Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 2

CHESTIONAR PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Mă numesc Hana Ana-Maria. Sunt studentă în anul III la Universitatea de Vest din Timișoara,
Departametul Științe ale educației, Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar
și realizez cercetarea cu tema Studiu comparativ: metode de evaluare tradiționale vs metode de
evaluare alternative.

Vă rog să completați prezentul chestionar, ce reprezintă instrumentul metodologic utilizat în cercetarea


derulată. Vă asigur că identitatea dumneavoastră va fi confidențială. Timpul necesar completării
acestui chestionar este de 10-15 de minute.

Școala ____________________________

1. Mediul urban rural


2. Sunteți evaluați/testați în cadrul orelor desfășurate în școală?
a. Da
b. Nu
3. Vă place să fiți evaluaţi prin:
a. Teste
b. Răspunsuri orale
c. Probe practice
d. Portofolii
e. Proiecte
f. Altceva.....................................................................
4. Prin ce metodă sunteți evaluați în școală cel mai des:
a. Lucrări scrise (teste)
b. Răspunsuri orale
c. Probe practice (experimente)
d. Portofolii
e. Proiecte
f. Altceva........................................................................
5. Cât de des sunteți evaluați în școală prin teste scrise și răspunsuri orale?
a. Foarte des (o dată pe săptămână)
b. Des (cel puțin o dată la două săptămâni)
c. Rar (o dată pe lună)
d. Foarte rar (de câteva ori pe an)
ANEXA 2

6. Ați fost vreodată evaluați în școală prin portofolii, proiecte sau autoevaluări?
a. Da
b. Nu
7. Dacă DA, cât de des?
a. În fiecare săptămână
b. O dată la două săptămâni
c. O dată pe lună
d. O dată pe an
8. Prin ce tip de evaluare sunteți testați cel mai des în clasă:
a. Teste
b. Răspunsuri orale
c. Probe practice (experimente)
d. Proiecte
e. Portofolii
f. Autoevaluări
g. Altceva...
9. Care dintre tipurile de evaluare utilizate în clasă v-a plăcut cel mai mult? De ce?
a. Testul
b. Răspunsul oral
c. Proba practică (experimentul)
d. Proiectul
e. Portofoliul
f. Autoevaluarea
g. Altceva ..................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Vă mulțumesc!

S-ar putea să vă placă și