Sunteți pe pagina 1din 4

JURNAL DE PRACTICĂ

STUDENT PRACTICANT: Ioan Denis-Alexandru


INSTITUŢIA PARTENERĂ DE PRACTICĂ: PRIMARIA SECTORULUI 2
BUCURESTI
TUTORE: IORDACHE DANIEL
PERIOADA STAGIULUI: 08.03.2018 – 12.04.2018 (84 ORE)

Data Intervalul orar Compartimentul Descrierea Documente


activității consultate

08.03.2018 9:00 – 17:00 RESURSE Protecţia muncii. Semnarea


UMANE Discuție cu convenției de
tutorele, în care s- practică.
a prezentat modul
de desfășurare al
stagiului de
practică și
departamentul
resurse umane.

13.03.2018 9:00 – 13:00 RESURSE Prezentare ROF-ul


UMANE succintă a instituției;
Primăriei
Organigrama.
Sectorului 2, a
misiunii și
viziunii acesteia
și a
regulamentului
intern de
funcționare.

14.03.2018 9:00 – 13:00 RESURSE Explicarea Fișa postului;


UMANE funcțiilor și
Organigrama.
atribuțiilor
departamentului
resurse umane

15.03.2018 9:00 - 17:00 RESURSE Prezentarea Organigrama.


UMANE modului de
Statul de funcţii
funcționare a
sistemului
decizional în
cadrul instituției.

20.03.2018 9:00 - 13:00 RESURSE Punerea la Legea 215/2001


UMANE dispoziție a
Legea 188/1999
documentelor
legislative.

21.03.2018 9:00 - 13:00 RESURSE Realizarea unui Planul de


UMANE tur al insituției și evacuare
prezentarea
planului de
evacuare, cât și
instructajul
privind protecția
muncii.

22.03.2018 9:00 - 17:00 RESURSE Analizarea Arhiva primăriei


UMANE proiectelor
realizate de
primărie.
27.03.2018 9:00 - 13:00 RESURSE Arhivare
UMANE documente.

28.03.2018 9:00 - 13:00 RESURSE Arhivare


UMANE documente.

29.03.2018 9:00 – 17:00 RESURSE Arhivare


UMANE documente.

03.04.2018 9:00 - 13:00 RESURSE Intocmire nota de


UMANE fundamentare
participare curs.

04.04.2018 9:00 - 13:00 RESURSE Prezentarea


UMANE strategiilor
folosite în resurse
umane.

05.04.2018 9:00 - 17:00 RESURSE Discuții cu


UMANE tutorele despre
părerea noastră
cu privire la
activitatea
departamentului
de resurse umane.

11.03.2018 9:00 - 13:00 RESURSE Definitivarea


UMANE proiectului de
practică. Tutorele
ne-a oferit
informațiile
necesare pentru
acest lucru.
12.04.2018 9:00 – 17:00 RESURSE Concluzii.
UMANE