Sunteți pe pagina 1din 9

Glandele endocrine: hipofiză, tiroidă, paratiroide, suprarenale, sistemul

neuroendocrin difuz

Caractere morfologice generale


Glandele endocrine sunt caracterizate prin:
Lipsa ductelor excretorii;
Vascularizaţie capilară bogată, de tip fenestrat;
Între celula endocrină şi capilar există raport cel puţin prin unul din poli; celulele iau din
sânge precursorii hormonali şi excretă în sânge hormoni în formă activă;
Interrelaţii morfofuncţionale cu celule şi/sau fibre nervoase;
Hormonii sunt stocaţi în citoplasmă sub formă de granule, care realizează incluziuni specifice
fiecărui tip celular.
Planul general de organizare al glandelor endocrine
Glandele endocrine sunt organe pline alcătuite din schelet de susţinere şi parenchim:
Scheletul de susţinere este format din:
capsulă conjunctivo-vasculo-
nervoasă
trabeculi conjunctivi subţiri - delimitează lobi/lobuli
stroma: ţesut conjunctiv lax, fibre de reticulină
Parenchimul este format din totalitatea celulelor specializate pentru sinteza de
hormoni organizate sub formă de:
cuiburi în adenohipofiză
cordoane în suprarenale, paratiroide
foliculi în tiroidă

Hipofiza
este o glandă mică situată în şaua turcească a osului sfenoid
ataşată de hipotalamus prin tija pituitară şi pachetul vascular
prezintă două subdiviziuni: adenohipofiza şi neurohipofiza

Structură histologică
Schelet de sustinere:
capsulă fibroasă-dura mater
trabeculi conjunctivi stroma
bogată în fibre de
reticulină, capilare fenestrate
Parenchimul: organizare diferită în
adenohipofiză şi neurohipofiză
Adenohipofiza (lobul anterior)
Reprezintă 80% din glanda hipofiză şi include porţiunea distală, intermediară
şi tuberală
Celulele sunt aranjate în cuiburi, legate printr-o reţea de capilare şi sunt diferite ca
mărime, formă şi caracteristici histochimice
În funcţie de afinitatea faţă de coloranţii uzuali celulele se clasifică în:
o celule cromofile:
 acidofile: somatotrofe (STH), mamotrofe (prolactina)
 bazofile: tireotrofe (TSH), corticotrofe (ACTH), gonadotrofe (FSH,
LH)
o celule cromofobe
Porţiunea intermediară
bine reprezentată la embrion şi făt,
unde formează un lob distinct
celulele au formă poligonală şi
sunt dispuse în grupe mici sau
izolate
uneori se observă chiste cu
epiteliu ciliat
secretă MSH

Neurohipofiza, structură histologică:


axoni amielinici cu corpul celular în nucleul supraoptic şi paraventricular din
hipotalamus
vase capilare
celule gliale: pituicite
corpii Herring (granule de neurosecreţie)
Secretă: vasopresină, oxitocină, hormoni de eliberare pentru STH, ACTH, TSH
Tiroida

Scheletul de susţinere:
Capsula conjunctivo-fibroasă
Trabeculi conjunctivo-fibroşi; lobuli
Stroma conjunctivă, numeroase fibre
de reticulină
Parenchimul este format din:
tirocite dispuse sub formă de foliculi
celule parafoliculare

Foliculul tiroidian este format din:


Epiteliul folicular (tirocite
dispuse pe un singur
rând) Membrana bazală
Coloid

Forme funcţionale de foliculi tiroidieni

Foliculul normofuncţional
Tirocitele sunt cubice
Coloidul este în cantitate mare
Veziculele de resorbţie sunt
puţine
Foliculul hipofuncţional
Foliculi mari
Tirocitele sunt aplatizate
Coloidul este abundent (vâscos,
acidofil)
Veziculele de resorbţie sunt
absente

Foliculul hiperfuncţional
Foliculi mici şi numeroşi
Tirocitele sunt columnare
Coloidul este în cantitate
redusă
Veziculele de resorbţie sunt
numeroase

Celulele parafoliculare (celule C)


Se dispun izolat sau în grupuri mici între foliculi.
Sunt celule mari, poligonale cu nucleu mare rotund şi citoplasmă palidă.
Paratiroidele

Sunt glande pereche, ovoidale, situate lângă sau în parenchimul tiroidian.


Schelet de susţinere:
Capsulă: conjunctivo-fibroasă subţire
Trabeculi: conjunctivi, subţiri cu adipocite
Stroma: fibre de reticulină, capilare sanguine şi fibre nervoase
Parenchimul: cordoane scurte neregulate
Celule principale: poliedrice, cu citoplasma cromofobă, nucleu rotund,
central, eucromatic; sintetizează parathormonul
Celule oxifile: citoplasmă acidofilă, nucleu hipercrom, picnotic
Celule de tranziţie: citoplasma acidofilă, nucleu mic, hipercrom

Suprarenalele

Schelet de susţinere:
Capsula: ţesut conjunctiv dens
dezordonat, ţesut adipos,
microganglioni, fibre nervoase, vase
sanguine, suprarenale accesorii
Trabeculi conjunctivi
Stroma conjunctivă laxă cu numeroase
fibre de reticulină
Parenchimul are două zone-coricala şi
medulara- cu organizare diferită
Corticosuprarenala

Celule endocrine sunt dispuse în cordoane organizate pe 3 zone: glomerulară, fasciculată,


reticulată. Tranziţia de la o zonă la alta este gradată.

Zona glomerulară
Este situată sub capsulă.
Celulele se dispun sub formă de
arcade, pseudoglomeruli.
În această zonă se sintetizează
mineralcorticoizi – aldosteronul.
Celulele zonei glomerulare au formă
variabilă, nucleu eucromatic, nucleol
distinct, citoplasma omogen bazofilă.

Zona fasciculată
Cea mai groasă (2/3 din grosimea CSR)
Celulele se dispun în cordoane lungi,
paralele între ele.
Capilarele separă cordoanele.
În această zonă se sintetizează
glucocorticoizi- cortizol, cortizonă.
Celulele sunt aşezate pe 1 – 2 rânduri,
au formă poligonală nucleu veziculos,
central, citoplasmă palidă, vacuolată-
spongiocite

Zona reticulată
Situată profund în vecinătatea
medulosuprarenalei
Celulele se dispun în cordoane scurte,
anastomozate care formează o reţea.
În ochiurile reţelei se găsesc vase
capilare.
Sintetizează hormonii sexuali.
Celulele zonei reticulate mici, au nucleu
picnotic, hipercrom, citoplasmă acidofilă,
pigment lipofuscinic abundent.
Medulosuprarenala

Porţiunea profundă a suprarenalei


Stroma: fibre de reticulină, capilare, fibre
nervoase, iar în jurul vaselor mari o
cantitate mică de ţesut conjunctiv lax.
Parenchimul: grupuri mici sau cordoane
scurte de celule
Feocromocitele: celule mari,
poligonale, cu citoplasmă bazofilă,
granulară şi nucleu polimorf
Celulele ganglionare
(neuroni simpatici
postganglionari)

Sistemul neuroendocrin difuz

Format din celule endocrine izolate sau în grupuri în organe cu altă funcţie
Produc substanţe cu acţiune similară hormonilor
Abundente în sistem digestiv, respirator, genital masculin
Metode de evidenţiere: histochimice (impregnări argentice), imunohistochimice
(chromogranina A, sinaptofizina, enolaza neuronal specifică)
Tipuri celulare: deschise şi închise

S-ar putea să vă placă și