Sunteți pe pagina 1din 22

MINISTERUL EDUCATIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT

FACULTATEA DE DREPT

INFRACTIUNE DE
VIOL:EXAMEN TEORETIC SI
PRACTIC

Autor:

Coordonator:

Chişinău 2016
Cuprins

INTRODUCERE

I.Generalităţireferitor la VIOL
1.1.Evolutiareglementarilorreferitoare la infractiunea de Viol……..
1.2. Considerații generale cu privire la viol………………………….

II. Analiza juridico-penală a infracțiunii de viol


2.1 Obiectul Juridic a infractiunii de viol…………………………….
2.2 Latura Obiectiva a infractiunii de viol……………………………..
2.3 Latura Subiectivăa infractiunii de viol……………………………..
2.4 Subiectulinfractiunii de viol………………………………………
2.5.Circumstantele agravante…………………………………………19

Incheiere………………………………………………………………………26

Bibliografie……………………………………………………………………27

2
Introducere

Actualitatea temei investigate.

Problema Violului nu este noua în doctrina penală şi pe parcursul studierii acesteia au fost
descoperite şi recunoscute foarte multe particularităţi ale acestui tip de infracţiuni, deaaceea
Consideram necesara analiza acestei componente intrun mod detaliat, astfe bazindune de
prevederile legislaţiei în vigoare.

Astfel, în aceasta lucrare vom încerca să răspundem la mai multe întrebări: care scopul de baza
care la determiat pe legiuitor sa creeze asemenea componenta de infractiune; cum este privit
violul in alte tari precum Romania,Rusia,SUA etc.; care esteactinilea principala si actiunea
adiacenta cumulativa a violului etc.

Scopul lucrarii constă în analiza detaliată a componenţei de infracţiune prevăzuta de art.171 CP


RM, prin prisma aspectelor ce ţin de identificarea tuturor aspectelor caracteristice violului, și de
răspunderea persoanei pentru săvîrşirea unei asemenea fapte infracţionale. Un alt vector de
investigație este infractiunea violului in concurs cu alte norme,precum si existenta tentativei in
cazul Violului.

Scopurile prestabilite ne propunem de a realiza prin urmatoarele obiective:

definirea conceptului şi analiza naturii juridice a Violului;

determinarea și analiza actiunii principale si acelei adiacente;

analiza elementelor şi semnelor componenţei propuse spre studiu, efectuata în baza concepţiilor
moderne despre natura violului precum si particularitaţilor acestuia.

Obiectul cercetării îl constituie conceptul violului in viziunea normativa actuala,precum si


teoretia si practica acestuia.

Baza metodologică și teoretico-științifică a studiului. Pentru realizarea scopului şi obiectivelor


lucrării, ca metode de cercetare au fost folosite metoda logică, metoda juridică comparativă,
metoda sistematică, metoda istorică etc. Investigaţiile efectuate se bazează pe studierea legislaţiei
și a doctrinei existente în domeniul dat.

Teza de licenţă a fost structurată din doua compartimente: Generalităţireferitor la viol si


analiza juridico-penală a infracțiunii de viol.

În primul compartiment autorul analizează conceptual legislative asupra noţiunilor de viol,


considerîndu-le punct de plecare spre studierea completa a infracţiunii propuse. Tot la acest
compartiment este definit şi a analizat violul ca categorie juridico-penală.
3
Compartimentul II conţine analiza semnelor şi elementelor componenţei studiate, prin analiza
factorilor şi circumstantelor în care se provoaca violul, precum şi unele aspecte ce ţin de
solutionarea situaţiilor dificile ce pot aparea în momentul studierii componenţei priveligiate şi
calificarii faptei penale în conformitate cu prevederile art.171 CP RM.

Dupa analiza rezultatelor ce vor aparea dupa abordarea problemelor sus mentionate voi încerca
să ajung la careva concluzii privind soluţionarea obiectivelor propuse şi voi înainta careva
propuneri sau recomandari privind solutionarea chestiunilor ce ţin de calificarea faptei prevazute
la art.171 CP RM.

Drept consecinţă, ne propunem ca în cursul studierii problemelor care interesează această


lucrare să încercăm de a scoate în evidenţă definiția violului precum si detaliat sa descriem
elementele compeneței de infracțiune.

1.1. Evolutiareglementarilorinfractiunii de Viol

Violul se referă la actul sexual (vaginal, anal, oral) impus cuiva – adult sau copil, femeie sau
bărbat – prin violență, amenințare sau constrângere. Violul reprezintă, alături de hărțuirea
sexuală și violența domestică, o experiență predilect feminină. Refuzul victimei, lipsa
consimțământului acesteia constituie diferența esențială dintre viol și actul sexual voit. În centrul
discuțiilor purtate în societate și în tribunale se află însă ideea de credibilitate a victimei; aceasta
trebuie să dovedească celorlalți că a fost vorba de un “viol real” (Estrich, 1987), adică nu și-a
încurajat prin diverse mijloace agresorul/agresorii.

Alături de omor și furt, violul reprezintă una dintre cele mai vechi infracțiuni. Abia în secolul al
XVIII-lea se face însă trecerea de la rapt (răpire) la viol, trecere care “presupunea o atenție mai
mare acordată vătămării suferite de femeie, decât prejudiciului adus «proprietarului” ei”
(Vigarello, 1998: 330). Jurisprudența societății secolelor al XIX-lea și al XX-lea a manifestat o
mai mare exigență în definirea brutalității și o creștere continuă și gradată a intoleranței față de
violența sexuală, dar a definit, în continuare, violul în funcție de viziunea masculină asupra
sexualității umane.

Violul reprezintă o expresie a sexismului și a inegalității existente între bărbați și femei


(MacKinnon, 1987: 81). Armele bărbatului sunt date de forța lui fizică și frica femeii
(Brownmiller, 1975: 4-5).Astfel, violul sau amenințarea violului devin o modalitate eficientă de
control social al femeilor, negându-li-se acestora dreptul de control asupra propriului corp și
limitându-le libertatea de mișcare.

Cercetărileasupraviolențeiaduc, invariabil, în prim plan șiproblemaviolului,


cafiindunadintrecelemai grave forme de violență. Violulreprezintă, probabil,
ceamaitraumatizantăexperiențăprin care poatetrece o femeieșipoateaveaconsecințe nu numai de
naturăfizică, ci și de naturăpsihologică,
faptcepoatecauzaproblemeserioaseuneifemeiatuncicândsunt implicate aspecte legate de
viațasentimentală. Prin prisma acestui fapt, se poate argumenta că violul a devenit o problemă
socială, mai degrabă decât una personală, mai ales ca urmare a numărului crescând de astfel de
acte de violență asupra populației feminine.
Henslin (1990, pp.166-167) argumenta faptul că, în jurul anilor 1960-1970, viziunea asupra
violului a început să se schimbe, ca urmare a curentului feminist, care a început să considere
4
cauzele obiective ale violului, axându-se pe perspectiva socială, și nu pe cea personală. În esență,
ceea ce acest curent a făcut a fost să aplice o perspectivă sociologică unui act care a fost îndelung
timp analizat ca o crimă pasională.
Feministele au considerat că viziunea tradițională asupra violului ca fiind o problemă personală
este inacceptabilă deoarece învinovățește femeia pentru viol și eșuează în a arată cum structura
socială și relațiile de bază dintre bărbați și femei reprezintă rădăcina problemei. Feministele au
început să perceapă violul nu ca pe un act de pasiune, ci ca pe un act social violent, menit să
controleze femeile. Violul, amenințarea cu violul sau frica de viol devin, așadar, modalități prin
care bărbații își asigură dominația asupra femeile și, implicit, docilitatea lor.
Cercetarea în domeniul violurilor arată clar baza socială a acestui fenomen, deoarece violul
urmează scheme sociale repetitive.

Aceste modele subliniază contextul social al violului, fiindcă acest act nu este doar acțiunea
unor bărbați cu probleme mintale din societatea noastră, ci este legat foarte strâns de sistemul
nostru economic și de cultura din care facem parte.1
Această afirmație este perfect justificată din punctul meu de vedere, deoarece societatea este cea
care stabilește criteriile după care se va realiza socializarea primară a indivizilor. Aceasta din
urmă este responsabilă cu transmiterea valorilor și comportamentelor sociale acceptate de
societatea în care respectivul individ s-a născut.

Însă, în momentul în care socializarea este una deficitară din motive mai mult sau mai puțin
obiective sau individul a fost supus unor modele de comportament inadecvate, există riscul ca
acesta să adopte comportamente deviante ce pot include și săvârșirea infracțiunii de viol. De
asemenea, în situația în care o societate nu are un sistem justițiar puternic, ce este capabil să
pedepsească adecvat actele de violență, poate apărea tendința de a comite anumite crime tocmai
datorită șanselor scăzute de a fi prins pe care le percepe individul.
Influența domeniului economic asupra incidenței violurilor, pe de altă parte, reprezintă un aspect
deosebit de interesant, tipic societății alerte în care trăim. Realizarea unei situații financiare
lipsite de griji reprezintă, în mod cert, principalul obiectiv al oricărui individ, iar pentru
satisfacerea acestei nevoi, o persoană va recurge la diferite metode mai mult sau mai puțin
corecte din punct de vedere moral, în funcție de socializarea de care a beneficiat.
Totuși, apare situația în care bărbații influenți oferă în schimbul serviciilor sexuale beneficii
materiale sau alte favoruri tinerelor doritoare să acceadă pe o treaptă superioară în carieră sau,
pur și simplu, să-și îmbunătățească situația materială.

Desigur, acest lucru nu este considerat a fi viol, însă poate apărea momentul în care individul se
folosește de constrângeri pentru a obține satisfacția sexuală din partea persoanei respective, prin
mijloace precum șantajul, amenințarea cu concedierea de la locul de muncă sau chiar falsificarea
unor acuze care ar putea pune în pericol libertatea femeii.
În continuare, se impun anumite precizări cu privire la teoriile elaborate pentru a justifica într-o
măsură sau alta actul violului. Concepțiiel sociologice elaborate cu privire la acest aspect pun
accentul pe mentalitățile culturale, pe normele, valorile și stilurile de viață, învățate prin
socializare ale diferitelor grupuri umane. Astfel, violul poate fi asociat cu diferitele atitudini față

1
(Henslin, 1990, 167).
5
de femei, cum ar fi misoginismul, sexismul, dominarea femeii de către bărbat, exacerbarea
virilității etc.2O primăteorieînacestsensestereprezentată de teoria „subculturilorviolente”, care
considerăviolul a fi o problemă de definițiesocială, încondițiileîn care
agresiuneaasuprafemeiireprezintă un fapt normal îngrupuriledezavantajate social. În acest
context, violența, duritatea, subordonarea femeii prin orice mijloace posibile reprezintă valorile
promovate (ibidem).3

În ceea ce privește violul, în societatea contemporană continuă să existe mai multe prejudecăți,
care nu fac altceva decât să inducă ideea că întreaga vină pentru agresiunea suferită revine
femeii:

femeile spun “nu”, dar înțeleg “da” ;

violul reprezintă o fantezie sexuală pe care o au, în egală măsură, atât femeile cât și bărbații;

bărbatul a fost “provocat” de comportamentul sau vestimentația femeii.

Aceste prejudecăți sunt întărite și perpetuate de imaginile pornografice difuzate de mass-media;


pornografia este cea care susține, între altele, că femeile incită la, încurajează, cer și chiar au
nevoie de violență sexuală .4

1.2. Considerații generale cu privire la viol


Potrivit legislatiei Republicii Moldova conform al.1 al art. 171 Cod Penal RM, Violul, este
definit ca raportul sexual săvîrşit prin constrîngere fizică sau psihică a persoanei sau profitînd de
imposibilitatea acesteia de a se apăra ori de a-şi exprima voinţa,care se pedepseşte penal cu
închisoare de la 3 la 5 ani. Legislatia Romană defineste notiunea de viol ca orice actul sexual, de
orice natura, cu o persoana de sex diferit, sau de acelasi sex, prin constrвngerea acesteia sau
profitвnd de imposibilitatea ei de a se apara ori de a-si exprima vointa. Fapta este mai grava daca
fapta a fost savвrsita de doua sau mai multe persoane оmpreuna, daca victima se afla оn
оngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului, daca victima este membru al
familiei, daca s-a cauzat victimei o vatamare grava a integritatii corporale sau a sanatatii, ori
daca victima nu a оmplinit vîrsta de 15 ani.5

În Statele Unite din 1929, definitia data de catre FBI (politia federala)a violului se refera la
intretinerea de relatii "carnale" cu o femeie prin folosirea fortei, impotriva vointei acesteia. Noua
definitie cuprinde toate genurile de victime sau agresori si include si cazurile in care victima este
incapabila sa-si dea consimtamantul ca urmare a influentei drogurilor ori alcoolului sau din
cauza varstei.6Potrivit noii legi, nu mai este obligatoriu ca victima sa opuna rezistenta fizica

2
. (Banciu, 2002, 368).

3
Violul, Bucureşti 1993
4
(Dworkin, 1999: 166).
5
http://www.scritube.com/stiinta/drept/Violul1231420423.php
6
France Presse
6
pentru a cataloga fapta dreptviol.

Ministerul americanal Justitiei sustine ca modificarile vor permite autoritatilor sa inregistereze


faptele cu mai multa acuratete.Legea Rusă,prevede Violul ca acel act sexual cu utilizarea de
violenţă sau ameninţarea cu violenţă impotriva victimei sau altor persoane sau profitind de starea
aceteia de a se apara sau de a-si exprima vointa. Drept concluzie mentionez faptul ca fiecare
legislatiei a altor tari decit Republica Moldova interpreteaza violul diferit,insa în esență se
asemeamană adica au caractere specifice comune.

Fapta de Viol est incriminate in art.171 CP RM intro variant tip si in doua variante agravante .

Varianta tip este incriminate la al.1 Art. 171, CP RM : Violul, adică raportul sexual săvîrşit prin
constrîngere fizică sau psihică a persoanei sau profitînd de imposibilitatea acesteia de a se apăra
ori de a-şi exprima voinţa,
La rindul sau, violul in prima sa agravanta este incriminat la al.2 art.171 CP RM, presupunind ca
infractiunea sairsita la alineatul 1 este:
a) săvîrşit de către o persoană care anterior a săvîrşit un viol prevăzut la alin.(1);
b) săvîrşit cu bună-ştiinţă asupra unui minor;
b1) săvîrşit cu bună ştiinţă asupra unei femei gravide;
b2) savirsit asupra unui membru de familie
c) săvîrşit de două sau mai multe persoane;
e) însoţit de contaminarea intenţionată cu o boală venerică;
f) însoţit de torturarea victimei;

Violul in cea dea doua agravanta este incriminat la.alin.3, art.171 CP RM, presupunind ca
infractiunile prevazute la alin.1 sau alin. 2 :
a) sunt savirsite asupra persoanei care se afla în grija, sub ocrotirea, protecţia, la educarea sau
tratamentul făptuitorului;
b) sunt savirsite asupra persoanei minore în vîrstă de pînă la 14 ani;
c)sunt însoţite de contaminarea intenţionată cu maladia SIDA;
d) care a cauzat din imprudenţă o vătămaregravă a integrităţiicorporalesau a sănătăţii;
e) care a provocat din imprudenţădecesulvictimei;
f) soldat cu alte urmări grave .7
Astfellegiuitorulaintrodusintentionatagravanteledeoarecesituatiainfractorului se
agraveazavaditsavirsindviolul in asemeneacircumstantesusmentionate.

Capitolul II
2.1.Obiectul Juridic a infractiunii de viol

Forma tipică de încălcare a libertăţilor sexuale o constituie infracţiunea de viol. Prin savirsirea
infractiunii de viol se atenteaza la valorile sociale ocrotite de lege.
Obiectul juridic specialal infractiunii îl constituie relaţiile socialeprivind libertatea şi
inviolabilitatea sexuală a persoanei, relaţii ce se găsesc ameninţate sau vătămate prin

7
Cod penal RM, al.1,2,3, art.171
7
constrângerea la act sexual. Alături deacestea sunt ocrotite relaţiile sociale privind viaţa şi
sănătatea, precum şi libertatea psihică a persoanei. Obiectul ocrotirii penale îl constituie relaţiile
sociale privind libertatea şi inviolabilitatea actelor sexuale contra unor manifestări abusive care
implică constrângerea.
Acestea sunt acte nefireşti înlegătura cu viaţa sexuală, care urmăresc satisfacerea instinctului
sexualprin procedee artificiale, excitaţii nefireşti, respingătoare.Prin incriminarea infracţiunilor
privind viaţa sexuală îşi găsesc ocrotirea şi alte valori sociale legate de persoană şi care pot fi
lezate prin săvârşirea acestora, inviolabilitatea sexuală fiind inseparabil legată de inviolabilitatea
fizică, aceste fapte pot avea drept consecinţă şi vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii şi
chiar moartea. Se ocroteşte deci şisănătatea fiziologică fără de care viaţa sexuală nu-şi poate
realize finalitatea sa firească.
Obiectul ocrotirii penale îl constituie relaţiile sociale prindesfăşurarea normală şi sănătoasă a
raporturilor sexuale, asigurarea unuiminim de moralitate şi decenţă în practica acestora.
Prin urmare obiectul Juridic special al infractiunii de viol are un caracter complex constind din:
1.Obiect juridic principal
2.Obiect juridic secundar
Oiectul juridic principal il constituie relatiile sociale cu privire la inviolabilitatea si libertatea
sexual.In cazul faptelor incriminate la lit.b al.2 si la lit.b alin.3 art.171 CP RM, obiectul juridic
principal il formeaza relatiile sociale cu privire la inviolabilitatea sexual a minorilor.
Iar obiectul juridic secundar ne vine relatiile soiale cu privire la viata si sanatatea persoanei,
precum si libertatea psihica.As mai putea mentiona drept obiect juridic secundar demnitatea
persoanei.Iar in cazurile in care actiunea adiacenta din cadru infractiunii de viol imbraca
modalitatea de profitate de imposibilitatea victimei de a se apara sau de asi exprima vointa,este
imposibil de a determina obiectul juridic secundar si deaceea suntem in prezenta obiectului
juridic simplu,nu a obiectului juridic complex.
Sunt totodată ocrotite conservarea fondului biologic al societăţiiomeneşti, sănătatea naţiunii şi
moralitatea vieţii sexuale8

Alături de obiectul juridic, în toate cazurile, infracţiunile enunţate auşi un obiect material care
este corpul persoanei asupra căreia se exercităactul sexual. El este expresia materială a atingerii
aduse libertăţii şiinviolabilităţii sexuale a persoanei, a acelor valori etico-sociale inseparabilede
corpul persoanei.9
Victima in cazul violului poate fi atit persoana de sex feminin si persoana de sex masculine.
Actul de viol al barbatului de catre femeie este posibil si realizabil,fiind argumentat de catre
V.Cioclei.De regula virsta persoanei nu ne intereseaza in cazul violului.Insa daca persoana este
minora inclusiv are virsta de sub 14 ani infractiunea imbraca formele agravante prevazute la lit.b
alin.2 si lit.b alin.3 art.171 CP RM.
Pentru calificare nu conteaza starea victimei daca aceasta este sau nu casatorit,sau casatorita,
daca a avut sau nu o experienta sexual inainte de viol . In doctrina este consacrata notiunea de
viol conjugal10,de aceea nu exclude posibilitatea savirsirii violului asupra sotului.Desigur trăind
intro societate intemeiata pe respectul demnitatii umane si egalitatii intre barbat si femeie , nu
sunt normale si nici tolerate violentele conjugale in general, caci ele sunt manifestri jostnice si
primitive care nu doar prooaca suferinte psihice victimei,ci duc si la destramarea
familiei,casatoriei,divortului.De aceia nici raportul sexual comis prin constringerea sotului sau a
sotiei nu poate fi tolerat, dar va trebui sanctionat conform art.171 CP RM. Important este ca
victim infractiunii de viol sa aiba o alta apartenenţă sexual decit faptuitorul. In cazul violului
savirsit de doua sau mai multe personae victim trebuie sa fie de o alta apartenenta sexual decit

8
V.Dongorozşicolab., op.cit., p.375
9
C.Barbu, op.cit., p.218
10
R.Chiriţă.Violul conjugal in drept comparat.Revista de drept penal,2002,nr 2,p.154-161
8
persoana cu care realizează raportul sexual. In raport cu persoana care
realizeazaconstringereapsihicasaufizica ,apartenenta sexual poate fi aceiasi.11

2.2.Latura Obiectiva a infractiunii de viol

Latura obiectiva a infractiunii de viol se exprima in fapta prejudiciabila. La rindul sa fapta


prejudiciabila se cocretizată in acţiuni de două tipuri:
I.-Acţiuneaprincipală
-Raportul sexual
II.-Acţiuneaadiacentăexprimata in oricare din treimodalitati
A.Constringereafizica
B.Constringereapsihica
C. profitind de imposibilitatea victimei de a se apara sau de a-si exprima vointa
Latura obiectiva a infractiunii de viol este in intregime doar atunci cind actiunea principală este
urmata de una din trei modalitati a actiunii adiacente.

Actiunea principala include in sine raportulsexual,prin care se intelege actul sexual normal sub
aspect fiziologic care consta in introducerea membrului viril in vagin ,astfel creinduse conditii
pentru concepere. Prin urmare este necesar ca sa aiba loc atingerea organelor genitale astfel incit
sa aiba loc actul fiziologic de imbiare a celor doua sexe.
Actul sexual, este o notiune mai larga decit raportul sexual. nefiind socialmente periculos şi nici
măcar imoral prinnatura lui, devine periculos numai pentru că este exercitat împotriva
voinţeipersoanei, adică prin nesocotirea libertăţii acesteia de a dispune de sine înrelaţiile sexuale,
instinctul sexual, fiind înnăscut, având o bază naturală, econsiderat cel mai puternic dintre
instinctele pe care le posedă omul,urmând instinctului de a mânca şi de a bea pentru a trăi.
Numai că conştiinţa, care este proprie oamenilor, face ca acest instinct să nu se poată manifesta
în forma sa animalică, pur naturală, intelectul în nobil ândacest instinct şi transformându-l în
sentiment uman.Pentru a produce plăcere, relaţiile dintre sexe trebuie să satisfacăun minim de
cerinţe morale şi etice, iar raporturile sexuale trebuiesatisfăcute astfel încât să nu contrazică
demnitatea umană şi simţul estetic. Actul sexual nu poate fi separat de toate realizările culturii
omeneşti, decondiţiile de viaţă ale omului, de noţiunea de frumos. La animale, care-şisatisfac
instinctul sexual în mod natural, nu există desfrâu, la om însă,satisfacerea instinctului sexual
tinde totdeauna spre desfătare şi capătă uneori forme dintre cele mai nejustificate.
Actiunea adiacentaesteexprimata in oricare din treimodalitati:
A.Constringereafizica
B.Constringerea psihica
C. profitind de imposibilitatea victimei de a se apara sau de a-si exprima vointa
Infractiunea de Viol presupune un raport sexual fara consintamintul persoanei.Aceasta nedorinta
se poate manifesta sub trei modalitati normative a actiunii adiacente. Contringerea fizica,
contringerea psihica si profitind de imposibilitatea victimei de a se apara sau de asi exprima
vointa.

A.Constringerea fizica este acea forta exterioara aplicata de catre faptuitor pentru a inlaura
impotrivirea victimei la raportul sexual. In cazul in care actiunea adiacenta din alcatuireaq
infractiunii prevazute la art.171 CP RM, consta in constringerea fizica , obiectul juridic secundar
al infractiunii il va forma relatiile sociale cu privire la viata si sanatatea persoanei.Constringerea
fizică nu poate presupune lipsirea de libertate in mod illegal.Daca in legatura cu infractiunea de

11
DreptPena,P.Speciala,S.Brinza, V.Stati,p.391
9
viol se adduce atingere libertatii fizice a persoanei,respective atingere depaseste latura obiectiva
a violului si deci este necesara calificarea suplientara in baza art.164 si Art. 166.12

In contextual Constringeriifizice in cazulinfractiuniiprevazute la art.171 se poateconcretizain :


1. Vatamaregrava,mediesauusoara a integritatiicorporaleori a sanatatiisi
2. Violenta care nu implica un prejudiciu cauzat sanatatii.
In cazul in care in procesul violului sa comis un omor calificarea va fi Art. 145 si Art. 171.13
B.Constingerea psihicăeste infringerea rezistentei victimei care se exprima in amenintarea cu
aplicarea imediata a violentei fizice,daca victim nu se va conforma cerintelor
faptuitorului.Amenintarea se poate exprima prin gesture specific, prin demonstrarea armelor,a
catuselor ,etc.In acest sens, în fapt, la 13 iulie Mutcoglo Alexandru în jurul orelor 21:00, în
scopul satisfacerii poftei sale sexuale, prin constrîngere fizică aplicind violenta manifestata
prin vatamare usaora a integritatii a întreţinut raport sexual cu Dănuţă Ana, contra voinţei
acesteia. Acesta a fost pedepsit conform art.171alin. (1) CP RM.14
Amenintareaimbina in sine carevatrasaturisianume:
1.se poate exprima in variate forme , fie cuvinte,gesture,alte actriuni , verbal sau in scris.
2.consta in amenintarea cu aplicareaviolenteifizice
3.trebuie ca victim sa perceapa caracterul real al pericolului, si faptuitorul pe asta conteaza.
4.Trebuie sa existe violent imediata a faptuitorului si dorinta acestuia de a aplica imediat aceasta
violentă.
Atit constringerea fizica cit sicea psihica trebuie aplicate pentru a determina victima sa accepte
raportul sexual.Daca insa constringerea va fi exercitata in alte scopuri fapta va fi calificata nu
conform art.171 dar dupa caz art.151, art.152, art.287 sau altor norme.
De asemenea pentru calificare nu conteaza daca constringerea a fost exercitata de aceiasi
persoana care a savirsit raportul sau de catre o alta persoana. In asemenea caz cind raportul
sexual a fost realizat de catre o persoana iar constringerea de alta persoana atunci vom fi in
prezenta lt.c, al.2 art.171, violul sivirsit de doua sau mai multe persoane, cind fiecare dintre
faptuitori exercita o parte din latura obiectiva a infractiunii.
La 14 iulie 2011, ora 13.00, fiindîn stare de ebrietatealcoolicăşiavînd cu el o sticlă de vin,
inculpatulLupuNicolae a pătrunsîngospodăria cet. Crudu M. din s. Căbăieşti, r-nulCălăraşi,
care nu se aflaacasă, undeînsă se găsea mama acesteia - Crudu Z., a.n.1934,
persoanăînetateşineputincioasă. Deteriorindlacata de la usa,afortatopeaceastasaintre in
casa,aimpusosabea vin, a dezbracatosi a violatoapoi a constrîns-o în mod pervers, dupăce a
cerut de la ea 100 lei, ameninţînd-o să nu divulge despreceleîntîmplate,aintepato o cu uncuţit la
deget, cauzîndu-i leziunicorporaleneinsemnate.Ulterior Ulterior, auzindcă vine
concubinulacesteia, BobocPetru, inculpatul a dispărut de la loculinfractiunii. 15

Inafara de constringerea psihica sau fizica exista si a 3 modalitate a actiunii adiacente si anume
profitind de imposibilitatea victimei de a se apara sau de asi exprima vointa.

C. profitind de imposibilitatea victimei de a se apara sau de a-si exprima vointa– reprezinta


imbinarea urmatoarelor elemente obligatorii si anume:
1.victima sa se afle intro stare de imposibilitate de a se apara sau de asi expria vointa
2.faptuitorul sa profite de aceasta stare a victimei pentru a savîrsi raportul sexual.

12
Dr.Penal,P.Speciala,S.Brinza,V.Stati,p.394
13
Manualul judecatorului pentru cause penale,pag.556
14
sentinţaJudecătorieiCimişlia din 31 ianuarie 2012
HotarireaJudecătorieiCălăraşi din 19 martie 2012
15

10
Imposibilitatea victimei de a se apara presupune incapacitatea fizica de a opune rezistenta
faptuitorului care incearca sa intretina raport sexual cu victima de exemplu in cazul cind victim
are picioarele amputate sau mina, sau in cazul in cind victim este surprinsa intro pozitie
incomoda, etc. Imposibilitatea victimei se manifesta prin starea psihofiziologica de a actiona
conform dorintei proprii ,de asi da seama de ceea ce se petrece in jurul ei de exemplu in cadrul
somnului, sau in cazul virstei fragide,al altor stari patologice de natura psihica.
Este complice persoana care doar a creat starea de neputinta a victimei ,starea de imposibilitate a
acesteaia de a se apara sau de asi exprima vointa.Desi ulterior nu el a profitat de aceasta stare, el
la ajutat pe faptuitor sa realizeze raportul sexual.
In acest sens ,inculpatul G.V., la 25.09.2008, orele 02.00, a pătruns în casa nr.1 de pe stradela
Conecinîi, mun.Bălţi, unde văzînd că M.M. doarme şi, fiind de vîrstă
înaintată, se află în imposibilitate de a se apăra, prin constrîngere fizică şi psihică,
apucînd-o de gît şi ameninţând-o cu moartea şi cu aplicarea vătămării integrităţii
corporale în cazul în care va striga după ajutor, lovind-o cu pumnul în regiunea
feţei de 5 - 6 ori.G.V. a fost condamnat pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 171
alin. (1)Cod penal la 4 ani închisoare.
Infractiunea de viol este o infractiune formala.Ea se considera consumata din momentul inceperii
raportului sexual, adica din momentul introducerii depline sau partiale a membrului viril in
cavitatea vaginala.

2.3.Latura Subiectivă a infractiunii de viol

În concepţia legii penale,vinovăţia este privită ca un proces de conştiinţă, o complexitate de


procese psihice intelective, volitive şi emoţionale, care îl determină pe subiect la luarea deciziei
infracţionale şi-l dirijează în toată activitatea de executare fizică a faptei socialmente periculoase.
Fiecare din aceste procese psihice reprezintă un raport spiritual al subiectului infracţiunii atât faţă
de relaţiile sociale vătămate, cât şi faţă de fapta ilicită şi de efectele sale.
Factorii intelectiv şi volitiv, al căror conţinut este străbătut de procesele afective, interesează
fapta infracţională,relaţiile sociale vătămate prin ea, precum şi urmările socialmente periculoase
prevăzute de subiect. Această realitate obiectivă nu evidenţiază existenţa mai multor factori
intelectivi şi volitivi în conţinutul aceleiaşi vinovăţii, ci numai unul intelectiv şi unul volitiv,
fiecare cu felurite aspecte de manifestare.
Dacă în reprezentarea făptuitorului sunt mai multe rezultate posibile, intenţia directă presupune
ca făptuitorul să-şi fi manifestat, în raport cu toate aceste rezultate,voinţa de a urmări realizarea
lor, dar dacă numai unele din aceste rezultate au fost urmărite, va exista intenţia directă numai în
raport cu acestea, pentru celelalte rezultate răspunderea sa va fi condiţionată de existenţa
intenţiei eventuale sau a culpei cu previziune.16
Intenţia este cea mai gravă formă a vinovăţiei, care cuprinde în conţinutul său toată capacitatea
spirituală pe care făptuitorul o are în momentul săvârşirii faptei. Ea constituie forma
fundamentală, generală şi originală a vinovăţiei şi regula sub care aceasta se înfăţisează. Intenţia
exprimă legătura imediată şi cea mai stransă între faptă şi autor, fiind întotdeauna suficientă
pentru a atrage răspunderea penală, iar raportul pe care il determină este cel mai puternic,
deoarece se adresează unei comportări ce reprezintă contestarea cea mai directă a valabilităţii
perceptului normei, un atentat evident la ordinea juridică.
Latura subiectivă a infracţiunii prevăzute la art.171 imbraca forma Vinovatiei, ce se exprima
prin intentie directă.

16
Lect. univ. dr., Departamentul Ştiinţe Juridice, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe
Administrative, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu

11
Se consideră că infracţiunea a fost săvîrşită cu intenţie dacă persoana care a săvîrşit-o îşi dădea
seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei
prejudiciabile, le-a dorit sau admitea, în mod conştient, survenirea acestor urmări.17
Intentia directa reprezinta forma de vinovăţie atunci cind infractorul prevede rezultatul faptei
sale, si urmareste producerea acestuia.
Tentativavaexista intoatecazurile in care a existat un inceput de executaresaudacasarealizat in
intregimeactiuneaadiacenta de constringere,dar nu a inceputraportul sexual din
cauzeindependente de vointafaptuitorului.18
In practicajudiciarasaconsideratcaurmatoareafaptareprezinta tentative de viol:
La 30:03.2005,aproximativ la ora 22:00 urmarindscopul de a savirsiviolul,
B.D.subpretextulcaiaaduslui M.N. lemne ,a intrat in gospodariaacesteia din satulCuhurestii de
Sus,raionulFloresti.Cind M.N. a iesitafarasaialemnele, B.D. a coborito la pamint,si,
sarinddeasupraei,iaaplicat multiple lovituri,dupa care a dezbracatodehaine.Insa victim a opus o
rezistentaactive,din care cauza B.D. a lasatvicimasi a fugit de la loculinfractiunii.19
Motivele infractiunii de viol sunt cele mai dese ori :razbunarea, satisfacerea poftei
sexuale,dorinta dea determina victima sa se casatoreasca cu faptuitorul, motivul dea injosi victim
etc.
Motivele infractiunii nu conteaza la calificare , ele vor fi luate in consideratie la invidualizarea
pedepsei.
La 01 august 2009, ora 2230 , Ungureanu Valentin,aflîndu-se la marginea pădurii din s.
Băcşeni, r-nul Nisporeni, urmărind scopul satisfacerii poftei sexuale, aplicînd forţa fizică faţă de
Popa Nadejda, i-a forţat mîinile, încercînd de cîteva ori să o dezbrace cu forţa de
haine,deteriorîndu-i-le, însă din cauze independente de voinţa acestuia şi anume că
parteavătămată a sărit din automobilul aflat în mişcare, acesta nu şi-a dus intenţia pînă la
capăt.Astfel Ungureanu Valentin a fost condamnat în baza art. 27 si 171 alin. (1) Cod penal la 3
ani închisoare.20In aasemenea situatie faptuitorul a urmarit scopulsatisfacerii poftei sexuale care
a avut relevanta doar la individualizarea pedepsei,cit si prezenta tentativei de viol deoarece
intentia nu a fost realizata din cauze independente de vointa faptuitorului.

2.4.Subiectul infractiunii de viol

Potrivit art.21 CP RM, Sîntpasibile de răspunderepenalăpersoanelefiziceresponsabile care,


înmomentulsăvîrşiriiinfracţiunii, au împlinitvîrsta de 16 ani.21
Insăpentruanumitecategorii de infractiuniilegeaprevederaspundereapenalaincepind cu virsta de
14 ani. Este sicazulnostrudeoarece art.21 al.2 CP RM, prevedeexpresvirstaraspunderiipenale in
cazulinfractiuniiprevazute la art.171 sianume :
Persoanelefizicecare au vîrstaîntre 14 şi 16 anisîntpasibile de
răspunderepenalănumaipentrusăvîrşireainfracţiunilorprevăzute la art.145, 147, 151, 152 alin.(2),
art.164, 166 alin.(2) şi (3), art.171, 172, 175, 186-188, 189 alin.(2), (3) şi (4), art.190 alin.(2) şi
(3), art.192 alin.(2), art.195, 196 alin.(4), art.197 alin.(2), art.212 alin.(3), art.217 alin.(4) lit.b),
art.2171alin.(3) şialin.(4) lit.b) şi d), art.2173 alin.(3) lit.a) şi b), art.2174, art.2176 alin.(2), art.260,

17
Art.17,Cod Penal RM
18
ManualulJudecatoruluipentrucauzepenale,Chsinau 2013,pag.559
19
Hotarirea Plenului CSJ din 02.07.2007.Dosar nr.4-1-re-188/07.www.csj.md
20
Decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău din 02 noiembrie 2010,nr 1ra-311/11
21
Alin.1 ,art.21 CP RM
12
268, 270, 271, 273 alin.(2) şi (3), art.275, 280, 281, 283-286, 287 alin.(2) şi (3), art.288 alin.(2),
art.290 alin.(2), art.292 alin.(2), art.305, 317 alin.(2), art.342, 350.22
La 1 octombrie 2012, directorul Serviciului de întreţinere a căii ferate nr 1 din Chişinău,
Anatolie Fricăleț a rugat-o pe subalterna sa să se reţină după program, pe motiv că avea nevoie
să semneze nişte documente. Acesta a forțat-o și a violat-o pe tânără. Ea a fost ameninţată cu
moartea dacă va spune cuiva ce s-a întâmplat.
Totuși, victima a fost nevoită să spună prietenului și mamei ce s-a întâmplat a doua zi, din cauza
că se simțea foarte rău. Pe data de 3 octombrie aceasta a ajuns la Spitalul de Urgență, unde a
declarat Poliţiei ce s-a întâmplat.

Astfel, pe data de 4 octombrie a fost începută cauza penală pe articolul 171 alin.( 1), Cod Penal
RM.

22
Alin.2, art.21 CP RM
13
14
15
23

23
http://unimedia.info/stiri/doc-antimafie-functionar-public--banuit-de-violul-unei-angajate-58460.html

16
2.5.Circumstantele agravante

Violul savirsit cu buna stiinta asupra unui minor lit.(b) alin.(2 )art.171.
Virsta victimei are relevanta in cazul acestei agravante.Astfel legiuitorul a fixat trei baremuri :
1)virsta sub 14 ani
2)virsta intre 14-18
3)virsta peste 18 ani.
Luind in calcul virsta vitimei in cazul lit.(b), al.(3) art.171,victima violului savirsitcu buna stiinta
asupra unui minor trebuie sa aiba virsta intre 14-18 ani.
O minoră de 14 ani a fost violată ieri, 16 octombrie, într-un parc din sectorul Rîșcani. Incidentul
s-a petrecut în jurul orei 21:00. Victima se afla în preajma blocului unde locuieşte, când a fost
acostată pe neaşteptate de un necunoscut. Individul cunoscind virsta aacesteia s-a apropiat din
spate, a ameninţat-o și i-a pus un cuţit la gât. Ulterior prin constrângeri fizice, ameninţări şi
lovituri în regiunea capului a târât-o în parc unde a întreţinut raportul sexual, informează
serviciul de presă al Comisariatului general de poliție Chișinău.
Oamenii legii au fost imediat alertați de către părinţii victimei. În scurt timp, polițiștii au reușit să
pună mâna pe suspect. Acesta s-a dovedit a fi un bărbat de 34 ani, originar din satul Oxentea
raionul Dubăsari, anterior condamnat la 13 ani de puşcărie pentru infracţiuni analogice şi
omucidere de către autorităţile transnistrene. În municipiul Chişinău locuia temporar şi activa pe
un şantier de construcţii.Inculpatul a fost reţinut, încătuşat şi escortat la comisariatul de sector
pentru audierile ulterioare.
Pe cazul dat a fost pornită o cauză penală în temeiul art. 171 al.(2) lit.(.b) Cod penal. Bănuitul
riscă puşcărie de la 10 până la 20 ani sau detenţiune pe viaţă.24
In asemenea caz faptuitorul cunoastea cu certitudine virsta vicimei deoarece aceast fapt era
cunoscut de el si nu a admis nici o eroare referitoare la virsta vicimei.

Violul săvîrşit cu bună ştiinţă asupra unei femei gravide lit.(b1), alin.2.art.171
In asemenea circumstante avem calitatea speciala a victimei si anume cea de femeie gravida.
Este necesar ca starea de graviditate sa fie reală indiferent de termenul graidităţii,fapt pentru care
la determinat pe faptuitor sa savirseasca violul.
Important este ca faptuirotul sa cunoasca aceast stare a victimei.In cazul in care considera eronat
ca ictima este insarcinata iar aceasta de fapt nu este calificarea va fi tentativa la art.171 si deci se
va aplica art.27 si art.171 lit.(b1), alin.2.art.171.

Violul savirsit asupra unui membru de familie lit(.b2 )ali.2 art.171


Aceasta fapta reprezinta un pericol misporit in raport cu al.1 aart..171 deoarece victima nu este
avizata despre inntentia faaptuitorului sinu ia masuri de aparate. Acest fapt incalca grav
principiile normale de convetuire sociala, precum si valorile morale deoarece victima este nu
orisicare persoana darse presupune ca este o persoana apropiata faptuirotului.
Asemenea circumstanta impune conditia de baza si nume cea prezentei calitatii speciale de
membru de familie. Astfel conform art.1331, prin membru de familie se înţelege:
a) în condiţia conlocuirii: persoanele aflate în relaţii de căsătorie, de concubinaj, persoanele
divorţate, persoanele aflate în relaţii de tutelă şi curatelă, rudele lor pe linie dreaptă sau
colaterală, soţii rudelor;

http://unimedia.info/stiri/video-o-fata-de-13-ani--violata-intr-un-parc-din-sectorul-riscani-al-capitalei-
24

40151.html

17
b) în condiţia locuirii separate: persoanele aflate în relaţii de căsătorie, copiii lor, inclusiv cei
adoptivi, cei născuţi în afara căsătoriei, cei aflaţi sub curatelă.
Deaceea faptuitorul trebuie sa cunoasca cu certitudine ca este membru de familie cu victima si sa
profite de aceasta calitate.

Violulsăvîrşit de douăsaumaimultepersoane lit.(c),al.2, art.171


Obtine o asemeneacalificaredacainfractiunea a fostrealizata de celputindouapersoane care
actioneaza de comunacord in calitate de coautori.Fieprinintermediuluneialtepersoane.

Violul insotit de contaminarea intentionata cu oboala venerica lit.

18
Republica Moldova, condamnată la CEDO într-un caz de viol

Republica Moldova a fost condamnată încă într-un dosar la CEDO și este obligată să achite
reclamantei 11150 de euro.

Este vorba despre o tânără de 29 de ani, din Chișinău, care a fost violată în grup în anul 1997.
Reclamanta s-a plâns de absenţa unei anchete efective privind plângerea sa. Ea a invocat durata
excesivă a procedurii la nivel naţional, care a început la 7 octombrie 1997, data începerii
urmăririi penale şi care s-a terminat cu decizia irevocabilă a Curţii Supreme de Justiţie din 21
decembrie 2005, adică peste 8 ani 2 luni şi 16 zile.

Femeia a mai reproşat instanţelor naţionale că pretinşii infractori au fost achitați.

Curtea a constatat că chestiunea primordială a fost determinarea faptului comiterii violului de


către persoanele implicate. Ea a considerat că acest lucru putea fi stabilit, pe de o parte, prin
audierea persoanelor care o cunoșteau pe reclamantă și pe suspecți, inclusiv prietenii, vecinii,
profesorii și toți cei care puteau oferi careva indici. Pe de altă parte, prin efectuarea confruntării
celor implicați.

Cu toate acestea, Curtea a observat că aproape niciuna dintre aceste măsuri nu au fost
întreprinse.

Reclamanta a solicitat 70 de mii de euro cu titlu de prejudiciu moral și 2100 de euro cu titlu de

19
costuri și cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantei suma de 10 mii de euro cu titlu de prejudiciu moral și 1150 de euro
cu titlu de costuri și cheltuieli, având în vedere asistență primită de la Consiliul Europei în acest
sens în mărime de 850 de euro.25

O tînăra din criuleni a fost rapita, violota in plina strada


20 martie 2014 |
Clipe de cosmar pentru o minora din raionul Criuleni. Fata a fost rapita din strada si transportata
intr-
o casa din Peresecina, Orhei unde a fost violata de trei tineri.
Cazul s-a produs in seara de sambata, 15 martie. Fata in varsta de 17 ani a povestit politistilor ca
se afla pe o strada din localitatea Peresecina.
Adolescenta a fost abordata de cateva persoane care au urcat-o cu forta intr-un automobil, au
batut-o si au dus-o intr-o casa din sat unde au violat-o.
A doua zi politistii i-au retinut pe cei trei suspecti. Acestia sunt originari din Peresecina si au
varste cuprinse intre 19-27 de ani. Tinerii au fost retinuti si risca pana la 12 ani de detentie.26

INCHEERE

Libertatea sexuală este un atribut important al personalităţii umaneşi o importantă valoare


socială. Pericolul social pe care îl generează infracţiunile privind viaţa sexuală constă în primul
rând în răul pe care îl provoacă direct persoanei victimei. Dar în afara răului provocat direct
persoanei, ele pot avea consecinţe profund dăunătoare pe care leantrenează pe plan social, contra
desfăşurării normale a vieţii sexuale aoamenilor ca bază a existenţei societăţii, încălcarea
libertăţii sexuale creează o stare de nesiguranţă socială, un dezechilibru deosebit de primejdios
pentru existenţa societăţii. De aceea, reprimarea infracţiunilor menţionate este o necesitate,
societatea fiind interesată încrearea cadrului de desfăşurare normală a raporturilor sexual.27

25
http://www.jurnal.md/ro/news/republica-moldova-condamnata-la-cedo-intr-un-caz-de-viol-1157034/

26
http://www.crime.md/2014/03/20/o-tinara-din-criuleni-a-fost-rapita-violota-in-plina-strada/

27
Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea, Rodica Stănoiu, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu, C-tin Bulai,
Victor Roşca, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, partea specială, vol.III, ed.a II-a, Editura Ecademiei
române şiEditura All Beck, Bucureşti, 2003, p.328

20
Acestea sunt grave manifestări contra persoanei, cu profundesemnificaţii antisociale şi vizează în
primul rând libertatea şi inviolabilitateavieţii sexuale ca aspecte ale libertăţii individuale ce îşi
găsesc expresia îndreptul inalienabil al persoanei de a dispune în mod liber de corpul său
înrelaţiile sexuale, în limitele stabilite de normele dreptului şi ale moralei.Realizarea acestui
drept presupune existenţa unor relaţii sociale de respectnecondiţionat faţă de atributele esenţiale
ale persoanei şi în primul rând faţăde libertatea acesteia în diversele ei manifestări.
Violul reprezinta grava forma de manifestare a actiunilor exterioare ale faptuiroului, sau
faptuitorilor , intrucit legatura imensa dintrre dorinta si motiv determina rezultatul faptei
infractionale prevazute la art.171 CP RM. Astfel pe lângă trauma fizică, un abuz sexual lasă
cicatrici invizibile, dar adânci asupra victimei.

In esenta Violul aduce atingere valorilor sociale ocrotite de lege, atit celor naturale cit si celor
morale. Intrucit legea penala urmareste scopul de a ocroti aceste valori , sanctioneaza dur aceasta
fapta desfrinata. Infracţiunea de viol este forma cea mai brutală de încălcare a libertăţii sexuale,
însă amploarea acesteia nu poate fi stabilită cu exactitate întrucât multe dintre fapte nu sunt
denunțate autorităților. Deaceea Violul, ca infracțiune se regăsește in Cod penal unde apar
elemente de actualitate ce sancționează activităţile infracţionale de lezare a libertăţii şi
inviolabilităţii sexuale a persoanei.

21
BIOBLIOGRAFIE

-Cod Penal RM.

-http://biblioteca.regielive.ro/referate/drept/violul-314322.html

-www.csj.md/.../Dosarul%20nr. %201%20ra%20311%2011%20Ungureanu%20V.pdf

-Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea, Rodica Stănoiu, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu,
C-tin Bulai, Victor Roşca, Explicaţii teoretice ale Codului penal român, partea specială, vol.III,
ed.a II-a, Editura Ecademiei române şiEditura All Beck, Bucureşti, 2003

-http://www.crime.md/2014/03/20/o-tinara-din-criuleni-a-fost-rapita-violota-in-plina-strada/

-http://unimedia.info/stiri/video-o-fata-de-13-ani--violata-intr-un-parc-din-sectorul-riscani-al-
capitalei-40151.html

-Manualul Judecatorului pentru cauze penale,Chsinau 2013

-http://protv.md/stiri/actualitate/rapita-din-strada-si-violata-de-trei-tineri-cosmarul-greu-de-
imaginat---474631.html

-V.Dongorozşicolab., op.cit.,

-C.Barbu, op.cit., p.218

-R.Chiriţă.Violul conjugal in drept comparat.Revista de drept penal,2002,nr 2

-DreptPena,P.Speciala,S.Brinza, V.Stati

-http://www.scritube.com/stiinta/drept/Violul1231420423.php
-Статья 171. Изнасилование У.Р.П.

22

S-ar putea să vă placă și