Sunteți pe pagina 1din 2

TEZĂ DE DISERTAȚIE- REFERAT

AUTOR: Ana Gabor

TEMĂ: Leadershipul și calitatea procesului de comunicare în instituțiile europene.


Studiu de caz: Rolul leadershipului în integrarea europeană a Republicii Moldova

DISCIPLINĂ: Leadership în administrația publică

COORDONATOR: Prof. Univ. Dr. Paul Marinescu

Consideraţii asupra temei tratate


Lucrarea „Leadershipul și calitatea procesului de comunicare în instituțiile europene.
Studiu de caz: Rolul leadershipului în integrarea europeană a Republicii Moldova”
prezintă aspectele teoretice și practice, cu privire la modul în care procesul de
comunicare influențează tipul de leadership și felul în care se manifestă acestea în
procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

Structura lucrării
Lucrarea este formată din 2 capitole. În cadrul capitolului I sunt prezentate
fundamentele teoretice aflate la baza relației între procesul de comunicare și
leadershipul în instituțiile publice europene, respectiv analiza leadershipului în Comisia
Europeană, Parlamentul European și Consiliul European. Capitolul II reprezintă partea
practică a acestei lucrări de disertație, ce are ca scop principal accentuarea rolului
leadershipului în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, analizând
activitatea Președinției, Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova.

Bibliografie utilizată şi respectarea normelor metodologice


Pentru redactarea lucrării autoarea a utilizat 50 de surse (cărți, studii, articole,
documente oficiale ale unor instituții publice etc). De asemenea, lucrarea cuprinde
30 de note bibliografice, fiind de interes și de actualitate.
Contribuţia autorului la tratarea subiectului
Autoarea s-a documentat temeinic în vederea redactării lucrării de disertație, apelând la
o serie de surse bibliografice de calitate și de actualitate. De asemenea, pentru realizarea
studiului de caz a vizitat câteva instituții publice vizate în lucrare și a discutat cu actori
politici, experți, jurnaliști, de unde a primit resursele și documentația necesară.

Concluzii
Lucrarea „Leadershipul și calitatea procesului de comunicare în instituțiile europene.
Studiu de caz: Rolul leadershipului în integrarea europeană a Republicii Moldova”
respectă normele metodologice de formă şi de fond, putând fi înaintată pentru
susţinerea ei ca Teză de Disertație.
Având în vedere cele enunțate, propun comisiei de evaluare nota ______.

Coordonator:

Prof. Univ. Dr. Paul Marinescu