Sunteți pe pagina 1din 15

Plan de afaceri

,,Plum’’SRL

Director: Smîntîna Daniela


Adresa: s.Palanca, Raionul Ștefan Vodă
Tel. +37325175228
Fax: +37325175220
E-mail: Office@plum.com

1
Informaţia inclusă în acest plan este confidenţială şi nu poate fi difuzată fără permisiunea conducerii
întreprinderii

Cuprins:
Rezumatul planului de afaceri .......................................................................................................................................... 3
OBIECTIVELE: ................................................................................................................................................................. 3
Descrierea afacerii: ........................................................................................................................................................... 4
Analiza SWOT ................................................................................................................................................................ 5
Planul operațional ............................................................................................................................................................. 7
Planul de marketing .......................................................................................................................................................... 9
Planul de management ................................................................................................................................................... 10
Planul financiar ............................................................................................................................................................... 11
Anexe: ............................................................................................................................................................................. 13
FISA DE POST 1 .................................................................................................................................................... 13
FIŞA DE POST 2 .................................................................................................................................................... 14
FIŞA DE POST 3 .................................................................................................................................................... 15

2
Rezumatul planului de afaceri
1. Scopul este determinarea profitabilităţii afacerii.

2. Domeniul nostru de activitate este cultivarea si cresterea pomilor de prune, de


următoarele soiuri: Prezident, Dîmboviţa, Minerva, Record .

3. Din motiv că în apropierea localităţii nu sunt livezi de prune, aceasta ne-a servit drept
o necesitate pentru începerea afacerii.

4. Misiunea: asigurarea consumatorilor din Republică, precum şi fabricele de


conserve şi sucuri cu prune de cea mai înaltă calitate.

OBIECTIVELE:
4.1. Oferirea prunelor de înaltă calitate la un preţ accesibil;
4.2. Obţinerea unei cote de piaţă , astfel încît ,,Perjuta’’ să devină o afacere
cunoscută;
4.3. Creşterea constantă a vînzării de prune în primii 2 ani de activitate;
4.4. Obţinerea încrederii clienţilor, astfel încît cel puţin 41% din clienţi, să fie
clienţii noştri permanenţi;
4.5. Oferirea noilor locuri de mncă.
5. Îndeplinirea obiectivelor stabilite în condiţii cât mai eficiente necesită în primul rând o
conducere competentă şi un cadru organizatoric raţional care se realizează prin
elaborarea structurii sale organizatorice, care ne va duce afacerea noastra la un nou
nivel.

6. Perjuţele noastre vor fi de o calitate înaltă si vor fi recunoscute în ţara noastră datorită
modalităţii de creştere. Vom folosi tehnici moderne de sisteme irigare, si nu vom
apela la ierbicide sau alte substanţe chimice pe care majoritatea agricultorilor le
folosesc.
Pentru noi contează sănătatea clientului nostru!

7. Din punct de vedere a concurenţei nu o să fie probleme, deoarece o sa fie doar cîteva
firme care vor creşte astfel de prune de calitate similară cu ale noastre, iar ca
prespectivă de creştere va fi construirea unei încăperi frigorifice amplasate chiar lîngă
livada care va aduce un profit enorm, deoarece va fi amplasata chiar lîngă materia
primă.
3
8. Pentru realizarea afacerei v-a fi nevoie de o suma cuprinsă între5 – 7.000 de euro/ha şi
15.000 de euro/ha, dacă livada se va întinde pe o suprafață de 10 hectare acest preț
scade și se apropie mai mult de minim, deoarece trebuie achiziționat un singur
generator de curent, trebuie realizat un singur foraj pentru irigații și așa mai departe.

Descrierea afacerii:
Cultura prunului românesc este o tradiție în țara noastră, însă afacerea cu prune și înființarea
unei plantații de pruni nu sunt activități tocmai simple, în care trebuie ținut cont de anumiți
factori. Mai mult, business-ul cu prune nu implică recuperarea investiției din primul an, ci
abia după ce exploatația este pusă pe picioare și intră pe rod, pomicultorul poate să își facă
planuri de profit. Potrivit inginerului Marius Roman, doctor în științe pomicole, în acest
moment, o persoană care dorește să își înființeze o livadă de pruni trebuie să ia în
considerare în primul rând dacă dorește să înceapă un business cu aceasta, sau o face doar de
plăcere sau pentru consum propriu.

Livada de prune,,Plum’’SRL şi-a început activitatea în anul 2015 cu un capital social în


sumă de 15.000 euro. Obiectul de bază al livezii de prune îl constituie creşterea şi vînzarea
prunelor de calitate înaltă.
Plantațiile de prun se înființează pe pantele interioare cu expoziție nordică, nord – vestică și
vestică. Situată în s. Mîndîc, raionul Drochia se întinde pe o suprafaţă de 10 ha.
Odată cu desfundatul la adâncimea de 30-40 cm, în sol se încorporează 40 – 60 tone de
îngrășăminte organice, 200-350 kg de îngrășăminte minerale complexe la 1 ha. Distanțele
optimale de plantare a pomilor sunt de 6×4, 6×3 m (420-556 copaci la hectar). Pe aceeași
parcelă se plantează 4 soiuri de prun, astfel alese ca să se polenizeze reciproc și, eventual, să
aibă aceeași epocă de înflorire și coacere.. Se plantează 4-6 rânduri de fiecare soi.
La respectarea strictă a tehnologiei de producție, plantațiile de prun asigură recolte de 10-25
tone de fructe la hectar, după intrarea lor în plină producție (anul 7-8 după plantare). Pentru
calculul veniturilor s-a folosit recolta medie la hectar de 15 tone. Această recoltă este
caracteristică începând cu anul 2-3 de rod, atunci când pomii întră în perioada de plină
producție.
Ca investiții de început pentru a porni o livadă de pruni trebuie terenul, o fîntînă pentru apă și
gardul de împrejmuire, specialiștii recomandă ca totul să se facă cu chibzuială și calculat.

4
Analiza SWOT
Tabelul:1 Analia generală a domeniului de activitate

Puncte tari Puncte slabe


 Forța de muncă ieftină;  Plantații îmbătrânite, ritm redus de
 Piață de desfacere internă și externă; regenerare;
 Potențial ridicat de conversie rapidă la  Sector nerestructurat şi parţial
producția ecologică; necompetitiv;
 Sector în dezvoltare: numărul mare de  Lipsa unei strategii sectoriale ;
plantații pomicole permite o mai mare  Tehnologii de producție învechite şi
flexibilitate, precum și posibilitatea de necompetitive ;
creare/adaptare a noi structuri de  Suprafața pomicolă în declin;
comercializare ;  Capacitate foarte redusă de investiții în
 Aşezare geografică favorabilă; reconversie, condiționare, depozitare,
 Numărul redus de concurenţi . procesare, ambalare, transport ;
 Slabă administrare a resurselor
genetice locale;
 Piața națională dominată de oferta
externă;
 Număr mare de plantații pomicole
fărâmițate la 0,3-2,0 ha (19%).
Oportunităţi Ameninţări
• Creşterea consumului de fructe şi a • Efectele adverse ale schimbărilor climatic;
preferinței consumatorilor pentru produsele • Creșterea costurilor cu energia şi cu forța de
care le pot asigura o viață sănătoasă ; munca ;
• Oportunităţi oferite de programe care • Depopularea mediului rural ;
promovează consumul de fructe proaspete ( • Producția insuficient conectată la piața
ca de exemplu introducerea programelor de locală ;
consum de fructe în şcoli) ; • Pericol de calamităţi naturale.
• Acțiuni de adaptare la schimbările climatice
care reclamă plantarea de pomi fructiferi;
• Interesul pentru dezvoltarea producției de
fructe în sistem ecologic;
• Reorientarea interesului consumatorilor
către produse/piețe locale, ecologice, circuite
scurte ;
• Creșterea cererii de produse ecologice la
5
nivel european .

6
Planul operațional
Vom produce prune de o calitate superioară, folosind tehnologii şi resurse ecologice. Livada
noastră va fi amplasată în satul Mîndîc raionul Drochia. Pentru început vom avea nevoie de
un personal în sumă de maximum 6-7 oameni, deoarece de la început venit nu vom avea ne
vom limita numai la ce este esenţial pentru a nu avea cheltuieli în plus şi să nu falimentăm
neîncepînd afacerea. Aici merge vorba de angajarea unor specialiști care să ofere consultanță
în privința înființării livezii a alegerii soiurilor cele mai potrivite sau a tehnologiilor folosite
pentru cultură.
Cunosc persoane care au cumpărat terenul și apoi s-au apucat să-l împrejmuiască cu gard de
beton, la o suprafață mare, costurile acestei acțiuni au fost extrem de ridicate și investiția a
pornit cu stângul din prima. În vestul Europei, livezile nu se îngrădesc deloc, dar având în
vedere problemele care pot apărea la noi cu animalele sau hoții se recomandă îngrădirea cel
mult cu sârme cu curent electric de 24v sau gard de sârmă-plasă cu stâlpi de beton.

Un alt element important în privința înființării unui business cu prune este distribuirea
acestora. Specialiștii recomandă alegerea soiurilor timpurii dintr-un motiv foarte simplu,
acestea se maturează mai repede și pot fi scoase pe piață într-un moment în care încă nu sunt
foarte multe fructe, ceea ce duce la un preț mai ridicat.
La fel de important este şi perioada optimă de recoltare a prunelor. Perioada optimă de
recoltare a prunelor pentru consum în stare proaspătă este determinată de calităţile
organoleptice ale fructelor, de rezistenţa la transportare şi păstrare temporară, de culoarea
caracteristică soiului respectiv, de mărimea fructelor, de densitatea pulpei, de raportul dintre
conţinutul substanţelor solubile şi acizi organici. Prunele destinate prelucrării se culeg în faza
de coacere deplină, când pieliţa din jurul pedunculului începe să se zbârcească uşor. La acest
moment concentraţia de zahăr este maximă, iar produsele obţinute ar putea poseda calităţi
deosebit de preţioase.
Recoltarea prunelor se face numai pet imp uscat şi răcoros după ce s-a evaporate roua. Dacă
pentru consum proaspăt prunele trebuiesc expediate la distanţe mari, atunci acestea pot fi
recoltate cu cel mult 2-3 zile înainte de termenul optim, pentru a rezista mai bine la transport
şi între timp să-şi mai îmbunătăţească cît e posibil calităţile. Prunele pentru export şi consum
în stare proaspătă se culeg cu mina în coşuri special căptuşite în interior cu pînză, sub care se
pune talaş mărunţit. Fructele culese se aşază cu grijă în lădiţă, iar pentru a preveni vătămarea
prunelor, capacitatea coşurilor sau a găleţilor de recoltare nu trebuie să depăşească 5-6 kg.

Principalii cumpărători de prune vor fi: comercianții de fructe, care realizează prunele la
piețele din Chișinău și alte centre raionale; exportatorii de fructe proaspete; fabricile de
sucuri; depozite angro și magazine; producătorii de fructe uscate. Cele mai bune prețuri pot fi
obținute în cazul comercializării prunelor în stare proaspătă și uscate însă cu condiția că
fructele sunt conforme cu condițiile organoleptice și sunt calibrate după mărime și culoare.

7
Director

Agronom Contabil-
1

Ciungar- Muncitori Tractorişti Agricultor


Prune3 President - Pom-5 - 2cu coroana aplatizata,i-5intra repede pe rod si fructifica
de vigoare mijlocie,
abundent. Fructul de marime mare 50 g, de forma alungita, cu pielita colorata vanat inchis si acoperit cu
pruina cenusie. Pulpa este verde-galbuie, carnoasa, suculenta, neaderenta la sambure, de calitate buna.
Epoca de maturare: 15 – 20 septembrie. Polenizatori: D’agen, Stanley, Silvia, Anna spath.

Prune Dîmboviţa - Pom de vigoare supramijlocie spre mare si fructificare predominanta pe formatiuni
fructifere scurte si mijlocii. Soi androsteril si necesita polenizatori. Fructul este mare de 50 g, de forma
ovoida, colorat vanat inchis si acoperit cu pruina cenusie, abundenta. Pulpa are culoarea galben-verzuie,
suculenta, cu gust placut, neaderenta la sambure. Epoca de maturare : a treia decada a lunii august.
Polenizatori: D’agen, Stanley, Silvia, Anna spath.

Prune Record - Pomul de vigoare mijlocie si rodire pe buchete de mai. Înfloreşte târziu si este
autosteril. Fructul este foarte mare de 75 g, de formă sferică alungită, cu pieliţa colorată vânat-închis,
acoperită cu purină albăstruie. Pulpa este galben-verzuie, crocantă, cu aromă fină si gust armonios, iar
sâmburele este mic, neaderent. Epoca de coacere la mijlocul lunii septembrie.

Prune Minerva - Pomul de vigoare mica spre mijlocie, cu crestere piramidala si ramuri de schelet
relativ groase pe care se insereaza buchete de mai si ramuri mixte. Soi androsteril si necesita polenizatori.
Fructul de marime mijlocie, 40 g, de formă ovoida, cu pielita de culoare vanata-violacee, acoperita cu pruina
albastruie, abundenta. Pulpa are culoarea galben - verzuie, suculenta, cu gust foarte placut, neaderenta la
sambure. Epoca de maturare - in prima decadă a lunii august. Polenizatori: Agen, Stanley, Silvia, Anna spath

8
Planul de marketing

Firma S.R.L. Plum este o firă destul de mare în raport cu alte întreprinderi. Genul de
activitate al ei este producerea de prune , noi o sa îmbinăm un mix de marketing care implică
analiza celor 4P: preț, produs, promovare, plasament.

Preț: Prunele produse de noi sunt la prețuri accesibile. Vom oferi reducere de 10% la
localnicii din s. Mîndîc, cît și la cei din împrejurări, pentru a atrage noi clienți. De asemenea
vom închei contracte de colborare cu fabrici care au ca materie primă prunele. Pentru
bătrînii care au participat la cel de al 2 război mondial indeferent din ce localitate se află le
oferim o reducere la fel de 10%.

Produs: Prunele care le oferim noi sînt de cea mai înaltă calitate, care corespuns și
standartelor Europene. Fiecare pruna produsă de noi este de mărimea unei roșii medii (5-6
cm in diametru si 70 gr), avand o mica adancitura in locul in care codița este prinsa de fruct.
La interior, pulpa este zemoasă, avand o culoare ce diferă, de la galben cremos la albastru
deschis sau verde deschis. Această gamă mare prune care o oferim noi o sa îndeplinască
cerințele tuturor clienților noștri și vor atrage alții.

Promovare: Eu ca director și manager al firmei propun promovarea ei prin crarea unui Web
site oficial ce implică sursa pricipală informativă și prezintă informații integrale, de
asemenea clientul avînd posibilitatea de a ne contacta pe noi și de ne a adresa întrebarile
care îl interesează. O altă modalitate de promovare o reprezintă distribuirea unor broșuri și
brilocuri cu emblema firmei noastre.

Plasament: Sediul firmei noastre se află în s. Mîndîc, amplasat la marginea satului chiar în
apropierea livezii, care perinte pătrunderea a caminoanelor de dimensiune mari care vor veni
să transporteze prunele noastre la consumator

9
Planul de management
Afacerea în pomicultură poate fi foarte rentabilă și în Moldova, așa cum este în toată Europa.
De asemenea, afacerea în pomicultură este ideală pentru suplimentarea veniturilor, fermierul
poate foarte bine să aibă un servici și să îngrijească de livadă în timpul de după serviciu. Ce
nu poate să facă un astfel de fermier este să se ocupe de vînzări, un lucru foarte important
dealtfel.
După părerea noastră livada NU trebuie să ofere ca produs final masă lemnoasă ci fructe,
multe fructe sănătoase, frumoase, nelovite. Imaginea noastră din copilărie cînd te suiai în
pom să culegi fructe este ca și fotografia alb-negru! Cam așa ar trebui să arate o plantație de
succes!. Trebuie să investim doar în puieți de calitate de ultimă generație, de la prune
recunoscute ca performante și în tehnici de ultimă generație, pentru că doar așa vom putea fi
competitivi.
Soiurile înalt productive au nevoie de susținere, de aceea vom folosi un sistem de
susținere din stâlpi de beton precomprimat/metalici/lemn.
Asigurarea cu apa necesară și sistemul de irigație, fără apă nici nu are rost să
continuăm..Irigația oferă și posibilitatea de a asigura nutrienții pomilor cu maximul de
eficacitate.
Investiile la fel trebuie să fie corecte şi chibzuite: în mecanizare, minimum de dotare este
un tractor de livadă, o cositoare, un sprayer pentru stropit, o staţie meteo.
Datorită mecanizării nu vom avea nevoie de personal angajat foarte mult, într-o plantație
modernă sunt necesare 650 ore de muncă/ha/an.

Disponibilitatea apei este esențială, nu vom putea produce eficient, pe măsura potențialului
genetic, dacă nu vom avea apă suficientă! Apa este una dintre intrările în sistem dintre cele
mai scumpe, sursa de apă trebuie să fie una de încredere, asigurată permanent. Livada
noastră va fi dependentă de apă, de o irigație regulată, în funcție de condițiile existente
(vreme și perioada de vegetație). Managementul irigației este extrem de important: frecvența
irigării, umiditatea din sol, cantitatea de apă necesară pentru fiecare pom, integritatea
sistemului, corecta funcționare a acestuia sunt operațiuni zilnice, ce necesită o programare și
execuție atentă.
În general livezile au o cerință ridicată de muncă manuală pentru îndeplinirea
managementului livezii (înființarea și întreținerea - plantarea, tăieri de formare, tăieri de
fructificare, recoltarea). Cerințele pot varia destul de mult de la specie la specie, însă
indiferent de volumul de muncă necesar, ne vom asigura de faptul să avem forță de muncă
disponibilă exact în momentele critice ale procesului de producție.
Iar ce priveşte realizarea producţiei, în dependenţă de dorinţă, defapt vom putea realize
oriunde, fie pe piaţă direct dar ceea ce înseamnă că va fi un venit mai mic şi mult timp.
Vânzarea către supermarketuri se face pe baza unor prețuri contractate, există deci o
siguranță a cererii și a venitului. Trebuie însă îndeplinite anumite standarde, ambalarea se va
face conform unor cerințe exacte, și probabil vor exista controale de supraveghere periodice.
Supermarketurile doresc volume și continuitate în aprovizionare pentru toate punctele lor de
vînzare, nerespectarea acestor cerințe putând însemna penalități semnificative.
Scopul nostru în elaborarea acestui plan de management este de a realiza, înţelege mai
bine toate riscurile şi oporunităţile care ne aşteaptă la fel şi asigurarea calităţii.

10
Planul financiar
Sarcina 1: Determinăm necesarul de capital pentru iniţierea afacerii
Tabelul 1: Cheltuieli de lansarea a afacerii
Categoria cheltuielilor Suma totală,lei Surse proprii,lei Surse împrumutate,lei
1. Înregistrarea afacerii 5000 5000 -
2. Procurarea utilajelor 200500 20000 190500
3. Arenda 3000 3000 -
4. Mărfuri de birou 1000 1000 -
5. Materie primă 30000 10000 20000
6. Fondul de salarizare 10000 5000 5000
7. Servicii comunale 2000 2000 -
8. Altele(renovarea) 100000 50000 50000
Total investiţii,lei 351500 96000 265500
Ponderea(%) 100% 27% 76%

Sarcina 2: Determinăm veniturile şi cheltuielile pentru primul an de recoltă:


Tabelul 2: Prognozarea veniturilor

Produsul noi dec ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct total

1.Prune Cantitate,k 900 850 750 750 700 650 650 550 550 250 950 850 8400
President g

Preţ,lei 14 15 16 19 20 20 15 8 9 9 10 11 166

Suma,lei 1260 1275 1200 1425 1400 1300 9750 4400 4950 2250 9500 9350 11880
0 0 0 0 0 0 0
2.Prune Cantitate,k 700 650 600 500 500 400 600 600 400 980 850 700 7480
Dîmboviţa g

Preţ,lei 12 12 13 12 11 10 8 7 7 8 9 11 120

Suma,lei 8400 7800 7800 6000 5500 4000 4800 4200 2800 7840 7650 7700 59040

Total 2100 2055 1980 2025 1950 1700 14550 8600 7750 1009 1715 1705 21034
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11
Tabelul 3. Prognozarea cheltuielilor
Cheltuieli noi dec ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct total

1.Înregistrarea 500 - - - - - - - - - - - 5000


afacerii 0
2.Utilaje - - - - 20050 - - - - - - - 20050
0 0
3.Materie - - - - - - - - - 1000 2000 - 30000
primă 0 0
4.Arenda - - - - - 300 - - - - - - 3000
pămîntului 0
5.Fondul de 200 - - - 1000 100 200 - - 2000 200 10000
salarizare 0 0 0 0
6.Renovarea - - - - 60000 - - - - 4000 - - 10000
utilajelor 0 0
7.Mărfuri de - - - - 1000 - - - - - - - 1000
birou
8.Altele(benzi 200 200 200 200 10000 200 200 200 200 2000 2000 200 50000
nă) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cheltuieli 700 200 200 200 27250 600 400 200 200 7000 2400 400 39950
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12
Anexe:
FISA DE POST 1
1. Denumirea compartimentului:
Personal de conducere
2. Denumirea postului:
CONTABIL ŞEF
3. Numele şi prenumele salariatului:
-----------------------
4. Se subordonează:
Directorului
5. Numele şefului ierarhic:
------------------------
6. Drept de semnătură:
Intern: acte contabile, facturi, bonuri;
Extern: contracte, ordine de plată, acte financiare;
7. Relaţii funcţionale:
Personalul de conducere, auxiliar şi de deservire, instruire şi de organizaţie
8. Pregătire şi experienţă:
a)Studii: - superioare ( ecomice, management, marketing, etc);
b)Vechime: 3 Ani;
c)Alte conditii: - cunostinte:
-Codul Muncii;
-Codul Comercial;
-Legea 31/1990 republicata, privind societatile comerciale;
-Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata.
9. Autoritate şi libertate organizatorică:
Dacă este cazul
10. Responsabilităţi de sarcini:
1. asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii
in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii;
2. organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor,
contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor,
veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente patrimoniale, contabilitatea
de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;
3. respectarea disciplinei de muncă;
4. evitarea conflictelor de interese;
5. asigură controlul asupra utilizării corecte şi cu economie a mijloacelor financiare;
6. întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare trimestriale şi anual;
7. analizează utilizarea mijloacelor financiare în raport cu planul aprobat;
8. calcularea şi plata la timp a salariilor;
9. participă la conferinţe, seminare organizate în interiorul şi exteriorul întreprinderii
10. raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciului pe care
il coordoneaza;
11. participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului;
Ore de muncă: de la 8:00 pînă la 16:00
Zile lucrătoare: luni-vineri
11. Sancţiuni pentru nerespectarea fişei postului:
Conform legislaţiei în vigoare
12. Semnătura:
13. Data semnării:
Responsabil: directorul FIRMEI

13
FIŞA DE POST 2
1. Denumirea compartimentului:
Muncitor
2. Denumirea postului:
Tractorist
3. Numele şi prenumele salariatului:
4. Se subordonează:
Inginerului
5. Numele şefului ierarhic:
6. Drept de semnătură:
Nu are
7. Relaţii funcţionale:
8. Pregătiri şi experienţă:
Școală profesională, şcoală de instruire personală
9. Autoritate şi libertate organizatorică:
10. Responsabilităţi şi sarcini:
1.
- Executa transportul pe drumuri publice, conducand tractoare cu remorci pe pneuri;
- Sa cunoasca modul de verificare si intretinere a tractorului ;
- Sa cunoasca cauzele care provoaca uzura unor organe sau piese, modul de prevenire a uzurilor
si cunoasterea sistemului de revizii si reparatii preventive;
- Sa cunoasca modul de executare a unor reglaje la sistemele de aprindere, ungere, alimentare
precum si inlocuirea unor piese la motor, care nu comporta complicatii;
- Regulile generale de circulatie cu autovehiculul.
2.
- Executa transporturi pe drumuri publice, conducand tractoare cu remorci pe pneuri;
- Sa cunoasca rolul principalelor piese componente ale tractorului si gradul admisibil de uzura a
piselor solicitate;
- Sa cunoasca modul de demontare-montare si revizie a motorului;
- Sa cunoasca durata ciclului de functionare intre doua RK si sistemele de revizii si reparatii
preventive in cadrul ciclului;
- Cunoasterea caracteristicilor combustibilului si lubrefiantilor folositi si folosirea lor in diferite
perioade;
- In cazul reparatiilor si reviziilor planificate participa alaturi de mecanicii de intretinere la
executarea acestora;
- Pe perioada cat lucreaza la beneficiar, se conformeaza sarcinilor date de acesta numai lucrarilor
specifice acestor autovehicule;
- Informeaza seful ierarhic de orice neregularitate aparute pe parcurs;
- Executa sarcinile trasate de seful direct;
- Semneaza foile de parcurs si le preda in fiecare zi sefului de coloana;
- Raspunde de exploatarea corecta a autovehiculului in vederea prelungirii duratei de functionare
si mentinerii starii estetice;
- Sa respecte ROI, ROF, CCM, Decret 400/1981, prescriptii de intretinere si exploatare a
autovehiculului.
Ore de muncă: de la 7:00 pînă la 18:00
Zile lucrătoare: luni-vineri
11. Sancţiuni pentru nerespectarea fişei de post:
Daca este cazul

12. Semnătura:
13. Data:
Responsabil: directorul FIRMEI

14
FIŞA DE POST 3
1. Denumirea compartimentului:

2. Denumirea postului:
Agronom
3. Numele şi prenumele salariatului:
-----------------------
4. Se subordonează:
----------------------
5. Numele şefului ierarhic:
---------------------
6. Drept de semnătură:

7. Relaţii funcţionale:
Conduce salariatii cu atributii de executie din ferma: magazioner, mecanici agricoli etc. Exista relatii
de colaborare cu salariatii compartimentelor de contabilitate, aprovizionare si vanzari.
8. Pregătiri şi experienţă:
Studii - superioare sau medii de specialitate
9. Autoritate şi libertate organizatorică:
Fara a fi limitative, atributiile inginerului agronom pot fi:
- planifica activitatile de infiintare, intretinere si recoltare a culturilor;
- realizeaza planuri de irigare si drenare a solului;
- verifica respectarea tehnologiei de cultivare ;
- evalueaza si raporteaza starea culturilor;
- coordoneaza si verifica activitatile de combatere a daunatorilor, bolilor si buruienilor;
- urmareste activitatile de recoltare, de determinare a calitatii si de conditionare a productiei obtinute;
- estimeaza necesarul de materii prime si materiale necesare activitatii (ex.: seminte, ingrasaminte
chimice);
- coordoneaza si instruieste personalul de productie;
- asigura aplicarea normelor de protectia muncii, protectia mediului, de prevenire si stingere a
incendiilor.
Ore de muncă: de la 9:00 pînă la 17:00
Zile lucrătoare: luni-vineri
10. Responsabilităţi şi sarcini:
Inginerul agronom isi desfasoara o mare parte din timpul de lucru in aer liber. O parte din activitate
se desfasoara in birou, inginerul agronom trebuind sa intocmeasca rapoarte, planificari si alte tipuri
de documente. Exista riscul de insolatii sau producerii de accidente (ranire sau intoxicare cu
insecticide).
11. Sancţiuni pentru nerespectarea fişei de post:
Conform legislației în vigoare
12. Semnătura:

13. Data:

Responsabil: Direcotul FIRMEI

15