Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETARII ŞI INOVĂRII

Examenul pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 1

Sesiunea:___________________

Calificarea: Lucrător în tricotaje - confectii

Numărul temei: 18

Tema: Executaţi confecţionarea unei eşarfe la maşina simplă de cusut zig-zag realizând o cusătură cu
următorii parametri de coasere: pasul cusăturii 2 mm şi lăţimea cusăturii de 2 mm.

Preşedinte de comisie:

Nume şi prenume / semnătura____________________________

Profesori evaluatori:

Nume şi prenume / semnătura____________________________


Nume şi prenume / semnătura____________________________

42 Lucrător în tricotaje - confectii


tema 18
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETARII ŞI INOVĂRII

FIŞA DE EVALUARE

Examenul pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 1

Sesiunea:___________________

Centrul de examen: Calificarea: Lucrător în tricotaje - confectii


__________________________________
Numele şi prenumele candidatului: Calificativul final:______________
___________________________________
Unitatea de învăţământ absolvită:
_____________________________________

Tema 18
Executaţi confecţionarea unei eşarfe la maşina simplă de cusut zig-zag realizând o cusătură cu
următorii parametri de coasere: pasul cusăturii 2 mm şi lăţimea cusăturii de 2 mm.

A. Criterii de apreciere a performanţei candidatului la proba practică:


1)Controlarea stării de funcţionare a maşinii 
2)Înfilarea firelor de aţă la ac şi la suveică 
3)Reglarea pasului de cusătură, a lăţimii cusăturii şi executarea
cusăturii de probă. 
4)Efectuarea cusăturii zig-zag pe toate laturile eşarfei. 
5)Verificarea calităţii cusăturii. 
6) Respectarea regulilor de securitatea muncii specifice deservirii
maşinii simple de cusut. 
7) Utilizarea echipamentului de lucru specific. 

B. Criterii de apreciere a performanţei candidatului la proba orală:


1)Explicarea rolului şi mişcării acului maşinii în formarea
cusăturii zig-zag. 
2)Clasificarea maşinilor simple de cusut după forma
cusăturii realizate. 
3)Precizarea dimensiunilor eşarfei. 
4)Precizarea poziţiei ergonomice la deservirea maşinilor simple
de cusut. 

Calificativul final:____________
Numele, prenumele şi semnătura evaluatorilor:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Stabilirea calificativului final, „admis” sau „respins”, se face astfel:
1. Se bifează numai criteriile de apreciere care sunt considerate îndeplinite de candidat.
2. Calificativul final al candidatului este „ADMIS” numai în situaţia în care numărul criteriilor îndeplinite este mai mare decât al celor
neîndeplinite, la ambele probe (practică şi orală). În caz contrar calificativul candidatului este „RESPINS”.

42 Lucrător în tricotaje - confectii


tema 18
42 Lucrător în tricotaje - confectii
tema 18