Sunteți pe pagina 1din 1
S.P.C.R.P.C.I.V. Nr. din C E R T I F I C A T D E
S.P.C.R.P.C.I.V.
Nr.
din
C
E R T I F I C A T
D E
R A D I E R E
Vehicul
marca
serie
motor
de inut
de c tre
cu domiciliul
/sediul în
num r de
Tip
identificare
cilindree
cmc,mc, înîn
cmc, înmatriculat cu nr.
strada
stradarada
sector
nr.
bloc
scara
ap.ap.
ap.
/jude
a
fost radiat dineviden ele noastre
Înstr inat
c
tre
cu domiciliul
stradastrad
strada
/sediul in
sector
nr.
bloc
scara
ap.p.
ap.
/jude
Schimbat
strada
domiciliul/sediul
sector
nr.
bloc
oc
scarascara
scara
ap.
/jude
Dezmembrat
brat
Exportat
Furat
Doresc s p strez num rul de înmatriculare
strezstrez numnum
rulrul dede înmînm
DA
NU
Semn tura vânz torului
S.P.C.R.P.C.I.V.
Nr.
din
C
E R T I F I C A T
D E
R A D I E R E
Vehicul
marca
serie
motor
de inut
de c tre
cu domiciliul
/sediul în
num r de
Tip
identificare
cilindree
cmc,mc, înîn
cmc, înmatriculat cu nr.
strada
stradarada
sector
nr.
bloc
scara
ap.ap.
ap.
/jude
a
fost radiat dineviden ele noastre
Înstr inat
c
tre
cu domiciliul
stradastrad
strada
/sediul in
sector
nr.
bloc
scara
ap.p.
ap.
/jude
Schimbat
strada
domiciliul/sediul
sector
nr.
bloc
oc
scarascara
scara
ap.
/jude
Dezmembrat
brat
Exportat
Furat
Doresc s p strez num rul de înmatriculare
strezstrez numnum
rulrul dede înmînm
DA
NU
Semn tura vânz torului
S.P.C.R.P.C.I.V.
Nr.
din
C
E R T I F I C A T
D E
R A D I E R E
Vehicul
marca
serie
motor
de inut
de c tre
cu domiciliul
/sediul în
num r de
Tip
identificare
cilindree
cmc,mc, înîn
cmc, înmatriculat cu nr.
strada
stradarada
sector
nr.
bloc
scara
ap.ap.
ap.
/jude
a
fost radiat dineviden ele noastre
Înstr inat
c
tre
cu domiciliul
stradastrad
strada
/sediul in
sector
nr.
bloc
scara
ap.p.
ap.
/jude
Schimbat
strada
domiciliul/sediul
sector
nr.
bloc
oc
scarascara
scara
ap.
/jude
Dezmembrat
brat
Exportat
Furat
Doresc s p strez num rul de înmatriculare
strezstrez numnum
rulrul dede înmînm
DA
NU
Semn tura vânz torului
Motivul radierii
Motivul radierii
Motivul radierii