Sunteți pe pagina 1din 2

EXIGENȚE PENTRU CURSUL „SFINȚII TREI IERARHI MODELE DE

PROPOVĂDUIRE CREȘTINĂ”
Pastorație și Duhovnicie anul II
Pr.Lect.Univ.Dr.Liviu Vidican-Manci
budaiancu@yahoo.com
Bibliografie obligatorie1:
Tratatul despre preoție: Sfântul Ioan Gură de Aur, Cartea a 4-a și Cartea a 5-a; Sfântul
Grigorie de Nazianz, Cuvânt de apărare despre fuga în Pont;Ed.Sofia, trad.Pr.Dumitru
Fecioru, 2004.
Sfântul Vasile cel Mare, Omilia a XXII-a către tineri, trad. Pr. Dumitru Fecioru, Basilica, PSB,
București, 2009.
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia la Botezul Domnului, trad.Pr.Dumitru Fecioru, Tipografia
cărților bisericești, București, 1942 (sau ediții mai noi).
Pr.Mihail Bulacu, Omilia despre predică a Sfântului Ioan Gură de Aur, Basilica, București,
2016, 109pp.
Pr.Prof.Ioan Coman, „Hirotonia în preot a Sfântului Ioan Gură de Aur, Considerațiuni pe
marginea primei sale predici cu acest prilej, pp69-100. Personalitatea și actualitatea
Sfântului Ioan Gură de Aur, Ed.Renașterea, Cluj-Napoca, 2007.
Sfântul Grigorie de Nazianz, Cuvântări teologice (Cinci Cuvântări despre Dumnezeu), trad.
Gheorghe Tilea, Ed.Herald, București, 2008, - Cuvântarea a V-a despre Duhul Sfânt;

Bibilografie opțională:
John A. McGuckin, Sf.Grigorie de Nazianz, O biografie intelectuală, Ed.Renașterea, 2013.
Stelianos Papadopoulos, Vulturul rănit. Viața Sfântului Grigorie Teologul, trad.I.C.Coman, și
Cornel Coman, ed.Bizantină, București, 2002.

1. Cine vrea nota 10 – are prezențe și activitate la curs și seminarii;2


La seminarii vom discuta pe marginea referatelor sau a lecturilor pe care le vom avea de
pregătit de la o întâlnire la alta; Interacțiunea la seminar va fi evaluată și funcție de calitatea
acesteia (activitate la seminar nu înseamnă doar a ne exprima părerea vizavi de un subiect,
ci de a dovedi interes față de temă și parcurgerea bibliografiei aferente);
2. Cine dorește nota 8 sau 9 – participă la minimum jumătate din cursuri și seminarii.
La seminarii vom discuta pe marginea referatelor sau a lecturilor pe care le vom avea de
pregătit de la o întâlnire la alta; Interacțiunea la seminar va fi evaluată și funcție de calitatea
acesteia (activitate la seminar nu înseamnă doar a ne exprima părerea vizavi de un subiect,
ci de a dovedi interes față de temă și parcurgerea bibliografiei aferente);
3. Cine dorește nota 6 sau 7 – participă minimum la 2 cursuri și 4 seminarii, își face
referatul semestrial și parcurge bibliografia obligatorie;
4. Cine dorește nota 5 – participă la minimum 2 cursuri și 4 seminarii și citește 2 din
titlurile obligatorii

1 Bibliografia va îmbunătățită pe parcursul semestrului.


2 Nota finală va constitui media dintre referat și activitatea la seminar 50%+50%
Referatele vor fi întocmite după metodologia științifică a Facultății de Teologie Ortodoxă
din Cluj-Napoca, nu vor avea greșeli de redactare și de exprimare; nu vor fi copiate integral
sau parțial și vor respecta normele eticii academice.

Studenții care lucrează vor trimite adeverință de la locul de muncă în primele 3 săptămâni
de la începutul Semestrului al II-lea. Obligatoriu adeverința va avea numărul de telefon de
la sectorul Resurse Umane al firmei.

Studenții care lucrează vor participa la minimum 2 cursuri și 4 seminarii