Sunteți pe pagina 1din 3

MASURAREA PULSULUI

Scop : evaluarea functiei ardiovasculare


Obiectivele procedurii
- determinarea numarului de batai cardiace pe minut
- obtinerea de informatii despre activitatea inimii si starea arterelor
- aprecierea raspunsului inimii la medicatia cardiaca ,activitate sau stres
Locuri de măsurare:
- oricare arteră accesibilă palpării şi care poate fi comprimată pe un plan osos: artera radială,
femurală, humerală, carotidă, temporala
Materiale necesare:
- ceas cu secundar
- creion roşu
Intervenţia asistentei:
 pregătirea psihică a pacientului – se explica procedura pentru a reduce emotiile ,teama si a obtine
o colaborare; se asigura un repaus psihic de cel putin 5 minute inainte de masurare
 asigurarea repaosului fizic de 5-10 min inainte de masurare
 asistenta va aseza pacientul in pozitie confortabila in functie de starea generala
- decubit dorsal cu membrul superior intins pe linga corp,articulatia mainii in extensie ,mana in
supinatie
( palma orientata in sus )
- pozitie semisezanda ( in pat sau in fotoliu ) antebratul in unghi drept sprijinuit pe suprafata
patului , mana in supinatie si extensie
 spalati-va pe maini
 reperati artera radiala la extemitatea distala a antebratului, pe fata anterioara ( interna ) in santul
radial aflat in prelungirea policelui
 plasati degetele index ,mediu si inelar deasupra arterei radiale reperate
 exercitati o usoara presiune asupra arterei pe osul radius ,asfel incat sa percepeti sub degete
pulsatiile sangelui
 fixati-va un reper pe cadranul ceasului de mana
 numarati timp de un minut pulsatiile percepute sub degete
 apreciati ritmul ,amplitudinea si elasticitatea peretelui arterial in timp ce masurati frecventa
 consemnarea valorii obtinute printr-un punct pe foaia de temperatura ,tinand cont ca fiecare linie
orizontala a foii reprezinta patru pulsatii
 se realizeaza unirea valorii prezente cu cea anterioara cu o linie ,pentru obtinerea curbei
 consemnarea în alte documente medicale a valorii obţinute şi a caracteristicilor pulsului
PD = 80 /min
PS = 90 /min
pentru un puls regulat

ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN EFECTUAREAEXAMENELOR


RADIOLOGICEOBIECTIVELE:
•E x a m i n a r e a c u a j u t o r u l r a d i a ţ i i l o r X a u n o r o r g a n e / a p a r a t e
c u s a u f ă r ă substanţă de contrast în funcţie de capacitatea de absorbţie a ţesuturilor.
•Î n r e g i s t r a r e a i m a g i n i l o r p e n t r u s t a b i l i r e a d i a g n o s t i c u l u i ş i u r m ă r i r e a evoluţ
iei bolii.
NECESAR MATERIALE:
•Substanţa de contrast dacă este cazul
•Materialele pentru administrarea substanţei de contrast
•Medicamente pentru prevenirea şi combaterea accidentelor, instrumente pentru
administrare
ETAPE:PREGĂTIREA PSIHICĂ
•Explicaţi pacientului necesitatea efectuării examenului recomandat de medic
•I n f o r m a ţ i p a c i e n t u l a s u p r a r i s c u l u i ş i b e n e f i c i i l o r p e c a r e l e i m p l
i c ă procedura
•Obţineţi consimţământul sau verificaţi dacă a fost obţinut de către medic
•Informaţi asupra duratei examenului
•Verificaţi încă o dată data ultimei menstruaţii la femeile tinere.
PREGĂTIREA FIZICĂ
•Se atrage atenţia, dacă este necesar postul alimentar şi durata acestuia
sauobligativitatea de a urma un anumit regim
•S e e f e t u e a z ă p r e g ă t i r e a s p e c i f i c ă o r g a n u l u i s a u a p a r a t u l u i e x a m i n
a t , combaterea gazelor, efectuarea clismei sau a spălăturii
•Se administrează antihistaminice la recomandarea medicului
•S e a p r e c i a z ă s t a r e a p a c i e n t u l u i p e n t r u a s t a b i l i m o d u l d e t r a n s p o r
t l a serviciul radiologic.
•Pacientul este rugat să-şi îndepărteze obiectele metalice dacă acestea sunt plasate în
câmpul de examinare.
PARTICIPAREA LA EFECTUAREA PROCEDURII :

I d e n t i f i c a ţ i p a c i e n t u l ; v e r i f i c a ţ i r e c o m a n d a r e a î n F . O . s a u p e b i l e t u l d e trim
itere.

Verificaţi dacă pacientul a respectat recomandările

Pregătiţi materialele care vor fi transportate la radiologie p
e n t r u administrarea substanţelor de contrast

Însoţiţi pacientul şi ajutaţi -
l s ă s e d e z b r a c e ( d a c ă e s t e c a z u l ) ; p r e d a ţ i pacientul colegei de la radiologie pentru a
dministrarea substanţei decontrast
ÎNGRIJIREA PACIENTULUI :

Se ajută pacientul să se aşeze pe pat

Se monitorizează: T°, P, TA, R.,eliminările.

Se observă aspectul tegumentelor pentru a depista
m a n i f e s t ă r i alergice(eventual)

Se asigură repausul, se administrează lichide pentru a elimina mai repedesubstanţa de
contrast
REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ:

Se curăţă materialele refolosibile

Se colectează materialele folosite conform P.U.

Se aşează materialele curate în dulapuri

Spălaţi mâinile
NOTAREA PROCEDURIINotaţi:

Data efectuării examenului şi comportamentul pacientului

Dacă pacientul trebuie să revină la radiologie

EVALUAREA PROCEDURIIBilanţ pozitiv:Pacientul prezintă stare generală bună, exprimă confort

Nu sunt semne de alergie/sensibilitate la substanţa de contrast
Bilanţ negativ-intervenţii:

Pacientul prezintă fenomene de hipersensibilitate (prurit intens, roşeaţă şiedem al
feţei, cefalee, dispnee cu greţuri şi vărsături) care pot apare maitârziu, după efectuarea
examenului.

S e a n u n ţ ă m e d i c u l ( d a c ă n u e s t e p r e z e n t ) , s e a d m i n i s t r e a z ă m e d i c a ţ i a recom
andată

Se monitorizează pacientul:- P a c i e n t u l a c u z ă d u r e r i d e - a l u n g u l v e n e i ş i g u s t
metalic-Explicaţi pacientului că manifestările sunt trecătoare