Sunteți pe pagina 1din 3

Majorarea salariului minim brut de la 1 ianurie 2018.

Consecințe

Anul 2018 se anunță încă de pe acum un an plin de modificări substanțiale și reforme


menite să îmbunătățească sistemul și să răspundă cerințelor de perspectivă ale societății.
Așadar, „începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, se stabilește la 1900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de
166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră“, conform art.1 din
H.G. http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4999-
20171026-proiect-hg-salariu-minim-2018.

CONSECINȚE

Angajatorii sunt nevoiți să facă o serie de modificări pentru a fi în legalitate.


Așadar, ca orice modificare a salariului brut al unui angajat, acceasta trebuie să fie
raportată în Revisal înainte să-și producă efectele, conform H.G. nr. 500/2011 privind
registrul general de evidență a salariaților. Prin excelelnță, aceste modificări duc la încheierea
unui act adițional la contractul individual de muncă, cât și rapotarea schimbării în Revisal.
Desigur că această platformă trebuie pusă la punct, asa că Ministrul muncii, Lia Olguţa
Vasilescu, a declart că a făcut toate verificările necesare și sistemul informatic(REVISAL) este
pregătit pentru toate modificările. „În perioada următoare vom veni cu o HG care
prelungeşte la (cu încă - n.r.) 20 de zile lucrătoare, adică pentru toată luna ianuarie,
perioada de introducere a contractelor individuale de muncă, astfel încât angajatorii să nu
aibă niciun fel de problemă din acest punct de vedere“, a declarat aceasta.

REDUCEREA CONTRIBUȚIILOR

Este oficial faptul că în 2018 vorbim de o reducere a impozitului pe venit de la 16% la


10% și de o trecere a CAS și CASS în seama salariaților.
Prin excelență, un aspect important este faptul că s-a redus numărul de contribuții
sociale obligatorii pe care trebuie să le plătească angajatorii pentru salariații proprii, potrivit
OUG nr. 79/2017, ce a apărut în Monitorul Oficial.

Astfel, vor exista următoarele contribuții sociale obligatorii, după cum urmează:

 contribuția la pensii (CAS) pentru condiții normale de muncă, în cotă de 25%, ce va fi


în totalitate în sarcina salariatului;
 dacă este vorba de condiții deosebite de muncă, angajatorul va avea în sarcină o cotă
suplimentară de 4%;
 dacă este vorba de condiții speciale de muncă, angajatorul va avea în sarcină o cotă
suplimentară de 8%;
 contribuția la sănătate (CASS), în cotă de 10%, ce va fi în totalitate în sarcina
salariatului;
 contribuția asiguratorie pentru muncă, în cotă de 2,25%, ce va fi în totalitate în
sarcina angajatorului.

În esență, CAS și CASS vor fi trecute în totalitate în sarcina salariaților, acum fiind
împărțite între aceștia și angajatori. În același timp, celelalte patru contribuții sociale
existente acum vor fi înglobate într-una singură, cea asiguratorie pentru muncă.

Trecerea acestor contribuții (CAS și CASS) integral în sarcina salariatului nu înseamnă


că angajații vor trebui să-și plătească în mod individual, lună de lună, contribuțiile la
organele fiscale. Acestea vor fi suportate în continuare de către angajator.

MODIFICAREA CONTRACTELOR COLECTIVE DE MUNCĂ

A fost publicat recent în Monitorul Oficial OUG nr. 82/2017 prin care în mod tacit,
Guvernul stabilește că angajatorii români vor fi nevoiți să inițieze negocieri colective pentru
a respecta norma privind trecerea contribuțiilor sociale în sarcina salariaților.

Așadar, potrivit art. VII:

„ (1) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr.
62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in unitatile in care nu exista
incheiat contract/acord colectiv de munca, initierea negocierii colective este obligatorie,
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017
pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) si (5) din Legea nr. 62/2011,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru punerea in aplicare a
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 este obligatorie negocierea
colectiva a actelor aditionale la contractele si acordurile colective de munca in vigoare.

(3) In aplicarea prevederilor alin. (1)(2) si prin derogare de la prevederile art 135 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in
unitatile in care nu exista sindicat reprezentativ afiliat la o federatie reprezentativa la
sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de munca sau a
actelor aditionale, dupa caz, pot participa reprezentanti ai federatiei sindicale, in baza
mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii salariatilor."

Conchizând, toți angajatorii trebuie să se supună acestor modificări și să le pună în


aplicare pentru a fi în legalitate și pentru a nu fi sancționați, în termenul legal.
BIBLIOGRAFIE

1) http://Legislatiamuncii.ro;
2) http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4999-
20171026-proiect-hg-salariu-minim-2018;
3) OUG nr. 82/2017;
4) OUG nr. 79/2017;
5) Hotărârea Guvernului nr. 500/2011.