Sunteți pe pagina 1din 10

Name: ________________________ Class: ___________________ Date: __________ ID: A

Subiecte ecuatii diferentiale si cu derivate partiale licenta matematica-informatica 4 ani

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 1. Să se integreze ecuatia diferentială :


y 2 ⋅ sin x dx + cos 2 x ln y dy = 0

a. y = (1 + Cy + Cy 2 ) ln x, C ∈ ℝ c. y = (1 + Cx + ln x ) sin x, C ∈ ℝ;
b. y = (1 + Cy + ln y ) cos x, C ∈ ℝ; d. y = (1 + Cx + ln x ) cos 2 x, C ∈ ℝ;
____ 2. Să se rezolve ecuatia diferentială :
e x sin 3 y + (1 + e 2 x ) cos y ⋅ y′ = 0

1
sin 2 x arctg e x = + C , C ∈ ℝ;
a. arctg e = arctg e
x
+ C , C ∈ ℝ; c. 2sin 2 y
1 arctg ( e x + C )
arctg e y = + C , C ∈ ℝ; x= , C ∈ ℝ.
b. sin 2 x d. 2sin 2 y
____ 3. Să se rezolve ecuatia diferentială:
xdy − ydx = 1 + x 2 dy + 1 + y 2 dx

 y+ 1+ y2 
a. ( ) (
y y + 1 + y 2 − x x + 1 + x 2 + ln 
 x+ ) =C
1 + x 2 

 y+ 1 + y2 
b. ( ) (
y y − 1 + y 2 − x x + 1 + x 2 + ln 
 x+ ) =C
1 + x 2 

 y+ 1 + y2 
c. ( ) (
y y + 1 + y 2 − x x − 1 + x 2 + ln 
 x+ ) =C
1 + x 2 

d. ( ) (
y y + 1 + y 2 − x x + 1 + x 2 + ln ) y − 1+ y2
x − 1 + x2
=C

z ( x)
____ 4. Folosind eventual schimbarea y = , să se transforme si să se rezolve ecuatia :
x
1
2 y′ + y 2 + =0
x2
2 2
1+ xy 1− xy
a. ye = C, C ∈ ℝ; c. xe = C, C ∈ ℝ;
2 2
2 1− xy 1− xy
b. xe = C, C ∈ ℝ; d. yxe = C, C ∈ ℝ.

1
Name: ________________________ ID: A

____ 5. Să se rezolve ecuatia diferentială:


tg x sin 2 ydx + cos 2 x ctg ydy = 0

a. ctg 2 y = tg 2 x + C c. arctg y = arccos x + C


x y
tg 2 x = ctg 2 y + C tg 2 = ctg 2 + C
b. d. 2 2
____ 6. Să se rezolve ecuatia cu variabile separabile:
3e x tg ydx + (1 − e x )
1
dy = 0
cos 2 y

tg y = C (1 − e x )
3
tg x = C ln (1 − e x )
3
a. c.

ctg y = C (1 + e x ) tg y = C ln (1 − e x )
3 3
b. d.

____ 7. Să se găsească solutia particulară a ecuatiei diferentiale:


(1 + e ) yy′ = e
x x

care satisface conditia initială y ( 0 ) = 1 .

y2 y2
= e (1 + e ) = e (1 + e x )
− x
2 x 2
a. 2e c. 2e
y y
2e 2 = e x (1 + e x )

b. 2e 2
= e 1 + ex d.

____ 8. Să se integreze ecuatia diferentială:


( 2 x + 3 y − 1) dx + ( 4 x + 6 y − 5) dy = 0
folosind eventual, schimbarea de functie:
z = 2x + 3 y −1 ∴ y = y ( x ) ֏ z = z ( x ) .

a. x + 2 y + ln 2 x + 3 y − 1 = C c. x + 2 y + 3ln 2 x + 3 y − 7 = C
b. 2 x + 3 y + ln 4 x + 6 y − 5 = C d. 2 x + 3 y + 3ln 2 x + 3 y − 1 = C
____ 9. Să se determine solutia problemei Cauchy:
 dx dy
 x ( y − 1) + y ( x + 2 ) = 0

 y (1) = 1

 x
a. x + y − ln   = 0 c. x + y + ln x − 2 ln y = 2
 y
 x
b. x + y + 2 ln x − ln y = 2 d. x − y + ln   = 0
 y

2
Name: ________________________ ID: A

____ 10. Să se determine solutia particulară a ecuatiei


1 + cos 2 x
+ y′ = 0
1 + sin 2 y
π 
care satisface conditia initială: y   = 0
4
a. 2 sin x + sin y − cos y = 0 c. sin x + 2 sin y + cos y = 0
b. 2 sin y + cos x − sin x = 0 d. sin y − 2 cos y − sin x = 0
____ 11. Rezolvati problema Cauchy:
(1 + e2 x ) y 2 dy = e x dx

 y ( 0 ) = 0

1 2 π 1 3 π
a. y + = arcctg e x c.
y + = arctg e x
2 4 3 4
1 3 π 1 3 π
b. y − = arctg e x d. y + arctg e x =
3 4 3 4
____ 12. Să se rezolve problema Cauchy:
 y
 y′ = ln y

 y ( 2) = 1

a. 2 ( y − 2 ) = ln 2 x c. 2 ( y + 2 ) = ln 2 x
b. 2 ( x + 2 ) = ln 2 y d. 2 ( x − 2 ) = ln 2 y
____ 13. Să se rezolve ecuatia lui Bernoulli:
3 xy 2 y ′− 2 y 3 = x 3

a. y = x 3 + Cx 2 c. y 2 = x 2 + Cx 3
b. y 3 = x 3 + Cx d. y 3 = x 3 + Cx 2
____ 14. Să se rezolve ecuatia lui Bernoulli:
2
y′ + 2 xy = y 2 e x
2
e− x
a. e = y (C + x )
x2
c. y=
C−x
2
ex
e− x = y ( C − x )
2
b. d. y= 2
x +C
____ 15. Să se rezolve ecuatia lui Bernoulli:
2 y ′ sin x + y cos x = y 3 sin 2 x
a. y 2 ( C + x ) sin x = 1 c. y 2 ( C − x ) cos x = 1
b. y 2 ( C − x ) sin x = 1 d. y 2 ( C + x ) cos x = 1

3
Name: ________________________ ID: A

____ 16. Să se integreze ecuatia lui Bernoulli:


y ′ + 2 xy = 2 xy 2
1 1
a. y= 2 c. y= 2
1 + Ce x 1 − Ce x
1 1
b. y= 2 d. y= 2
1 + Ce − x 1 − Ce− x
____ 17. Integrati ecuatia lui Bernoulli:
y
y′ + = x 2 y 4
x
C  C 
a. y = x 3 3ln   c. y = x 3 3ln  
x x

C  1
b. y = x 2 3 3ln   d. y=
x C 
x 3 3ln  
x
____ 18. Utilizând schimbarea de functie necunoscută y = y ( x ) ֏ x = x ( y ) să se rezolve ecuatia
diferentială: ( x 2 ln y − x ) y′ = y
1 1
a. y= c. y=
ln x − 1 + Cx ln y − 1 − Cx
1 1
b. y= d. x=
ln x + 1 − Cy ln y + 1 + Cy
____ 19. Să se integreze ecuatia neliniară:
1
y′ − tg y = e x
cos y
reducând-o la o ecuatie de tip Bernoulli sau una liniară cu ajutorul schimbării de functie:
z = sin y ∴ z ( x ) = sin y ( x )
a. sin y = ( C − x ) e x c. sin y = ( x + C ) e x
b. cos y = ( C − x ) e x d. cos y = ( x + C ) e x
____ 20. Utilizând schimbarea de functie necunoscută y = y ( x ) ֏ x = x ( y ) să se rezolve ecuatia
diferentială: ( x 2 ln y + x ) y′ = y
1 1
a. y= c. y=
ln x − 1 + Cx ln y − 1 − Cx

1 1
b. y= d. x=
ln x + 1 − Cy C
ln y − 1 +
y

4
Name: ________________________ ID: A

____ 21. Să se integreze ecuatia liniară:


2
y′ + 2 xy = e− x
y = ( C − x ) e− x y = ( C + x ) e− x
2 2
a. c.

y = (C + x ) ex y = (C − x ) ex
2 2
b. d.
____ 22. Să se integreze ecuatia liniară:
2
y′ − 2 xy = 2 xe x

y = ( C + x ) e− x y = (C − x2 ) ex
2 2
a. c.

y = (C + x2 ) ex y = (C − x ) ex
2 2
b. d.
____ 23. Să se determine curba integrală a ecuatiei diferentiale:
1
y′ − y tg x =
cos3 x
care trece prin originea axelor de coordonate.

sin x cos 2 x
a. y = c. y=
cos 2 x sin x
cos x sin 2 x
b. y = d. y=
sin 2 x cos x
____ 24. Să se integreze:
xy ′ − 2 y = x 3 cos x

a. y = Cx 2 − x 2 sin x c. y = Cx 2 − x 2 cos x
b. y = Cx 2 + x 2 sin x d. y = Cx 2 + x 2 cos x
____ 25. Să se rezolve ecuatia diferentială:
 −y 
2

 e 2 − xy  dy − dx = 0
 

y2
C
a. x = + x ln y c. x = (C − x ) e 2
x
y2
− C
b. x = (C + x) e 2
d. x= − x ln y
x
____ 26. Să se integreze ecuatia liniară:
x
y′ − ye x = 2 xee

y = ( C − x 2 ) ee y = ( C − x ) ee
x x
a. c.

y = ( C + x 2 ) ee y = ( C + x 2 ) ee
x x
b. d.

5
Name: ________________________ ID: A

____ 27. Să se determine solutia particulară a ecuatiei: y ′ cos x − y sin x = − sin 2 x


care satisface conditia la limită:
π
y → 0 pentru x →
2
a. y = sin x c. y = − cos x
b. y = cos x d. y = − sin x
____ 28. Să se integreze:
y
y′ + =0
2− x

C
a. y = C ( x + 2) c. y=
x+2
b. y = C ( x − 2) d. y = ln C ( x − 2 )
____ 29. Să se rezolve ecuatia diferentială
d r + r tg θ d θ = 0
cu conditia initială
θ 0 = π , r0 = 2 .

a. r = −2 cos θ r = −2sin θ
c.
b. r = 2 cos θ r = 2sin θ
d.
 1
____ 30. Să se determine curba care trece prin punctul M  1,  stiind că panta tangentei la curbă în
 3
punctul curent este de două ori mai mare decât panta razei vectoare a punctului de tangentă.

a. 3y = x 2 c. 9 y2 = x
b. 3y = x d. 9 y 2 = x2
____ 31. Să se integreze:
xy′ − y + x = 0

a. y = Cx + x ln x c. y = x ln ( x + C )
b. y = Cx − x ln x d. y = x ln C − x
____ 32. Determinati solutia problemei Cauchy:
 y′ + y cos x = sin x cos x

 y ( 0 ) = 1

a. y = sin x + 1 + 2esin x c. y = sin x − 1 + 2e − sin x


b. y = cos x − 1 − 2e cos x d. y = cos x + 1 + 2e cos x

6
Name: ________________________ ID: A

____ 33. Să se rezolve ecuatia diferentială:


( x − y ) dx + xdy = 0
y
a. = ln ( Cx ) , C ∈ ℝ c. y = x ( C − ln x ) , C ∈ ℝ
x
y−x y 2 x2
b. = ln ( Cx ) , C ∈ ℝ d. = + C, C ∈ℝ
x 2 2
____ 34. Să se integreze ecuatia omogenă:
2x 2 y ′ = x 2 + y 2

a. y = x ln ( Cx ) , C ∈ ℝ c. 2 x = ( x − y ) ln ( Cx ) , C ∈ ℝ
b. y = x ln ( Cx ) , C ∈ ℝ
2 2
d. x = y ln ( Cx ) , C ∈ℝ
____ 35. Să se integreze:
x+ y
y′ =
x− y
y2
ln ( x 2 + y 2 ) = arcsin + C ,
1 y ln x 2 + y 2 + arctg = C,
a. c. x2
2 x

b.
2
(
1 2
x + y 2 ) = x arctg ,
x
y d. ln x 2 + y 2 − arctg
y
= C,
x
____ 36. Să se rezolve ecuatia diferentială omogenă:
( 3x y + y ) dx − 2 x dy = 0
2 3 3

a. y ( x 2 + y 2 ) = Cx, C ∈ ℝ c. y ( x 2 − y 2 ) = Cx, C ∈ ℝ
y2 x2
b. = Cx, C ∈ ℝ d. = Cy, C ∈ ℝ
x2 + y 2 x2 + y 2
____ 37. Să se rezolve ecuatia diferentială:
( x + y − 2 ) dx + ( x − y + 4 ) dx = 0
a. x 2 + 2 xy − y 2 − 4 x + 8 y = C c. x 2 − 2 xy − y 2 + 4 x − 8 y = C
b. x 2 − 2 xy + y 2 − 4 x + 8 y = C d. x 2 + 2 xy + y 2 − 4 x − 8 y = C
____ 38. Să se rezolve ecuatia diferentială:
( x + y + 1) dx + ( 2 x + 2 y − 1) dy = 0
a. x + 2 y − 3ln x + y − 2 = C c. x − 2 y − 3ln x + y − 2 = C
b. x + 2 y + 3ln x + y − 2 = C d. x − 2 y + 3ln x + y − 2 = C

7
Name: ________________________ ID: A

____ 39. Să se integreze:


( x + y ) dx + ( x + y − 1) dy = 0

( x + y − 1) + 2 x = C ( x + y) − x = C
2 2
a. c.

( x + y) + x = C ( x + y − 1) − 2 x = C
2 2
b. d.
____ 40. Să se integreze:
( 2 x + y + 1) dx + ( x + 2 y − 1) dy = 0
a. x 2 − y 2 + xy − x + y = C c. x 2 + y 2 − xy − x − y = C
b. x 2 + y 2 + xy + x − y = C d. x 2 − y 2 + xy + x − y = C
____ 41. Să se integreze:
( 4 x − 5 y + 11) dx + ( −3x + 4 y − 7 ) dy = 0
folosind eventual schimbarea de functie si variabilă independentă
u = 4 x − 5 y + 11

v = −3v + 4 y − 7

4 x − 5 y + 11 4 x − 5 y + 11
a. ln x − y + 4 + =C c. 3ln x − 2 y + 4 + =C
−3 x + 4 y − 7 −3 x + 4 y − 7
−3 x + 4 y − 7 4 x − 5 y + 11
b. 2 ln x − y + 4 + =C d. 4 ln x − y + 4 − =C
x− y+4 x− y+4
____ 42. Să se integreze:
( x − y + 4 ) dy + ( x + y − 2 ) dx = 0
a. x 2 − 2 xy + y 2 − 4 x + 8 y = C c. x 2 + 2 xy − y 2 + 4 x − 8 y = C
b. x 2 + 2 xy − y 2 − 4 x + 8 y = C d. x 2 − 2 xy − y 2 − 4 x − 8 y = C
____ 43. Să se integreze ecuatia diferentială:
(y 4
− 3x 2 ) y′ + xy = 0
folosind schimbarea de functie si de variabilă independentă y = y ( x ) ֏ x = x ( y ) .

a. Cy 6 = x 2 + y 4 c. Cy 6 = x 4 + y 2
b. Cy 6 = x 4 − y 42 d. Cy 6 = x 2 − y 4
1
____ 44. Utilizând schimbarea de functie y = z 2 , y = y ( x ) ֏ z = z ( x ) , să se rezolve ecuatia diferentială:
4 y 6 + x 3 = 6 xy 5 y ′

a. Cx 4 = y 6 + x 3 c. Cx 6 = x 4 + y 2
b. Cx 5 = y 4 + x 3 d. Cx 3 = y 3 + x 3

8
Name: ________________________ ID: A

____ 45. Să se integreze sistemul de ecuatii:


dt dx dy
= =
4 y − 5 x 5t − 3 y 3 x − 4t

3t + 4 x + 5 y = C1 3t − 4 x + 5 y = C1
a. 2 c. 2
 t + x + y = C2  t − x + y = C2
2 2 2 2

3t + 4 x − 5 y = C1 3t + 4 x − 5 y = C1
b. 2 d. 2
 t − x + y = C2  t + x + y = C2
2 2 2 2

____ 46. Să se integreze sistemul de ecuatii:


dt dx dy
= =
2 x − ln t ln t − 2 x

 x = ± C1 + t ( ln t + 1)  x = ± C1 − t ( ln t − 1)
 
a.  c. 
 y = C2 + t ± C1 + t ( ln t + 1)  y = C2 + t ∓ C1 − t ( ln t − 1)
 x = ± C1 + t ( ln t + 1)  x = ± C1 + t ( ln t − 1)
 
b.  d. 
 y = C2 − t ± C1 + t ( ln t + 1)  y = C2 − t ∓ C1 + t ( ln t − 1)
____ 47. Găsiti integrala generală a ecuatiei:
∂z ∂z
(x 2
+ y2 )
∂x
+ 2 xy
∂y
=0

 x2   y
a. z = Ψ 2 
c. z = xϕ  
 y−x   x
 y   x2 
b. Φ 2 ,z = 0 d. z = xϕ  2 2 
x −y  y −x 
2

____ 48. Determinati suprafata care verifică ecuatia :
∂z ∂z
yz + xz = −2 xy
∂x ∂y
si care trece prin circumferinta :
 x 2 + y 2 = 16

z = 3

a. x2 + 2 y 2 − z 2 = 9 c. x 2 + y 2 + z 2 = 25
x2 − y2
b. x 2 + y 2 − z 2 = 25 d. z=
2

9
Name: ________________________ ID: A

____ 49. Găsiti integrala generală a ecuatiei :


∂z ∂z
x +y =z
∂x ∂y

 y z y 
2
z
a. Φ ,  = 0 c. = Ψ 2 
 x x x x 
y z  y z
2

b. Φ , 2  = 0 d. Φ +  = 0
x x   x x
____ 50. Determinati functia z = z ( x, y ) , care satisface relatia:
∂z
=1.
∂x

a. z = ϕ ( x ) +ψ ( y ) c. z = x + ϕ ( y ) , cu ϕ ( y ) arbitrar
x
b. z = ϕ ( x − y) d. z =ϕ 
 y

10

S-ar putea să vă placă și