Sunteți pe pagina 1din 11

,, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Adminisrative “

Specializarea : Administraţie publică

Forma de învăţământ : ID
Anul I , Semestrul II

Proiect la disciplina
Drept constitutional

STUDENT : COORDONATOR :
Babii Lavinia – Denisia Conf. Dr. Nemţoi Gabriela
TC 1 .
ATRIBUTIILE
PRESEDINTELUI
INTRODUCERE

Președinte este o noțiune cu multiple semnificații, care poate desemna:


un șef de stat al unor republici , o persoană care conduce un organ de stat ,
o instituție , o organizație de stat , o asociație , o persoană care prezidează
o adunare , o dezbatere , o comisie . Președintele este un lider.

Potrivit dreptului public , statul , nu poate fi conceput fară un şef ,


oricât de simbolic ar fi rolul acestuia , în unele sisteme politice .

Consider că , instutuţia şefului de stat , a existat , chiar din cea mai


veche perioada istorică , colectivităţile umane organizate , având
dintotdeauna un şef , recunoscut sau impus , în contextul împrejurărilor
istorice .

De asemenea , consider că , această temă , cu privire la ,, Atribuţiile


Preşedintelui ” , este una foarte importantă .

Motivul pentru care am ales această temă , este interesul de a vedea


cum se identifică Instituţia prezidenţială , prin reprezentantul ei ,
Preşedintele , şi nu în ultimul rând , de a concluziona câte dintre atribuţiile
acestuia , sunt duse spre îndeplinire .
ATRIBUTIILE
PRESEDINTELUI

Atribuţiile Preşedintelui in raport cu puterea legislativa :

In Romania, puterea legislativa este reprezentata de Parlament ca unica


autoritate legiuitoare a tarii. In raport cu aceasta, Presedintele tarii are anumite
atributii conferite de Constitutie, care sa-i asigue rolul de mediator intre puterile
statului . Astfel

Presedintele poate dizolva Parlamentul, dupa consultarea presedintilor


celor doua camere si a liderilor grupurilor parlamentare, daca acesta nu a
acordat votul de incredere pentru formarea Guvernului in termen de 60 de
zile de la prima solicitare si numai dupa respingerea a cel putin doua
solicitari de investitura. Parlamentul poate fi dizolvat o singura data in
cursul unui an dar nu in ultimele sase luni ale mandatului Presedintelui
sau in timpul starii de mobilizare, razboi, asediu sau urgenta ;

Presedintele convoaca Parlamentul in cel mult 20 de zile de la alegeri sau


in sesiune extraordinara, convocarea putand fi realizata pentru o singura
camera sau pentru camerele reunite ;

Presedintele promulga legea – promulgarea reprezentand investirea legii


cu formula executorie.
Aceasta atributie este considerata a fi cea mai importanta pe care
Constitutia o confera Presedintelui. Astfel, in termen de 20 de zile de la
primirea legii de la Parlament, Presedintele are urmatoarele posibilitati:
1. va promulga legea - situatia uzuala in care, dupa adoptarea legii de
catre cele doua camere ale Parlamentului, aceasta ajunge pe masa
Presedintelui Romaniei, care are, putem spune, rolul final in procesul de
legiferare. Promulgarea conduce in pasul urmator la publicarea legii in
Monitorul Oficial, intrarea in vigoare (conform Constitutiei la 3 zile de la
publicare sau la o data ulterioara prevazuta in continutul ei) si producerea
de efecte juridice. De remarcat ca nepublicarea legii atrage dupa sine
inexistenta acesteia, ea neputand produce efecte juridice decat dupa ce
este adusa la cunostinta publica;

2. o va trimite spre revizuire Parlamentului – Presedintele are


posibilitatea o singura data sa trimita legea inapoi, spre reexaminare,
Parlamentului, in situatia in care considera ca legea prezinta aspecte de
neoportunitate.

3. o va trimite Curtii Constitutionale - in situatia in care considera ca


aceasta prezinta aspecte de neconstitutionalitate;

Atributiile Presedintelui Romaniei care necesita interventia


Parlamentului :

atributiile Presedintelui in domeniul apararii – in exercitarea


prerogativelor constitutionale de comandant al fortelor armate si de
presedinte al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, conform art. 92 alin.
1 “presedintele Romaniei poate declara, cu aprobarea prealabila a
Parlamentului, mobilizarea partiala sau totala a fortelor armate. Numai
in cazuri exceptionale, hotararea Presedintelui se supune ulterior
aprobarii Parlamentului, in cel mult 5 zile de la adoptare”. Declararea
mobilizarii totale (chemarea sub arme atuturor cetatenilor care formeaza
rezerva armatei) sau partiale (chemarea sub arme a unui numar limitat de
contingente sau a rezervistilor dintr-o anumita parte a tarii), este o
atributie a Presedintelui Romaniei pe care acesta o exercita prin emiterea
unui decret prezidential contrasemnat de primul ministru, dar numai cu
aprobarea prealabila a Parlamentului.
in virtutea rolului de comandant al armatei ia masuri pentru
respingerea agresiunii impotriva tarii, pe care le aduce neintarziat la
cunostinta Parlamentului printr-un mesaj. Daca Parlamentul nu este in
sesiune se convoaca de drept in 24 de ore de la declansarea agresiunii;
instituie starea de asediu , de urgenta in intreaga tara sau in unele unitati
administrativ teritoriale si solicita Parlamentului incuviintarea acestora in
cel mult 5 zile de la luarea acesteia;

În raport cu Guvernul , Presedintele are urmatoarele atributii:

1 .numeste Guvernul – dupa incheierea alegerilor parlamentare, Presedintele,


desemneaza un candidat pentru functia de Prim ministru, dupa consultarea cu
partidul care a castigat alegerile sau cu partidele reprezentate in Parlament si
numeste Guvernul pe baza votului de incredere acordat de Parlament; Nu putem
sa nu remarcam libertatea redusa de care se bucura Presedintele in desemnarea
candidatului la functia de Prim ministru in situatia in care un partid detine o
majoritate confortabila in Parlament, Presedintele fiind obligat sa desemneze un
candidat din randurile acelui partid.

2. in caz de remaniere guvernamentala sau de vacanta a postului,


Presedintele revoca si numeste pe unii membrii ai Guvernului , la propunerea
primului ministru si numai pe baza aprobarii Parlamentului, daca prin
propunerea de remaniere se schimba structura sau compozitia politica a
Guvernului (cea care a primit votul de investitura din partea Parlamentului);

3.Presedintele poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente si de


importanta deosebita. In situatiile in care Presedintele considera necesar, are
posibilitatea de a convoca Guvernul pentru a-l consulta, in final insa decizia cu
privire la problemele supuse dezbaterilor apartinand Presedintelui, parerile
membrilor Guvernului avand doar un caracter consultativ. Se impune precizarea
ca Presedintele nu poate consulta un ministru fara sa recurga la intermediul
Guvernului, legiuitorul constituant urmarind sa accentueze pozitia proeminenta
a Primului Ministru in cadrul Guvernului, Presedintele neputand sa recurga la
concursul unui organ al administratiei publice decat prin intermediul
premierului;

4. poate lua parte la sedintele Guvernului, in care se dezbat probleme de


interes general privind politica externa, apararea tarii, asigurarea ordinii publice
si, la cererea primului ministru, in alte situatii. (art. 87 alin.1 si 2 din
Constitutie). Atunci cand Presedintele participa la aceste sedinte, el le
prezideaza, dar nu are drept de vot, deoarece, in caz contrar ar raspunde solidar
cu membrii Guvernului pentru hotararile si masurile aprobate. Cu toate acestea,
opinia pe care Presedintele o exprima in sedinta Guvernului la care participa, va
putea avea o influenta considerabila asupra hotararii finale .

În raport cu autoritati ale administratiei publice , Presedintele Romaniei


poate indeplini urmatoarele atributii:

Propune numirea conducatorilor unor autoritati ale administratiei publice, astfel:

 propune Parlamentului, spre numire, pe directorii serviciilor de informatii


(art. 65 alin.2 lit.h din Constitutie);
 potrivit art 94, lit c., Presedintele numeste in functii publice in conditiile
prevazute de lege – ex. Doi membrii in Consiliul National al Audio-
vizualului, prim-adjunctul directorului Serviciului Roman de informatii si
pe cei trei adjuncti ai acestuia, la propunerea directorului, conform legii.
Atributia Presedintelui de a numi o persoana intr-o functie publica nu
poate fi exercitata decat daca, in prealabil, o lege ordinara sau organica
instituie aceasta functie si stabileste conditiile in care se face aceasta
numire

Atributiile Presedintelui Romaniei in domeniul politicii externe :

incheie tratate internationale in numele Romaniei, negociate de Guvern, si


le supune spre ratificare Parlamentului intr-un termen rezonabil; aceasta
sintagma – termen rezonabil fiind o modificare adusa Constitutiei ca o
aliniere la Conventia Europeana a drepturilor Omului. Observam ca
legiuitorul constituant a gandit incheierea unui tratat international ca o
“opera complexa” la a carei finalizare concura cele mai imporante
autoritati ale statului: Presedintele, Guvernul si Parlamentul, fara
consensul acestora neputandu-se incheia un tratat internetional;

acrediteaza si recheama reprezentantii diplomatici ai Romaniei la


propunerea Guvernului prin decrete prezidentiale care trebuie
contrasemnate de primul ministru;

aproba infiintarea, desfiintarea sau schimbarea rangului misiunilor


diplomatice, la propunerea Guvernului;

Atributiile Presedintelui in raport cu justitia

 acorda gratieri individuale. Gratierea individuala este un drept al


sefului de stat, care reprezinta o masura de clementa in virtutea
careia o persoana condamnata penal este scutita de executarea
totala sau partiala a pedepsei stabilite prin hotarare judecatoreasca
de condamnare ramasa definitiva ;
 participa la sedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM)
ori de cate ori considera ca prezenta sa la dezbateri este necesara, si
atunci cand participa le prezideaza dar fara a avea drept de vot,
Presedintele Romaniei nefiind unul dintre membrii Consiliului.
Participarea Presedintelui la lucrarile Consiliului Superior al
Magistraturii apare ca o forma de garantare a drepturilor
cetatenilor, care ii sesizeaza acestuia diferite aspecte din justitie, pe
care Presedintele le poate aduce in discutie, intr-o forma
institutionalizata, pentru a se trage concluziile si a se adopta
masurile care se impun ;
 numeste in functie magistratii (judecatorii si procurorii), cu
exceptia celor stagiari, la propunerea Consiliului Superior al
Magistraturii, in conditiile legii. Magistratii stagiari sunt recrutati
de Ministerul Justitiei pe baza unei metodologii prevazute in mod
expres de lege. In desfasurarea procedurii de numire a
magistratilor, Presedintele Romaniei va putea refuza numirea unei
persoane, dar nu va putea adauga nici un nume pe lista celor
primite de la CSM;
 numeste trei judecatori ai Curtii Constitutionale ;
 poate sesiza Curtea Constitutionala cu privire la
neconstitutionalitatea legii inainte de promulgarea acesteia sau
pentru solutionarea altor conflicte juridice de natura constitutionala
dintre autoritatile publice ;

Presedintele Romaniei mai indeplineste si alte atributii:

 confera decoratii si titluri de onoare;


 acorda gradele de maresal, general si de amiral;
 numeşte în funcţii publice ;
 acordă graţierea individuală.
Concluzie
În concluzie , preşedintele reprezintă , alături de Guvern ,
puterea executivă . El reprezintă statul român în plan extern , este
garantul independenţei , unităţii şi integrităţii naţionale , este
comandantul suprem al Armatei şi nu în ultimul rând , trebuie să
vegheze la buna funcţionare a instituţiilor şi la respectarea
Constituţiei .

Concluzionez că , şeful statului , este garantul independenţei


naţionale , al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării.

În realizarea acestui rol , prin care garantează valorile


fundamentale ale Poporului Român , şeful statului are o serie de
atribuţii , prin care urmăreşte să transpună în practică acest rol şi
de asemenea , el trebuie să-şi asume funcţia şi să-şi aducă spre
îndeplinire sarcinile .

Este bine să ştim exact , ce poate să facă un preşedinte şi ce


nu , ca astfel , să nu mai fim atât de uşor de manipulat , în
campaniile electorale .
...BIBLIOGRAFIE...

1. Suport- Curs ,, Drept Constituţional şi Instituţii Publice ” ,


Gabriela Nemţoi
2. Cristian Ionescu – Teoria generală a Dreptului Constituţional
3. https://www.scribd.com/document/381513603/Despre-
Presedintele-Romaniei
4. http://www.rasfoiesc.com/legal/drept/STATUTUL-
CONSTITUTIONAL-AL-PRE82.php