Sunteți pe pagina 1din 2
In atentia Domnului Director Adresă: Subiect: Ofertă preț energie electrică 7-mai-18 OFERTĂ FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ AVANTAJ

In atentia Domnului Director

Adresă:

Subiect: Ofertă preț energie electrică

Data: 7-mai-18

OFERTĂ FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ

AVANTAJ ENERGY SRL este intermediar pe piața de energie electrică si gaze naturale, facilitând serviciul de furnizare, pentru diferite tipuri de consumatori finali. Scopul activității noastre, este de a verifica cei mai competitivi furnizori din piață, în fiecare lună și a-l recomanda, clientului nostru, pe cel mai potrivit, din punct de vedere al condițiilor contractuale și al prețului.

I. Schimbarea furnizorului

Conform HG 638/2007, actualul furnizor, se poate schimba fără implicații asupra calitații și continuității alimentării

cu energie electrica sau gaze naturale. Astfel, transportatorul și distribuitorul rămân aceiași, conform standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 37/2007 și Ordinul președintelui ANRE nr 1/2010. Încheierea contractelor de distribuție/transport și a tuturor documentelor pentru schimbarea furnizorului, revine exclusiv în sarcina noastră, efortul dumneavoastră fiind minim.

II. Costuri asociate

Nu există costuri de schimbare a furnizorului pentru consumator, iar legea, prevede ca în maxim 3 săptămâni de la solicitarea în scris (de care ne ocupăm noi) să se facă schimbarea conform Legii nr. 123/2012 și fără a afecta în vreun fel activitatea consumatorului.

III. Preţul energiei electrice

Prețul ofertat este prețul energiei electrice / MWh, la care se adaugă tarifele de transport și servicii de sistem,

tarifele de distribuție și costurile asociate cu dezechilibrele, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, certificatele verzi și acciza. Toate costurile, altele decat prețul energiei electrice ofertat, sunt cele stabilite conform legislației în vigoare la data ofertării, pentru zona de distribuție a punctului de consum, și vor fi plătite de cumpărător.

 

UM

Zona distribuție CEZ Oltenia

Componente Prețuri și Tarife

 

Estimativ furnizor

Furnizor Nou

actual/implicit

Preţ energie electrică

Lei/MWh

165.00

213.00

Tarif transport injectie - TG mediu

Lei/MWh

0.85

0.85

Tarif transport extragere - TL

Lei/MWh

 
 • 15.26 15.26

Tarif distribuţie Înaltă Tensiune - IT

Lei/MWh

 
 • 22.56 22.56

Tarif distribuţie Medie Tensiune - MT

Lei/MWh

43.1

43.1

Tarif distributie Joasa Tensiune - JT

Lei/MWh

118.58

118.58

Tarif Servicii Sistem - SS

Lei/MWh

12.88

12.88

Pret Energie Activa inclusiv tarife rețea la Joasa Tensiune

Lei/kWh

378.23000

426.42000

Reducerea oferită, este de:

46.00 lei /MWh fără TVA

PRET NOAPTE TENSIUNE ENERGIE ACTIVA 358,23 LEI/MWH REDUCERE 3 LEI/MWH PRET ZI TENSIUNE ENERGIE ACTIVA 378,23 LEI/MWH REDUCRE 70 LEI/MWH

Perioada de contractare: 12 luni Oferta este valabilă 5 zile de la data emiterii. Avantajele ofertei

Perioada de contractare: 12 luni

Oferta este valabilă 5 zile de la data emiterii. Avantajele ofertei :

 • - Asigurarea unui preț mai mic față de prețul practicat de furnizorul actual.

 • - Planificarea în avans a costurilor cu energia electrică pentru întreaga durată a contractului.

 • - Informări periodice cu privire la modificările legislative de profil și evoluția pieței de energie electrică și gaze naturale.

IV. Documente necesare

In baza Legii 123/10.07.2012 si a Ordinului ANRE 64/ 23.07.2014, vă comunicăm lista documentelor necesare

pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice/gaze naturale, cu un client final noncasnic:

 • - Certificatul de Inregistrare la Camera de Comerț și Industrie – Oficiul Național al Registrului Comerțului

 • - Codul Fiscal

 • - Cont bancar de virament

 • - Denumirea băncii

 • - Documentele se prezintă în original și se depun în copie.

 • - Actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului

de consum. Documentul se prezintă în original și se depun o copie din care, pentru protecția clientului final, se pot

decupa parți nerelevante pentru serviciul de furnizare.

 • - Certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare.

 • - Acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare, dacă această mențiune nu se

regăsește înscrisă în actul de deținere a spațiului, în cazul în care solicitantul persoana fizică/juridică, care au calitatea de chiriași/concesionari sau altă calitate similară și care atestă un drept de folosință temporară a locului de consum, printr-un act încheiat cu proprietarul.