Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ

Seria a III-a, Nr. 4 (54), 2018


PUBLICAȚIE DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ

EDITURA „GHEORGHE MAGAS” REȘIȚA


a Casei Corpului Didactic Caraș-Severin

COLECTIVUL DE REDACȚIE
Coordonator:
Prof. NICOLETA MARCU
Corectori, redactori:
Prof. ADRIANA BONCIU
Prof. ELENA BLUJDEA
Prof. MĂDĂLINA CHIOSA
Bibl. LIGIA CONSTANTIN
Resurse financiare:
Ec. DIANA DOXAN
Grafica și responsabil cu realizarea numărului:
Inf. REMUS MIHAI RÎJNIȚĂ

COLABORATORI
Prof. IOAN BENGA
Prof. LENUȚA CIUREL
Prof. CONSTANTIN NICOLAESCU

Redacția și administrația
Editura „Gheorghe Magas” Reșița
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
Reșița – Str. Bega Nr. 1
Tel. 0355417618
Fax. 0255206005
E-mail: ccdcaras@gmail.com
www.ccdcs.ro

Răspunderea pentru originalitatea și


autenticitatea materialelor revine
autorilor

ISSN 1583-5529
Școala caraș - severineană

Publicație periodică editată de Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


ISSN: 1583-5529
Seria III Nr. 4 (54) ianuarie 2018
Editura Gheorghe Magas
Reșița, 2018

S-ar putea să vă placă și