Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE DREPT
Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale
Ramura de ştiinţă: Ştiinţe juridice
Domeniul de licenţă: Drept
Programul de studii: Drept DISCIPLINE OPȚIONALE ȘI FACULTATIVE
Forma de învăţământ: ID Anul univ. 2018/2019
Durata studiilor : 4 ani

ANUL I
Nr. Semestrul I (14 săpt.) Semestrul II (14 săpt.)
crt. Denumirea disciplinei Nr. ore/sem FV Cr. Nr.ore/sem FV Cr.
SI AT TC AA SI AT TC AA
1. Metodologie juridică 28 4 10 0 C1 3
OPŢIONALE
DISCIPLINE

2. Politologie 28 4 10 0 C1 3
3. Filosofie 28 4 10 0 C2 3
4. Sociologie juridică 28 4 10 0 C2 3
1. Logică juridică 28 4 10 0 C2 4

2. Concursuri studențești 0 0 28 0 0 28 C2 3
Admis/
Respins
3. Introducere în dreptul civil și 42 8 13 0 C1 3
FACULTATIVE
DISCIPLINE

comercial austriac (în limba Admis/


Respins
germană
4. Limba italiană 4 10 0 4 10 0 C2 2
Admis/
Respins
5. Limba latină 4 10 0 4 10 0 C2 2
Admis/
Respins
6. Educaţie fizică 14 14 C2 2
Admis/
Respins

1
ANUL II

Nr. Semestrul I (14 săpt.) Semestrul II (14 săpt.)


crt. Denumirea disciplinei Nr. ore/sem FV Cr. Nr.ore/sem FV Cr.
SI AT TC AA SI AT TC AA
1. Management 28 4 10 0 C3 3
OPŢIONALE
DISCIPLINE
2. Elemente de contabilitate 28 4 10 0 C3 3
3. Economie politică 28 4 10 0 C3 3

1. Curs facultativ nenominalizat 28 4 10 0 28 4 10 0 C4 3


(colaborări externe) Admis/
Respins
2. Concursuri studențești 0 0 28 0 0 28 C4 3
Admis/
Respins
3. Introducere în dreptul american al 0 0 0 28 4 10 0 C4 3
contractelor (în limba engleză) Admis/
Respins
FACULTATIVE

Introducere în dreptul civil și


DISCIPLINE

4. 42 8 13 0 C3 3
comercial austriac (în limba Admis/
Respins
germană
5. Limba italiană 4 10 0 4 10 0 2

6. Informatică juridică 14 0 0 28 14 0 0 28 C4 3
Admis/
Respins

7. Educaţie fizică 14 14 C4 2
Admis/
Respins

2
ANUL III

Nr. Semestrul I (14 săpt.) Semestrul II (14 săpt.)


crt. Denumirea disciplinei Nr. ore/sem FV Cr. Nr.ore/sem FV Cr.
SI AT TC AA SI AT TC AA
1. Drept religios 14 3 4 0 C5 2

2. Curs facultativ nenominalizat 28 4 10 0 28 4 10 0 C6 3


(colaborări externe) Admis/
Respins
3. Concursuri studenţeşti 0 0 28 0 0 28 C6 3
Admis/
Respins
4. Introducere în dreptul american al 0 0 0 28 4 10 0 C6 3
contractelor (în limba engleză) Admis/
FACULTATIVE
DISCIPLINE

Respins
5. Introducere în dreptul civil și 42 8 13 0 C5 3
comercial austriac (în limba Admis/
Respins
germană
6. Limbi străine (engleză, franceză, 4 10 0 4 10 0 C6 2
germană sau italiană) Admis/
Respins

7. Clinica judiciară 0 0 14 0 0 14 C6 3
Admis/
Respins

8. Educaţie fizică 14 14 C6 2
Admis/
Respins

3
ANUL IV

Nr. Semestrul I (12 săpt.) Semestrul II (12 săpt.)


crt. Denumirea disciplinei Nr. ore/sem FV Cr. Nr.ore/sem FV Cr.
SI AT TC AA SI AT TC AA
A.
1. Drept internaţional al drepturilor 24 4 8 0 C7 3
omului Admis/
Respins
2. Drept internaţional umanitar şi al 24 4 8 0 C7 3
refugiaţilor Admis/
Respins
3. Drept internaţional penal 24 4 8 0 C7 3
Admis/
Respins
B.
4. Contencios constituţional 24 4 8 0 C7 3
Admis/
Respins
5. Drept electoral 24 4 8 0 C7 3
DISCIPLINE OPŢIONALE

Admis/
Respins
6. Drept parlamentar 24 4 8 0 C7 3
Admis/
Respins
C.
7. Proceduri administrative 24 4 8 0 C7 3
necontencioase Admis/
Respins
8. Contencios administrativ 24 4 8 0 C7 3
Admis/
Respins
9. Statutul funcţiei publice 24 4 8 0 C7 3
Admis/
Respins
D.
10. Dreptul concurenţei 24 4 8 0 C7 3
Admis/
Respins
11. Insolvenţă 24 4 8 0 C7 3
Admis/
Respins

12. Protecţia consumatorului 24 4 8 0 C7 3


Admis/
Respins

4
E.

13. Jurisdicţii internaţionale 24 4 8 0 C8 3


Admis/
Respins
14. Dreptul internaţional al protecţiei 24 4 8 0 C8 3
minorităţilor Admis/
Respins
15. Dreptul tratatelor şi negocieri 24 4 8 0 C8 3
Internaţionale Admis/
Respins
F.
16. Pieţe de capital 24 4 8 0 C8 3
Admis/
Respins
17. Dreptul asigurărilor 24 4 8 0 C8 3
Admis/
DISCIPLINE OPŢIONALE

Respins
18. Drept bancar 24 4 8 0 C8 3
Admis/
Respins
G.
19. Drept notarial şi publicitate 24 4 8 0 C8 3
imobiliară Admis/
Respins
20. Drept execuţional civil 24 4 8 0 C8 3
Admis/
Respins
21. Arbitraj şi mediere 24 4 8 0 C8 3
Admis/
Respins
H.
22. Drept penal internaţional 24 4 8 0 C8 3
Admis/
Respins
23. Drept execuţional penal 24 4 8 0 C8 3
Admis/
Respins
24. Medicină legală 24 4 8 6 C8 3
Admis/
Respins

5
1. Drept comparat 12 3 4 0 C7 2
Admis/
Respins
2. Retorică şi oratorie 24 4 8 0 C7 3
Admis/
Respins
3. Psihologie judiciară 12 4 8 0 C8 4

Clinică judiciară
DISCIPLINE FACULTATIVE

4. 0 0 24 0 0 24 C8 3
Admis/
Respins
5. Limbi străine (engleză, franceză, 2 10 0 2 10 0 C8 2
germană sau italiană) Admis/
Respins
6. Educaţie fizică 12 12 C8 2
Admis/
Respins
7. Concursuri studenţeşti 0 0 24 0 0 24 C8 3
Admis/
Respins
8. Dreptul noilor tehnologii 12 0 0 24 C8 3
Admis/
Respins
9. Introducere în dreptul civil și 48 8 16 0 C7 3
comercial austriac (în limba Admis/
Respins
germană