Sunteți pe pagina 1din 24

1

Structuri

partea a III-a - CURS

2017 - 2018

Infrastructuri (fundații)
2
Structuri 2 – infrastructuri

Conform dex on line:


- infrastructură - ansamblul elementelor care susțin partea principală a unei
construcții, care o fixează de teren și care transmite acestuia forțele.

Conform P100-1/2013 - comentarii:


- sistemul fundațiilor, sau infrastructura, după caz, reprezintă o componentă
esențială a unei clădiri, a cărei integritate și ale cărei proprietăți de rigiditate și
rezistență Influențează decisiv răspunsul seismic al structurii în ansamblu. În același
timp, costul lucrărilor de fundație are o pondere foarte mare în costul total al
construcției și, din acest motiv, alegerea sistemului de fundare și proiectarea lui
corectă reprezintă una dintre operațiile cele mai importante ale proiectării
construcțiilor.
- Fundațiile se dezvoltă în plan atât cât este necesar pentru ca presiunile pe teren
să fie suficient de mici pentru a putea fi suportate de pământul de fundare, un
material cu rezistența de aproape 100 de ori mai mic decât materialul structural –
betonul.
- Funcție de tipul de structură și de proprietățile mecanice ale terenului, modul de
realizare al fundațiilor poate fi diferit: fundații izolate sau tălpi continue sub pereți,
fundații legate sau constituite de grinzi de fundare, radiere generale, fundații de
adâncime, piloți sau chesoane, infrastructuri complexe.
3
Structuri 2 – infrastructuri

Infrastructură – cuprinde elementele substructurii și fundațiile construcției


(aceasta poate cuprinde, în anumite cazuri, și nivele situate deasupra cotei 0.00).
4
Structuri 2 – infrastructuri

Fundații de suprafață:
- funcție de adâncimea de fundare avem:
- fundații de suprafață directe când D ≤ 3.00m sau De / B ≤ 1.50
unde D – este adâncimea de fundare
B – latura mică a bazei fundației rectangulare
- fundații de suprafață parțial încastrate când D > 3.00m sau 1.5 < De / B ≤ 5.0

Precizari: - în cazul fundațiilor de suprafață directe, reacțiunile laterale ale terenului


(frecarea sau rezistența pasivă) se neglijează.
- în cazul în care condiția (D ≤ 3.00m) este îndeplinită iar datele pentru
calcului adâncimii de fundare echivalente De nu sunt disponibile, se recomandă ca
fundația să fie încadrată în fundațiile de suprafață directe.

Regulile prezentate mai jos se referă la fundații de suprafață de tipul:


- fundații izolate;
- fundații continue, dispuse după una, două sau mai multe direcții;
- radiere generale.
5
Structuri 2 – infrastructuri

Exemplu de calcul
pentru adâncimea
echivalentă de
fundare – asa cum este
prezentată
în norma NP112/2014.
6
Structuri 2 – infrastructuri

Tipuri de infrastructură cu fundare directă – exemplificare.


Infrastructuri alcătuite doar din fundații:
- fundații izolate sub stâlpi sau pereți individuali de zidărie sau beton armat
(fundațiile vor avea dimensiunile necesare pentru transmiterea la teren a eforturilor
de la baza elementelor suprastructurii) – cap. II.6.1.1 – fundații tip talpa din b.a.
7
Structuri 2 – infrastructuri

Tipuri de infrastructură cu fundare directă – exemplificare.


Infrastructuri alcătuite doar din fundații:
- fundații izolate sub stâlpi sau pereți individuali de zidărie sau beton armat
(fundațiile vor avea dimensiunile necesare pentru transmiterea la teren a eforturilor
de la baza elementelor suprastructurii) – cap. II.6.1.2 – fundații tip bloc și cuzinet
8
Structuri 2 – infrastructuri

Tipuri de infrastructură cu fundare directă – exemplificare.


cap. II.6.1.2 – fundații tip bloc și cuzinet
9
Structuri 2 – infrastructuri

Tipuri de infrastructură cu fundare directă – exemplificare.


cap. II.7 – fundații continue sub stâlpi și pereți
- fundațiile sunt alcătuite ca grinzi independente sau ca retele de grinzi;
- de regulă, soluția de fundație continuă sub stălpi sau pereți poate fi impusă de
următoarele cazuri:
- a) fundații izolate care nu pot fi suficient de extinse în plan (construcții cu
travei sau deschideri mici care determină “suprapunerea” fundațiilor
existente, stâlpi lângă un rost de tasare sau la limita proprietății, etc.
- b) fundații izolate care nu pot fi centrate sub stâlpi, etc.
10
Structuri 2 – infrastructuri

Tipuri de infrastructură cu fundare directă – exemplificare.


cap. II.7 – fundații continue sub stâlpi și pereți
- de regulă, soluția de rețele de grinzi de fundare se adoptă în cazul construcțiilor
civile, în condiții normale de fundare și fără prezența apei freatice la:
- construcții cu pereți de beton armat sau zidărie (cu substructură sau
rezemare directă pe fundații);
- construcții cu cadre de beton armat sau metalice, eventual conlucrând cu
pereți de beton armat sau zidărie.
- se poate adopta la orice tip de construcție la care se dorește realizarea unei
infrastructuri relativ rigide care să asigure conlucrarea spațială a elementelor
structurale, iar presiunile de pe teren nu impun realizarea unui radier general.
11
Structuri 2 – infrastructuri

Tipuri de infrastructură cu fundare directă – exemplificare.


cap. II.7 – fundații continue sub stâlpi și pereți
- grinzile pot fi alcătuite ca tălpi de beton armat sau în soluția bloc de beton simplu
și cuzinet de beton armat.
12
Structuri 2 – infrastructuri

Tipuri de infrastructură cu fundare directă – exemplificare.


cap. II.7 – fundații continue sub stâlpi și pereți
- pentru fundațiile cu secțiunea tip bloc și cuzinet se adoptă conditiile de la
fundațiile izolate.
- pentru fundațiile cu secțiunea tip grindă de beton armat:
13
Structuri 2 – infrastructuri

Tipuri de infrastructură cu fundare directă – exemplificare.

cap. II.7.7 – fundații continue sub pereți structurali de zidărie


- fundațiile se diferențiază funcție de următoarele condiții: condiții geotehnice ale
amplasamentului, zona seismică de calcul a amplasamentului (ag<0,15g sau ag
>0,15g), prezența sau absența subsolului;
- fundațiile pereților sunt de tip continuu, și mai rar în anumite situații pot fi
avantajoase fundațiile cu descărcări pe reazeme izolate.
- fundațiile se pozitioneaza de regula centric si numai în anumite situații particulare
excentric față de pereții pe care îi susțin.

- Fundații la clădiri amplasate pe teren favorabil în zone cu seismicitate ag<0,15g


- fundații la clădiri fără subsol
- lățimea soclului Bs sau a blocului de fundație B (în situația în care nu
este prevăzut soclu) trebuie să fie mai mare decât grosimea peretelui
structural b cu minim 50mm de fiecare parte.
- aceeași prevedere se aplică și pentru lățimea blocului B fșță de lățimea
soclului Bs.
- blocul de fundație se poate realiza cu una sau două trepte.
14
Structuri 2 – infrastructuri

Tipuri de infrastructură cu fundare directă – exemplificare.

cap. II.7.7 – fundații continue sub pereți structurali de zidărie

- Fundații la clădiri amplasate pe teren favorabil în zone cu seismicitate ag<0,15g


- fundații la clădiri fără subsol
15
Structuri 2 – infrastructuri

Tipuri de infrastructură cu fundare directă – exemplificare.

cap. II.7.7 – fundații continue sub pereți structurali de zidărie

- Fundații la clădiri amplasate pe teren favorabil în zone cu seismicitate ag<0,15g


- fundații la clădiri fără subsol
- înălțimea soclului și a treptelor blocului de fundație va fi de cel puțin
400mm (se va respecta și valoare min tgα).
- dimensiunea minimă a lățimii fundației pentru realizarea săpăturii (și a
lățimii blocului) sunt date în tabelul de mai jos:
16
Structuri 2 – infrastructuri

Tipuri de infrastructură cu fundare directă – exemplificare.

cap. II.7.7 – fundații continue sub pereți structurali de zidărie

- Fundații la clădiri amplasate pe teren favorabil în zone cu seismicitate ag<0,15g


- fundații la clădiri fără subsol
17
Structuri 2 – infrastructuri

Tipuri de infrastructură cu fundare directă – exemplificare.

cap. II.7.7 – fundații continue sub pereți structurali de zidărie

- Fundații la clădiri amplasate pe teren favorabil în zone cu seismicitate ag<0,15g


- fundații la clădiri fără subsol
18
Structuri 2 – infrastructuri

Tipuri de infrastructură cu fundare directă – exemplificare.

cap. II.7.7 – fundații continue sub pereți structurali de zidărie

- Fundații la clădiri amplasate pe teren favorabil în zone cu seismicitate ag<0,15g


- fundații la clădiri fără subsol
19
Structuri 2 – infrastructuri

Tipuri de infrastructură cu fundare directă – exemplificare.

cap. II.7.7 – fundații continue sub pereți structurali de zidărie

- Fundații la clădiri amplasate pe teren favorabil în zone cu seismicitate ag<0,15g


- fundații la clădiri fără subsol
20
Structuri 2 – infrastructuri

Tipuri de infrastructură cu fundare directă – exemplificare.

cap. II.7.7 – fundații continue sub pereți structurali de zidărie

- Fundații la clădiri amplasate pe teren favorabil în zone cu seismicitate ag<0,15g


- fundații la clădiri cu subsol
- pereții subsolului se prevăd sub pereții structurali (pe cât posibil axați
față de acestia).
- fundațiile pot fi din beton simplu sau din beton armat. Dacă se
realizează din beton simplu, peretele de subsol va fi prevăzut cu două
centuri (la nivelul planșeului de peste subsol și la baza peretelui).
21
Structuri 2 – infrastructuri

Tipuri de infrastructură cu fundare directă – exemplificare.

cap. II.7.7 – fundații continue sub pereți structurali de zidărie

- Fundații la clădiri amplasate pe teren favorabil în zone cu seismicitate ag<0,15g


- fundații la clădiri cu subsol
22
Structuri 2 – infrastructuri

Tipuri de infrastructură cu fundare directă – exemplificare.

cap. II.7.7 – fundații continue sub pereți structurali de zidărie

- Fundații la clădiri amplasate pe teren favorabil în zone cu seismicitate ag>0,15g


- fundațiile se realizează sub formă de fundații rigide cu soclu din beton
armat (vezi mai sus figura II.27) sau grinzi continue de beton armat.
23
Structuri 2 – infrastructuri

Tipuri de infrastructură cu fundare directă – exemplificare.

cap. II.7.7 – fundații continue sub pereți structurali de zidărie

- Fundații la clădiri amplasate pe teren favorabil în zone cu seismicitate ag>0,15g


- fundații la clădiri cu subsol
- fundațiile și pereții de subsol se realizează din beton armat.
24
Structuri 2 – infrastructuri

Tipuri de infrastructură cu fundare directă – exemplificare.

cap. II.7.7 – fundații la clădiri amplasate pe terenuri speciale