Sunteți pe pagina 1din 16

Proiect didactic

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI


DATA: 30.05.2018
UNITATEA DE ÎNVĂțĂMÂNT: Școala Gimnazială Recea
PROPUNATOR: Turdean Madalina
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
UNITATEA TEMATICĂ: „Parfum de vară”
SUBIECTUL: Formarea,citirea si scrierea numerelor naturale 0-1000;
FORMA DE REALIZARE: lecție integrată
TIPUL LECȚIEI: recapitulare cunostinte
COMPETENȚE SPECIFICE:
 Matematică și explorarea mediului
1.1 Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 1000;
1.2 Ordonarea numerelor în concentrul 0-1000, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări ;
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural şi social;
4.1. Descrierea unui plan de lucru folosind câţiva termeni ştiinţifici, reprezentări prin desene şi operatorii logici „ şi”, „sau”, „nu”
COMPETENȚE INTEGRATE:
 Comunicare în limba română
1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
3.1 Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
4.1 Scrierea literelor de mână
 Arte vizuale şi abilităţi practice
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei
2.3 Realizarea de obiecte/ construcţii/ folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile

Obiective operationale:
O1- să scrie numerele cu ajutorul reprezentărilor date, fără nicio greşeală;
O2- să citească numerele în concentrul 100 – 1000, cu nu mai mult de patru greşeli;
O3- să identifice numerele pare şi impare, dintr-un şir de numere, cu cel mult două greşeli;
O4- să formeze numere diferite cu cifrele propuse, fără nicio greşeală;
O5- să ordoneze crescător şi descrescător numerele date, cu cel mult trei greşeli;
O6- să scrie numere consecutive, fiind date un număr respectiv o cifră ajutătoare, cu cel mult două greşeli;
O7- să compare numerele date şi găsite, cu cel mult trei greşeli;
O8- să stabilească valorea de adevăr, argumentând alegerea făcută, cu cel mult două greşeli;
O9- să descompună numărul dat în sute, zeci şi unităţi, fără nicio greşeală

Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, conversaţia euristică, observaţia, explicaţia, exerciţiul, cubul, munca în echipă, munca independentă.
Mijloace de învăţământ: scrisoare pentru clasa a II-a, cub, planşă didactică, fişe;
Forme de organizare: frontal, grupe de 2-3 elevi, individual.
Resurse temporale:
Resurse umane: efectivul clasei a II-a B si cadrul didactic

Resurse bibliografice:
1. ***PROGRAMA ȘCOLARĂ PENTRU DISCIPLINELE: MEM, CLR, AVAP, MM, 2013;

MOMENTELE OB. STRATEGII DIDACTICE


LECŢIEI OP. ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTOAREI METODE Mijloace de Forme de EVALUARE
invatamant organizare
1. MOMENT - Asigur condiţii optime pentru buna desfăşurare a Conversaţia frontal Observare
ORGANIZATORIC lecţiei. individuală
2. VERIFICAREA - Verific tema pe care au avut-o pentru acasă. Conversaţia frontal Observare
TEMEI sistematică
3. CAPTAREA - Arăt elevilor scrisoarea de la Smiley şi invit un elev Observaţia frontal Observare
ATENŢIEI ŞI să o citească. (Anexa 1) Conversaţia sistematică
REACTUALIZAREA
CUNOŞTINŢELOR
4. ANUNŢAREA - Comunic elevilor subiectul lecţiei şi voi enumera Conversaţia frontal Observare
TEMEI ŞI A obiectivele într-un limbaj accesibil elevilor. Explicaţia sistematică
OBIECTIVELOR
LECŢIEI
5. DIRIJAREA Se arată elevilor un cub din carton având feţele Conversaţia frontal Observare
îNVÂŢĂRII colorate diferit, fiind inscripţionate cu următoarele Explicaţia sistematică
O1 verbe active:
O2 Faţa 1: Albastru -verbul descrie
O3 Faţa 2: Roşu -verbul compară
Faţa 3: Verde -verbul asociază
O4 Faţa 4: Galben -verbul analizează
O5 Faţa 5: Portocaliu -verbul argumentează
O6 Faţa 6: Violet -verbul aplică
O7 Elevii sunt împărţiţi în 6 grupe eterogene, nu neapărat Exerciţiul
O8 egale numeric. fişe de lucru
Elevii sunt îndemnaţi să-şi aleagă un lider. Aceştia pe grupe
O9
sunt invitaţi să iasă în faţă pentru a-şi alege o culoare.
Fiecare grupă primeşte o coală colorată în nuanţele Evaluarea
precizate mai sus pe care sunt scrise exerciţii. reciprocă
Solicit elevii să citească cerinţele exerciţiilor înscrise
pe fişe (anexele 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Anunţ timpul de lucru pentru rezolvarea cerinţelor di


fişe. (15’)

După rezolvarea fişelor vor completa planşa de la


tablă. (anexa 8)
6. OBŢINEREA Fiecare elev primeşte o fişă. Se explică cerinţa. La Explicaţia Evaluarea
PERFORMANŢEI sfârşit, fişele vor fi corectate de colegul de bancă. Exerciţiul fişe de lucru, individual reciprocă
culori
7. EVALUARE Fiecare elev primeşte o fişă de evaluare. Exerciţiul fişe de individual
evaluare

8. ÎNCHEIEREA Aprecierile se fac în funcţie de frecvenţa şi calitatea Conversaţia Aprecieri


LECŢIEI răspunsurilor. verbale
Autoevalua
Se dă tema pentru acasă. rea
Anexa 1

Dragi copii,

Mă numesc Smiley şi am nevoie de ajutorul vostru. Doresc să ajung cât mai repede la
surpriza pregătită de doamna învăţătoare. Mă puteţi ajuta rezolvând corect sarcinile următoare:

1. Răsturnatul lui 432 este .......

2. Observă regula şi adaugă încă trei numere 650, 652, 654, ......, ......., ........

3. Vecinii numărului 220 sunt:

Succes!
Cu drag,

Smiley
FAŢA 1 - DESCRIE

1. Observă, scrie, apoi spune din ce sunt formate numerele


reprezentate:

S Z U S Z U S Z U

2. Observă fiecare tabel, apoi scrie numerele care se pot


forma.
Numărul de Numărul Numărul de Numărul Numărul Numărul Numărul Numărul de
sute de zeci unitaţi format de sute de zeci unitaţi

9 8 1 145
3 4 6 702
FAŢA 2- COMPARĂ

3. Compară perechile de numere folosind unul din semnele <,


> sau =:

a) 276 296 b) 328 456 274


925 529 265 265 657
426 426 541 415 154

4. Scrie:
a) cel mai mare număr natural par, de trei cifre;

b) cel mai mare număr natural de trei cifre pare;

c) compară numerele găsite.


FAŢA 3 – ASOCIAZĂ

5. Încercuieşte cu numerele impare şi cu numerele


pare din şirul următor:

426, 275, 122, 323, 917, 163, 279, 458, 211, 264.

6. Scrie câte trei numere diferite cu cifrele propuse:

8 1 5 7 6 2
FAŢA 4 - ANALIZEAZĂ

7. Ordonează crescător numerele din interiorul cercului şi


descrescător pe cele din interiorul pătratului.
325
135 425
825 126

113 932
496 432
514
989

8. Scrie trei numere consecutive care:


a) urmează după 412;

b) să aibă la zeci cifra 8.


FAŢA 5 – ARGUMENTEAZĂ

9. Adevărat (A) sau fals (F)?


Citeşte cu atenţie propoziţiile date, scrie valoarea de adevăr
şi argumentează.

a) Răsturnatul lui 385 este 853. (....)

b) Răsturnatul lui 198 este 891. (....)

c) Numărul 520 este mai aproape de 600. (....)

d) Numărul 760 este mai aproape de 800. (....)

e) Numărul format din sute şi zeci mai apropiat de 937 este


930. (....)
FAŢA 6 – APLICĂ

10. Sportacus parcurge o distanţă în mai multe etape:

AB = 189 km
BC = 198 km

Descompune distanţa BC ca în exemplul următor:

100 80 9
A B

B C
Numerele naturale de la 100 la 1000
recapitulare

1. Observă, scrie, apoi spune din ce sunt formate numerele reprezentate:

S Z U S Z U S Z U

2. Observă fiecare tabel, apoi scrie numerele care se pot forma.

Numărul Numărul Numărul Numărul Numărul Numărul Numărul Numărul


de sute de zeci de unitaţi format de sute de zeci de
unitaţi
9 8 1 145
3 4 6 702 3.
Compară perechile de numere folosind unul din semnele <, > sau =:

a) 276 296 b) 328 456 274


925 529 265 265 657
426 426 541 415 154

4. Scrie:
a) cel mai mare număr natural par, de trei cifre;

b) cel mai mare număr natural de trei cifre pare;

c) compară numerele găsite.


5. Încercuieşte cu numerele impare şi cu numerele pare din şirul următor:

426, 275, 122, 323, 917, 163, 279, 458, 211, 264.

6. Scrie câte trei numere diferite cu cifrele propuse:

8 1 5 7 6 2

7. Ordonează crescător numerele din interiorul cercului şi descrescător pe cele din


interiorul pătratului.

325
135 425 825
126
113
932
496
432
514
989

8. Scrie trei numere consecutive care:

a) urmează după 412;

b) să aibă la zeci cifra 8.

9. Adevărat (A) sau fals (F)?


Citeşte cu atenţie propoziţiile date, scrie valoarea de adevăr şi argumentează.

a) Răsturnatul lui 385 este 853. (....)

b) Răsturnatul lui 198 este 891. (....)

c) Numărul 520 este mai aproape de 600. (....)

d) Numărul 760 este mai aproape de 800. (....)

e) Numărul format din sute şi zeci mai apropiat de 937 este 930. (....)

10. Sportacus parcurge o distanţă în mai multe etape:

AB = 189 km
BC = 198 km

Descompune distanţa BC ca în exemplul următor:

100 80 9
A B

B C

235
Colorează astfel: 135

135

- două sute treizeci şi cinci


- o sută şapte 235
- nouă sute patruzeci
- răsturnatul lui 531 235

- cel mai mic număr de


trei cifre 940

100

235

107

107
235

235
Numele şi prenumele:
Fişă de evaluare

1. Smiley a încurcat numerele. Ajută-l să le ordoneze crescător, apoi descrescător!

431, 762, 674, 109, 863, 132,

____________________________________________

__________________________________________

2. Compară umătoarele numere folosind semnele < , = , >.

253 523 364 346 765 675.

3. Colorează dreptunghiurile ale căror numere se rotunjesc la 800.

801 830 890 860 790

Descriptori de performanţă: