Sunteți pe pagina 1din 9

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

3
VASLUI

BUZĂ MAGDALENA/ DĂNILĂ ECATERINA


GRUPA MICĂ „ALBINUŢELE”
21.03.2018
DATA 21.03.2018
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: Buză Magdalena/ Dănilă Ecaterina
GRUPA: Mică „Albinuţele”
TEMA ANUALĂ: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”
TEMA PROIECTULUI: „Bucurii de Primăvară”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Ridichi vesele”
TEMA ZILEI: „ Ridichea Uriaşă”
MESAJUL ZILEI: „Chiar de suntem mici
Uniţi vom fi voinici ! ”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL DE ACTIVITATE: predare-învăţare
SCOPUL ZILEI: Îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre legumele de primăvară (ridichi) prin
dezvoltarea capacităţii de receptare a unui text, de exprimare orală, de înţelegere şi transmitere de
mesaje simple, de reacţionare la acestea.

DURATA: o zi
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):


 Întâlnirea de dimineaţă: “Întâlnire cu o ridiche….. uriaşă”
 Rutine : “Pot fi de folos”- deprinderea de a ajuta;
 Tranziţii : „Primăvara”- cântec
„Ridichi jucăuşe” – exerciţii imitative

2. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ALA) :


 Ştiinţă: ,,Grupează ridichile după mărime”- fişă de lucru;
 Artă: ,,Ridichi vesele”-modelaj;
 Construcţie: ,,Lădiţe pentru ridichi”- construcţii lego cu piese mari şi mici;
 Joc distrativ: „Unde am ascund ridichea?” ;
 Joc de mişcare: „Trage ridichea”

3. ACTIVITATE INTEGRATĂ: (DLC+ALA 2) „Ridichea Uriaşă” (poveste, joc distractiv, joc de


mişcare)

FINALITATEA ZILEI:
 Recompensa copiilor cu dulciuri şi zâmbărici.
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu P.P. Nr. 3- Vaslui
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: Buză Magdalena
GRUPA: Mică „Albinuţele”
TEMA ANUALĂ: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”
TEMA PROIECTULUI: „Bucurii de Primăvară”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Ridichi vesele”
TEMA ZILEI: „ Ridichea Uriaşă”
FORMA DE REALIZARE: Activitate cu conţinut integrat ADE (DLC+ALA 2)
MIJLOC DE REALIZARE: poveste, joc distractiv, joc de mişcare
TIPUL DE ACTIVITATE: predare-învăţare
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Familiarizarea cu textul epic al poveştii „Ridichea uriaşă”, dezvoltarea
deprinderii de a audia povestirea, de a desprinde mesajul transmis precum şi valorificarea
cunoştinţelor prin joc.

Obiective operaţionale:
- O1- Să recunoască personaje din poveștile învăţate;
- O2 - Să asculte povestirea educatoarei;
- O3 - să reproducă firul poveştii aşezând siluetele în ordinea desfăşurării evenimentelor;
- O4 - Să respecte regulile jocurilor desfăşurate
- O5 - Să desprindă mesajul povestiri;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
 metode şi procedee: povestirea - tehnica “Şortul povestitor”, diagrama Venn, conversatia,
explicaţia, exerciţiul, mâna oarbă;
 material didactic: siluete ale personajelor din poveste, tabla magnetică, şorţul povestitor, figuri
geometrice: pătrat şi rotund pe care sunt desenate personaje din poveștile învăţate, machetă,
buline galbene şi roşii, zâmbărici, Culegere de texte „Povești populare”-Editura Tehno-Art,
 forma de organizare : frontal, pe grupe

RESURSE: - umane: educatoarea şi grupa de copii;


- timp : 30 minute

LOCUL DESFĂŞURĂRII : sala de grupă .

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 Hobjilă, Angelica, „Elemente de didactica activităților de educare a limbajului”, Iași, Editura
Institutul European, 2008;
 Ungureanu, Adalmina - „Metodica studierii limbii şi literaturii române”, Iaşi, Editura AS,
2005.
Se anunţă tema activităţii cu conţinut integrat: “Ridichea uriaşă” desfăşurată în cadrul
domeniului experenţial Limbă şi Comunicare (educarea limbajului) şi Jocuri şi activităţi didactice alese
(ALA2).
Atenţia copiilor va fi captată prin prezentarea centrului bibliotecă şi găsirea trăistuţei cu poveşti.
Reactualizarea cunoștințelor se realizează sub formă de joc. În „Trăistuţa cu poveşti”, vor
descoperii diferite personaje din poveştile învăţate : turtiţa, ursul din căsuţa din oală, ridichea uriaşă. Se
poartă o scurtă conversaţie despre personajele recunoscute şi descoperă că nu ştiu nici o poveste despre
ridiche. Vreţi să aflaţi povestea ei ?
Desfășurarea activității constă în prezentarea poveşti „Ridichea uriaşă” cu ajutorul tehnicii
”Şorţul povestitor„ care reflectă episoadele principale ale poveştii. În expunerea poveştii voi ţine cont
de următoarele: adaptarea vocii şi a tonului, în concordanţă cu importanţa faptelor povestite,
schimbarea ritmului vorbirii pe parcursul expunerii, respectarea pauzelor logice şi gramaticale,
accentuarea unor cuvinte sau propoziţii în funcţie de sensul lor logic, mimică şi gesticulaţie adecvată.
Explic cuvintele necunoscute copiilor înlocuindu-le cu cele cunoscute de ei:
să smulgă = să scoată,
moşneag = om bătrân,
babă = femeie bătrână
poală =partea de jos a rochiei
În obținerea performanței se realizează fixarea poveştii. Cu ajutorul copiilor reconstituim
ordinea personajelor din poveste, prin realizarea machetei, unde copiii vor trebui să vină pe rând şi să
aleagă personajele care au încercat să scoată ridichea şi să îi aşeze în ordinea corectă.
Prin tranziția „Ridichi jucăuşe”(exerciţii imitative) se face trecerea către spatiul unde se vor
desfăşura jocul distractiv şi jocul de mişcare.
În secvenţa didactică asigurarea retenției și a transferului, copiii se vor grupa în două echipe,
prin metoda mâna oarbă: echipa copiilor veseli care poartă buline roşii şi echipa copiilor isteţi care
poartă buline galbene. Mai întâi se va desfăşura jocul distractiv “Unde am ascuns ridichea ?” şi apoi
vor juca jocul de mişcare „Trage ridichea” .
Evaluarea activității - voi insista pe mesajul educativ al poveștii:
„Chiar de suntem mici
Uniţi vom fi voinici ! ”
Solicit să dea exemple cum își ajută ei părinții.
La sfârşitul activităţii se fac aprecieri generale asupra întregii activităţi desfățurate de copii,
primind, sub formă de surpriză, din ridichea uriaşă, drept recompensă, dulciuri şi zămbărici.
N Secvențele Ob Conținutul instructiv-educativ Strategii didactice Evaluare
r. activității Metode și Mijloace Forme de
c procedee didactice organizare
rt
1. Moment Vor fi create condiţiile necesare Frontal Observarea
organizatoric desfăşurării activităţii: aranjarea sistematică
materialului didactic, a
mobilierului, intrarea copiilor în
grupă.

2 Captarea Atenţia copiilor va fi captată prin


atenției prezentarea centrului bibliotecă şi Observarea
găsirea trăistuţei cu poveşti. Conversația Frontal sistematică
3. Reactualizarea Se realizează sub formă de joc.
cunoștințelor În „Trăistuţa cu poveşti”, vor
descoperii diferite personaje din
O1 poveştile învăţate: „Turtiţa” şi
„Căsuţa din oală”. Diagrama
Se completează diagrama cu Venn Tabla Aprecieri
personajele recunoşcute, fiecare la magnetică Frontal individuale
povestea lui: - în cercul roşu Explicația
personajele din povestea “Turtiţa”; Cercuri:
- în cercul verde personajele din Exercițiul roşu, verde,
povestea “Căsuţa din oală”; galben
- în cercul galben personajele care
le găsim în ambele poveşti.
Urrmează o scurtă conversaţie
despre personajele recunoscute şi Conversația
descoperă o ridiche uriaşă, despre
care nu ştiu nici o poveste.
Vreţi să aflaţi povestea ei ?
4 Anunțarea Sunt anunțate tema și obiectivele:
temei și a astăzi am să vă spun o poveste care
obiectivelor se numește: Ridichea uriașă, vom
descoperi împreună întâmplările Conversația Frontal Observarea
din poveste și la final ne vom juca sistematică
cu ridichea uriaşă
5 Desfășurarea Se desfăşoară activitatea cu
activității conţinut integrat: “Ridichea
uriaşă” desfăşurată în cadrul
domeniilor experenţiale Limbă şi
Comunicare (educarea limbajului) Observarea
şi Jocuri şi activităţi didactice alese Sort comportame
(ALA 2). Frontal ntului
În expunerea poveştii voi ţine Personajele copiilor
cont de următoarele: adaptarea povesti sub
vocii şi a tonului, în concordanţă cu Tehnica formă de
importanţa faptelor povestite, ”Şorţul păpuşi
schimbarea ritmului vorbirii pe povestitor„
O2 parcursul expunerii, respectarea
pauzelor logice şi gramaticale,
accentuarea unor cuvinte sau
propoziţii în funcţie de sensul lor
logic, mimică şi gesticulaţie
adecvată.
Explic cuvintele necunoscute
copiilor înlocuindu-le cu cele
cunoscute de ei: Explicaţia
- să smulgă = să scoată,
- moşneag = om bătrân, frontal
- babă = femeie bătrână
- poală=partea de jos a Aprecieri
rochiei frontale și
Pentru a prezenta materialului individuale
stimul se foloseşte tehnica ”Şorţul
povestitor„ care reflectă episoadele
principale ale poveştii.
Conţinutul poveştii este ataşat la
Anexa nr.1
6 Obținerea Fixarea poveştii:
performanței O3 -Cum se numeşte povestea pe care
aţi ascultat-o?
-Cine a semănat ridichea? Machetă
-Acum eu am să prind pe machetă Conversaţia Aprecierea
silueta de la ridichea uriaşă.Voi va verbale
trebui să veniţi pe rând şi să alegeţi frontal
pe cei care au încercat să scoată
ridichea şi să îi aşezăm în ordinea Siluete ale
corectă. personajelor
-Cu ajutorul copiilor reconstituim din poveste
ordinea personajelor din poveste.

Prin tranziția „Ridichi


jucăuşe”(exerciţii imitative) Exerciţiul
se face trecerea către spatiul unde
se vor desfăşura jocul distractiv şi
jocul de mişcare.
7 Asigurarea 04 Copiii se vor grupa în două echipe,
retenției și a prin metoda mâna oarbă: echipa Mâna oarbă
transferului copiilor veseli care poartă buline
roşii şi echipa copiilor isteţi care Buline Observarea
poartă buline galbene. galbene şi Frontal sistematică
Mai întâi se va desfăşura jocul Exercițiul roşii
distractiv “Unde am ascuns ridichea
?” şi apoi vor juca jocul de mişcare CD-ul,
„Trage ridichea” .
Conţinutul jocurilor este ataşat la
Anexa nr.2
8 Evaluarea Voi insista pe mesajul educativ al
activității poveștii:
05 „Chiar de suntem mici Observarea
Uniţi vom fi voinici ! ” Conversația Frontal sistematică
Solicit să dea exemple cum își ajută
ei părinții.
9 Încheierea La sfârşitul activităţii se fac conversația, Stimulente Frontal Aprecieri
activității aprecieri generale asupra întregii sub formă frontale și
activităţi desfățurate de copii, de individuale
primind, sub formă de surpriză, din zâmbărici
ridichea uriaşă drept recompensă,
dulciuri şi zămbărici. Ridichea
uriasă
ANEXA 1

RIDICHEA URIAŞĂ
poveste populară

A fost odată, demult un moşneag şi o babă care aveau o grădină mare. Într-o zi
moşul se gândi să-şi pună în grădină seminte ca să aibă legumele necesare pentru
mâncare. Merge în grădină, se apucă de săpat şi pune seminţele în pământ.
După ceva vreme moşneagul merge din nou în gradină şi vede o ridichie uriaşă
ieşită din pământ. Ramâne puţin surprins dar apoi încearcă să scoată ridichea din
pământ, o prinde de frunze şi începe să tragă, şi trage, şi trage (hei rup, hei rup…) dar
degeaba, ridichea nu ieşea.
- Of, of, nu pot să scot ridichea! spune moşul supărat şi o cheamă şi pe babă.
- Hei, babo, vino de-mi ajută să scot ridichea aceasta!
Baba vine, se prinde de mijlocul moşului şi încep amândoi să tragă: hei rup, hei rup,
dar aceasta tot nu iesea din pământ.
-Nu putem singuri, spuse baba! Să chemăm nepoţica!
- Măriuco, Măriuco! Vino şi ne ajută să scoatem ridichea aceasta!
Vine nepoţica, se prinde de mijlocul babei, şi încep toţi trei să tragă: (hei rup, hei
rup…), dar ridichea nu ieşea din pământ.
- Să-l chemăm si pe Azorel, spune nepoţica, doar stiţi cât e de harnic şi ascultător.
- Azorel, Azorel, cuţu-cuţu! Vino să ne ajuţi să scoatem ridichea aceasta!
Căţeluşul s-a agăţat de poala nepoţicăi, nepoţica de mijlocul babei, baba de moş şi
moşul de ridiche şi trag, trag, dar ridichea tot nu iesea din pământ.
- Ham, ham, nu merge, spune caţelul Azorel, s-o chemam şi pe pisica Miaunica să
ne ajute!
- Miaunica, Miaunica, pis-pis! Vino să ne ajuţi să scoatem ridichea aceasta!
Pisica s-a agăţat de coada căţelului, căţeluşul de poala nepoţicăi, nepoţica de mijlocul
babei, baba de moşneag şi trag, trag, trag, dar ridichea tot nu iesea din pamant..
- Să-l chemam si pe soricelul Chit-Chit, poate ne ajuta şi el să scoatem ridichea!
- Chit-chit, vino să ne ajuţi să scoatem ridichea aceasta!
Se prinde şoarecele de coada pisicii, pisica de căţeluş, căţeluşul de nepoţică,
nepoţica de bunică, bunica de moş, moşul de ridiche şi trag, trag până ce ridichea uriaşă
iese din pământ. În acel moment toţi cad pe spate!
Toţi au fost fericiţi că au reuşit să scoată din pământ această minunată şi uriaşă
ridichie!
ANEXA 2

„UNDE AM ASCUNS RIDICHEA”


Joc distractiv

OBIECTIVE:
- O1- să respecte regulile jocului distractiv;
- 02 – să manifeste fairplay în întrecerea dintre echipe;

MOD DE DESFĂŞURARE: Grupa de copii se împarte în două echipe. De la fiecere echipă va


veni un reprezentant care va ghici unde este ridichea. La grupele mici toţi copii vor închide ochii ca să
nu vadă unde este ascunsă ridichea, dar la grupa mare numai copii puşi să ghicească inchid ochii,
ceilalţi nu şi pot apoi să ajute colegul de echipă să găsească ridichea ghidându-l prin comenzile: mai în
faţă, la stânga/dreapta, mai joc/sus, etc. Cine găseşte primul ridichea la primi o bulină. Câştigă echipa
care are cele mai multe buline.

MATERIALE NECESARE: o ridiche din pluş, panou, buline colorate

„TRAGE RIDICHEA”
Joc de mişcare

OBIECTIVE:
- O1 - să execute corect deprinderea motrică-tracţiune;
- O2 – să respecte regulile jocului de mişcare;
- 03 – să manifeste fairplay în întrecerea dintre echipe.

MOD DE DESFĂŞURARE: Se trasează două linii paralele la o distanţă de 1 m între ele, pe


care se va aşeza materialul maro care reprezintă pământul unde este aşezat sub ea o ridihe uriaşă din
pluş. Colectivul de copii se împarte în două echipe egale ca număr de copii - câte personaje sunt în
povestea „Ridichea uriaşă” (moş, babă, nepoţică, căţel, pisică, şoricel). Fiecare echipă se va situa de o
parte şi alta a liniilor imaginare. La comanda „Trage ridichea” apucă capătul funiei şi o trag. Câştigă
echipa care reuşesc să scoată ridichea din pământ. Drept răsplată se aşază la panou câte o ridiche veselă
în dreptul echipei câştigătoare.

MATERIALE NECESARE: sfoară, ridiche uriaşă din pluş, material maro care simbolizează
pământul, medalioane cu ridichi vesele, panou.

S-ar putea să vă placă și