Sunteți pe pagina 1din 3

Argumentul

Am ales această temă deoarece pentru funcţia de Asistent Manager sunt necesare
noţiunile prezentate de mine în această lucrare. Lucrarea de faţă doreşte să prezinte noţiuni
legate de birotică şi de noile tehnologii apărute pentru simplificarea muncii din cadrul unui
birou.

Primul capitol al lucrării poartă denumirea de Birotică şi este capitolul în care am definit
conceptul biroticii, am vorbit despre obiectivele sale, despre principii, despre locul biroticii în
cadrul unei firme şi despre structura sistemului birotic. Birotica este ştiinţa care vizează
automatizarea activităţilor administrative şi de birou, cu toate acestea, obiectul ei depăşind
cadrul tehnic al proceselor administrative. Birotica reprezintă noua metodă de utilizare a
calculatoarelor electronice care a devenit posibilă odată cu răspândirea la scară largă a
microcalculatoarelor care, datorită costului lor relativ redus şi prin accesibilitatea utilizărilor,
au ajuns să fie prezente în orice birou, reuşind astfel să sporească considerabil calitatea şi
productivitate muncii administrative.

În general, birotica este văzută ca fiind un ansamblu de tehnici pentru informaţii şi


comunicaţii între organizaţii. Se face apel la tehnicile informaticii şi ale comunicaţiilor de
date şi asigură mijloace electronice, funcţii de clasare şi ordonare, analiză şi simulare,
interogare şi consultare la distanţă, vizalizare grafică şi alte funcţii de gestiune a datelor.

Capitolul 2- Baze de date- prezintă evoluţia bazelor de date, utilitatea şi avantajele lor şi o
scurtă introducere în Access 2007, cu ajutorul căruia am realizat baze de date utilizând un
şablon sau pornind de la zero, am lipit sau am importat date din alte surse, am creat un
formular, un raport şi o interogare.

O bază de date reprezintă mult mai mult decât o simplă listă sau decât un tabel. Baza de
date este cea care oferă un control real asupra datelor, precum şi raportarea imediată a
rezultatelor. Aceasta poate îmbina date din fişiere distinct, în aşa fel încât să nu fie necesară
introducerea de două ori a aceleaşi informaţii şi poate chiar să facă introducerea datelor mai
eficientă şi mai corectă.

Deci, o bază de date reprezintă un set de tabele înrudite şi de alte obiecte de bază de date,
cum ar fi un dicţionar de date, organizate ca grup, dotat cu o descriere a acestei structuri.

În capitolul 3- Utilizarea unei baze de date în secretariatul unei facultăţi, mi-am propus să
creez o bază de date cu elevi din facultatea noastră, datele obţinându-le de la secretariatul
facultăţii. Astfel, am început capitolul prin explicarea şi exemplificarea pas cu pas a creării
unei baze de date. Pentru început am vorbit despre lucrul cu tabele în Access, precum crearea
unui tabel, definirea cheilor unei tabele, crearea constrângerilor şi crearea relaţiilor între
tabele.

Pasul următor a fost crearea unei interogări, care reprezintă o modalitate de selecţie şi
afişare a informaţiei din una sau mai multe surse, precum tabele sau alte interogări, formulată
cu ajutorul unei condiţii logice.

Pe urmă am creat un raport, care nu este altceva decât o interogare dintr-o bază de date ce
urmează a fi interpretată de o anumită persoană care doreşte să vizualizeze resprectivele date
într-un mod cât mai plăcut, astfel încât să poată cât mai uşor să extragă o informaţie
relevantă.

În cele din urmă, am creat pentru baza noastră de date şi un formular, care reprezintă acea
fereastră ce ne permite adăugarea, modificarea şi ştergerea datelor dintr-o bază de date.
Acestea sunt special create astfel încât să permit cât mai facil operaţiile enunţate.

În capitolul 4- Biroul viitorului, am prezentat avantajele serviciului e-banking , care utilizează


computerul şi tehnologiile electronice ca suport pentru efectuarea de plăţi şi alte transferuri
de documente, am prezentat sortarea de date în Access, care joacă un rol important în
eficientizarea şi mărirea uşurinţei de utilizare a unui raport, filtrarea datelor în Access, care
permite afişarea unor articole care satisfac anumite criteria, articolele care nu îndeplinesc
criteriul respectiv fiind ascunse doar, nu şi şterse din tabelă, iar în cele din urmă am prezentat
construirea unei baze de date Access pentru partajare pe Web, prin intermediul căreia avem
posibilitatea de a securiza şi gestiona accesul la datele noastre, putem partaja date în cadrul
unei organizaţii sau pe internet şi totodată putem crea aplicaţii de baze de date care nu
necesită Access pentru a putea fi utilizate.

Consider că toate aceste aspecte prezentate de mine în lucrarea de faţă ajută la


îmbunătăţirea activităţilor de birou şi au un rol foarte important în ziua de astăzi în orice
domeniu de activitate.