Sunteți pe pagina 1din 11

WHIRLPOOL

S I D E B Y S I D E { I C A B I N E T

SENSING THE DIFFERENCE


1
ECHIPAMENTE FRIGORIFICE

Spa]iul ca lux O cin` al`turi de prieteni, reprezint` una din cele


mai pl`cute modalit`]i de petrecere a timpului liber.
Side by Side-ul este ideal pentru Paharele care se ciocnesc, conversa]iile interesante,
depozitarea oric`rui produs alimentar care v` trece mâncarea delicioas` sunt ingredientele unei seri
prin minte, fie c` este vorba despre o familie deosebite. Din acest motiv, produsele Whirlpool sunt
numeroas` sau despre o petrecere \ntre prieteni! proiectate nu numai pentru a v` ajuta cu lucrurile
practice din via]`, ci [i pentru a v` transforma
Atât frigiderul cât [i congelatorul \]i ofer` un spa]iu de într-un maestru în arta ospitalit`]ii. Caracteristicile
mare capacitate. Mai mult, dispersorul de ap` [i deosebite [i func]iile speciale asigur` petrecerii
ghea]` va fi \ntodeauna gata s` umple paharele cu dumneavoastr` esen]a diferen]ei.
ap` proaspat` [i revigorant` sau ghea]` pentru Spre deosebire de celelalte produse conven]ionale de
cocktailuri. acest tip, echipamentele frigorifice Whirlpool de tip
Side by Side au dozatorul de ghea]` situat chiar pe
Noile panouri de comand` digitale sau ecrane cu cristale u[`: a[a-numita caracteristic` „In-door ice”, ceea ce
lichide, varietatea de func]ii, [i compartimentele permite crearea unui spa]iu de depozitare în
specializate fac din side by side-urile Whirlpool congelator cu 20% mai mare. Ghea]a este furnizat`
unele dintre cele mai bune echipamente frigorifice pe m`sur` ce este gata, astfel încât ghea]a din paharul
din clasa lor. dumneavoastr` (cuburi sau sf`râmat`) este întot-
deauna proasp`t`. Recipientul transparent de dimen-
Acum [i cu ma[ina de cafea \ncorporat` \n u[a siuni mari este deta[abil, astfel pute]i duce ghea]a
frigiderului, care \]i ofer` \n cel mai scurt timp direct la mas`. Solu]iile multiple de stocare cu spa]ii
cafeaua pe care ]i-o dore[ti. variate, special proiectate \]i permit o organizare
intern` propice p`str`rii, \n condi]ii optime, oric`rui
tip de aliment; \n timp ce \mbun`t`]irile inovatoare
\]i confer` maxim` u[urin]` \n utilizare.

Ultima noutate Side by Side-ul cu Espressor \ncorporat,


“primul american ce face un espresso perfect” \]i
prepar` acum o cafea a[a cum ai visat.

2
Side by Side

3
ECHIPAMENTE FRIGORIFICE

25RI-D4 PT 20RI-D4 PT ESPRESSO

inox inox
• Tehnologie Al 6-lea Sim] • Tehnologie "Al 6-lea Sim]"
• Tehnologie de r`cire "Total No Frost" • Tehnologie de r`cire "Total No Frost"
• Volum total brut (l): 707 • Volum total brut (l): 540
• Volum congelator net (l): 222 • Volum congelator net (l): 180
• Volum frigider net (l): 430 • Volum frigider net (l): 300
• R`cire prin curenti de aer "Multi-Flow" • R`cire prin curen]i de aer "Multi-Flow"
• Clasa energetic`: A • Clasa energetic`: A
• Dimensiunile produsului (Lxlxa): 1930x902x799 • Dimensiunile produsului (Lxlxa): 1780x902x709
• Consum de energie (Kwh/24h): 2 • Consum de energie (Kwh/24h): 1
• 1 compresor, 2 circuite de r`cire independente • 1 compresor, 2 circuite de r`cire independente
• Afi[aj LCD • Afi[aj LCD
• Dispersor de ap` [i ghea]` • Dispersor de ap` [i ghea]`
• Sistem de protec]ie antibacterian • Ma[ina de cafea \ncorporat`
• Sistem de protec]ie antibacterian

Frigider
• Num`r de rafturi: 3 Frigider
• 2 compartimente pentru legume [i fructe, cu control al umidit`]ii • Num`r de rafturi: 4
• 1 compartiment pentru alimente proaspete (0-4°C) • 2 compartimente pentru legume [i fructe, cu control al umidit`]ii
• Num`r de balcoane pe u[`: 4 • 1 compartiment pentru alimente proaspete (0-4°C)
• Func]ie de r`cire rapid`, vacation mode, apel service • Num`r de balcoane pe u[`: 3
• Func]ie de r`cire rapid`, vacation mode, apel service

Congelator
• Num`r co[uri/rafturi \n congelator: 2/3 Congelator
• Num`r de balcoane: 3 • Num`r co[uri/rafturi \n congelator: 2/4
• Dispersor pentru ap` [i ghea]` extern • Num`r de balcoane: 3
• Capacitatea de congelare (Kg/24h): 14 • Capacitatea de congelare (Kg/24h): 12
• Capacitate de conservare (h): 5 • Capacitate de conservare (h): 5
• Func]ie congelare rapid`, party mode • Func]ie congelare rapid`, party mode
• Ma[in` de ghea]` • Dispersor pentru ap` [i ghe]` extern

Exista [i \n varianta f`r` ma[ina de cafea \ncorporat` 20RI-D4 PT

4
Side by Side

20RU-D3 LA+ WSE5530 S

infinite silver anti-pat` infinite silver


• Tehnologie "Al 6-lea Sim]" • Tehnologie de r`cire "Total No Frost"
• Tehnologie de r`cire "Total No Frost" • Volum total brut (l): 546
• Volum total brut (l): 546 • Volum congelator net (l): 180
• Volum congelator net (l): 183 • Volum frigider net (l): 335
• Volum frigider net (l): 335 • R`cire prin curen]i de aer "Multi-Flow"
• R`cire prin curen]i de aer "Multi-Flow" • Clasa energetic`: A
• Clasa energetic`: A+ • Dimensiunile produsului (Lxlxa): 1780x902x709
• Dimensiunile produsului (Lxlxa): 1780x902x709 • Consum de energie (Kwh/24h): 1.46
• Consum de energie (Kwh/24h): 1.21 • 1 compresor, 2 circuite de r`cire independente
• 1 compresor, 2 circuite de r`cire independente • Afi[aj LCD
• Afi[aj LCD • Dispersor de ap` [i ghea]`
• Dispersor de ap` [i ghea]` • Sistem de protec]ie antibacterian
• Sistem de protec]ie antibacterian
Frigider
Frigider • Num`r de rafturi: 4
• Num`r de rafturi: 4 • 2 compartimente pentru legume [i fructe, cu control al umidit`]ii
• 2 compartimente pentru legume [i fructe, cu control al umidit`]ii • 1 compartiment pentru alimente proaspete (0-4°C)
• 1 compartiment pentru alimente proaspete (0-4°C) • Num`r de balcoane pe u[`: 4
• Num`r de balcoane pe u[`: 4 • Func]ie de r`cire rapid`, vacation mode, apel service
• Func]ie de r`cire rapid`, vacation mode, apel service
Congelator
Congelator • Num`r co[uri/rafturi \n congelator: 2/4
• Num`r co[uri/rafturi \n congelator: 2/4 • Num`r de balcoane: 3
• Num`r de balcoane: 3 • Capacitatea de congelare (Kg/24h): 12
• Capacitatea de congelare (Kg/24h): 12 • Capacitate de conservare (h): 5
• Capacitate de conservare (h): 5 • Func]ie congelare rapid`, party mode
• Func]ie congelare rapid`, party mode

5
ECHIPAMENTE FRIGORIFICE

Cod comercial 25RI-D4 PT 20RI-D4 PT ESPRESSO


Culoare Inox Inox
Tehnologie Al 6-lea Sim] Da Da
Tehnologie de r`cire NO FROST No Frost No Frost
Volum total brut (l) 707 540
Volum congelator net (l) 222 180
Volum frigider net (l) 430 300
Num`r de compresoare 1 1
Sisteme independente de r`cire 2 2
R`cire prin curen]i de aer "Multi-Flow" Da Da
Clasa energetic` A A
Consum de energie (Kwh/24h) 2 1
Consum de energie anual (Kwh/an) 624 514.65
Nivel de zgomot (Dba) 46 45
Greutatea neta (Kg) 160 132
Dimensiunile produsului (Lxlxa) 1930x902x799 1780x902x709
Ro]i 2 2
Frigider
Num`r de rafturi ajustabile \n frigider 3 3
Tipul raftului de frigider Sticl` Sticl`
Num`r de balcoane pe u[` 6 4
Compartiment pentru gust`ri 1 Da
Compartiment pentru alimente proaspete (0°-4°c) Da Da
Compartiment pentru brânzeturi - -
Compartiment pentru fructe pe u[` - -
Suport inox pentru sticle - -
Congelator
Num`r sertare \n congelator 2 2
Numar de rafturi ajustabile \n congelator 3+1 3+1
Tipul raftului de congelator Sârm` Sticl`
Tip afi[aj LCD LCD
Termostat pentru frigider Electronic Electronic
Temperatur` ajustabil` \n frigider Da Da
Func]ie r`cire rapid` Da Da
Dispersor pentru ap` [i ghe]` extern Da Da
Tip dispersor ap` Mecanic Mecanic
Lumin` pentru dispersor Da Da
Filtru de ap` |ncorporat |ncorporat
Ma[ina de ghea]` Da Da
Ma[ina de cafea \ncorporata \n u[` Nu Ma[ina de cafea
Protec]ie antibacterian` filtru Da Da
Termostat pentru congelator Electronic Electronic
Func]ie de congelare rapid` Da Da
Capacitate de congelare (kg/24h) 14 12
Capacitate de conservare (h) 5 5
Performan]a congelatorului * 4 4

6
DATE TEHNICE: SIDE BY SIDE

20RI-D4 L A+ 20RU-D3 LA+ WSE5530 S


Inox Infinite Silver Infinite Silver
Da Da Nu
No Frost No Frost No Frost
540 546 546
180 185 180
325 335 335
1 1 1
2 2 2
Da Nu Nu
A+ A+ A
1 1 1
430.7 441.65 533
45 45 45
140 140 140
1780x902x709 1780x902x709 1780x902x709
2 2 4

3+1 3+1 2
Sticl` Sticl` Sticl`
4 5 4
Da Nu Nu
Da Da Da
Da Da Da
- - -
Da Nu Nu

2 2 0
3+1 3+1 2+1
Sticl` Sticl` Sticl`
Digits Digits Digits
Electronic Electronic Digital
Da Da Da
Da Da Nu
Da Da Da
Mecanic Mecanic Mecanic
Da Nu Nu
Incorporat |ncorporat |ncorporat
Da Da Da
Nu Nu Nu
Da Da Nu
Electronic Electronic Digital
Da Da Da
12 12 12
5 5 5
4 4 4

7
ECHIPAMENTE FRIGORIFICE

8
Cabinet [i congelator

Pentru buc`tariile mari sau semiprofesionale, dac` [i marile frigidere americane r`mân ne\nc`p`toare pentru ali-
mentele casei, Whirlpool ofer` un tandem frigider/congelator vertical de mare performan]`. Cu o capacitate total`
de depozitare de peste 625 de litri, frigiderul [i congelatorul ofer` o mul]ime de variante de p`strare a prospe]
imii pentru diferite tipuri de alimente, de la preparatele gourmet la fructe [i legume. Estetica unitar` [i elegan]
a, cu finisaje de inox permit celor doua echipamente s` formeze un ansamblu compact [i ergonomic \n utilizare.
Panourile de afi[aj electronic pozi]ionate pe grilele superioare la ambele produse [i desig-ul similar al mânerelor
subliniaz` originalitatea tandemului.

ARC 1888 IX AFG 8184/2 IX

inox inox

• Tehnologie Al 6-lea Sim] • Tehnologie Al 6-lea Sim]


• Num`r de compresoare: 1 • Num`r de compresoare: 1
• Consum energetic (kwh/24h): 0.39 • Consum energetic (kwh/24h): 0.70
• Consum energetic (kwh/an): 142.35 • Consum energetic (kwh/an): 256
• Clasa energetic`: A+ • Clasa energetic`: A+
• Volum total brut/net (l): 376/374 • Volum total brut/net (L): 266/235
• Sistem dezghe]are: Automat • Dimensiunile produsului (Lxlxa): 1790x596x625
• Nivel de zgomot (dba): 38 • Num`r compartimente transparente: 7/din care 4 co[uri
• Dimensiuni (mm): 1790x596x625 • Compartiment pentru cuburi de ghea]`
• Greutate net` (kg): 66 • T`vi]e pentru ghea]`: 4
• R`cire cu aer ventilat • Capacitatea de congelare (Kg/24h): 24
• Num`r de rafturi fixe/ajustabile : 6/5 • Capacitate de conservare (h): 32
• Num`r de balcoane pe u[`: 5 • Performan]a congelatorului: ****
• Separator sticle • Termostat Electronic
• Num`r sertare pentru legume [i fructe: 2 • Temperatur` ajustabil`
• Tavi]e pentru ou`: 1x6 • T`vite pentru ghea]`
• Ro]i \n partea din spate • Afi[are temperatur`
• Picioare ajustabile: 2 • Sistem de scurgere pentru dezghe]are
• Termostat Electronic • Alarm` u[` deschis`
• Semnalizare luminoas` pentru func]ionare • Func]ie de congelare rapid`
• Func]ie r`cire rapid`
• Spa]iu dedicat Gourmet
• Filtru pentru ventilator
• Raft cu utilizare dubl` ( alimente/sticle)

9
ECHIPAMENTE FRIGORIFICE SERVICE

La dispozi]ia Dumneavoastr`!

Whirpool România are o re]ea de service cu acoperire


na]ional` care r`spunde tuturor exigen]elor oferind
servicii atât \n perioada de garan]ie cât [i post garan]
ie. Lista partenerilor de service se afl` pe certificatul
de garan]ie [i poate fi ob]inut` apelând la numarul:
021/20 40 330, sau accesând site-urile noastre
www.whirlpool.ro [i www.catalogwhirlpool.ro.

Garan]ia

Va garant`m lini[tea.
Fiecare aparat Whirlpool pe care \l achizi]ionati are o
garan]ie de 12 sau 24 luni, acoperind orice defect al
pieselor sau materialelor care ar putea aparea \n tim-
pul utilizarii normale. V` asiguram repara]ii gratuite \n
perioada de garan]ie, efectuate de tehnicieni instrui]i
de catre Whirlpool care folosesc piese de schimb
originale Whirlpool.

10
Wh i rlp ool Ro mânia S. R. L .
B-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A
Corp 14 A, Sector 2, Bucure[ti, România
Tel.: 021 / 20 40 330
Fax: 021 / 204 03 40
www.whirlpool.ro

SENSING THE DIFFERENCE

Whirlpool este marc` \nregistrat` a Whirlpool Corporation U.S.A. 11