Sunteți pe pagina 1din 3

War Dogs — War Dogs: Tipii cu... X 1 Say Something" - Vic...

X 1 (1) WhatsApp
1 rj English Practical Course Y... xis
"

X Microsoft Word - X
https://gawrylyta.files.wo dpress.com/2011/11/heller_20joseph_20-_20catch-22.pdf

Most Visited Ask.com @ New Tab WhatsApp © Ask.com Ghid pentru incepători Cele mai vizitate Ghid pentru incepători Most Visited Getting Started Facebook
t 11. Page: 126 of 213
e Ck Search

scrisori de dragoste Inflă -cărate şi să umple pagini nesfirşite cu destăinuirea disperată, neinhibată,
a umilei lui adoraţii şi patimi şi cu instrucţiuni
amănunţite despre administrarea respiraţiei artificiale. Ar fi vrut să-şi descarce în scrisori
torentele de autocompătimire pentru singurătatea şi disperarea lui insuportabilă şi s-o prevină să
nu lase niciodată tabletele de acid boric sau de aspirină la îndemîna copiilor şi să nu traverseze
strada cind semaforul arăta roşu. Nu voia s-o îngrijoreze. Soţia capelanului era o femeie intuitivă,
blîndă, Inţelegătoare şi responsabilă. Aproape în mod inevitabil, revederile cu ea din reveriile lui
se sfîrşeau cu un act sexual explicit.
Capelanul se simţea un şarlatan cînd oficia slujbe de inmormhaare şi nu 1-ar fi mirat să
afle că prin năluca din copac din ziva aceea Atotputernicul îşi manifestase dezaprobarea faţă
de blasfemia şi semeţia implicate în funcţia lui. Să simulezi sobrietatea, să te prefaci că eşti
îndurerat şi să te crezi o inteligenţă supranaturală, care Inţelege viaţa de apoi într-o imprejurare
atît de Infricoşătoare şi de tainică precum moartea, i se păreau a fi cele mai criminale delicte. işi
aminti perfect — sau era aproape convins că îşi amintea perfect -scena de la cimitir. incă îi mai
vedea pe maiorul Major şi pe maiorul Danby incadrindu-1 gravi ca nişte coloane de piatră sparte,
vedea numărul aproape precis de recruţi şi locurile aproape precise în care stăteau, îi vedea pe
cei patru bărbaţi cu lopeţi, neclintiţi, respingătorul coşciug şi movila mare, lăbărţată, victorioasă,
de pămînt maro-roşcat, precum şi cerul masiv, tăcut, nesfirşit, înăbuşitor, straniu de gol şi de
senin în ziva aceea, aproape otrăvitor. işi va aminti veşnic de toate acestea, pentru că erau părţi
integrante ale celui mai extraordinar eveniment trăit vreodată de el, un eveniment poate
miraculos sau poate patologic — viziunea cu bărbatul gol din copac. Cum să şi-o explice? Nu era
ceva deja văzut sau nevăzut niciodată şi cu siguranţă nu era ceva aproape văzut; nici dkjă va, nici
presque vu nu erau noţiuni suficient de elastice pentru a le cuprinde. Fusese deci o fantomă?
Sufletul unui mort? Un inger din cer sau un diavol din iad? Sau tot acel incident fantastic fusese
doar rodul unei imaginaţ.ii bolnave, a propriei lui imaginaţii, a unei minţi degenerate, a unui
creier în stare de putrefacţie? Posibilitatea prezenţei reale a unui bărbat gol în copac — a doi
bărbaţi, de fapt, pentru că primului i se alăturase după scurt timp un al doilea bărbat, dotat cu o
mustaţă castanie şi veşminte negre şi lugubre din cap pînă în picioare, care s-a înclinat in faţă,
ca într-un ritual, de-a lungul crengli copacului, pentru a-i oferi primului ceva de băut dintr-un
potir cafeniu — nu i-a trecut niciodată prin minte capelanului.
Capelanul era cu toată sinceritatea o persoană foarte săritoare, care n -a reuşit niciodată
să ajute pe nimeni, nici măcar pe Yossarian, atunci cînd s -a hotărit în sfirşit să apuce taurul
de coarne şi să-1 viziteze în taină pe maiorul Major ca să afle dacă, după cum spusese Yossarian,
oamenn din grupul colonelului Cathcart erau într-adevăr obligaţi să efectueze mai mune misiuni
de decît cenan. rusese u n e st ina tusiv i temerar e care ca • 'anul se

1055 PM
<'?-1
) ",/ 11»
.111 ENG
12/28/2016