Sunteți pe pagina 1din 45

C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

®
C SAL

Regulatorul de curent constant


CCRE

Manual de utilizare și service

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

CUPRINS
Pagina

1 Vedere de ansamblu ............................................................................................. 4

1.1 Regulatorul de curent constant..................................................................................................................................4

1.2 Integrarea regulatorului de curent cu elementele periferice ............................................................................4


1.2.1 Rack-ul regulatorului de curent...............................................................................................................................5
1.2.2 Rack-ul transformatorului de curent ......................................................................................................................5
1.2.3 Rack-urile combinate ................................................................................................................................................6

1.3 Termeni de bază și mod de funcționare a unei bucle de control....................................................................7

1.4 Bucla de control a CCRE ..............................................................................................................................................7

2 Observații generale despre regulatorul de curent CCRE ...................................... 8

2.1 Caracteristici generale ..................................................................................................................................................8


2.1.1 Trepte de intensitate .................................................................................................................................................8
2.1.2 Stabilizarea treptelor de intensitate .......................................................................................................................8
2.1.3 Softstart-ul la pornire .................................................................................................................................................8
2.1.4 Oprirea automată în cazul defecțiunilor ................................................................................................................8
2.1.5 Monitorizarea procentuală a lămpilor arse ...........................................................................................................9
2.1.6 Operarea de la distanță a CCRE utilizând interfața paralelă ...........................................................................9
2.1.7 Operarea de la distanță a CCRE utilizând interfața serială .............................................................................9
2.1.8 Operarea regulatorului de curent în modul local ................................................................................................9
2.1.9 Interfața de service ....................................................................................................................................................9
2.1.10 Alimentare Modul principal/ modul UPS.............................................................................................................9
2.1.11 Contorul orelor de funcționare ..............................................................................................................................9
2.1.12 Tipuri de CCRE ........................................................................................................................................................9

2.2 Versiuni ale regulatorului de curent ...................................................................................................................... 10

2.3 Prezentarea regulatorului .......................................................................................................................................... 10


2.3.1 Vedere din față ........................................................................................................................................................ 10
2.3.2 Schema de ansamblu a regulatorului de curent .............................................................................................. 10
2.3.3 Vedere din spate ..................................................................................................................................................... 12

2.4 Partea de putere a regulatorului ............................................................................................................................. 13

2.5 Partea de control a regulatorului de curent ........................................................................................................ 13

3 Display-ul și funcțiile de monitorizare ................................................................ 14

3.1 Display-ul în timpul operării normale .................................................................................................................... 14

3.2 Funcții de monitorizare .............................................................................................................................................. 14


3.2.1 Monitorizarea tensiunii de alimentare ................................................................................................................ 14
3.2.2 Monitorizarea defectelor ........................................................................................................................................ 15
3.2.3 Monitorizarea supracurentului .............................................................................................................................. 15
3.2.4 Monitorizarea lămpilor defecte............................................................................................................................. 15

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

4 Controlul regulatorului de curent ....................................................................... 16

4.1 Moduri de operare ........................................................................................................................................................ 16

4.2 Modul de operare local ............................................................................................................................................... 16


4.2.1 Selectarea treptelor de intensitate în modul local ........................................................................................... 16
4.2.2 Resetarea regulatorului în cazul erorilor............................................................................................................ 17

4.3 Ecranul de stare ............................................................................................................................................................ 17

4.4 Meniul regulatorului de curent ................................................................................................................................ 17


4.4.1 Structura meniului ................................................................................................................................................... 18
4.4.2 Descrierea meniului de configurare .................................................................................................................... 19
4.4.3 Descrierea meniului de service............................................................................................................................ 22
4.4.4 Procedură pentru setarea măsurării lămpilor defecte .................................................................................... 25

4.5 Indicațiile LED-ului de stare...................................................................................................................................... 27

4.6 Operarea de la distanță .............................................................................................................................................. 27


4.6.1 Operarea de la distanță prin interfața paralelă................................................................................................. 27
4.6.2 Operarea de la distanță prin interfața RCOM/RCOM+ .................................................................................. 28
4.6.3 Operarea de la distanță prin interfața CAN....................................................................................................... 28

5 Funcționarea regulatorului cu sau fără UPS extern ............................................ 29

5.1 Funcționarea cu UPS .................................................................................................................................................. 29

5.2 Funcționarea fără UPS................................................................................................................................................ 30

6 Întreținere și înlocuire regulator de curent ......................................................... 31

6.1 Montare/demontare regulator de curent .............................................................................................................. 31


6.1.1 Procedură de demontare ...................................................................................................................................... 31
6.1.2 Instalarea/montarea regulatorului de curent ..................................................................................................... 31

6.2 Înlocuire plăcii de alimentare sau de amplificare (depinde de versiunea regulatorului) .................... 32

6.3 Înlocuirea plăcii de bază ............................................................................................................................................ 32

6.4 Verificarea contactorilor de putere ........................................................................................................................ 32

6.5 Verificarea contactelor de pe panoul din spate al regulatorului de curent .............................................. 32

6.6 Întreținerea regulatorului de curent ....................................................................................................................... 32

6.7 Inspectarea vizuală a rack-urilor............................................................................................................................. 33

6.8 Înlocuirea siguranțelor ............................................................................................................................................... 33

6.9 Măsurători efectuate în cadrul circuitului ............................................................................................................ 33

7 Tabele de erori .................................................................................................... 34

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

7.1 Modul de comandă la distanță nu funcționează în parametrii...................................................................... 34

7.2 Oprire ca urmare a unui supracurent .................................................................................................................... 35

7.3 Nu există curent ”sensor line broken” ................................................................................................................. 35

7.4 Nu există curent ”sensor broken / broken series circuit”.............................................................................. 36

7.5 Defectarea regulatorului ............................................................................................................................................ 37

7.6 MPR ars............................................................................................................................................................................ 37

7.7 Eroare la citirea cartelei SIM..................................................................................................................................... 38

8 Alocare pinilor CCRE .......................................................................................... 39

8.1 Alocare conectorilor .................................................................................................................................................... 39

8.2 Configurația interfeței de service ........................................................................................................................... 40

8.3 Configurați pinilor pentru interfața serială de control..................................................................................... 41

9 Date tehnice........................................................................................................ 43

10 Echipamente .................................................................................................... 44

10.1 Interfață de parametrizare ....................................................................................................................................... 44

10.2 Interfață de programare ........................................................................................................................................... 44

10.3 Set de acumulatori..................................................................................................................................................... 44

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

1 Vedere de ansamblu

1.1 Regulatorul de curent constant


Regulatorul de curent constant cu microprocesor incorporat (CCR) este proiectat astfel încât să
asigure o alimentare constantă și fiabilă a circuitelor de balizaj. Figura de mai jos prezintă schema de
ansamblu a unui circuit de balizaj cu regulator de curent constant (Figura 1)

im Reglerschrank
În rack-ul regulatorului im transformatorului
În rack-ul Trafoschrank

Messein-
Circuit
măsurare
richtung
Siguranță MPR
NH-Sicherung Dispozitiv
L
N
CCRE măsurare
Messbürde

Serienkreis-
Transformator circuit Trafo putere
Conductor speisetransformator Stromwandler
Überspannungs-
supracurent
ableiter

Conductor
Überspannungs-
supracurent
ableiter

Serien-
Circuit serie
stromkreis

Lampen-
trans-
Befeuerungslampe
formator

Regulatorul de curent stabilizează intensitatea luminoasă a lămpilor pentru fiecare treaptă de


intensitate.

1.2 Integrarea regulatorului de curent cu elementele periferice

Regulatorul de curent este instalat într-un sistem de rack-uri împreună cu transformatorii de curent și

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

dispozitivul de măsurare a rezistenței de izolație. Sistemul de rack-uri este compus dintr-un rack
conținând regulatorul de curent și un rack cu transformatorul de curent aferent.

1.2.1 Rack-ul regulatorului de curent


Rack-ul regulatorilor de curent este proiectat pentru module de 19 țoli (module plug-in).

Rack-ul regulatorului de curent este construit astfel încât să permită o instalare ușoară a modulelor
precum și să permită un acces facil la modulele acestuia în vederea lucrărilor de întreținere.
Fiecare rack este alimentat printr-un fider și siguranțe de joasă tensiune de mare capacitate (MPR)

Ventilatoare

Sertare modulare

Siguranțe MPR
Conexiuni
sistem control

alimentare

Figura 1.2

1.2.2 Rack-ul transformatorului de curent


Rack-ul transformatorului de curent este proiectat pentru instalarea modulelor transformatorilor de
curent care constau în:
- Suportul transformatorului
- Transformatorul de curent
- Transformatorul aferent măsurării rezistenței de izolație a circuitului
- 2 descărcătoare de tensiune
- Dispozitivul de măsurare a rezistenței de izolație

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

1.2.3 Rack-urile combinate


În rack-urile combinate pot fi instalate atât module tip regulator de curent cât și module tip
transformator de curent.

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

1.3 Termeni de bază și mod de funcționare a unei bucle de control

Diagrama bloc prezentată mai jos arată modul de funcționare a unei bucle de control.
z

comparator-

s d u v Circuit r
regulator El. control
final serie

s: variabilă refererință
d: deviație
u: ieșire regulator
v: cariabilă controlată
i
z: variabilă disturbantă
r: variabilă rezultată
i: variabilă măsurată
Echip.-
măsurare
Unitate de control

Figura 1.3

Variabila de disturbanță z face necesară funcția de regulare a curentului. Variabila stocastică se


manifestă în întregul circuit. În timpul procesului de regularizare a curentului, variabila r este măsurată
continuu și comparată cu variabila de referință s din dispozitivul de măsurare. Variabila s este
considerată ca fiind de referință iar variabila i reprezintă valoarea reală măsurată. Ambele variabile
sunt comparate iar dacă devierea este diferită de 0, regulatorul emite o comandă de corecție către
elementul de control final care reacționează prin modificarea variabilei v, având ca rezultat
compensarea disturbanțelor. Astfel, fluctuațiile variabilei r sunt minime.

1.4 Bucla de control a CCRE

comparator-
regulator Element sistem controlat
final control
Micro- contactor- Circuit serie- configuratie-
Tiristor
procesor putere transformator Circuit serie

Echipament de masura

convertor D: masura transformator

Setare ajustabilă
programabilă Intensitate circuit

Figura 1.4

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

2 Observații generale despre regulatorul de curent CCRE

2.1 Caracteristici generale

2.1.1 Trepte de intensitate


Regulatorul de curent are 8 trepte ale intensității curentului, opțional, acestea pot fi extinse până la
255. Numărul treptelor necesare în mod curent precum și intensitățile asociate acestora, sunt
parametrizate.

În tabelul următor sunt prezentate corespondențele dintre treptele de intensitate și intensitatea


curentului din circuit. În configurația standard acestea sunt treptele prestabilite ale CCRE.
Intensitățile 1 – 100 % sunt prevăzute de IEC 61822. Fiecare treaptă poate fi programată individual
de către utilizator, valorile posibile fiind situate în intervalul 0.1% - 100%

Intensitate relativă Curent efectiv


% A
0,1 1,7
0,3 2,1
1 2,8
3 3,4
10 4,1
30 5,2
100 6,6
0 0
Tabelul 2.1.1

2.1.2 Stabilizarea treptelor de intensitate


Regulatorul de curent furnizează regularizarea optimă a curentului în următoarele cazuri:

- Fluctuații ale liniei de alimentare


- Lămpi defecte
- Defecte de izolație în cadrul circuitului de balizaj
- Operarea cu generatorul de curent activ

2.1.3 Softstart-ul la pornire


La pornirea regulatorului de curent acesta aduce progresiv curentul la valoarea nominală
prestabilită; astfel, durata de viață a lămpilor este mărită..

2.1.4 Oprirea automată în cazul defecțiunilor


În vederea prevenirii distrugerilor lămpilor din circuitul de balizaj, regulatorul de curent este
prevăzut cu funcția de oprire automată în cazul unei defecțiuni. Acest lucru este prevăzut în IEC
61822.
Software-ul regulatorului va preveni pornirea acestuia în cazul opririi automate din cauza unei
defecțiuni, până la remedierea acesteia. După ce defecțiunea a fost remediată, mesajul de eroare
de pe ecranul regulatorului va trebui confirmat în vederea reluării operării în regim normal. Acest
lucru poate fi facut numai prin trecerea regulatorului în modul de operare local. Totodată, în cazul
în care regulatorul s-a opri automat din cauza unei defecțiuni a circuitului, tiristorii acestuia sunt
inhibați.

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

2.1.5 Monitorizarea procentuală a lămpilor arse


Monitorizarea procentuală a lămpilor arse este o caracteristică standard a software-ului
regulatorului de curent.

Lămpile defecte din cadrul unui circuit sunt contabilizate și afișate fie ca procent fie ca număr de
lămpi. În cazul în care numărul lămpilor defecte depășește valoare prestabilită, regulatorul va
transmite acest lucru software-ului de monitorizare. Există 3 trepte programabile.

2.1.6 Operarea de la distanță a CCRE utilizând interfața paralelă


Toate funcțiile de operare, mesajele de avertizare sau de eroare pot fi transmise unui software de
monitorizare și control prin interfața paralelă a regulatorului de curent. Funcțiile de control pot fi
selectate utilizând un semnal de tip puls sau continuu..

2.1.7 Operarea de la distanță a CCRE utilizând interfața serială


În vederea reducerii numărului de linii de control a regulatorilor, mai ales atunci când există un
număr mare de circuite, toate funcțiile de monitorizare și control precum și mesajele de avertizare
sau eroare pot fi conectate cu software-ul de monitorizare și control utilizând interfața serială a
regulatorului. Pot fi conectați până la 64 de regulatori de curent utilizând numai 2 linii de
comunicații, fără a folosi alte echipamente intermediare. Pentru configurații speciale, regulatorul de
curent poate fi prevăzut cu interfața serială redundantă.

2.1.8 Operarea regulatorului de curent în modul local


În cazul în care linia de comunicații sau software-ul de monitorizare și control nu mai sunt
operaționale, sau dacă sunt prevăzute a fi efectuate lucrări de întreținere care necesită conectarea
directă la regulatorul de curent, regulatorul poate fi utilizat prin operarea locală. Modul de operare
locală este semnalizat printr-ul LED pe panoul frontal al CCRE.

2.1.9 Interfața de service


Pe panoul frontal al regulatorului de curent este prevăzută o interfață de service în vederea
efectuărilor lucrărilor de parametrizare sau întreținere a regulatorului cu ajutorul unui laptop/PC.

2.1.10 Alimentare Modul principal/ modul UPS


Regulatorul de curent poate fi alimentat de la rețeaua principală sau de la un UPS. În cazul în care
alimentarea principală nu funcționează, CCRE se va alimenta din UPS , astfel asigurându-se
operare în condiții de siguranță, pentru o perioadă scurtă de timp, în cazul condițiilor CAT II/III.

2.1.11 Contorul orelor de funcționare


Regulatorul de curent este prevăzut cu un contor al orelor de funcționare pentru fiecare treaptă de
intensitate. Contorul poate fi vizualizat prin apăsarea tastei ◄ de pe panoul frontal al regulatorului.
.

2.1.12 Tipuri de CCRE


 SCROLL
pentru controlul și monitorizarea individuală a lămpilor
 Circuit selectabil
pentru controlul mai multor circuite.

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

2.2 Versiuni ale regulatorului de curent

Există 4 tipuri de regulator de curent:

CCR 503e-E: - alimentarea unui singur circuit de maxim 10 kVA


- tensiune alimentare: 230V
- curent de intrare: max. 50 A

CCR 507e-E: - alimentarea a doua circuite de maxim 10 kVA


- tensiune alimentare: 230 V
- curent de intrare: max. 50 A

CCR 803e-E: - alimentarea unui singur circuit de maxim 25 kVA


- tensiunea de alimentare: 400 V
- curent de intrare: max. 80 A

CCR 103e-E: - alimentarea unui singur circuit de maxim 30kVA


- tensiunea de intrare: 400 V
- curent de intrare: max. 100 A

Transformatoarele disponibile pentru regulatorii de curent de mai sus sunt: 1; 2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20;
25; 30kVA. Dacă este necesar, se pot furniza și transformatori de alte puteri.

2.3 Prezentarea regulatorului

Regulatorul de curent este proiectat ca fiind un modul de 19 țoli, având în componența circuite
electronice tip PCB, accesibile de pe panoul frontal. Astfel, module individuale PCB sau modulul în
ansamblul lui pot fi înlocuite. Circuitele de alimentare și de comunicații sunt situate în spatele
regulatorului nefiind astfel necesare lucrări suplimentare atunci când un nou regulator de curent este
instalat în rack.
Circuitele de alimentare și control sunt separate fizic, astfel asigurându-se o protecție maximă
împotriva zgomotului electromagnetic.

2.3.1 Vedere din față


Regulator 1 Regulator 2

Placă Placa de bază cu microprocesor Nu este prezentă în configurația


alimentare Ecran LCD și tastatură cu un singur regulator
Pentru controlul local
Figura 2.1

2.3.2 Schema de ansamblu a regulatorului de curent

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

Priza de control a regulatorului 2 (X2) Priza de alimentare (X1)

Interfața serială (X3)

Priza de control a regulatorului 1 (X4)

tiristor Tiristor

Canal de cablul
-
Filtru Filtru

Siguranță Siguranță

Transformatorr Transformator
Contactor Contactor

Regulator 1 Regulator 2
Rigleta comunicații PCB

Cartelă SIM 1 Cartelă SIM 2

Placă comandă tiristori

Placă procesor

Placă alimentare

Figura 2.3.2

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

2.3.3 Vedere din spate

Codificare regulator X3
X3 X4

1 2 20 1
A
B
C
D
E
CCR 503e-E
F
H 37 19

Locaș de ghidare

X3
X2 X3 X4

1 2 1
20
A
B
C

D CCR 507e-E
E
F
H 37 19

X3
X3 X4

1 2 20 1
A
B
C
D CCR 803e-E
E
F
H 37 19

X3
X3 X4

1 2 20 1
A
B
C
D CCR 103e-E
E
F
H 37 19

Figura 2.3.3

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

2.4 Partea de putere a regulatorului

Partea de putere corespunde părții finale de control a regulatorului de curent. Elementul de control
final este compus din 2 tiristori conectați ”spate în spate”, complet controlabili bidirecțional pe o
singură fază. Atât timp cât tensiunea unei faze este controlată atunci când tiristorul este declanșat,
putem vorbi despre un control generalizat al fazelor. Cerințele de alimentare depind de unghiul de
deschidere al tiristorului, calculat la trecerea curentului prin 0 față de 180 grade. Acest tip de comutare
a fazelor asigură o eficiență de aproximativ 98%. (figura 2.4)
u(t)

Tiristor 1 Tiristor 2

Tiristor 1 Tiristor 2

Curent nominal
t

Curent nominal
Unghiul de fază

Jumătatea perioadei de oscilație

Momentul declanșării Momentul l declanșării


Tiristor 1 Tiristor 2

Figura 2.4

Un circuit special RCD al tiristorilor oferă protecție la supracurent. Tiristorii sunt instalați într-o carcasă
comună cu circuitul RCD localizat direct pe radiatorul de răcire.

2.5 Partea de control a regulatorului de curent

Partea de control a regulatorului de curent este alcătuită din 2 sau 3 module tip PCB:
- Placa de alimentare
- Placa de control cu microprocesor, display și tastatură
- Placa de tiristori (depinde de model)

Placa de alimentare asigură tensiunea de alimentare necesară.


Necesarul tensiunii de alimentare poate fi asigurat fie de la rețeaua principală de alimentare și un
transformator integrat în partea de alimentare, fie printr-un UPS de tensiune continuă. În modul de
alimentare prin UPS, regulatorul de curent va continua să funcționeze pentru o perioadă limitată,
indiferent de starea alimentării de la rețeaua principală.

Sistemul de control cu microprocesor asigură procesarea tuturor semnalelor, funcțiilor de control și


monitorizare. Totodată, este oferită și funcționalitatea de detectare a lămpilor defecte. Display -ul
regulatorului de curent oferă toate informațiile importante despre regulator (funcțiile acestuia vor fi
descrise în capitolul următor). Sistemul de control cu microprocesor incorporează și funcțiile de control
pentru modul de întreținere și interfața de service pentru conectarea la laptop/PC. Totodată, acesta
asigură și comunicația cu software-ul de control și monitorizare.

Placa de tiristori reprezintă punctul de izolație dintre partea de control și partea de putere a
regulatorului prin sistemul de optocuplori. Impulsurile generate sunt amplificate și transmise tiristorilor
într-o configurație lipsită de potențial electric. În funcție de versiune, este posibilă și o configurație
compactă a sistemului, asigurată de un echipament de răcire.

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

3 Display-ul și funcțiile de monitorizare

3.1 Display-ul în timpul operării normale

Display
Denumire circuit legendă

Comunicații Valoare setată % curent

Valoare reală % curent


Valoare ISO Contor lămpi

Taste:
Ecran LCD

Tasta RESET sus

jos
comutator
Local/ Oprit
Remote
LED: verde ->
Pornit
Interfață RS232
service

Taste: Meniu Cancel OK stângadreapta


LED: verde -> mod Local

figura 3.1

În timpul operării de la distanță și a lipsei erorilor de comunicație sunt afișate fie simbolurile C1/C2
(comunicații CAN), fie R1/R2 (comunicații RCOM) în loc de L (modul local) .

3.2 Funcții de monitorizare

Modulul de monitorizare constă într-un grup de 4 funcții așa cum sunt ele definite în normativele IEC:
- Monitorizarea tensiunii de alimentare
- Monitorizarea defectelor
- Monitorizarea supracurentului
- Monitorizarea lămpilor defecte

3.2.1 Monitorizarea tensiunii de alimentare


Dacă placa de alimentare este alimentată de la conectorul de 24V, regulatorul de curent va
monitoriza tensiunea de la linia principală de alimentare. Procesorul va intra într-o rutină de eroare
dacă tensiunea principală de alimentare nu este detectată sau dacă faza tensiunii de alimentare nu
este interpretată corect. În acest caz, regulatorul va afișa mesajul ”mains off”.
Tiristorii nu vor putea primi impulsuri, contactorul principal nu va fi acționat. Odată cu îndepărtarea
cauzei defecțiunii regulatorul va porni (softstart) în treapta presetată.

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

3.2.2 Monitorizarea defectelor


Este interpretat ca fiind un defect dacă nu este primit un semnal de la echipamentul de măsurare al
regulatorului. Acest lucru poate avea una din următoarele 3 cauze:
- Senzor defect (circuit deschis pe alimentare)
- Scurt circuit al senzorului
- Circuit deschis

În cazul unei defecțiuni, circuitul de putere este oprit atât mecanic cât și electronic. Circuitul
electronic dezactivează impulsurile necesare tiristorilor. Totodată contactorul declanșează. Deși
ambele comenzi de închidere sunt generate simultan, oprirea electronică a tiristorilor este mai
rapidă pentru a preveni declanșarea contactorului în sarcină, acest lucru prelungind durata de
viață a acestuia.

Regulatorul de curent poate face diferența între cele trei cauze ale defectelor.

După ce cauza defecțiunii a fost înlăturată, mesajul de eroare poate fi șters apăsând butonul de
”cancel” de pe panoul principal al regulatorului.

3.2.3 Monitorizarea supracurentului


Regulatorul de curent monitorizează situațiile de supracurent astfel încât lămpile să fie protejate. În
cazul unui supracurent mai mare de 6.75A rms, regulatorul de curent va opri circuitul imediat. De
asemenea, există și un al doilea nivel de protecție care oprește complet regulatorul de curent dacă
este detectat un curent mai mare de 8,3 A rms. Măsurarea supracurentului corespunde IEC 61822

Dacă monitorizarea supracurentului este Șuntată, contactorul va declanșa sub


sarcină, ceea ce va conduce la distrugerea contactelor. Acestea ar trebui verificate
după fiecare asemenea eveniment!

După ce cauza defecțiunii a fost înlăturată se va apăsa butonul RESET.

3.2.4 Monitorizarea lămpilor defecte


Monitorizarea lămpilor defecte face parte din software-ul regulatorului de curent. Această funcție nu
este activă până când circuitul nu a fost calibrat corespunzător. Sunt necesare cunoștințe speciale
pentru a calibra circuitul.
Procentajul lămpilor defecte este afișat pe display.
Dacă procentajul lămpilor defecte depășește un anumit prag, o avertizare va fi transmisă sistemului
de monitorizare. Există 3 praguri ce pot fi definite. Acestea pot fi definite fie din meniul regulatorului
fie cu ajutorul software-ului de service al regulatorului și cu un laptop/PC.
Dacă este necesar, funcția de monitorizare a lămpilor poate fi dezactivată. (capitolul 4.2.4, Meniu)

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

4 Controlul regulatorului de curent

4.1 Moduri de operare

Regulatorul de curent poate fi controlat fie în mod local sau în mod operare de la distanță.

Pentru a selecta modul de operare se va acționa switch-ul LOC/REM. Dacă acesta este poziționat pe
REM, modul de operarea la distanță va fi activat, altfel, modul local va fi activ și indicat de către LED-
ul local.

Modul de operare de la distanță va fi activat atunci când:


- Interfața este activată prin parametrizarea cardului SIM
- Switch-ul este pe poziția REM
- Modul de operare de la distanță a fost activat printr-o telegramă

Notă:
Treapta de intensitate a circuitului este stocată în memorie. În cazul trecerii local/remote sau
remote/local, regulatorul de curent va reveni în treapta de intensitate avută înainte de schimbarea
modului de operare.

4.2 Modul de operare local

În modul de operare local, regulatorul de curent este controlat cu ajutorul comenzilor directe efectuate
la panoul frontal. Regulatorul nu va răspunde niciunei comenzi inițiate de la distanță.

4.2.1 Selectarea treptelor de intensitate în modul local


Treptele de intensitate pot fi selectate prin utilizarea următoarelor butoane:

Tasta : - pornirea regulatorului (dacă acesta este oprit)


- selectarea următoarei trepte de intensitate diferită de 0 până la ultima treaptă definită
Taste : - selectare treptei de intensitate inferioare
- oprirea regulatorului dacă acesta ajunge la treapta minimă (0)
Taste : - oprirea regulatorului, indiferent de treapta în care acesta se află

Treapta de intensitate curentă este indicată pe display-ul regulatorului de curent (numai dacă nu
sunt mesaje de eroare active). Treapta de intensitate selectată (%) este afișată sub simbolul ”S”.

Schimbarea treptelor de intensitate se efectuează prin apăsarea succesivă a butonului


corespunzător. Dacă acesta este menținut apăsat continuu, treptele nu vor fi schimbate. Dacă o
anume treaptă de intensitate a fost definită de valoare 0%, aceasta nu va putea fi selectată.

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

4.2.2 Resetarea regulatorului în cazul erorilor


În cazul în care regulatorul de curent se oprește ca urmare a unei defecțiuni (de exemplu în cazul
unui supracurent), resetarea erorii se face local de la panoul frontal al regulatorului. Tasta  este
utilizată în acest scop. Atunci când acesta tastă este apăsată, regulatorul de curent își va relua
funcționarea normală în treapta de intensitate în care era setat înaintea apariției defecțiunii.

Atenție:
Dacă este prezentă o eroare de tip switch-off, care indică un circuit defect, nu încercați să repuneți
în funcțiune regulatorul până la remedierea defecțiunii!

4.3 Ecranul de stare

În cazul în care nu sunt prezente erori, display-ul regulatorului poate afișa informații cu privire la
versiunea de software, unghiul de deschidere al tiristorilor, prin apăsarea tastei . Pentru informații
suplimentare consultați figura 4.2.1.

4.4 Meniul regulatorului de curent

Setările regulatorului de curent sunt realizate și monitorizate cu ajutorul unui meniu. Accesul la meniul
de configurare este permis numai în modul local de operare. Accesul la meniul de configurare precum
și la meniul de service este restricționat cu ajutorul parolelor. Parola inițială pentru meniul de
configurare este 0000 iar pentru meniul de service este 0001.ambele parole pot fi modificate cu
ajutorul software-ului de service LTOP.

Atenție:
Modificare parametrilor regulatorului de curent, în special parametrii PID pot conduce la o funcționare
anormală a circuitului, în afara indicatorilor stabiliți prin IEC 61822 sau poate conduce chiar la
distrugerea în totalitate a circuitului. Nu modificați niciodată un parametru al circuitului dacă nu
cunoașteți cu exactitate consecințele modificării acestuia! Parametrii vitali sunt protejați de o
parolă specială.

- Accesul la meniul de configurare se face prin apăsare tastei .


- Navigare în meniul de configurare se realizează cu ajutorul tastelor  și .
- Pentru a activa un parametru al meniului se va apăsa tasta .
- După selectarea unui parametru, se pot selecta diverse valori ale acestuia cu ajutorul tastelor
 și .
- Pentru a modifica o valoare a unui parametru selectat se vor folosi tastele  și .
- Pentru acceptarea modificării unui parametru se folosește tasta .
- Pentru revocarea modificării unui parametru se folosește tasta .
Pentru salvarea permanentă a setărilor stocate pe cardul SIM se va apăsa tasta . În anumite cazuri
poate fi necesară resetarea regulatorului de curent prin apăsarea butonului RESET.
Structura meniului de configurare este descrisă în capitolul următor.

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

4.4.1 Structura meniului

figura 4.4.1

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

4.4.2 Descrierea meniului de configurare

Introducerea PIN-ului

Please enter PIN:

0000

Meniul de configurare este protejat prin două parole tip PIN. PIN-ul meniului de configurare este
diferit de cel al meniului de service.
Meniul de configurare permite modificarea setărilor generale ale circuitului. Meniul de service
permite modificarea parametrilor care au un impact direct asupra circuitului de balizaj.
PIN meniu de configurare: 0000
PIN meniu de service: 0001

Setarea circuitului

Circuit type AAAA


Circuit number 0000
Number of lamps 0000

Aici se vor introduce setările generale ale circuitului precum numele circuitului și numărul de lămpi.
Aceste denumiri pot conține caractere alfanumerice precum și unele caractere speciale. Un
exemplu de circuit poate fi: TXE/SIGN. Numărul caracterelor este limitat la 8.
Numărul de lămpi ce trebuie introdus se referă la numărul exact al lămpilor unui circuit, fapt foarte
important pentru monitorizarea lămpilor arse din circuit.

Stabilirea pragului de lămpi defecte

threshold 1 (%) 09
threshold 2 (%) 19
threshold 3 (%) 29
LF calibration param

Pragurile setate indică limitele pentru LF1, LF2 și LF3. În cazul în care unul din aceste praguri este
depășit este transmis un mesaj către sistemul de monitorizare și poate fi vizualizat totodată și pe
panoul frontal al regulatorului. În conformitate cu setările din panoul general, pragurile pot fi afișate
în procente sau în număr efectiv al lămpilor defecte.

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

Setarea erorilor de măsurare lămpi

# of disc lamps 1 00
# of disc lamps 2 00
Start calibr. no

În acesta parte a meniului este necesară introducerea datelor aferente calibrării circuitului pentru
măsurarea lămpilor defecte. Parametrii ”disconnected lamps 1 (2)” indică numărul real al lămpilor
defecte pentru care se va calibra circuitul (capitolul 4.2.8). se va selecta ”start calibration” în
momentul în care circuitul este pregătit pentru calibrare. După efectuarea calibrării se va ieși din
meniu iar parametrii vor fi salvați și calibrarea circuitului va începe. Acest lucru este posibil numai
în modul de lucru local al regulatorului.

Setarea treptelor de intensitate

Step 1 (%) 0.1


Step 2 (%) 0.3
Step 3 (%) 1
Step 4 (%) 3

Step 5 (%) 10
Step 6 (%) 30
Step 7 (%) 100
Step 8 (%) 00

Treptele de intensitate luminoasă sunt exprimate în procente. Curentul necesar pentru circuit este
calculat automat în funcție de aceste valori. Dacă treptele 1 și 2 nu sunt necesare, acestea pot fi
ignorate prin setarea intensității la 0%. Deoarece trepte intermediare ale intensităților nu sunt
permise, este necesară setarea la 0 mai întâi a treptei 1 și apoi a treptei 2. (capitolul 2.1.1)

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

Setări generale ale ecranului

language english
display LF/ISO +e
display type LF %

Următoarele setări pot fi modificate:


- limba de afișare
- afișarea lămpilor defecte: + = activat; - = dezactivat
- afișarea rezistenței de izolație: e = afișarea rezistenței de izolație pe echipamentul extern, i =
afișarea rezistenței de izolație interne (valabil numai pentru regulatoarele de tip compact); - =
nu se afișează valoare rezistenței de izolație
- afișarea lămpilor defecte: % = afișarea în procente; # = afișarea de tip numeric

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

4.4.3 Descrierea meniului de service


Următoarele modificări trebuie realizate numai de către personalul calificat în acest
sens. Modificările pot conduce la neconformități ale regulatorului de curent față de
cele prevăzute în normativele IEC 61822 și pot conduce la funcționarea defectuoasă
a circuitului.

Setări pentru măsurarea rezistenței de izolație

threshold (k) 0000


threshold max 3000
INS corr. 0.1M 0038
Timeout (s) 0020

prag (k): dacă valoarea măsurată a rezistenței de izolație este mai mică decât pragul
setat, va fi afișată o avertizare privind valoarea rezistenței de izolație.

Pragul maxim: pragul valorii rezistenței de izolație de la care pe display va fi afișată valoare de
infinit în loc de valoarea reală măsurată

Corecție. 0.1M: valoarea corecției este dedicată unor dezvoltări viitoare și nu influențează
valoarea reală măsurată a rezistenței de izolație.

întârziere (s): dacă în intervalul de timp setat nu este măsurată o valoare a rezistenței de
izolație, pe ecran va fi afișat simbolul ”----” .

Setări pentru lămpi defecte

Integration thr 0120


Corr. 1 lamp 0000
Corr. : 10% +0
Int.Reset 0250

În prezent, numai doi parametrii aferenți monitorizării lămpilor defecte sunt implementați :

Prag de integrare: cu ajutorul acestei valori poate fi determinat pragul la care curentul este
detectat. Este foarte util în cazul în care creșterea curentului este
asemănătoare dinților de fierăstrău (în circuitele cu defecte). A se observa
figura următoare

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

Figura 4.2.2

Scurgerea de curent aferentă monitorizării lămpilor arse este de culoare


roșie. Cu ajutorul parametrului pragului de integrare, această linie poate fi
deplasata spre stânga sau spre dreapta.

Int.Reset: acest parametru resetează valoarea pragului de integrare în cazul în care


curentul scade sub o valoare prestabilită.

Setări comunicații

Interface CAN125k
Address 00

Setările comunicațiilor regulatorului de curent se pot seta din acest meniu.


Interfața de comunicații poate fi setată pentru unul din următoarele protocoale:

- CAN125k
- RCOM9600
- RCOM+9600
- RCOM+19200
- Paralelă

Adresa regulatorului de curent poate fi de asemenea setată din acest meniu. Dacă adresa este
00, regulatorul va accepta adresa setată prin intermediul jumperilor DIP de pe elementul de
transfer

Setarea controllerului PID

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

P-portion 0100
I-portion 0150
D-portion 0010
Thyristor pos

Aici se pot seta parametrii de regularizare PID a CCRE.


Există două versiuni de tiristori instalate în regulatorii de curent.
Atenție: Versiunea tiristorului trebuie setată corect, în caz contrar siguranța principală va
ceda!

Reglajul fin

delay. I=0 (0.1s) 10


min fa (µs) 1000
max. fa (µs) 9950
Slew rate. (A/s) 30

Aici se pot realiza reglajele fine ale regulatorului de curent. În mod normal, acestea nu trebuie
modificate

O setare incorectă a acestor parametrii poate conduce la distrugerea


circuitului!

întârzierea I=0: acest parametru poate fi modificat (conform IEC 64822 acesta este setat la
1s). Acest parametru, în cazul unui circuit deschis, realizează întârzierea
opririi de urgență a regulatorului. De obicei, acest lucru se manifestă atunci
când circuitul are foarte multe lămpi defecte, transformatori defecți sau
transformatorul principal a fost subdimensionat. În cazul acesta poate dura
mai mult timp până curentul rms va fi măsurat.

Minim și maxim fa: limitarea minimă și maximă a unghiului de deschidere al tiristorilor.

Panta curentului: rata de ajustare a curentului.

Setări ale funcției „Softstart“

Slew rate. (A/s) 10

De aici se poate regla rata die creștere a curentului în cazul unui softstart.

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

Ajustarea puterii efective


I-correction: x
Corr. (%) 00
Delay regul.error. 05

De aici se poate seta corecția RMS a curentului.


Valoarea actuală măsurată a curentului trebuie corectată cu un echipament de măsurare calibrat
corespunzător. Valoare poate fi scăzută sau crescută. Se folosește pentru a seta întârzierea în
cazul apariției mesajului de eroare de tip ”eroare de regulare”.

Mesajul de eroare ”Fără putere”


APH000 Error!
No mains voltage x

Active level: 0

Acest mesaj indică faptul că regulatorul nu este alimentat. O cauză ar putea fi o siguranță
declanșată. În acest caz, regulatorul trebuie trecut în modul local, oprit, verificat că ”Active
level=0”, apoi schimbată siguranța defectă.

4.4.4 Procedură pentru setarea măsurării lămpilor defecte

Instalare, configurare și punere în funcțiune


Instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a circuitelor de
balizaj se va face în conformitate cu EN 61821 (VDE 0161 partea
103) numai de către personal autorizat instruit și testat cu
experiență și cunoștințe tehnice dovedite

Următorii pași vor fi urmați în vederea setărilor necesare în vederea măsurării lămpilor defecte:
1. Verificați ca toate lămpile din circuit funcționează corespunzător și nu există transformatori
defecți.
2. Introduceți numărul total de lămpi din circuit
3. În cazul circuitelor mici (aproximativ 20 lămpi) introduceți 10% din numărul total de lămpi în
câmpul ”disconnected lamps 1”. Valoare pentru ”disconnected lamps 2” va fi setată la 0. În
cazul circuitelor mari este de preferat și efectuarea celui de-a doua măsurători, astfel în
câmpul ”disconnected lamps 2” va fi introdusă valoare aferentă a 15% din totalul lămpilor din
circuit. Trei măsurători de calibrare vor fi efectuate.
4. Porniți procedura de calibrare prin selectarea ”start calibration” apoi ”yes” și ieșiți din meniu.

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

5. Regulatorul va măsura circuitul cu 0% lămpi defecte.


6. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
7. Regulatorul va calibra circuitul (este posibil să fie calibrat de două ori)
8. Datele sunt salvate și toate lămpile din circuit vor fi reconectate..

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

4.5 Indicațiile LED-ului de stare

Mesajele de stare precum și mesajele de eroare sunt afișate în clar pe ecranul regulatorului de curent.
În plus, un LED în două culori poziționat în partea de sus a tastaturii panoului regulatorului de curent
va indica de asemenea mesajele de stare, după cum urmează:

Tasta Culoare Stare Descriere


 verde pornit Modul de operare local
 Roșu intermitent Eroare de comunicații CAN/RCOM
 oprit Funcționare normală, comandă de la distanță

 verde intermitent Pragul LF1 sau LF2 atins


 Roșu intermitent Prag LF3 atins
 Roșu intermitent Eroare generală. Citiți mesajul de eroare de pe ecran
 verde pornit Regulator pornit
 verde intermitent Regulator pornit, eroare de regulare
 oprit Regulator oprit
Tabel 4.5

4.6 Operarea de la distanță

Operarea de la distanță a regulatorului poate fi realizată în trei moduri:

1. Prin interfața paralelă


2. Prin interfața RCOM/RCOM+ (Opțional)
3. Prin interfața CAN

Tipul de control este specificat în parametrii setați pe cardul SIM.

4.6.1 Operarea de la distanță prin interfața paralelă


Conectorul de control X4 (sau X2 pentru regulatorul 2) este proiectată pentru sistemul de control
de la distanță prin interfața paralelă (cap 7.11 Date tehnice). Intrările de control sunt de la pin-ul 2
la pin-ul 13. Acestea au următoarele întrebuințări:

Intrare Nume Descriere


Pin 2 (Step 1) Treapta 1
Pin 3 (Step 2) Treapta 2
Pin 4 (Step 3) Treapta 3
Pin 5 (Step 4) Treapta 4
Pin 6 (Step 5) Treapta 5
Pin 7 (Step 6) Treapta 6
Pin 8 (Step 7) Treapta 7
Pin 9 (Step 8) Treapta 8
Pin 10 (L/R) Control de la distanță / local
Pin 11 (Off) Oprire regulator
Pin 13 (Reset) Resetare regulator
Tabel 4.6.1

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

Intrările de control sunt conectate corespunzător la o tastă sau la sistemul de control de la


distanță. Selectarea acestora este realizată printr-un semnal de tip impuls sau semnal continuu.
Punctul de referință (masa) pentru toate intrările de control este pin-ul 1 (Com L).

În modul de control de la distanță, treptele de intensitate sunt selectate în mod direct. Un semnal la
pin-ul 11 va opri regulatorul, indiferent de treapta în care se află acesta.

Regulatorul de curent transmite informațiile către sistemul de control de la distanță prin intermediul
următoarelor ieșiri

Ieșire Nume Descriere


Pin 21 (Ready) Curentul nominal atins
Pin 27 (LF 1) Pragul LF1 depășit
Pin 28 (LF 2) Pragul LF2 depășit
Pin 29 (LF 3) Pragul LF3 depășit
Pin 31 (LD1) Direcția de aterizare 1 selectată
Pin 32
Pin 34 (Local) Modul de operare local activat
Pin 36 (I>In) Supracurent
Pin 37 (I=0) Lipsă curent
Tabel 4.6.1

4.6.2 Operarea de la distanță prin interfața RCOM/RCOM+


În modul de operare de la distanță prin interfața serială, regulatorul de curent este comandat prin
interfața RCOM-, RCOM+ (RS232, rata de transfer 9600 sau 19200 în cazul operări cu module
SCROLL) în concordanță cu protocolul definit. Toate funcțiile de control și monitorizare sunt incluse
în acest protocol. Interfața serială X3 este proiectată pentru comunicațiile dintre regulatorul de
curent și centrul de comandă. Pinii 20 – 23 sunt alocați regulatorului 1 iar pinii 34 – 37 sunt alocați
regulatorului 2.

4.6.3 Operarea de la distanță prin interfața CAN


În modul de operare de la distanță prin interfață serială, regulatorul de curent este comandat cu
ajutorul interfeței CAN (rata de transfer 125K) în concordanță cu protocolul CANopen. Toate
funcțiile de control și monitorizare sunt incluse în acest protocol. Interfața serială X3 este proiectată
pentru comunicațiile între regulatorul de curent și centrul de comandă. Pinii 20 – 23 sunt alocați
regulatorului 1 iar pinii 34 – 37 sunt alocați regulatorului 2.

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

5 Funcționarea regulatorului cu sau fără UPS extern

5.1 Funcționarea cu UPS

Figura 5.1 arată regulatorul de curent și perifericele necesare în condițiile funcționării cu UPS extern.
N

Siguranță MPR

UPS

220 VAC

24 VDC

transformator
33 circuit balizaj
Pin-Nr.: 1 23 16 20 22

37

X2(X4) conector
Alimentare sincronă
Siguranță
DC
micro-
pro-
amplif tiristor-
cesor contactor
DC

CCRE
Figura 5.1

Secțiunea de control este prevăzută cu intrare de curent continuu furnizată de UPS. În cazul în care
linia principală de alimentare nu funcționează, microprocesorul va memora starea curentă și va
întrerupe controlul tiristorilor. Pe ecran va fi afișat un mesaj corespunzător. În momentul în care
alimentarea principală va fi reluată, regulatorul va porni în starea memorată.

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

5.2 Funcționarea fără UPS

Figura 5.2 arată regulatorul de curent și componentele perifericele aferente funcționării fără UPS.

MPR
Transformator
circuit

conector
Siguranță
Alimentare sincronă

AC
Micro-
pro-
amplif- tiristor-
cessor contactor
DC

CCRE
Figura 5.2

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

Instalare, configurare și punere în funcțiune


Instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a circuitelor de
balizaj se va face în conformitate cu EN 61821 (VDE 0161 partea
103) numai de către personal autorizat instruit și testat cu
experiență și cunoștințe tehnice dovedite

6 Întreținere și înlocuire regulator de curent

6.1 Montare/demontare regulator de curent

6.1.1 Procedură de demontare


1. Se trece în modul de operare local
2. Se oprește regulatorul de curent
3. Se extrage MPR-ul aferent regulatorului
4. Se slăbesc șuruburile de fixare ale regulatorului în rack
5. Se extrage regulatorul din rack susținându-l cu ambele mâini

Notă: Regulatorul poate fi demontat și în sarcină. Mai întâi se va deconecta de la rețeaua


de alimentare.

6.1.2 Instalarea/montarea regulatorului de curent


1. Se setează în modul de operare local
2. Se introduce regulatorul în rack și se împinge până acesta intră ferm în rack
3. Se strâng șuruburile de fixare
4. Se instalează MPR-ul corespunzător
5. Dacă este afișat un mesaj de eroare, se apasă butonul RESET
6. Se testează funcționarea regulatorului în modul de operare local
7. Se setează modul de operare dorit

Notă: Nu este permisă introducerea regulatorului în alt sertar al rack-ului fără a verifica în
prealabil semnele de control.

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

6.2 Înlocuire plăcii de alimentare sau de amplificare (depinde de versiunea


regulatorului)

Aceste plăci de tip PCB sunt accesibile prin panoul frontal al regulatorului astfel încât nu este necesară
demontarea regulatorului sau deconectarea acestuia de la rețea
1. Se trece regulatorul în modul de operare local
2. Se oprește regulatorul de curent
3. Se slăbesc șuruburile de fixare
4. Se extrage PCB-ul din regulator
5. Se introduce noul PCB în regulator asigurându-se un contact ferm
6. Se strâng șuruburile de fixare ale PCB-ului
7. Se testează regulatorul de curent în modul de comandă local
8. Se trece regulatorul de curent în modul de funcționare dorit

6.3 Înlocuirea plăcii de bază

1. Se trece regulatorul în modul de operare local


2. Se oprește regulatorul de curent și se deconectează de la alimentare
3. Se slăbesc șuruburile de fixare
4. Se extrage PCB-ul din regulator
5. Se introduce noul PCB în regulator asigurându-se un contact ferm
6. Se strâng șuruburile de fixare ale PCB-ului
7. Se conectează regulatorul de curent la alimentare
8. Se testează regulatorul de curent în modul de comandă local
9. Se trece regulatorul de curent în modul de funcționare dorit

6.4 Verificarea contactorilor de putere

Scopul principal al contactorilor de putere este acela de a oferi o izolare mecanică dintre echipamentul de
control și circuitul de balizaj. Acesta izolează circuitul de balizaj într-o configurație liberă de potențial electric.

Contactorii de putere se vor verifica să nu prezinte eroziuni ale materialului; dacă este cazul, aceștia se vor
înlocui. Bobina contactorului se va verifica și înlocui dacă este cazul. Se vor verifica de asemenea și
contactele tiristorilor.

6.5 Verificarea contactelor de pe panoul din spate al regulatorului de curent

Conectorii se vor verifica să nu prezinte eroziuni. Conectorul este de tipul Sub-D cu 37 pini din nichel
și placați cu aur. Aceștia trebuie verificați să nu prezinte defecte; dacă este necesar, se înlocuiesc. În
nici un caz nu vor fi folosite produse de tip vaselină/ulei sau alte produse pentru contacte.

6.6 Întreținerea regulatorului de curent

Verificarea regulatorului se va face, de regulă, o dată pe an, procedura fiind următoarea:


1. Se verifică contactele de posibile defecțiuni sau eroziuni ale materialului
2. Se verifică fermitatea contactelor electrice
3. Se verifică fermitatea modulelor PCB
4. Se verifică strângerea șuruburilor de fixare

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

5. Se verifică funcționarea regulatorului de curent în modul local

6.7 Inspectarea vizuală a rack-urilor

- Se verifică integritatea cablurilor și a transformatoarelor de curent


- Verificarea integrității protecțiilor la supratensiune
- Verificarea circuitului de nul de protecție
- Verificarea integrității siguranțelor

6.8 Înlocuirea siguranțelor

Siguranțele tip MPR se află în rack-ul regulatorilor de curent, în partea de jos a acestora și sunt ușor
accesibile din partea frontală a rack-ului. Atunci când înlocuiți o siguranță fiți sigur ca aveți în vedere
toate măsurile de protecție și utilizați echipamentul și sculele necesare.

Pentru a schimba siguranța transformatorului principal al regulatorului de curent este necesară


demontarea regulatorului. Siguranța se află în vecinătatea contactorilor.

Utilizași numai siguranțe specificate in datele tehnice ale regulatorului de curent

6.9 Măsurători efectuate în cadrul circuitului

măsurătorile ce trebuie efectuate în cadrul circuitului vor fi efectuate numai de către personal calificat. Numai
instrumentele de măsurare ce afișează ”true rms value” sunt potrivite.

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

7 Tabele de erori

Având în vedere cerințele de siguranță, mesajele de eroare vor putea fi resetate numai în modul de operare
local!

7.1 Modul de comandă la distanță nu funcționează în parametrii

Eroare: controlul de la distanță nu este / este parțial posibil

Cauza Măsuri corective

Modul de operare este setat pe local Se trece regulatorul în regim de funcționare de la


distanță
Se activează din meniul de configurare controlul de la
distanță

Funcționare defectuoasă în modul operare de la A se vedea capitolul 7.5


distanță

Oprire ca urmare a supracurentului A se vedea capitolele 7.3, 7.4 și 7.5

Comenzile de la distanță nu se execută din cauza Înlocuirea plăcii de bază


probabilă a microprocesorului defect. Nu este posibilă
trecerea în modul local, selectarea treptelor de
intensitate, resetarea
Verificarea funcțiilor

Comenzile de la distanță nu ajung la rack-ul Verificați linia de comunicații


regulatorilor de curent Verificați cablurile din interiorul regulatorului de curent

Regulator defect Înlocuiți regulatorul

Tabelul 7.1

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

7.2 Oprire ca urmare a unui supracurent

eroarea: regulatorul este blocat ca urmare a unui supracurent

cauza Acțiuni corective

Curentul nominal în circuit a fost depășit cu 10% Nu apăsați butonul de Reset!!!


înlocuiți placa de bază
Apăsați butonul de RESET, verificați funcțiile
regulatorului
În cazul unor avarii repetate:
- Se înlocuiește placa de amplificare și/sau
radiatorul de răcire
- Se resetează regulatorul, verificați funcțiile

Echipament de măsurare defect 1. opriți regulatorul de curent


2. se înlocuiește echipamentul de măsurare defect
3. se resetează regulatorul, verificați funcțiile

Regulator de curent defect (defect de tiristori) Se înlocuiește CCRE


( Se apasă butonul de Reset, se verifică funcțiile.

Tabel 7.2

7.3 Nu există curent ”sensor line broken”

eroare: regulatorul de curent se blochează datorită senzorului de curent

cauza Acțiuni corective

Conductorul dintre CCRE și transformator este Nu apăsați pe butonul de Reset!!!


întrerupt Verificați traseul conductorilor
Apăsați tasta x, verificați funcțiile

Placa de bază defectă Înlocuiți placa de bază, verificați funcțiile

CCRE defect Înlocuiți CCRE

Tabel 7.3

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

7.4 Nu există curent ”sensor broken / broken series circuit”

eroare: regulatorul de curent este blocat

cauză Acțiuni corective

Circuitul este deconectat 1) verificați integritatea cablurilor


Nu se poate măsura valoarea curentului 2) verificați înfășurările transformatorului
3) verificați conexiunile regulatorului cu transformatorul
de curent
4) transformatorul de măsurare curent: verificați
înfășurările, înlocuiți dacă este necesar

Apăsați tasta x, verificați funcțiile

Placa de amplificare nu furnizează impulsuri către Înlocuiți placa,


tiristori
Verificați funcțiile

Placa de bază defectă Înlocuiți placa


Verificați funcțiile

Semnalul de ieșire este scurt circuitat Verificați conexiunile de la transformator la CCRE

Verificați configurația pinilor

Pin-Nr. 14: direcția de aterizare

Pin-Nr. 18: punct de referință

Există căderi de tensiune pe pinii 14 și 18 sau pe pinii


15 și 18? Pinii sunt conectați

CCRE defect Se înlocuiește CCRE, se verifică funcțiile

Tabel 7.4

Atenție: în cazul în care este necesară o inspecției amănunțită a circuitului, opriți


regulatorul de curent și dezactivați MPR-ul corespunzător precum și siguranța aferentă
alimentării cu 24V DC!

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

7.5 Defectarea regulatorului

eroare: defect al regulatorului

cauza Acțiuni corective

MPR defect Se înlocuiește MPR-ul

Siguranța internă a CCRE arsă Se înlocuiește siguranța

Defect placă de alimentare CCRE Se înlocuiește placa de alimentare


Se verifică funcțiile

Placă de bază defectă Se înlocuiește placa de bază


Se verifică funcțiile

CCRE defect Se înlocuiește CCRE, se verifică funcțiile

Tabel 7.5

7.6 MPR ars

eroare: MPR-ul este defect

cauza Acțiuni corective

Scurt circuit în conductorul de la CCRE la 1) demontare MPR


transformatorul de putere
2) se verifică conductorii. Se înlocuiesc dacă este
necesar
3) instalare MPR nou
4) se verifică funcțiile

Scurt circuit al transformatorului de putere sau punere Se înlocuiește transformatorul de putere


la pământ
Se verifică funcțiile

CCRE defect Se înlocuiește CCRE, se verifică funcțiile

Tabel 7.6

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

7.7 Eroare la citirea cartelei SIM

eroare: cartela SIM nu poate fi citită

cauze Acțiuni corective

Nu este introdusă nici o cartelă SIM în regulator 1) demontați regulatorul


2) introduceți cartela SIM
3) instalați regulatorul

Erori repetate la citirea cartelei SIM 1) apăsați simultan tastele sus și jos
2) apăsați rapid pe butonul de Reset
Eliberați tastele sus și jos când pe ecran este afișat
”initializing SIM-card...”

Cartelă SIM defectă Înlocuiți cartela SIM

Tabel 7.7

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

8 Alocare pinilor CCRE

8.1 Alocare conectorilor


Configurație pini X1 (CCR 503e-E)
Pin Denumire Observații
1.1 N Nul de lucru
1.2 PE Nul de protecție
2.1 NC neconectat
2.2 NC neconectat
3.1 NC neconectat
3.2 NC neconectat
4.1 NC neconectat
4.2 NC neconectat
5.1 NC neconectat
5.2 NC neconectat
6.1 LD1 Direcție de aterizare 1
6.2 LD1 Direcție de aterizare 1
7.1 L1 Faza 1
7.2 L1 Faza 1
tabel 8.1.1

Configurație pini X1 (CCR 507e-E) Regulator


Pin Denumire Observații 1 2
1.1 N Nul de lucru X X
1.2 PE Nul de protecție X X
2.1 NC neconectat X
2.2 NC neconectat X
3.1 LD1/2 Direcție de aterizare 1 X
3.2 LD1/2 Direcție de aterizare 1 X
4.1 L2 Faza2 X
4.2 L2 Faza2 X
5.1 NC neconectat X
5.2 NC neconectat X
6.1 LD1/1 Direcție de aterizare 1 X
6.2 LD1/1 Direcție de aterizare 1 X
7.1 L1 Faza1 X
7.2 L1 Faza1 X
tabel 8.1.2

Configurație pini X1 (CCR 803e-E)


pin denumire Observații
1.1 N Nul de lucru
1.2 PE Nul de protecție
2.1 L1 Direcție de aterizare 1
2.2 PE Nul de protecție
3.1 L1 Faza1
3.2 PE Nul de protecție
4.1 L1 Faza 1
4.2 L2 Faza 2
5.1 LD1 Direcție de aterizare 1
5.2 NC neconectat
6.1 LD1 Direcție de aterizare 1
6.2 NC neconectat
7.1 LD1 Directei de aterizare 1
7.2 NC neconectat
Tabel 8.1.3

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

Configurație pini X1 (CCR 103e-E)


Pin Denumire Observații
1.1 N Nul de lucru
1.2 PE Nul de protecție
2.1 L1 Faza 1
2.2 PE Nul de protecție
3.1 L1 Faza 1
3.2 PE Nul de protecție
4.1 L1 Faza 1
4.2 PE Nul de protecție
5.1 L1 Faza 1
5.2 L2 Faza 2
6.1 LD1 Direcția de aterizare 1
6.2 LD1 Direcția de aterizare 1
7.1 LD1 Direcția de aterizare 1
7.2 LD1 Direcția de aterizare 1
Tabel 8.1.4

8.2 Configurația interfeței de service

Pe partea din față a regulatorului se află o interfață serială cu conector RJ45 care servește la parametrizarea
și depanarea regulatorului de curent utilizând un laptop/PC.

PIN Nume descriere


1 RXD RXD COM1 (programare și LTOP)
2 TXD TXD COM1 (programare și LTOP)
3 PROG100 Permite modul de programare: procesorul regulatorului de curent
4 PROG Permite modul de programare: procesorul de comunicații al regulatorului
5 MRESET Resetare generală
6 VSS Nul de lucru
7 TXD100 RXD COM2 (programare și LTOP)
8 RXD100 TXD COM2 (programare și LTOP)
Tabel 8.2

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

8.3 Configurați pinilor pentru interfața serială de control

Configurația pinilor X4 (sau X2) în modul paralel


Pin Semnal Observații Funcție
1 Com L 0V comun
2 Step 1 Intrare control Selectare treaptă 1
3 Step 2 Intrare control Selectare treaptă 2
4 Step 3 Intrare control Selectare treaptă 3
5 Step 4 Intrare control Selectare treaptă 4
6 Step 5 Intrare control Selectare treaptă 5
7 Step 6 Intrare control Selectare treaptă 6
8 Step 7 Intrare control Selectare treaptă 7
9 Step 8 Intrare control Selectare treaptă 8
10 L/R Intrare control Selectare mod local/remote
11 Off Intrare control Oprire regulator

13 Reset Intrare control Reset


14 I LD 1 Intrare analogică Senzor curent direcție de aterizare 1
15
16 UPS Intrare Selectare program UPS
17 Reserve 1 Intrare
18 GND Împământare
19 HEX/BIN Intrare Selectare treaptă: hex/decimal
20 Com R Alimentare +24 VDC
21 Ready Ieșire Valoare curentă a curentului
22 Com R Alimentare +24 VDC
23 Com L Alimentare 0 VDC
24 I ( I LD 1 ) Intrare analogică Senzor curent direcție de aterizare 1
25 24V1 Ieșire
26 24V2 Ieșire
27 LF 1 Ieșire LF 1
28 LF 2 Ieșire LF 2
29 LF 3 Ieșire LF 3
30
31 LD 1 Ieșire Direcție de aterizare 1
32 Power Ieșire Lipsă alimentare
33
34 Local Ieșire Mod local
35
36 I > In Ieșire Supracurent
37 I=0 Ieșire Valoarea reală a curentului
Tabel 8.3.1

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

Configurație pini
Configurație pini interfață serială X3
Configurație pini X4 (X2) în modul serial interfață serială X3
pentru RCOM
pentru CAN
pin Semnal Funcție Semnal Funcție Semnal Funcție
1 Com L Alimentare 0V GND GND GND GND
2 GND GND GND GND
3 GND GND GND GND
4 GND GND GND GND
5 GND GND GND GND
Adressbit
6 Adressbit 0 GND GND GND GND
0
Adressbit
7 Adressbit 1 GND GND GND GND
1
Adressbit
8 Adressbit 2 GND GND GND GND
2
Adressbit
9 Adressbit 3 GND GND GND GND
3
Adressbit
10 Adressbit 4 GND GND GND GND
4
Adressbit
11 Adressbit 5 GND GND GND GND
5
Adressbit
12 Adressbit 6 GND GND GND GND
6
Adressbit
13 Adressbit 7 GND GND GND GND
7
14 I LD 1 Semnal curent GND GND GND GND
15 GND GND GND GND
16 UPS Selectare operare UPS GND GND GND GND
17 GND GND GND GND
18 GND GND analog GND GND GND GND
19 GND GND GND GND
CAN1
20 Com R Alimentare +24 V TxD 1 Tx regulator 1 CAN10H
regulator1
CAN1
21 Ready Curent măsurat RxD 1 Rx regulator 1 CAN10L
regulator 1
22 Com R +24V ntare+24V
23 Com L Alimentare 0V
24 I (I LD 1) Semnal curent
CAN2
25 TxD 1R Tx regulator 1 (redundant) CAN11H
regulator 1
CAN2
26 RxD 1R Rx regulator 1 (redundant) CAN11L
regulator 1
27 LF 1 LF 1
28 LF 2 LF 2
29 LF 3 LF 3
30
CAN2
31 LD 1 Direcție de aterizare 1 RxD 2R Rx regulator 2 (redundant) CAN11L
regulator 2
CAN2
32 Power Lipsă tensiune TxD 2R Tx regulator 2 (redundant) CAN11H
regulator 2
33
34 Local Mod local
35
CAN1
36 I > In supracurent RxD 2 Rx regulator 2 CAN10L
regulator 2
CAN1
37 I=0 Lipsă curent TxD 2 Tx regulator 2 CAN10H
regulator
Tabel 8.3.2

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

9 Date tehnice

Date tehnice CCR 503e-E CCR 507e-E CCR 803e-E CCR 103e-E

Tensiune alimentare 1 x 230 V AC ±10 % 2 x 230 V AC ±10 % 1 x 400 V AC ±10 % 1 x 400 V AC ±10 %
Curent intrare max. 1 x 50 A max. 2 x 50 A max.1 x 80 A Max. 1 x 100 A
Frecvență intrare 50 Hz ±7,5% 50 Hz ±7,5% 50 Hz ±7,5% 50 Hz ±7,5%

Curent maxim ieșire 6,6 A 2 x 6,6 A 6,6 A 6,6 A


Eficiența medie > 92% > 92% >92% > 92%

Alimentare UPS 1 x 24V DC/300mA 2 x 24VDC/300mA 1 x 24V DC/300mA 1 x 24V DC/300mA

Trepte intensitate 256 256 256 256


configurabile configurabile configurabile configurabile

Interfața paralelă:
intrări: 24 V DC / 24 V DC 24 V DC / 24 V DC 24 V DC / 24 V DC 24 V DC / 24 V DC

opțional 48 V DC / 48 V DC 48 V DC / 48 V DC 48 V DC / 48 V DC 48 V DC / 48 V DC
60 V DC / 60 V DC 60 V DC / 60 V DC 60 V DC / 60 V DC 60 V DC / 60 V DC

Interfață serială: 3 x RS232 3 x RS232 3 x RS232 3 x RS232

Magistrală de date CAN, RCOM CAN, RCOM CAN, RCOM CAN, RCOM

opțional Profibus, ModBus, Profibus, ModBus, Profibus, ModBus, Profibus, ModBus,


JBus, Interbus S JBus, Interbus S JBus, Interbus S JBus, Interbus S

Control conform IEC 61822 conform IEC 61822 conform IEC 61822 conform IEC 61822

Timpul de reacție conform IEC 61822 conform IEC 61822 conform IEC 61822 conform IEC 61822

precizia 1% 1% 1% 1%

umiditate max. 95% rel. max. 95% rel. max. 95% rel. max. 95% rel.

< 2000 m peste < 2000 m peste < 2000 m peste <2000 m peste
Presiunea aerului
nivelul mării nivelul mării nivelul mării nivelul mării

Temperatura de lucru -5°C - +50°C -5°C - +50°C -5°C - +50°C -5°C - +50°C

dimensiuni (mm) 482x132x500 482x132x500 482x132x500 482x132x500


Tabel 9

LUCEBIT Airport Technology


C SAL®

Regulator de curent (CCRE) Manual de utilizare

10 Echipamente

10.1 Interfață de parametrizare

Pentru realizarea setărilor cu ajutorul unui laptop/PC este necesară o interfață specială de programare

10.2 Interfață de programare

Interfața de programare poate realiza actualizări ale firmware-ului regulatorului de curent.

10.3 Set de acumulatori

Pentru funcționare cu un UPS extern este nevoie de un set de acumulatori. Aceștia vor asigura
funcționarea regulatorului fără tensiunea principală de alimentare pentru minimum un minut

LUCEBIT GmbH mail@lucebit.com


Airport Technology www.lucebit.com
Konrad-Zuse-Ring 6 Tel.: +49 621 875576-0
68163 Mannheim Fax: +49 621 875576-55

LUCEBIT Airport Technology

S-ar putea să vă placă și