Sunteți pe pagina 1din 3

STUDIU DE CAZ

A. Culegerea de date

Nume: Popa
Prenume: Marcel
Vârsta : 60 de ani
Sex : masculin
Limba vorbită : română
Domiciliu : Oradea
Ocupație : pensionar
Data internării: 0!0!0"#
Dia$nostic la internare: Neoplasm $astric steno%at!
Motivele internării: dureri epi$astrice& $rețuri și vărsături post'prandiale tardive cu alimente nedi$erate& slăbire (n $reutate!
Anamneză:
)ntecedente *eredo'+olaterale: ,ără importanță
)ntecedente personale: ,ără importa n ță

-storicul bolii: .n luna ianuarie a /ost tratat (n pentru o su/erință dispeptico ' dureroasă epi$astrică și o anemie moderată! .n
urma explorărilor executate s'a stabilit dia$nosticul de neoplasm $astric& pentru care a /ost trans/erat (n Serviciul +irur$ie& (n
vederea operației!

IN TE!VENȚ II
NE VOI FUN DA ME N TALE D IA G N OST IC O IE CT I VE A UTONO ME D EL E G ATE EVALUA!

1
NU!SING

"1 Nevoia de a evita pericolele Discon/ort 3olnavul să nu mai )si$urarea repausului la )dministrarea medica ției .n urma (n$ri4iri
cau%at de pre%inte dureri pat obli$atoriu prescrise de medic& acordate și a
alterarea inte$rită2ii epi$astrice! postprandial (n po%iție respectiv antial$ice& tratamentului
mucoasei $astro' antal$ică& (n decubit antiacide& pasamente administrat& bolna
duodenale lateral stân$& $emuit& $astrice! i se ameliorea
mani/estat prin durere pentru a /avori%a durerile!
epi$astrică! diminuarea durerii!

1Nevoia de a bea 5i de a De/icit de alimenta ție Pacientul să /ie epaus la pat 7/ectuarea unui sonda4 +urbă pondera
mânca cau%at de $re țuri și ecilibrat eparti%area pacientului $astric (n vederea idratării staționară și să n
vărsături post prandiale nutrițional si (ntr'un salon cu și alimentării bolnavului! pre%inte vărsăt
mani/estat prin idroelectolitic! temperatură optimă! )dministrarea pe
pierdere (n $reutate& Pre$ătirea /i%ică și psiică cale parenterală de
astenie și paloarea a pacientului (n vederea soluții per/u%abile prescrise
te$umentelor! asi$urării tenicilor de de medic!
(n$ri4ire!
)si$urarea i$ienei
bolnavului!
Scimbarea len4eriei de
pat și de corp ori de câte
ori este nevoie!
Monitori%area culorii
te$umentelor și a
mucoaselor!

81 Nevoia de a elimina 7liminare di$estivă Pacientul să nu mai 7/ectuarea %ilnică a )dministrarea Pacientul nu
inadecvată din cau%a pre%inte o eliminare ecilibrului idro' medica2iei prescrise de pre%intă o elimi
procesului in/lamator di$estivă electrilitic! către medic' antiemetice& di$estivă inadec
mani/estată prin inadecvată! Monitori%area /unc țiilor antispastice și
vărsături postprandiale! vitale! antiin/lamatoare!
)4ut pacientul (n timpul
vărsăturilor!
2
3

S-ar putea să vă placă și