Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE


Baza 95 Aeriană Bacău
Birou Relaţii Publice
Tel. 0234544855, e-mail: baza95aeriana@roaf.ro

FIŞA ACREDITARE JURNALIŞTI


2018

Numele şi prenumele
Data şi locul naşterii
Cetăţenia
Instituţia media
Redacţia
Adresa
Funcţia
Data încadrării
Nr. Legitimaţie de presă
Telefon redacţie
Fax redacţie
e-mail
Telefon mobil
e-mail personal
Date CI / BI ( CNP, serie,
număr)
Date Paşaport (serie, număr,
perioda de valabilitate)
Experienţa în domeniul militar
Aparatura foto (aparat,
obiectiv)
Data solicitării acreditării
Acordul instituţiei – semnătura
( cu numele in clar), ştampila