Sunteți pe pagina 1din 6

MANAGEMENT COMPARAT

TESTE GRILĂ

1. Societăţile care încearcă să reducă inegalităţile în putere şi bogăţie se caracterizează


prin:
a) distanță față de putere mare
b) distanță față de putere redusă
c) acceptarea puterii ca fiind inegal distribuită
d) importanța mare acordată statutului

2. Ţările caracterizate de un grad ridicat de acceptare a riscului sunt cele care:


a) acceptă incertitudinea ca inerentă
b) sunt puternic inovatoare
c) evită situațiile ambigue
d) preferă stabilitatea

3. Dimensiunea culturală „masculinitate” are ca valori dominante:


a) dezvoltarea de relații între oameni
b) recunoașterea socială
c) competiția
d) dominația

4. Managementul comparat este util:


a) din punct de vedere teoretic
b) din punct de vedere practic
c) atât din punct de vedere teoretic cât și practic
d) din punct de vedere al practicii manageriale

5. În firmele germane procesul decizional are caracter:


a) centralizat
b) participativ
c) descentralizat
d) nici una din variante

6. Companiile britanice sunt organizate cu precădere:


a) pe divizii și funcțiuni
b) sub formă de holdinguri
c) pe funcțiuni
d) nici una din variante

7. Sistemul de motivare bazat pe performanțele salariaților se aplică în:


a) Franța
b) Germania
c) Regatul Unit
d) nici una din variante
8. Ce tip de structură organizatorică predomină în firmele din SUA?
a) structura organizatorică de tip piramidal
b) structura organizatorică de tip matricial
c) structura organizatorică pe produs
d) structura organizatorică de tip rețea

9. Potrivit opiniei lui F. Trompenaars, cele trei elemente care constituie geneza
diferențelor culturale sunt:
a) valorile, normele și concepțiile despre viață
b) relațiile dintre oameni, valorile și normele
c) atitudinea față de timp, relațiile dintre oameni și relația omului cu
natura
d) valorile, normele și relațiile dintre oameni
e) concepțiile de bază despre viață, relațiile omului cu natura și valorile și
normele

10. Care din urmatoarele elemente reprezintă, în viziunea lui G. Hofstede, caracteristică a
dimensiunii ecart al puterii mare/mic?
a) diferențierea rolurilor în societate
b) inegalitatea dintre indivizii unei societăți
c) intensitatea relației dintre indivizi
d) atitudinea oamenilor față de riscul evenimentelor viitoare

11. Care dintre următoarele implicaţii asupra managementului aparţin de individualism:


a) viaţa organizaţiei are la bază loialitatea şi simţul datoriei;
b) salariaţii nu aşteaptă ca firma să se ocupe de ei;
c) relaţiile dintre membrii organizaţiei au la bază o perspectivă morală;
d) relaţiile dintre membrii organizaţiei se bazează pe interese personale.

12. Managerii germani provin din:


a) elita intelectuală formată de „grandes écoles”;
b) toate păturile sociale;
c) clasele superioare;
d) toate variantele de mai sus

13. În ceea ce priveşte calităţile apreciate la managerii britanici, accentul se pune pe:
a) capacitatea de negociere şi influenţare ;
b) abilităţile interpersonale;
c) abilităţile organizatorice şi de control;
d) toate variantele de mai sus.

14. Procesul decizional în managementul japonez se bazează pe:


a) predominarea deciziei individuale;
b) obţinerea consensului majorităţii;
c) manifestarea stilului autoritar al managerilor;
d) nici una dintre variantele de mai sus.

15. Conform abordării lui Hofstede, în S.U.A se manifestă următoarele dimensiuni


culturale:
a) distanţa faţă de putere mare şi un pronunţat colectivism;
b) distanţa faţă de putere mică şi un pronunţat individualism;
c) evitarea medie a incertitudinii şi masculinitate relativă;
d) grad mare de evitare a incertitudinii şi feminitate pronunţată

16. În cntextul japonez, procesul de luare a deciziilor se caracterizează prin:


a) durata mare de luare și aplicare a deciziilor
b) durata mică de luare și aplicare a deciziilor
c) durata mai mică de luare și de aplicare a deciziilor decât în țările vestice
d) durata mică de luare a deciziilor și durata mare de aplicare a acestora
e) durata mare de luare a deciziilor și durata mică de aplicare a acestora

17. Relațiile de tip oyabun-kobun sunt:


a) relațiile care se stabilesc între firmele componente ale grupurilor economice
nipone
b) relații formale stabilite între șef și subordonat în cadrul firmelor nipone
c) relațiile dintre componenții unui grup de persoane dintr-o întreprindere
d) relații informale stabilite între o persoană mai în vârstă și alte persoane
mai tinere de pe niveluri ierarhice inferioare
e) relațiile dintre banca unui grup și companiile componente ale grupului
respectiv

18. Care din formularile prezentate in continuare constituie definirea corecta si completa a
managementului comparat:
a) managementul comparat consta in ansamblul elementelor care reflecta
similaritatile si deosebirile dintre managementul practicat in toate tarile lumii;
b) managementul comparat este stiinta care studiaza procesele si relatiile
manageriale din cadrul organizatiilor, descopera legitatile care le guverneaza si
concepe sisteme, metode, tehnici etc. de amplificare a eficacitatii si eficientei
organizatiei
c) managementul comparat se ocupa de managementul si activitatile corporatiilor
internationale si in mod specific cu asigurarea si controlul de fonduri, oameni
si informatii ce traverseaza frontiere naturale si politice;
d) managementul comparat are in vedere practica manageriala ce se realizeaza in
intreprinderile din diferite ramuri ale economiei nationale – industrie,
constructii, transporturi etc. – intr-o viziune comparatista
e) managementul comparat este stiinta care studiaza procesele si relatiile
manageriale din organizatii ce functioneaza in contexturi nationale
diferite, axandu-se asupra identificarii si analizarii asemanarilor si
deosebirilor manageriale, in vederea favorizarii transferului international
de know-how managerial si a cresterii functionalitatii, eficacitatii si
eficientei organizatiilor.

19. Care din elementele de mai jos reprezinta concepte caracteristice abordarii lui
Hofstede:
1. descentralizare/centralizare;
2. orientare pe termen scurt/lung;
3. grad de evitare a incertitudinii ridicat/redus;
4. distanta fata de putere mare/mica;
5. orientare institutionala/functionala.
a) (1-2-3);
b) (2-3-4);
c) (1-3-4);
d) (2-3-5);
e) (1-3-5).

20. G.Hofstede defineste cultura astfel:


a) modalitate prin care un grup de oameni rezolva problemele;
b) acea dominanta a spiritului care isi lasa amprenta asupra generatiilor prin operele
realizate de catre indivizi;
c) este rezultatul unor adausuri succesive de valori, cand se provoaca un lucru nou,
indiferent ca acest lucru se numeste interventia asupra naturii si fenomenelor ei, ori
corespunde cu realizare unui anumit obiectiv cu caracter social, a unor institutii de
organizare sociala, cu obtinerea unei imagini, a unei metafore poetice, etc.;
d) un sistem de conceptii mostenite istoric, exprimate simbolic, prin care oamenii
comunica, perpetueaza si-si dezvolta cunostintele si atitudinile fata de viata;
e) o programare mentala colectiva care ne face sa acceptam ceva impreuna cu
membrii natiunii sau grupului din care facem parte, dar nu cu componentii
altor grupuri sau natiuni.

21. La baza dimensiunii culturale „controlul incertitudinii intens/ redus” sta urmatoarea
caracteristica:
a) gradul de toleranta fata de nelinistea provocata de evenimentele viitoare;
b) inegalitatea dintre indivizii unei societati;
c) intensitatea relatiilor dintre indivizii unei societati;
d) numarul de niveluri ierarhice din cadrul structurii organizatorice;
e) diferentierea rolurilor in societate in functie de sex.

22. G. Hofstede caracterizeaza cultura prin patru dimensiuni:


1. individualism/colectivism;
2. distanta fata de putere mare/mica;
3. controlul incertitudinii intens/redus;
4. masculinitate/feminitate;
5. universalism/particularism;
6. specific/difuz;
7. afectiv/neutru.
Identificati in variantele de mai jos raspunsul corect:
a) 2,4,6,7
b) 2,3,4,5
c) 1,2,3,4
d) 4,5,6,7
e) 1,2,6,7

23. Studiul lui Hofstede ne permite să înțelegem mai bine valorile și stilul managerial
britanic:
1.păstrează o distanță redusă față de putere
2. suportă mai ușor decât alții incertitudinea
3. sunt cei mai individualiști
4. sunt cei mai colectiviști
5. se înscriu alături de Germania pe o cultură preponderent masculină
Identificați varianta corectă de răspuns:
a) 1,2,3,4
b) 1,2,3,5
c) 2,3,4,5
d) 1,2,4,5
e) 1,3,4,5

24. Dimensiunea „individualism / colectivism” se referă la:


a) accentul pus pe dezvoltarea indivizilor, respectiv a familiilor lor;
b) punerea intereselor grupului deasupra intereselor individuale;
c) urmărirea intereselor individuale;
d) apartenența la grupuri

25. Universalismul, ca una dintre laturile dimensiunii culturale


universalism/particularism, se explică prin:
a) acceptarea universalității principiilor, metodelor și tehnicilor de management
b) obligația oamenilor de a adera la standardele universale, la principiile
general valabile, admise de majoritatea componenților unei culturi
c) orientarea oamenilor către interesele generale ale grupului din care fac parte
sau la care aderă
d) tendința oamenilor de afaceri de a-și extinde afacerile în afara granițelor țării
e) tendința de globalizare manifestată pe plan mondial, care atrage tot mai multe
state

26. Care din următoarele elemente stă la baza dimensiunii afectiv/neutru :


a) stilul de comunicare dintre două persoane
b) amplitudinea tonului folosit în diferite culturi
c) intensitatea relației dintre indivizii unei societăți
d) gradul de implicare în viața altora
e) dacă relațiile dintre oameni se bazează mai mult pe rațiune sau pe
sentimente, stări emoționale

27. Principalele surse de performanță economică și succes managerial în firmele suedeze


sunt definite de :
a) orientarea spre piețele in ternaționale
b) focalizarea atenției pe resursa umană înalt calificată
c) încurajarea creativității și promovarea inovației
d) nici una din variante

28. Sistemul de managemt din Țările de Jos se caracterizează prin:


a) management corporatist
b) stil de conducere democratic-participativ
c) internaționalizare
d) toate cele de mai sus

29. Cea mai mare varietate a structurilor organizatorice este specifică firmelor:
a) germane
b) britanice
c) franceze
d) japoneze
30. Salarizarea are ca fundament calificarea – prin intermediul diplomelor sau atestatelor –
în:
a) Japonia
b) Germania
c) Regatul unit
d) Franța

31. Un grad mare de orientare pe termen lung arată că:


a) în societate contează foarte mult relațiile personale
b) țara promovează valorile legate de angajamentele pe termen lung și de
respectul pentru tradiție
c) țara nu pune preț pe conceptele de termen lung și orientare tradițională
d) nici una din variante

32. Statutul individului are la bază preponderent elementele câștigate în culturile:


a) germanice
b) orientale
c) Europei de Est
d) Americii Latine

S-ar putea să vă placă și