaceri, producția totală, valoarea


adăugată și marja comercială.

Analiza cifrei de afaceri


Cifra de afaceri reprezintă primul indicator din contul de profit și pierdere (121) . Aceasta
exprimă forța de vânzare a unei întreprinderi și cuprinde mărfurile, producția vândută, la care se
adaugă subvențiile pentru exploatare.
Structura cifrei de afaceri determină profilul întreprinderii astfel:
a) Dacă predomină mărfurile, întreprinderea are afaceri în zona comerțului;
b) Dacă predomină producția, întreprinderea are afaceri în zona de producție;
c) Structura poate fi mixtă, comerț-producție.

Cifra de afaceri este in indicator de volum, care orientează decidentul spre ideea de poziție pe
piață. Ea nu furnizează informații despre profitabilitate.
În analiza cifrei de afaceri se au în vedere urmatorii indicatori:
1. Cifra de afaceri totală
2. Cifra de afaceri netă
3. Cifra de afaceri medie
4. Cifra de afaceri marginală
5. Cifra de afaceri critică

1 Cifra de afaceri totală- este calculată direct în contul 121 ca sumă între mărfuri, producția
vândută și subvenții din exploatare.

2 Cifra de afaceri netă- se calculează ca diferență între cifra de afaceri totală și toate reducerile
de preț efectuate de întreprindere în cursul anului. Practic, cifra de afaceri reprezintă valoarea
tuturor facturilor eliberate de întreprindere, indiferent dacă au fost încasate sau nu.

3 Cifra de afaceri medie- se determină ca raport între cifra de afaceri totală și cantitatea de
mărfuri comercializate sau după caz, producția vândută, volumul lucrărilor efectuate, volumul
serviciilor prestate.În acest caz, cifra de afaceri medie este practic, prețul mediu de vânzare.
Când raportul se face între cifra de afaceri totală si numărul de salariați, raportul exprimă
productivitatea medie (lei/ salariat). În general prețul mediu anual( cifra de afaceri medie) este
constant indiferent dacă cifra de afaceri totală crește sau scade.
4 Cifra de afaceri marginală- exprimă oscilația cifrei de afaceri ca reacție la modificarea
cantității vândute. Există 3 situații:
a. Când cifra de afaceri marginală crește, cifra de afaceri toatală crește
b. Când cifra de afaceri marginață=0, cifra de afaceri atinge nivelul maxim
c. Când cifra de afaceri marginală scade, cifra de afaceri totală scade.

5 Cifra de afaceri critică- este specifică pragului de rentabilitate, respectiv a punctului în care
cifra de afaceri totală este egală cu costul aferent, adică profit=0. Se calculează :
 Cantitativ: CF/ Pv- Cv
 Valoric: CF/ Rcv

Analiza cifrei de afaceri presupune:


I. analiza structurii
II. analiza factorială
III. analiza sezonalității
IV. analiza implicațiilor cifrei de afaceri asupra întreprinderii

I.Analiza structurii- presupune analiza cifrei de afaceri pe centre de formare ( ex. Pe tipul de
activități, pe tipul de produse, pe filiale sau puncte de lucru-dacă există).
Analiza structurii evidențiază activitățile, produsele cele mai profitabile sau neprofitabile.
Analiza structurii se completează cu analiza evoluției de la o perioadă la alta. Analiza evoluției
se referă pe o perioadă de minim 3 ani, iar comparațiile pot fi cu bază fixă( raportată la primil an
) sau cu bază în lanț( raportarea se face la anul anterior). Creșterea sau descreșterea cifrei de
afaceri este o funcție factorială determinată fie de un factor din întreprindere( modificarea
cantității produse), fie de pe piață( prețul).

II.Analiza factorială- se realizează identificând factorii de gradul 1, 2, 3....n, cu infruențe asupra


cifrei de afaceri.
Factorii de gradul 1 sunt:
a. volumul mărfurilor
b. volumul producției vândute
c. volumul subvențiilor
d. prețul mediu de vânzare
-factorii a si b sunt ai întreprinderii, fcatorul c este al statului, iar factorul d este al pieței. În
general întreprinderea controlează 100% factorii a și b, nu are influență asupra factoruljui c și
controlează parțial factorul d.
Factorii de gradul 2 sunt:
a. calitatea produselor
b. promtitudinea realizării comenzilor
c. interesele statului
d. conjunctura pieței

Factorii de gradul n- sunt reprezentați de abilitatea antreprenorului, concretizată în capacitatea de


a creea oportunități în vânzare, capacitatea de a utiliza informațiile pentru a creea produse noi si
inovația( capacitatea de a avea costuri mai mici cu 20% comparativ cu piața).
Analiza factorială răspunde la întrebarea: Care este cauza cauzelor ce determină un rezultat?

III.Analiza sezonalității- se calculează cifta de afaceri medie lunară și se întocmește diagrama


evoluției cifrei de afaceri pe luni calendaristice. În funcție de această diagramă se identifică
sursele de finanțare la nivel de intreprindere.
Ex . în lunile cu cifra de afaceri maximă, sursa de finanțare este din vânzări, iar în lunile
cu cifră de afaceri minimă, sursa este din rezerve sau din surse atrase.
Sezonalitatea cifrei de afaceri este specifică producției agricole, construcțiilor și industriilor
legate de producția agricolă. Analiza sezonalității se realizază în paralel cu analiza structurii pe
clienți. Astfel avem:
 în zona A , clienți ce cumpără cantități mari și cresc zona de afaceri;
 în zona B, clienți mici și medii care cumpără cantități reduse și au ca efect reducerea
sezonalițății.
În general raportul între cele două grupe/zone se consideră optim, dacă este 50/50 ( 50%
vanzări mari în 1-2 luni și 50% vânzări către clienții mici și medii, dispersate în mod egal pe
parcursul anului)

IV.Analiza implicațiilor cifrei de afaceri asupra întreprinderii:

a. pe plan economic
b. pe plan financiar
c. pe plan social

a.Pe plan economic, creșterea sau descreșterea cifrei de afaceri influențează rentabilitatea,
profitabilitatea, cotele de piață, păstrarea clienților, a furnizorilor si a numărului de angajați.

-rentabilitate—cost ( al întreprinderii);

-profitabilitate—preț ( al pieței).