Sunteți pe pagina 1din 2

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Aviz nr. 43/20.12.2017

privind prețurile pentru energia electrică activă denumite „tarif CPC”, respectiv „tarif CPC
diferențiat” aplicate de furnizorul de ultimă instanță E.ON Energie România S.A. clienților
finali care beneficiază de serviciul universal în perioada 1 ianuarie 2018 - 30 iunie 2018

Având în vedere:

- dispozițiile art. 22 alin. (2) lit. f) și ale art. 56 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a
gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

- dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind
organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012;

- prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanță


clienților finali, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 92/2015, cu modificările și completările ulterioare;

- dispozițiile art. 1 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în


Domeniul Energiei nr. 119/2017 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanță,

și luând în considerare:

- solicitarea E.ON Energie România S.A. de avizare a tarifului CPC pentru perioada
01.01.2018 - 30.06.2018, transmisă prin adresa nr. 322547/S/29.11.2017, înregistrată la
ANRE cu nr. 84208/11.12.2017;

- referatul de avizare a preţurilor pentru energia electrică activă denumite „tarif CPC”,
respectiv „tarif CPC diferențiat” aplicate de furnizorul de ultimă instanță (FUI) E.ON
Energie România S.A. clienților finali care beneficiază de serviciul universal,

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul

AVIZ

Art. 1. – (1) Se avizează preţul pentru energia electrică activă denumit „tarif CPC”, pentru E.ON
Energie România S.A., la înaltă tensiune (tensiune mai mare sau egală cu 110 kV), în valoare de
0,3385 lei/kWh, exclusiv TVA.
Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti, cod: 020995, telefon: 021/311.22.44, fax: 021/312.43.65, mail: anre@anre.ro
pagină de internet: www.anre.ro
(2) Se avizează preţurile pentru energia electrică activă furnizată în orele de zi şi de noapte
denumite „tarife CPC diferenţiate”, pentru E.ON Energie România S.A., la înaltă tensiune
(tensiune mai mare sau egală cu 110 kV), având următoarele valori :

a) pentru energia electrică furnizată în orele de zi 0,4320 lei/kWh, exclusiv TVA;


b) pentru energia electrică furnizată în orele de noapte 0,2787 lei/kWh, exclusiv TVA.
Art. 2. – (1) Se avizează preţul pentru energia electrică activă denumit „tarif CPC”, pentru E.ON
Energie România S.A., la medie tensiune (tensiune cuprinsă în intervalul 1-110 kV exclusiv), în
valoare de 0,3779 lei/kWh, exclusiv TVA.

(2) Se avizează preţurile pentru energia electrică activă furnizată în orele de zi şi de noapte
denumite „tarife CPC diferentiate”, pentru E.ON Energie România S.A., la medie tensiune
(tensiune cuprinsă în intervalul 1-110 kV exclusiv), având următoarele valori :
a) pentru energia electrică furnizată în orele de zi 0,4823 lei/kWh, exclusiv TVA;
b) pentru energia electrică furnizată în orele de noapte 0,3112 lei/kWh, exclusiv TVA.

Art. 3. – (1) Se avizează preţul pentru energia electrica activa denumit „tarif CPC”, pentru E.ON
Energie România S.A., la joasă tensiune (tensiune mai mică sau egală cu 1 kV), în valoare de
0,4975 lei/kWh, exclusiv TVA.

(2) Se avizează preţurile pentru energia electrică activă furnizată în orele de zi şi de noapte
denumite „tarife CPC diferenţiate”, pentru E.ON Energie România S.A., la joasă tensiune
(tensiune mai mică sau egală cu 1 kV), având următoarele valori :
a) pentru energia electrică furnizată în orele de zi 0,6349 lei/kWh , exclusiv TVA;
b) pentru energia electrică furnizată în orele de noapte 0,4096 lei/kWh, exclusiv TVA.

Art. 4. - Prezentul aviz este valabil pentru perioada 01.01.2018 - 30.06.2018.

Art. 5. - Prezentul aviz se comunică solicitantului și se publică pe pagina proprie de internet a


Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Președinte,
Dumitru CHIRIŢĂ