Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învătământ: Şcoala Gimnaziala Vasile Cârlova


Propunator:
Data:
Obiectul: Istoria Românilor
Clasa: a V-a B
Unitatea de învăţare: Oraşul Medieval
Tipul lecţiei: fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor
Timp alocat: 50’

Competenţe specifice:
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice
3.2. Descrierea rolului unei personalităţi în desfăşurarea evenimentelor istorice
Competenţe derivate:
C 1 – definirea termenilor istorici: breaslă, burguri
C 2 – localizarea timpului şi spaţiului la care face referire lecţia cu ajutorul fişelor de lucru; extragerea
unor informaţii esenţiale dintr-un text sau dintr-o imagine referitoare la subiectul lecţiei.
Activităti de învăţare:
A 1 – realizarea unei propoziţii, corectă istoric şi gramatical, cu fiecare dintre termenii istorici
A 2 – studierea unei surse istorice
A 3 - realizarea de fişe
Organizarea spaţiului de instruire a resurselor:
a) Locul de desfăşurare: sala de clasă
b) Clasa: omogenă cu potenţial intelectual normal
c) Material didactic: Doinea Burtea, Florin Gheoţău Liuba Sazon-Ghiorghiţă, Alina Perţea, Manual de
Istorie pentru clasa a V-a, Editura Aramis, Bucureşti, 2017
d) Material bibliografic:
Metode şi procedee didactice: conservaţia euristică, comparaţia, demonstaţia, problematizarea,
descoperirea, expunerea.
Forme de organizare a activitătii: activitate frontală şi pe grupe.
Evaluarea: orală (stimularea participării elevilor la formulări de răspunsuri, an