Sunteți pe pagina 1din 1

Nume.................................................

Clasa a VIII-a

TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I

Se acordă 10 puncte din oficiu


Timpul efectiv de lucru este de 2 ore

Subiectul I (40 de puncte)


Scrie răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:
,,Din vazduh cumplita iarna cerne norii de zapada,
Lungi troiene calatoare adunate-n cer gramada;
Fulgii zbor, plutesc in aer ca un roi de fluturi albi,
Raspandind flori de gheata pe ai tarii umeri dalbi.

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineata ninge iara!


Cu o zale argintie se imbraca mandra tara;
Soarele rotund si palid se prevede printre nori
Ca un vis de tinerete printre anii trecatori.”
(Vasile Alecsandri, Iarna)

A.( 30 puncte)
1. Identificǎ mijlocul de formare a cuvintelor: cumplita, dimineaţa, prevede, argintie 4 puncte
2. Precizează câte un sinonim contextual pentru cuvintele: cumplita, zǎpadǎ, cǎlǎtoare, ţarǎ 4 puncte
3. Scrie trei enunţuri în care cuvântul cer sǎ fie folosit cu sens principal, secundar şi figurat
4 puncte
4. Identificǎ patru figuri de stil folosite în text 10 puncte
5. Numeşte cuvintele care aparţin câmpului semantic al iernii (din text) 8 puncte

B. (30 de puncte)
6. Scrie un text argumentativ, de 15-20 de rânduri, în care sǎ demonstrezi încadrarea textului de
mai sus în genul liric, specia pastel

Subiectul al II-lea (30 de puncte)


Scrie un eseu de, 1-2 pagini, în care sǎ caracterizezi personajul central dintr-o nuvelǎ
studiatǎ
* Conţinut: 20 de puncte
* Redactare : 10 puncte (punctajul se acordă dacă textul se încadrează în limita de spaţiu
cerută): organizarea ideilor în scris: 3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare: 3 puncte;
ortografia şi punctuaţia: 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea: 2 puncte)