Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice


Masterat …
CUPRINS

I. CONTEXTUL STRATEGIC ŞI SCOPUL ANALIZEI CAZULUI

1. Istoric
2. Misiunea companiei
3. Industria din care face parte compania
4. Analiza pieţei
II. ANALIZA SITUAŢIEI
A. Analiza mediului extern general (PESTI)
1. Tehnologia
2. Tendinţe demografice
3. Tendinţe economice
4. Mediul politico-legal
5. Mediul socio-cultural
6. Globalizarea
B. Analiza industriei (Porter)
1. Pericolul de noi intrări şi bariere la intrarea pe piaţă
2. Intensitatea rivalităţii între competitori
3. Produse de substituţie
4. Furnizorii
5. Clienţii
C. Analiza mediului competiţional
D. Analiza mediului intern
III. ANALIZA POST (SWOT)
IV. FORMULAREA STRATEGIEI
V. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI OPTIME - PLANUL DE ACŢIUNE
VI. CONCLUZII
VII. BIBILIOGRAFIE
VIII. ANEXE
1. Istoric

Compania PiesaTa a
Domeniul principal de activitate conform CAEN este: 2932 Fabricarea altor piese si
accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule.1

Societatea a început să funcţioneze cu un singur angajat în anul 2004, compania


dezvoltându-se continuu de atunci, având acum o echipă de 75 membri.

SIRFIT şi-a fixat ca obiectiv nu numai furnizarea unor servicii calitative clienţilor săi, ci
şi angajaţilor săi în egală măsură. Exigenţa firmei cu privire la furnizarea de servicii
profesionale nu poate fi menţinută la un nivel înalt, decât cu ajutorul unor angajaţi mulţumiţi.

Compania şi-a câştigat respectul în ultimii ani pe piaţa auto în fabricarea de turbosuflante.
Sirfit este la această oră o societate performantă, modernă, orientată în spre proces care
furnizează servicii profesionale şi care şi-a trasat noi obiective de creştere şi extindere în
următorii doi ani prin construirea unei noi hale unde va fi amplasat un nou flux tehnologic
format din maşini cu comandă numerică de ultimă oră, unde se vor fabrica piese de o calitate
foarte bună pentru maşini ca: Lamborghini şi Ferrari. De asemenea se va avea în vedere
dezvoltarea unui departament de turnătorie, astfel că în acelaşi timp vor fi proprii furnizori cu
semifabricate.

În prezent firma primeşte semifabricate turnate de la FOM Tacconi pe care le


debavurează în atelierul de debavurare, iar o parte din ele sunt livrate către firma Honeywell
în vederea prelucrării.

Elementele de turbosuflante auto sunt: carter central şi carcasă turbină pentru


urmatoarele firme: Isuzu, Brera şi Fiat, urmând să se specializeze şi pe Lamborghini si Ferrari.
Astfel Sirfit poate fi singura firmă din ţară care prelucrează turbine pentru prestigioasele
masini.2

2. Misiunea companiei

1
Site-ul http://www.firme.info/sirfit-srl-cui16389568 (accesat martie 2012)
2
Manualul calităţii Sc. SIRFIT. Srl
Misiunea companiei Sc.SIRFIT.Srl este de a produce componente auto de înaltă calitate
într-un mediu modern şi accesibil, în scopul satisfacerii clienţilor şi fidelizării lor.