Sunteți pe pagina 1din 6

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

PE SEMESTRUL AL II-LEA
- clasa a VI-a -
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 90 de minute.
Subiectul I (42 de puncte)
Citeşte, cu atenţie, textul următor, apoi răspunde fiecărei cerinţe pe foaia ta:
Zori de ziuă se revarsă peste vesela natură, Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele de muncă.
Prevestind un soare dulce cu lumină şi căldură, Păsărelele-şi dreg glasul prin huceagul de sub luncă.
În curând şi acesta apare pe-orizontul aurit, În grădini, în câmpi, pe dealuri, prin poiene şi prin vii
Sorbind roua dimineţii de pe câmpul înverzit. Ard movili buruienoase, scoţând fumuri cenuşii.

El se-nalţă de trei suliţi pe cereasca mândra scară Caii zburdă prin ceairuri; turma zbiară la păşune;
Şi cu raze vii sărută june flori de primăvară, Mieii sprinteni pe colnice fug grămadă-n repejune,
Dediţei şi viorele, brebenei şi toporaşi Şi o blândă copiliţă, torcând lâna din fuior,
Ce răzbat prin frunze-uscate şi s-arată drăgălaşi. Paşte bobocei de aur lâng-un limpede izvor.
(Vasile Alecsandri – Dimineaţa)
A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele următoare:
1. Scrie sinonimele următoarelor cuvinte din text: curând, mândra, copiliţă. 6 puncte
2. Transcrie, din text, un cuvânt derivat, un cuvânt compus şi un cuvânt format prin conversiune. 6 puncte
3. Transcrie, din prima strofă două cuvinte care conțin diftong și un cuvânt care conține hiat. 6 puncte
4. Motivează folosirea virgulei în versul: ,,În grădini, în câmpi, pe dealuri, prin poiene si prin vii”. 6 puncte
5. Transcrie câte o structură pentru fiecare dintre următoarele figuri de stil: un epitet, o personificare şi o
enumeraţie. 6 puncte
6. Explică, în maximum 5 rânduri, semnificaţia versului ,,Zori de ziuă se revarsă peste vesela natură”. 6 puncte.
7. Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în text . 6 puncte
8. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul limpede să aibă valori morfologice diferite. 6 puncte
9. Identifică subiectele din strofa a treia şi precizează dacă sunt exprimate sau neexprimate. 6 puncte
10. Precizează felul și cazul următoarelor pronume din text: acesta, el, a lor. 6 puncte
B. Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte în care să demonstrezi că textul citat aparține
speciei pastel. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie:
-să prezinți două din caracteristicile acestei specii; 4 puncte
-să reliefezi aceste caracteristici cu exemple potrivite din text; 4 puncte
-să ai un conținut adecvat tipului de text și cerinței formulate; 2 puncte
-să te încadrezi în limita de spațiu indicată. 2 puncte

Subiectul al II-lea (16 de puncte)


Realizează o compunere, de 10 – 15 rânduri, în care să descrii o dimineaţă de primăvară.
 să formulezi un titlu expresiv;
 să respecţi convenţiile specifice unei descrieri;
 să ai un stil şi un conţinut adecvate tipului de text şi cerinţei formulate;
 să te încadrezi în limita de spațiu indicată.
Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.; coerenţa textului 2 p.;
registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate conţinutului 2 p.; ortografia 3 p.; punctuaţia 2 p.; aşezarea
corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.)

TEMĂ

Subiectul I (42 de puncte)

Citeşte cu atenţie textul următor:


Sunteti fragede şi albe
Multe flori lucesc în lume, Ca iubita vieţii mele!
Multe flori mirositoare! Cu voi, scumpe strugurele,
Dar ca voi, mici lăcrimioare, Albe mărgăritărele,
N-are-n lume nicio floare Primăvara-şi face salbe.
Miros dulce, dulce nume!
Dar deodată vântul rece
Voi sunteţi lacrimi de îngeri Fără vreme vă coseşte!
Pe pământ din cer picate, Astfel soarta crunt răpeşte
Când prin stele legănate Tot ce-n lume ne zâmbeşte...
A lor suflete curate Floarea piere, viaţa trece!
Zbor vărsând duioase plângeri.
(Vasile Alecsandri – Lăcrimioare)
Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele următoare:
1. Scrie sinonimele următoarelor cuvinte din text: lucesc, picate,astfel. 6 puncte
2. Rescrie din text trei cuvinte derivate. 6 puncte
3. Motivează folosirea virgulei în versul: ,, Miros dulce, dulce nume”. 6 puncte
4. Transcrie câte o structură pentru fiecare dintre următoarele figuri de stil: un epitet, o metaforă. 6 puncte
5. Precizează anotimpul descris şi transcrie versul din care reiese aceasta. 6 puncte
6. Explică, în maximum 5 rânduri, semnificaţia versului ,, Floarea piere, viaţa trece”. 6 puncte
7. Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în text . 6 puncte

B. Argumentează în 15-25 de rânduri că textul citat este un pastel. 12 puncte


C. Argumentează în 15-25 de rânduri că textul citat este o operă lirică. 12 puncte

Subiectul al II-lea (24 de puncte)

Realizează o compunere, de 10 – 15 rânduri, în care să descrii o noapte de primăvară.


 să formulezi un titlu expresiv;
 să respecţi convenţiile specifice unei descrieri;
 să ai un stil şi un conţinut adecvate tipului de text şi cerinţei formulate;
 să respecţi normele de exprimare, ortografie şi de punctuaţie.

Notă!
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări ( unitatea compoziţiei – 1 p.; coerenţa textului 2 p.;
registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului 2 p.; ortografia 3 p.; punctuaţia 2p.; aşezarea
corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.)

Multe flori lucesc în lume,


Multe flori mirositoare!
Dar ca voi, mici lăcrimioare,
N-are-n lume nicio floare
Miros dulce, dulce nume!

Voi sunteţi lacrimi de îngeri


Pe pământ din cer picate,
Când prin stele legănate
A lor suflete curate
Zbor vărsând duioase plângeri.

Sunteti fragede şi albe


Ca iubita vieţii mele!
Cu voi, scumpe strugurele,
Albe mărgăritărele,
Primăvara-şi face salbe.

Dar deodată vântul rece


Fără vreme vă coseşte!
Astfel soarta crunt răpeşte
Tot ce-n lume ne zâmbeşte...
Floarea piere, viaţa trece!

(Vasile Alecsandri – Lăcrimioare)

1. Scrie sinonimele următoarelor cuvinte din text: curând, mândra, copiliţă. 6


puncte
2. Transcrie, din text, un cuvânt derivat, un cuvânt compus şi un cuvânt format prin conversiune. 6
puncte
3. Motivează folosirea virgulei în versul: ,,În grădini, în câmpi, pe dealuri, prin poiene si prin vii”. 6
puncte
4. Transcrie câte o structură pentru fiecare dintre următoarele figuri de stil: un epitet, o personificare şi o
enumeraţie. 6
puncte
5. Explică, în maximum 5 rânduri, semnificaţia versului ,,Zori de ziuă se revarsă peste vesela natură”. 6 puncte
6. Identifică în strofa a treia o conjuncţie coordonatoare şi precizează rolul acesteia. 6 puncte
7. Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în text . 6 puncte
8. Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul limpede să aibă valori morfologice diferite. 6
puncte
9. Identifică subiectele din strofa a treia şi precizează dacă sunt exprimate sau neexprimate. 6
puncte
10. Precizează cazul următoarelor pronume din text: el, se, (Păsărelele)-şi, a lor. 6
puncte

S-ar putea să vă placă și