Sunteți pe pagina 1din 10

Column1 Column2

Organizația Structural Consulting Group


Tipul organizației Sectorul privat

Servicii de consultanță în
Domeniul de activitate accesarea de fonduri europene
Anul începerii activității 2007
Site-uri asociate www.fonduri-structurale.ro
www.proiecte-structurale.ro
Facebook www.fonduri-structurale.ro
Puncte tari

REPUTAȚIE: Prima firmă de consultanță pentru implementarea


de proiecte finanțate din fonduri europene din România.

DIVERSITATE: Are servicii de training pentru managementul de


proiecte și asistență pe durata implementării proiectelor, nu
oferă doar consultanță.
SUCCES: Are un portofoliu vast de proiecte care au primit
finanțare din bani europeni.

PARTENERIAT: Colaborează direct cu Reprezentanța Comisiei


Europene în România pentru campaniile lor de promovare a
accesării de fonduri europene (Succesul e molipsitor, 2014 și
2017).

EXPERTIZA INFORMAȚIEI: Deține portalul de informare


www.fonduri-structurale.ro, lansat în decembrie 2006, liderul de
informare electronică privind fondurile europene în România.

INOVAȚIE: Au organizat împreună cu Reprezentanța Comisiei


Europene în România, Gala Fondurilor Europene, unde
proiectele de succes din România au fost premiate.

Oportunități
EUROPENIZARE: În rândul tinerilor din România, există o
orientare clară pro-eurpeană.

SURSE MULTIPLE DE FINANȚĂRI: Sunt accesibile foarte multe


granturi care provin din alte finanțări, nu europene.

ANTREPRENORIAT: Se observă o creștere în România a


finanțărilor accesate pentru deschiderea unor afaceri.

IMPACT SOCIAL: Foarte multe granturi de acțiune vizează


antreprenoriatul social și finanțarea de întreprinderi sociale.
Puncte slabe

ANGAJAMENT PE TERMEN LUNG: Nu se ocupă și de problemele


care apar după implementarea proiectelor cărora le obține
finanțare.

RESURSE UMANE LIMITATE: Firma are doar 7 angajați.

NIȘARE: Își concentrează activitatea de consultanță doar pe


accesarea de fonduri europene.

PROMOVARE: Proiectele de succes nu sunt suficient de bine


prezentate, în așa fel încât să devină povești care să inspire alți
posibili benefciari.

VIZIBILITATE ONLINE: Site-ul partener - www.proiecte-


structurale.ro - nu este pus la zi și nu este la fel de popular.

RIGIDITATE: Comunicarea pe site și pe paginile de facebook


asociate (www.fonduri-structurale.ro, Succesul e MOLIPSITOR)
urmează un ton of voice mult prea oficial și rigid.

Amenințări
INSTABILITATE: La nivel politic, Europa încă își revine post-brexit și
încrederea în UE este încă destabilizată.
BIROCRAȚIA: Ghidul solicitanului este inaccesibil prin
nenumăratele terminologii, avize și acte care îngreunează
procesul de accesare.

PERIOADA DE TIMP: Foarte mulți beneficiari sunt descurajați de


perioada de timp necesară implementării unui proiect și obținerii
de fonduri.

CONCURENȚA: Există o ofertă variată pe piață pentru cursuri de


formare a experților în accesarea fondurilor europene.
Utlizare strategică Obiective Strategii

1)Informarea a peste 2000 de tineri Abordarea directă în facultățile cu


studenți până la sfârșitul lunii mai cu
Schimbare de valori specializări de management din 4
privire la beneficiile accesării de județe (Ilfov, Brașov, Cluj și Iași)
fonduri pentru realizarea unei afaceri

Dezvoltarea unei campanii de


2)Creșterea interesului pentru popularizare a inițiativelor de
antreprenoriat social în rândul tinerilor afaceri bazate pe incluziune socială
până la sfârșitul anului 2018 și finanțate din fonduri
nerambursbile din România
3) Atragerea a peste 10 ONG-uri care Aducerea împreună a
fac demersuri pentru incluziune socială reprezentanților ONG-urilor cu
Schimbare de opinii și șanse egale de muncă ca promotori reprezentanți ai Comisiei Europene,
ai campaniei #curajinclus desfășurate antreprenori sociali, beneficiari ai
pe perioada de 3 luni proiectelor și influenceri

4)Creșterea cu 50 % a numărului de Realizarea unui rebranding pentru


tineri care dau like paginii și își fac cont www.fonduri-structurale.ro, prin
pe site-ul www.fonduri-structurale.ro care site-ul și pagina sunt adaptate
în urmîtoarele 3 luni tinerilor, cu o abordare prietenoasă

5)Creșterea engagementului în Social


Media prin triplarea numărului de
comentarii de pe pagina www.fonduri- Folosirea de content user-generated
structurale.ro pe o perioada de 3 luni

Schimbare de atitudini
6)Creșterea numărului de vizitatori Actualizarea site-ului periodic cu
constanți care își fac cont pe site-ul content friendly, bazat pe poveștile
www.proiecte-structurale.ro cu 50% oamenilor din spatele proiectelor de
până la sfârșitul anului 2018 succes

7)Crearea unei mișcări în România


pentru a eficientiza procesul de
accesare a fondurilor europene la care Inițierea unui demers în mediul
online
să se alăture în jur de 4000 de oameni
până la sfârșitul anului 2018
Schimbări de comportamente

8) Crearea unui parteneriat între ONG-


urile susținătoare din campania
#curajinclus și 40 de studenți din
Caravana ,,Echipează-te cu mult curaj” Facilitarea colaborării între ONG-uri
și studenți
care își doresc să devină antreprenori
sociali prin accesare de fonduri
structurale până la sfârșitul lui 2018
Tactici KPI

Numărul de studenți
care aplică pentru
traininguri în urma
Organizarea unei caravane
intitulate ,,Echipează-te cu mult primirii materialelor
din caravană
curaj” cu experți în accesare de Numărul vizitatorilor
fonduri și antreprenori de succes noi de pe portalul
www.proiecte-
structurale.ro

Distribuirea de materiale
informative în caravană despre
programe ca Romania Start-Up
Plus și Start-Up Nation

Conferințe și traininguri pentru 50


de studenți din fiecare județ în
cadrul caravanei care vor fi aleși în
urma completarii unui formular
pe baza materialelor informative
primite în caravană

Prezentarea unor serii de


interviuri cu oameni implicați în
acest gen de afaceri de succes
(antrepreonori, angajați) care sunt Numărul de afișări ale
luate de către bloggeri cunoscuți interviurilor, Numărul
(Cristina Bazavan, Cristian China de accesări ale
Birta, Cristian Florea) și apar hashtagului
parțial și pe bloggurile lor, dar cu #curajinclus
trimitere către interviurile
integrale pe www.proiecte-
structurale.ro

Apariția unor mini-videoclipuri pe


pagina de facebook cu
antreprenorii care răspund la o
singură întrebare din interviurile
de pe site

Toate postările din Social Media


vor fi însoțite de un hashtag
#curajinclus
Organizarea unui eveniment de Procentajul
lansare (Doza de Curaj) a participantilor la Gala
campaniei #curajinclus la care vor dintre ONG-urile
fi invitați toți actorii sociali vizați invitate

Oferirea unor ore de consultanță


gratuite privind oportunitățile pe
care le pot accesa ONG-urile

Apariția unor articole pe site-ul


www.fonduri-structurale.ro
despre fiecare ONG partener

Postări de tip DEX, pe un Numărul de like-uri


background identic cu termeni din ale paginii și numărul
vocabularul accesării de fonduri de tineri care își fac
explicați într-un mod amuzant și cont pe site (la
accesibil (ex. SES, beneficiar completare le va fi
elegibil, ghidul solicitantului) cerută și vârsta)

Folosirea unui hashtag


#AltDEXdefinantări

Realizarea unei rubrici speciale pe


site cu Alt DEX de finanțări, pe
care să nu o poși accesa complet
decât dacă îți faci cont și te
abonezi la newsletter

La fiecare postare cu
#AltDEXdefinanțări are loc un Numărul
concurs de comentarii creative, în comentariilor
care utilizatorii sunt provocași să
dea propria definiție, urmând ca
acel cometariu cu cele mai multe
like-uri să câștige un premiu

Bloggerii vor fi și ei provocați să


dea propria definiție, iar postările
lor vor fi share-uite pe pagină

Comentariile câștigătoare vor fi


rescrise pe vizualul campaniei și
devin temporar poze de profil ale
paginii, cu etichetarea
câștigătorului
Interviurile din campania
#curajinclus vor apărea exclusiv
pe site-ul www.proiecte-
structurale.ro

Călătoria celor 40 de studenți care


vor beneficia de consultanță
pentru a-și dezvolta propria
afacere de incluziune socială (în
urma Caravanei) va fi
documentata pe site, cu articole
săptămânale

Va exista o rubrică nouă numită


Doza de Inspirație în care vor fi
puse articole cu povestea fiecărui
proiect câștigător de la Gala
Fondurilor Structurale (30 de
articole)

Lansarea unei scrisorii deschise


adresată structurilor de decizie Numărul de semnături
care să ia o poziție oficială în
identificarea problemelor

Lansarea unei petiții online prin


care să se strângă semnături
pentru a atrage atenția
structurilor de decizie că trebuie
să găsească soluții

Petiția va fi diseminată prin


newsletter, pagina de facebook și
site-urile asociate

Numărul de proiecte
La trainingurile din Caravană vor fi care vor primi
prezenți și reprezentanți ai ONG- finanțare dintre cele
urilor și se va organiza un concurs depuse de către cei 40
de proiecte de studenți
Selecția celor 40 de studenți (10
din fiecare județ) se va face în
urma unei evaluări a unor idei de
proiecte gândite pentru a
promova incluziunea socială

Cei 40 de studenți vor primi


sprijin gratuit în accesarea
fondurilor structurale de la
experți în accesare din firmă și
sprijin în implementare de la unul
dintre ONG-urile partenere