Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA CARAȘ-SEVERINEANĂ

Seria a III-a, Nr. 3 (53), 2017


PUBLICAȚIE DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ

EDITURA „GHEORGHE MAGAS” REȘIȚA


a Casei Corpului Didactic Caraș-Severin

COLECTIVUL DE REDACȚIE
Coordonator:
Prof. NICOLETA MARCU
Corectori, redactori:
Prof. ADRIANA BONCIU
Prof. ELENA BLUJDEA
Prof. COSMIN GHEJU
Bibl. LIGIA CONSTANTIN
Resurse financiare:
Ec. DIANA DOXAN
Grafica și responsabil cu realizarea numărului:
Inf. REMUS MIHAI RÎJNIȚĂ

COLABORATORI
Prof. ADRIAN DOXAN
Prof. MIRCEA IACOB MEILĂ
Prof. CONSTANTIN NICOLAESCU
Prof. LUCIA PEIA

Redacția și administrația
Editura „Gheorghe Magas” Reșița
Casa Corpului Didactic Caraș-Severin
Reșița – Str. Bega Nr. 1
Tel. 0355417618
Fax. 0255206005
E-mail: ccdcaras@gmail.com
www.ccdcs.ro

Răspunderea pentru originalitatea și


autenticitatea materialelor revine
autorilor

ISSN 1583-5529
Școala caraș - severineană

ȘCOALA 9 MEREU NOUĂ


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 9 REȘIȚA

1976 - 2016
40 de ani în slujba învățământului din Reșița

Publicație periodică editată de Casa Corpului Didactic Caraș-Severin


Seria III Nr. 3 (53) aprilie 2017
ISSN: 1583-5529
Editura Gheorghe Magas
Reșița, 2017

S-ar putea să vă placă și