Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrare de laborator nr.

Masurarea inductivitatii mutuale

Obiectivele Lucrării:

1. Măsurarea inductivităților mutuale prin metode indirecte și de punte.

Noțiuni Teoretice:

Definiție: În igineria electrică, 2 conductoare sunt cuplate inductiv (sau cuplate magnetic) dacă
modificarea curentului în unul din conductoare duce la apariția uneu tensiuni electromagnetice în cel de-al 2-
lea conductor prin inducție electromagnetic. Intensitatea acestui fenomen se măsoară prin Inductivitatea
mutuală a celor 2 conductori
Inductivitatea mutuală este raportul dintre fluxul magnetic ce străbate spirele unei bobine (indusă) și
curentul electric din cea de-a doua bobină (inductoare)

Metode de măsurare a inductivități mutuale:


Metoda indirectă a ampermetrului şi voltmetrului este folosită în două variante:
- măsurarea t.e.m. indusă în una din cele doua bobine la trecerea unui curent alternativ de intensitate
şi frecvenţă cunoscute prin cealaltă bobină, urmată de calculul inductivităţii mutuale.
- măsurarea inductivităţilor proprii ale bobinelor montate în serie ,apoi in opozitie şi calculul
inductivităţii mutuale.

Metodele de punte confera o precizie ridicata masuratorilor.Sunt folosite puntile Carey-Foster si


Maxwell-Campbell.

Masurarea inductivitatii mutuale prin metode indirecte

a)Pentru prima varianta,care presupune masurarea t.e.m. indusa,schema de montaj este prezentata in
fig.1
Se noteaza indicatiile aparatelor cu U si I.La trecerea curentului i prin infasurarea primara A1B1 a
inductivitatii mutuale Mx, la bornele infasurarii secundare A2B2 apare o t.e.m. indusa e2,data de relatia:
𝑑𝑖 𝑑𝑖
e2=-M x 𝑑𝑡 = (R2+Rv)iv + L2 𝑑𝑡𝑣 ,in care R2,L2 sunt rezistenta si inductivitate proprie a infasurarii secundare A2B2,
iar iv curentul secundar (prin voltmetru).

Fig.1. Metoda indirectă pentru măsurarea inductivităţilor mutuale

unde: Mx – inductivitatea mutuală de măsurat; Rh – reostat de reglaj; A - ampermetru (de rezistenta


interna Ra);V - voltmetru (de rezistenta interna Rv);
Scriind relatia de mai sus in complex, se obtine:

j𝜔LMxI=[(R2+Rv)+j𝜔L2]Iv ;

𝑈 √(𝑅2 +𝑅𝑣 )2 +(𝜔𝐿2 )2


Mx= *
𝐼 𝑅𝑣

Se observa ca pentru determinarea inductivitatii mutuale este necesar sa se cunoasca frecventa f(ω= 2𝜋f)
si parametrii infasurarii secundare(rezistenta R2 si inductivitatea L2).

b)Masurarea inductivitatii mutuale pri metoda determinarii inductivitatilor proprii a infasurariilor in serie
si in opozitie presupune realizarea montajelor din fig.2.

Se determina mai intai inductivitatea proprie Ls a infasurarilor A1B1 si A2B2 conectate in serie.Apoi se
determina inductivitatea proprie Lo a infasurarilor A1B1 si A2B2 conectate in opozitie.In functie de
L1,L2(inductivitatile proprii ale infasurarilor A1B1 si A2B2) si de inductivitatea mutuala Mx se scriu inductivitatile
serie si opozitie:

L1=L1+L2+2Mx ;L1=L1+L2-2M x (cand infasurarile sunt legate in serie,fluxurile se insumeaza;cand sunt


legate in opozitie,fluxurile se scad).
𝐿𝑠 −𝐿𝑜
Rezulta inductivitate mutuala: M x= 4

fig a.

fig b.

Fig.2 Masurarea inductivitatii mutuale M prin determinarea inductivitatii proprii: a-serie; b-


opozitie.
Masurare inductivitatii mutuale prin metoda puntii CAREY-FOSTER

In fig. 3 este reprezentata schema puntii Carey-Foster. In momentul echilibrului , cand curentul prin
indicatorul de nul este zero,caderile de tensiune sunt:

UAC=UAD ; UCB=UDB

Fig3.Metoda de punte Carey- Foster

Daca se inlocuiesc valorile caderilor de tensiune rezulta:

(R1 + R”)*I1 + jωL1I1 + jωMxI = 0


Mod de lucru:

Pentru măsurarea inductivităților mutuale se vor utiliza metodele indirecte (cu voltmetru și
ampermetru).

1. Se efectuaeză montajul din fig. 1 și se vor înregistra indicațiile voltmetrului și ampermetrului


pentru 3 poziții diferite a cursorului autotransformatorului (3 tensiuni diferite), datele se înscriu în
tabel.
2. Se efectuează montajul din fig. 2 (a) și se vor face măsurări pentru 2-3 tensiuni diferite.
3. Se efectuează montajul din fig. 2 (b) și se fac măsurări pentru valori ale tensiunii egale cu cele
preluate pentru montajul din fig. 2 (a), datele se înscriu în tabel

Prelucrarea datelor:

A1) Pentru calculul inductivității mutuale prin măsurarea tensiunii induse se aplică formula:

A2) Pentru calculul inductivității mutuale prin măsurarea inductivităților proprii se utilizează
următorul set de formule:
Rezultate experimentale și tabele de date:

Măsurarea inductanței mutuale prin montaj serie/opoziție:

Montajul 1:

U [V] I [A] Rx [Ω] Rv [Ω] Zx [Ω] Lx1 [H]


71 2.6 15.7 6230 27.377 0.07139
83 3.05 15.7 6230 27.282 0.07102

Montajul 2:

U [V] I [A] Rx [Ω] Rv [Ω] Zx [Ω] Lx1 [H]


71 2.9 15.7 6230 24.545 0.06005
83 3.31 15.7 6230 25.139 0.06250

Analizînd datele obținute concludem că montajul 1 e un montaj serie (aditiv) iar montajul 2 e montaj
opoziție.

Aplicăm formula:

𝐿𝑥1 − 𝐿𝑥2
𝐿𝑖𝑗 =
4

Obținem:

Pentru U=71 V, Lij = 0.002834

Pentru U= 83V, Lij = 0.002131

Măsurarea inductivității mutuale prin metoda voltampermetrică:

U [V] I [A] R2 [Ω] RV [Ω] L2 [H] Lij [H]


7 10 7.85 6230 17.8 0.0029
3.31 5 7.85 6230 17.8 0.0028
1.3 2 7.85 6230 17.8 0.0027