Sunteți pe pagina 1din 2

CERINTE PENTRU EVALUARE LA DISCIPLINA MRUEA 2017-2018

 Materialele se trimit pe adresa: niculescu.licenta.master@gmail.com – o singură lucrare pe grup Pe lucrare se va scrie adresa de email a celui care
trimite materialul.

 La finalul lucrării colective se vor insera în ordinea alfabetică a numelor din grup lucrările individuale (sarcina individuală) expediată raportorului din
grup.

SARCINI PENTRU EVALUARE Termen CRITERII DE EVALUARE


de
predare Scris punctaj

SARCINA COLECTIVA: 25 mai Claritatea definirii situației problemă și argumentarea acesteia 3


2018 Claritatea, logica și oportunitatea strategiei de rezolvare 3
SARCINĂ PENTRU EXAMEN:
1.CONSTRUIȚI ÎN GRUPURI DE CÂTE 5 O SITUAȚIE PROBLEMĂ LEGATĂ DE Completitudine in tratare 2
RELAȚIILE INTERUMANE , IVITĂ ÎN CÂMPUL EDUCAȚIONAL: familie, instituție școlară, Limbaj corect si logica 1
pe stradă etc. Oficiu 1
2. IMAGINAȚI : STRATEGIA DE REZOLVARE A SITUAȚIEI PROBLEMĂ IMAGINATĂ*
Se va organiza o susținere a lucrărilor colective în sesiune. Calitatea prezentării va
Natura situație problemă poate fi coroborată cu diferite teme din curs: servi la ponderarea notei finale.
Imaginea de sine-stima de sine a elevului/ profesorului, deprinderi vechi, cauze de
conflict, incapacitate empatică, lipsa de asertivitate etc.
25 mai Punctaj
1. SARCINA INDIVIDUALA 2018 1. Corelatia continut titlu/ relevanta titlului pentru continut 1p
REALIZATI un eseu cu o temă formulată de dvs. în care să reuniți următoarele 2. Includerea tuturor conceptelor/ sintagmelor cerute 1 (0.1/ item)
concepte/ sintagme: 3. Logica in corelarea conceptelor 2
Comunicare, relații interpersonale, imaginea de sine și stima de 4. Coerență și structură unitară a eseului 3
sine,învăţarea experienţială, deprinderilor vechi si perceperea 5. Originalitate in abordare 1
6. Limbaj corect 1
situaţiilor noi stres, echipa, conflict. 7. Oficiu 1
Eseul va avea maxim 3 pagini (A4, Times New Roman 12, la 1,5 rânduri). Orice
parafrază sau citat va prezenta sursa.
ATENȚIE: Vă rog să marcați sintagmele utilizate cu ITALIC BOLD în textul
creat.

Nota obținută pentru activitatea de la curs va fi medie aritmetica dintre cele două sarcini.
Nota finală va ține cont și de activitatea de la seminar
Precizări:

 Nu se accepta întârzieri in predarea materialelor

 Materialele se trimit pe adresa: niculescu.licenta.master@gmail.com – o singură lucrare pe grup Pe lucrare se va scrie adresa de email a celui care
trimite materialul (raportorul grupului)

Materialul expediat va conține:

Subiect email: RUE.1. +numele(doar numele) in ordine alfabetică a celor din grup; numele vor fi desparțite prin virgulă

Pe lucrare: 1. Sus stânga numele și prenumele celor din grup, în ordine alfabetică

Urmează :

 Lucrarea colectivă (realizată cu luarea în considerare a criteriilor de evaluare anunțate)

 Lucrările individuale inserate în ordine alfabetică (cu numele autorului explicit pus la începutul lucrării)

In cazul în care autorul nu reușește să trimită în timp util materialul către liderul de grup va expedia singur acest material individual pe adresa profesorului.
Dacă nu poate dovedi cauza obiectivă a incapacității de colaborare cu grupul va avea o penalizare de 1 punct. Colaborarea este o probă practică pentru
managementul resurselor umane în grup.