Sunteți pe pagina 1din 1

În instrucțiunile pentru întocmirea planurilor topografice de bază, semnele convenționale se

grupează în următoarele categorii:

1. Baza geodezică, cu punctele rețelei de triangulație, punctele de intersecție, nivelment și


poligonometrie.
2. Detalii din interiorul localității prin: rețeaua de străzi, construcții agricole, industriale,
civile și social-culturale, spații verzi și elemente hidrografice.
3. Instalații ca: sonde, coșuri, fabrici, uzine,etc
4. Rețele de comunicație: căi ferate și rețeaua de drumuri;