Sunteți pe pagina 1din 1
China este o jaré a poeziei, natiunea chinezi este 0 natiune care iubeste poezia, Din vechime pind in prezent, chinezii au traditia redarii sentimentelor prin poezie, Operele de poezie cintata din perioada veche a Chinei sint foarte bogate, poetii sint in numér mare si ocupa un loc important in poezia lumii. Poezia chine2a acorda atentie redarii sentimentelor, exceleazi in viziune si reguli prozodice, abunda in frumusefe picturals si in frumusefe muzicala, si se bucura astfel de iubirea poporului chinez gia tum intregi Istoria poeziei chineze are ca etape importante Shijing, poetul Qu Yuan, poezia populard-yuef, poezia in metru regulat-shi, din dinastia Tang si poezia roman{s- ci din dinastia Song. ‘Shijing este cea mai timpurie culegere de poezie cintata, in marea ei parte din versuri de patru silabe, impirit4 in cintecele regatelor, ode gi imnuri, un material poetic amplu, intr-un fimbaj simplu si emotionant. Primul mare poet al Chinei este Qu Yuan, ela absorbit caracteristcile specifice sudulu, a fotosit dill din real Chu «eres nauk poesia, Ch c Ver aetl poral» er, coe ce ‘extinde forta ei expresiva. In poezie sint imagini miraculoase gi legende si mituri. in Lisao, poetul igi nareaza propriul destin-shenshi, sentimentele rezultate din incercarile si oprimarile idealul iu politic, eda sentimentele de dragoste fierbinte pentru regatul. Chu. Poezia populara yuesir are un limbaj simplu, plin de vioiuciune, continutul social oglindit este foarte cuprinzator, de exemplu Paunul zboard la rdsarit deserie povestea dramei unei perechi de tineri, baat si fat Forma gi stilul poeziei in metru regulat din Tang sint bogate si diverse, Poezia Tang nu presupune doar poezia cintaté tn vers liber de dinainte, ci creaza o poezie in stil now ordonat, cu 0 form fix 4 versurilor, acestafiind octenul-lushi si catrenul:jueju. Cerinjele de rimé-yinyun si de compozitie ~gelu ale aceastei poezii in stil nou devin forma protojpica a poeziei firice vechi. Octenul si ceatrenul cer rima, ele exceleazi in altemanta tonurilor plane eu cele oblice-ping ze. Octenul cere $i technica paralelismului-duizhang. Pe cind la octen e indiferent dacs se foloseste sau nu paralelismul Poezia Tang este epoca de aur a poeziei cintate in metry regulat, reprezentind culmea poeziei chineze vechi, Poefii renumiti ai acestei perioade sint foarte multi, Wang Wei si Meng Haoran realizeaza splendoarea peisajelor marii naturi- poezia peisagista Cel trei mari poet ai dinastiei Tang sfat Li Bai, Du Fu si Bai Juyi. Suflul poetic al lui Li Bai este de anvergurd, imaginile bogate, emotiile ~tairile descdtusate, libere- benfang. Oamenii I-au numit Zeul coborit din cer al poeziei ~Shi xian. Poezia tui Du Fu are un limbaj rafinat-cizelat, emotii profunde, viziune solemna gi inviordtoare- beizhuang. Pentru c& versurile sale oglindese aspecte din istoria timpului, urmasii le-au numit istorie in versuri, Oamenii fi apreciaza poezia si il numesc sfintul intelept al poeziei-Shi sheng. Poezia lui Bai Juyi scoate la ivealarelele sociale, reflects durerie gi américiunile poporului. Este ‘9 poezie accesibila, usar de infeles, se spune c& atunci cind termina de scris, deseor fi citea mai ‘nti bunicii tui i tot revizuia gi nu se oprea decitatunci cind bunica intelexea, de aceea a avut poezia lui o larga raspindire Epoca Song este epoca de aur @ poeziei ci, Pusi in paralel cu poezia shi, versurile acestei poezii au mirime neordonati, putind s4 descrie mai coneret $i mai meticulos anumite intimplasi si lueruri, ‘i redea anumite sentimente, $i paezia ci cere rims, Paraelismul nu este ins strict legiterat. Cel mai de baz autor de ci din epoca Song este Su Shi. Poeziile lui sint neinfricate gi generoase- ‘haomai si neinftinate,libere-benfang, de un lrism splendid. Li Qingzhao autoare de poezie ci din Song, serie ci-uri renumite, ale ciror sentimente emotioneaza cu adevarat.