Sunteți pe pagina 1din 5

USAMVB Timişoara Facultatea de Agricultură

FIŞA DISCIPLINEI

Aprobat

Decan

Denumire: Utilaje pentru intretinerea culturilor Codul disciplinei: MIAIA.09.S.0.6 Titular curs: Conf. Dr. Ing. Bungescu Sorin - Tiberiu Titulari lucrări practice: Conf. Dr. Ing. Bungescu Sorin - Tiberiu Ciclul: I Anul III ; Semestrul VI Nr. credite: 5 Domeniul: Inginerie mecanica Specializarea: Masini si instalatii pentru agricultura si industrie alimentara Tip disciplină: impusa Categoria formativă: de specialitate

Obiective

 • 1. Formarea de specialişti în domeniul masinilor pentru intretinerea culturilor, bine informaţi cu o gândire flexibilă şi novatoare, capabili să înţeleagă, să promoveze şi să conducă procese tehnologice specifice.

 • 2. Formarea de specialişti cu deprinderi practice, în domeniul masinilor pentru intretinerea culturilor, care să se integreze eficient în activitatea de producţie, instruire proiectare şi cercetare.

 • 3. Cunoaşterea organelor de maşini, a mecanismelor şi a utilajelor folosite la masinile pentru intretinerea culturilor.

 • 4. Cunoaşterea reglejelor şi întreţinerilor utilajelor pentru intretinerea culturilor.

 • 5. Însuşirea modului de pregătire pentru lucru şi pentru exploatare în

procesul de producţie.

 • 6. Realizarea ideii obţinerii de beneficii prin lucrări mecanizate, automatizate şi computerizate.

 • 7. Pregătirea studenţilor în domeniul controlulului, exploatării şi proiectării maşinilor pentru intretinerea culturilor prin utilizarea tehnicii performante de calcul ( a calculatoarelor performante ).

 • 8. Prezentarea celor mai noi realizări în domeniul maşinilor pentru intretinerea culturilor prin prezentarea de casete video, CD-uri, diapozitive, folii, reviste de specialitate, cărţi, broşuri, prospecte şi prin prezentarea unor pagini de web ale celor mai mari firme din lume.

 • 9. Vizite de lucru la intreprinderile si reprezentantele unor mari firme din lume specializate in construcţia de masini pentru intretinerea culturilor.

 • 10. Vizite de lucru la combinate agricole ( Combinatul Agroindustrial Curtici ), agromecuri şi reprezentanţe ale unor mari firme producătoare maşini şi instalaţii zootehnice şi din REGIUNEA V VEST ( IPSO JOHN DEERE, AGROCOMERŢ HOLDING – Lemken, Tehnologia Agricolă – Voiteg, NEWI – Orţişoara, MUNAX, Maschio – Gaprado Chisineu – Cris, etc.).

 • 11. Câştigarea de proiecte internaţionale şi naţionale la care să participe atât cadrele didactice cât şi studenţii.

 • 12. Revigorarea cercetării în domeniul maşinilor pentru intretrinerea culturilor în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene.

 • 13. Participarea la expoziţii naţionale profilate pe domeniul agricol ( la Arad, la Timişoara, la Cluj, la Craiova, la Bucureşti- INDAGRA ).

 • 14. Participarea la expoziţii euroregionale profilate pe domeniul agricol( la

Novi Sad în Serbia, în Ungaria, etc. ).

Competenţe

 • Înţelege importanţa specializării şi disciplinei studiate în dezvoltarea

cognitive

profesională.

 • Dezvoltă un mediu ştiinţific centrat pe calitatea activităţilor individuale şi promovarea relaţiilor de colaborare.

 • Concretizează o temă integral, corect şi cu acurateţea impusă.

 • Participă la propria dezvoltare profesionala.

Competenţe

Tehnice :

profesionale

Manifestă o atitudine pozitivă şi responsabilă faţă de domeniul ştiinţific. Valorifică

(specialitate)

optim şi creativ propriul potenţial în activităţile ştiinţifice. Afectiv valorice:

Aplică sistemul de valori tehnice, culturale, morale şi civice asociate profesiunii

de inginer.

 

Numărul orelor de activităţi

 

Total ore; din care:

Curs

Lucrări practice

Proiect

Studiu

individual

78

28

28

-

22

 

Discipline anterioare solicitate

Obligatorii

Matematica, Desen tehnic, Mecanica, Rezistenta materialelor, Studiul materialelor, Organe de masini, Mecanisme, Tehnologia materialelor, Automatizari si calculatoare, Masini hidraulice

Recomandate

Proiectare pe calculator in Solid Works, AutoCAD, Catia, etc., Actionari hidraulice

 

Conţinutul cursului

 

Ore

Cap. I. Cultivatoare. Destinatie. Clasificarea si cerintele impuse cultivatoarelor. Modernizarea cultivatoarelor.

1

I.I. Constructia generala a cultivatoarelor.

 

2

I.II. Repartizarea pe cadrul cultivatoarelor a organelor de lucru. Rezistenta la tractiune a cultivatoarelor.

2

Cap. II. Grape. Consideratii generale. Clasificarea grapelor. Grape cu colti pasivi.

 

2

II.I. Grapele cu discuri. Clasificare. Studiul parametrilor geometrici si functionali ai discurilor.

2

II.II. Studiul stabilitatii in lucru a grapelor cu discuri. Fortele care actioneaza asupra bateriei cu discuri. Echilibrarea in lucru a grapelor cu discuri. Tendinte si directii de modernizarea a grapelor cu discuri

2

II.III. Grape cu colti cu miscare compusa. Grape rulante.

 

2

Cap.

III.

Tavalugi.

Consideratii

generale.

Clasificare.

Tavalugii

netezi.

Modernizarea

2

tavalugilor.

 

III.I. Tavalugi cu suprafata profilata.

 

1

Cap. IV. Freze agricole. Consideratii generale. Clasificare. Componenta frezelor. Scheme constructiv – organologice.

2

IV.I. Studiul procesului de lucru executat de frezele agricole. Defasurarea procesului de lucru efectuat cu frezele agricole. Studiul parametrilor cinematici ai frezelor agricole cu rotoare orizontale. Studiul cinematicii frezelor agricole cu rotoare verticale.

2

IV.II. Studiul constructiei, a parametrilor functionali si a amplasarii cutitelor de freza in cadrul rotoarelor.

2

Cap. V. Agregate combinate pentru realizarea lucrarilor solului si intretinerea culturilor. Combinatoare.

2

Cap. VI. Masini de distribuit ingrasaminte chimice solide si amendamente. Consideratii generale. Clasificare. Masini de distribuit ingrasaminte chimice solide pe principiul centrifugal.

2

V.I. Masini de distrbuit ingrasaminte chimice solide si amendamente. Echipamente de administrat ingrasaminte chimice solide sub forma de granule si praf montate pe cultivator.

2

 

Total ore

 

28

 

Tematica lucrărilor practice

 

Ore

1.

Protectia muncii. Norme de protectia muncii in concordanta cu normele CE.

2

Prezentarea laboratoarelor si a utilajelor care urmeaza sa fie studiate.

   
 • 2. Studiul constructiv al cultivatoarelor. Parti componente. Exploatare si

 

intretinere. Analizarea cultivatoarelor pentru cultura mare si pentru prasit si a standului

2

din laborator. Efectuarea reglajelor. Analizarea prospectelor existente in laborator.

 • 3. Studiul constructiv al grapelor cu discuri. Parti componente. Exploatare si

 

intretinere. Studiu pe bateriile existente in laborator. Efectuarea reglajelor. Analizarea

2

prospectelor existente in laborator.

 
 • 4. Studiul constructiv al grapelor cu colti ficsi si mobili, stelate, oscilante si a

 

sapelor rotative. Analizarea tavalugilor din laborator si din Parcul de masini. Exploatare si intretinere. Efectuarea reglajelor. Analizarea prospectelor existente in laborator.

2

 • 5. Studiul constructiv al diferitelor tipuri de tavalugi. Intretinere si exploatare.

 

Analizarea tavalugilor din laborator si din Parcul de masini agricole. Efectuarea reglajelor. Analizarea prospectelor existente in laborator.

2

 • 6. Studiul constructiv al frezelor agricole. Analizarea frezei agricole existente in

 

Parcul de masini agricole. Exploatare si intretinere. Studiu pe standul din laborator.

2

Efectuarea reglajelor. Analizarea prospectelor existente in laborator.

 
 • 7. Studiul

cinematicii

frezelor

agricole

pe

standul

functional

din cadrul

 

Laboratorului de masini de lucrat solul si intretinerea culturilor. Analizarea standului. Discutii.

2

 • 8. Studiul constructiv si functional al combinatorului existent in Parcul de masini

 

agricole. Exploatare si intretinere. Efectuarea reglajelor. Prezentare a firmei germane

Guttler pe combinatorul Solmaistru. Exploatare si intretinere. Reglaje. Analizarea

2

prospectelor existente in laborator.

 
 • 9. Studiul constructiv si functional al masinilor de imprastiat ingrasaminte

 

chimice

solide

pe

principiul

centrifugal.

Exploatare

si

intretinere.

Efectuarea

reglajelor. Studiu pe masinile existente in Parcul

de masini

agricole.

Analizarea

2

prospectelor existente in laborator.

 
 • 10. Studiul constructiv si functional al masinilor de imprastiat ingrasaminte

 

chimice solide si amendamente, de tip tractate. Exploatare si intretinere. Efectuarea

reglajelor. Studiu pe masinile existente in Parcul de masini agricole. Analizarea

2

prospectelor existente in laborator.

 
 • 11. Vizita de studiu la firma IPSO John Deere – Km 6 Timisoara pentru studiul

 

masinilor folosite pentru intretinerea culturilor de la firma franceza Kuhn si firma americana John Deere.

2

 • 12. Vizita de studiu la firma Munax din Calea Buziasului - Timisoara pentru studiul

 

masinilor folosite pentru intretinerea culturilor de la firma maghiara FraKomb si de la

2

alte firme straine pe care aceasta le reprezinta

 
 • 13. Vizita de studiu la firma Mewi Ortisoara pentru studiul masinilor folosite pentru

2

intretinerea culturilor de la firmele germane Knoche, Rabewerk si Horsch.

 
 • 14. Vizita de studiu la fabrica Maschio – Gaspardo Chisineu - Cris pentru studiul

 

masinilor folosite pentru intretinerea culturilor construite de aceasta firma, chiar la

2

Chisineu – Cris.

 

Total ore

28

Bibliografie

 • 1. Bungescu S. - Baza energetică pentru agricultură, curs tehnoredactat si pe format electronic, pag. 140, 2009;

 • 2. Bungescu S. – „Demonstratie cu utilaje Guttler la USAMVB Timisoara”, Anul XI, Nr.12(79),decembrie 2009 – Editată de S.C. COMISION DIC S.R.L., Dumbrăviţa, Jud. Timiş, ISSN 1454 – 7732, pag. 65;

 • 3. Bungescu S – „Tavalugul Guttler Standard si noul accesoriu Guttler Green Master”, Anul XI, Nr.11(78), noiembrie 2009 – Editată de S.C. COMISION DIC S.R.L., Dumbrăviţa, Jud. Timiş, ISSN 1454 – 7732, pag. 71;

 • 4. Bungescu S. – „Cultivatorul pentru prasit universal HL”, Anul XI, Nr.5(72), mai 2009 – Editată de S.C. COMISION DIC S.R.L., Dumbrăviţa, Jud. Timiş, ISSN 1454 – 7732, pag. 57;

 • 5. Bungescu S. – „Combinatorul Cultimeter 6500 de la Kuhn”, Revista “FERMA”, Anul XI, Nr.1(68), ianuarie 2009 – Editată de S.C. COMISION DIC S.R.L., Dumbrăviţa, Jud. Timiş, ISSN 1454 – 7732,

 

pag. 59;

 • 6. Bungescu S. – “Maşini de prelucrat solul prin frezare.“, Revista “FERMA”, Anul VIII, Nr. 5(43), octombrie - noiembrie 2006 – Supliment al Revistei Ferma – Utilaje Agricole - numărul 1, Editată de S.C. COMISION DIC S.R.L., Dumbrăviţa, Jud. Timiş, ISSN 1454 – 7732, pag. 1-2;

 • 7. Bungescu S. “Maşini utilizate la lucrările solului în vederea pregătirii patului germinativ.”, Revista “FERMA”, Anul VII, Nr. 1(33), februarie -

 

martie 2005, Editată de S.C. COMISION DIC S.R.L., Dumbrăviţa, Jud. Timiş, ISSN 1454 – 7732, pag. 32 – 33;

 • 8. Caproiu Şt., Scripnic V. ş.a. “Maşini agricole de lucrat solul, semănat şi întreţinere a culturilor”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982;

 • 9. Caproiu Şt. ş.a. “Maşini agricole de lucrat solul”, Lucrări de laborator, Editura I.P.Timişoara, 1981;

 • 10. Ros V. – „Masini agricole pentru lucrarile solului”, Lito I.P.Cluj, 1974;

 • 11. Scripnic V., Babiciu P. – „Masini agricole”, Editura Agrosilvica, 1968;

 • 12. Stefan C., Gonczi A. – „Curs de masini agricole de lucrat solul,

 

semanat si intretinere a culturilor”, Lito UTT, Timisoara, 1993;

 • 13. Stefan C., Gonczi A., Iancului D., Gaga L – „Progres tehnic in domeniul agregatelor agricole pentru lucrat solul”, Editura Felix, arad,

 

1996;

 • 14. Toma D., s.a. – „Tractoare si masini agricole”, partea a II-a, „Masini agricole”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1981;

15.

Prospecte ale firmelor:

 • Germane: Lemken, Rabewerk, Guttler, Eberhardt;Frank, Vogel&Noot;

 • Franceze: Kuhn, Bugnot, Gregorie Besson;

 • Americane: John Deere;

 • Maghiare: FraKomb;

 • Austriece: Landsberg, Pottinger;

 • Norvegiene: Kverneland;

 • Romanesti: MAT Craiova, Ceahlaul Piatra Neamt, Suma Bailesti, Premagro Oradea, Marius Cluj

Spaţii de

 
 • 1. Laboratorul de masini de lucrat solul si intretinerea culturilor –

învăţământ şi

Pavilionul de Mecanizare;

cercetare

 • 2. Laboratorul de masini agricole – Pavilionul de Mecanizare;

 • 3. Centru de cercetare in domeniul masinilor si instalatiilor zootehnice, masinilor agricole, masinilor si instalatiilor din piscicultura, tractoarelor si utilajelor din industria alimentara. Laboratorul de Masini si Instalatii Zootehnice – Pavilionul de Mecanizare;

 • 4. Parcul de utilaje agricole si zootehnice din cadrul Pavilionului de Mecanizarea „George Bungescu”;

   

5.

Statiunea didactica si experimentala a USAMVB Timisoara

Lista materialelor

Curs:

 

didactice şi de

 

-

laptop;

cercetare existente

-

memorie externa + stick;

în laboratoare

-

videoproiector;

-

tabla electronica SMART;

-

retroproiector;

-

diapascop;

-

colectie de DVD-uri + CD-uri;

-

colectie de diapozitive;

-

colectie de casete video;

-

planse;

-

conectare internet.

Lucrări practice:

-

freza legumicola;

-

stand de laborator cu mai multe tipuri de rotoare folosite la freze;

-

stand functional pentru determinarea cinematicii miscarii la freze;

-

cultivator pentru cultivatie torala;

-

cultivator pentru prasit;

-

stand cu 2 sectii de cultivator si cu dispozitive de distribuit ingrasaminte

chimice solide;

 

-

stant realizat de firma Munax cu organe de lucru folosite la masinile de

lucrat solul si intretinerea culturilor;

-

grapa cu baterii cu discuri;

-

grapa stelata;

 

-

grapa cu colti ficsi;

-

grapa cu colti reglabili;

-

stand realizat dintr-o baterie cu discuri;

-

tavalug Guttler – ultima generatie;

-

stand realizat de Maschio – Gaspardo cu o sectie de gruber

-

sapa rotativa;

 

-scarificator Pinochio in agregat cu tavalug cu pinteni de la Maschio – Gaspardo;

-

tavalug neted firma germana Sembder pentru legumicultura;

-

tavalug colivie firma germana Sembder pentru legumicultura;

-

tavalug neted de latime mare de lucru;

-

masina de distribuit ingrasaminte chimice solide pe principiul centrifugal;

-

masina de distribuit ingrasaminte chimice solide si amendamente;

-

glosare cu prospecte de la cele mai mari firme din lume.

-

DVD-uri + CD-uri cu masini pentru intretinerea culturilor

 

Forma de evaluare: E sau C

E

 

Examen

60

Stabilirea

Teste intermediare curs

10

notei finale

Teste intermediare lucrări practice

10

(%)

Referate bibliografice

10

Examen lucrări practice

10

Susţinere proiect

-

Coordonator de disciplină

Conf. Dr. Ing. Bungescu Sorin - Tiberiu

Intocmit,

Coordonator de disciplină Conf. Dr. Ing. Bungescu Sorin - Tiberiu Intocmit,

Avizat Director Departament