Sunteți pe pagina 1din 3

LECTIA 12 - LESSON 12

HARBOUR ACTIVITIES ACTIVITATI PORTUARE

The clasification of the harbour activities is (Clasificarea activităților portuare este):

a) the transport activities for merchandise or persons (activități de transport de


mărfuri și/sau de persoane cu nave):

➢ The public transport of persons or merchandise by juridical or non – juridical persons


authorized in accordance with the law

- transporturile publice de persoane și/sau de mărfuri, efectuate de persoane juridice sau


fizice autorizate în condițiile legii

➢ The transport of persons or merchandise for their benefits by juridical or non – juridical
persons authorized in accordance with the law, who are the owner of merchandise and the
persons being their employees

- transporturile de persoane și/sau de mărfuri, în folos propriu efectuate de persoane


juridice ori fizice autorizate în condițiile legii, mărfurile transportate fiind proprietatea
acestora sau rezultatul activității lor, iar persoanele transportate fiind angajații lor;

➢ The transport of persons or goods for their benefits in order to satisfy their needs, for
sport or pleasure

- transporturile de bunuri și/sau de persoane, în interes personal pe apele naționale


navigabile, efectuate de persoane fizice pentru satisfacerea cerințelor proprii de transport
de apă, pentru sport sau agrement

b) other activities – alte activități:

1. Safety activities in harbours - serviciile de siguranță în porturi:

❑ The pilotage of the maritime ships at the arrival and departure from harbours - pilotajul
navelor maritime la intrarea și ieșirea din porturi;

❑ The pilotage between the berths of the same harbour - pilotajul între danele aceluiași port
și pe căile navigabile interioare;

❑ The ships towage into the harbours - remorcajul de manevră al navelor maritime în
porturi.

2. Activities regarding ships operation - activități în

legătură cu operarea navelor:


❑ The ship loading / unloading - încărcarea / descărcarea navelor;

❑ The storage, stowage (stevedoring), lashing, sorting, marking, palletization, unitization of


cargo, containerization, bagging - depozitarea, stivuirea, amararea, sortarea, marcarea,
paletizarea, pachetizarea, containerizarea, însăcuirea;

❑ Other activities regarding the merchandise - alte activități privind mărfurile;

❑ the carrage out for a ship - agenturarea navelor;

❑ the cleaning of ship holds - curățarea magaziilor navelor;

❑ the ship bunkering - buncherajul navelor;

❑ the cleaning and degassing of ship tanks - curățarea și degazarea tancurilor navelor;

❑ ships mooring/unmooring – legarea/ dezlegarea navelor;

c) auxiliary activities - activități auxiliare:

– activities regarding the transport infrastucture

maintenace and repairing - activități privind

întreținerea și repararea infrastructurii de

transport

- coastal and floating signalling - semnalizarea costieră și plutitoare pentru navigatie

- harbour’s safety sweeping - dragajul de siguranta în porturi

- ships support at the dangerous goods operations - asistența navelor la operarea


mărfurilor periculoase

- activities of taking over the waste and effluent – activitati de preluare a reziduurilor
și a apelor uzate de la nave

- activities of taking over the garbage and refuse from the ships – activitati de
preluare a gunoiului și a resturilor menajere de la nave

2) other activities – alte activități:

✓ divering works - lucrările de scafandrerie

✓ monitoring the uncommissioned ships - supravegherea navelor fără echipaj

✓ servicies for pleasure vessels - serviciile pentru nave de agrement și turism


✓ suction dredging - dragajul de extracție

The clasification of the harbour activities is (Clasificarea activităților portuare este):

✓ delivery of water, current and heat energy - furnizarea de apă, energie electrică și de
energie termică

✓ ship maintenance, saving and refloating - asistența, salvarea și ranfluarea navelor

✓ ship repairs - reparațiile la nave

✓ ships purchase - aprovizionarea navelor

HARBOUR OCUPATIONS – MESERII PORTUARE

Operator dana - Berth operator

Stivator – Harbour stivadore operator

Expeditor – Harbour operator sender

Macaragiu – crane operator

Stivuitorist – fork lift driver

Docher – doker

Sef de echipa - Chef of docker team

Pompagiu – pumper/ pump man

Fochist – stoker

Sudor – welder

Electrician – electrician

Tractorist – tractor driver

Masinist la masini pentru terasamente – Engine operator for earthwork machines

Mecanic – hostler/ mechanic

Vincier – winchman/ winch driver/ operator runner/ shore winchman (la uscat)