Sunteți pe pagina 1din 6

CAPITOLUL IV

SIMULAREA OPERAŢIUNILOR PE PIEŢELE FUTURES ŞI OPTIONS

4.1. Simularea operaţiunilor pe pieţe futures

Contractele futures pe valute, aceste titluri derivate coerent considerate


instrumente de gestionare a riscului valutar, pot fi utilizate, după cum s-a văzut, în
nenumărate situaţii pentru satisfacerea a nenumărate scopuri.
Pe piaţa futures acţionează atât investitori doritori să-şi asigure afacerile în
derulare,
contra riscului valutar şi care se numesc hedgeri (formatori de piaţă) cât şi investitori care
doresc să câştige din variaţiile de preţ ale contractelor futures în cadrul unei şedinţe de
tranzacţionare. Această categorie de investitori se numesc scalperi (speculatori).
Considerăm cazul unui speculator care doreşte să realizeze tranzacţii pe piaţa
futures a Bursei Române de Mărfuri cu contracte futures pe valute (ROL/USD şi
ROL/DEM) cu durata de tranzacţionare de o lună (20 noiembrie – 16 decembrie 1998) cu
scadenţa în 17 decembrie 1998.
Investitorul dispune de o sumă de 10.000.000 lei şi după contractarea unei agenţii
bursiere începe tranzacţionarea din 7 decembrie 1998. Operaţiunile desfăşurate în
prima zi în numele clientului (pe baza ordinelor primite) este cuprinsă în tabelul următor:

Număr V Număr Profit


Cod Număr Preţ unitar
ACTIV înreg. / de
brok ordin tranzacţie
B.R.M. C contracte - lei -
Dolar BRM Dec ’98 22 161 2201 C 10 10450,00 148485
10464,84848 27 161 2202 C 5 10450,00 74242
33 161 2203 C 5 10500,00 -175758
Total activ 20 /20 46969
Marcă BRM Dec ’98 6 161 2204 C 10 6220,00 88348
6228,83478 10 161 2205 V 5 6230,00 5826
12 161 2071 V 5 6230,00 5826
Total activ 20 10/10 100000
TOTAL GENERAL 40 146969

Profitul se calculează după formula:


P = N (Pr - Pt) x 1.000
unde: P = profit;
N = număr de contracte;
Pr = preţ regularizare;
Pt = preţ unitar de tranzacţie.
Dacă profitul astfel calculat este pozitiv, el reprezintă un câştig, iar dacă este
negativ reprezintă pierdere. Pentru a realiza profit, în cadrul operaţiilor de cumpărare de
contracte futures este necesar ca preţul unitar de tranzacţie să fie mai mic decât preţul de
regularizare, iar în cadrul operaţiunilor de vânzare preţul de tranzacţie să fie mai mare
decât preţul de regularizare. Preţul de regularizare este o medie ponderată a
preţurilor unitare de tranzacţie din cadrul unei şedinţe de tranzacţionare.
La sfârşitul primei zile de tranzacţionare, investitorul înregistrează un profit brut
de 146.969 lei datorită operaţiunilor desfăşurate pe cele 2 riguri ale Bursei Române de
Mărfuri: Dolar BRM – Dec 98 şi Marca BRM – Dec 98.
Situaţia detaliată a contului investitorului este prezentată în următorul tabel (în mii lei):
Cumparare
Profit stoc

Stoc final
Vanzare

Stoc Pret de Pret de Necesar în Existent în Înstiintare


Profit din Profit total Comisioane
net

Activ initial regula-rizare regula-rizare marja si în marja si în / apel în


tranzactii (*) BRM (**)
net anterior curent rezerva rezerva marja
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=3*|5-6|*% 12 13=12-11
Marca BRM 6203,00000 6228,83478 10 10 100,000 C 100,000 48,800
Dolar BRM 10410,00000 10464,84848 20 46,969 20 C 46,969 48,800 8371,878
Total 146,969 146,969 97,600 8371,878 10049,369 1677,490
9-10= 49,369 Înstiintare
* Profitul total este evidenţiat în suma existentă în contul pentru marje.
** Comisioanele datorate bursei sunt extrase din suma existentă în contul pentru marje.

Pentru tranzacţiile realizate, Bursa Română de Mărfuri percepe un comision de


2.400 lei / contract, astfel că profitul brut se diminuează cu suma de 97.600 lei,
obţinându-se un profit net de 49.369 lei. Nivelul garanţiilor perceput de Departamentul
Clearing al BRM se calculează după următoarea formulă:
Nm = 4% Pr (V – C) x 1.000
unde: Pr = preţ de regularizare;
V = numărul de contracte futures vândute;
C = numărul de contracte cumpărate;
Nm = necesarul în marjă.
Se observă că necesarul în marjă se calculează la soldul net al poziţiilor deţinute
de către investitor la sfârşitul zilei de tranzacţionare. Deci, necesarul în marjă calculat se
ridică la valoarea de 8.371.878 lei. Situaţia operaţiunilor desfăşurate în cea de a doua zi
este cuprinsă în tabelul următor:

Număr V Număr Profit


Cod Număr Preţ unitar
ACTIV înreg. / de
brok ordin tranzacţie
B.R.M. C contracte - lei -
Dolar BRM Dec ’98 57 161 2072 V 15 10473,00 -755844
10523,38961 65 161 2233 C 10 10490,00 333896
Total activ 25 15/10 -421948
Marcă BRM Dec ’98 43 161 2231 C 15 6225,00 40000
6227,66666 51 161 2232 V 15 6229,00 20000

Total activ 30 15/15 60000

TOTAL GENERAL 55 -361948

Putem observa că la activul dolar BRM – decembrie ’98, investitorul a înregistrat


o pierdere de 421.948 lei datorată celor 15 contracte vândute la un preţ unitar de
tranzacţie de 10.473 lei / USD situat sub preţul de regularizare stabilit la sfârşitul zilei de
tranzacţionare la 10.523,38961 lei / USD. La activul marcă BRM – decembrie ’98,
investitorul a înregistrat un profit brut de 60.000 lei, insuficient însă pentru a compensa
pierderea înregistrată la activul dolar BRM – decembrie ’98.
În urma tranzacţionării unui număr de 55 contracte futures (25 contracte futures pe
activul de bază dolar şi 30 contracte futures pe activul de bază marca germană)
investitorul a încheiat ziua cu o pierdere din tranzacţii de 361.948 lei.
Situaţia contului investitorului se prezintă în următorul tabel:

Cumparare

virtual final
Profit sold
Stoc

Vanzare
Pret de Pret de Necesar în Existent în

virtual
initial

(net)
Stoc
virtual Profit din Profit total Comisioane Marja
Activ regula-rizare regula-rizare marja si în marja si în
initial tranzactii (*) BRM (**) variabila
anterior curent rezerva rezerva
(net)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=3*|5-6|*% 12 13=12-11
Marca BRM 2,00000 6227,66666 15 15 60,000 C 60,000 73,200
Dolar BRM 20 C 1064,84848 10523,38961 1170,822 15 10 -421,948 15 C 748,874 61,000 6314,033
Total 1170,822 -361,948 808,874 134,200 6314,033 10724,044 4410,010
9-10= 674,674 Înstiintare

Deşi în ziua respectivă, investitorul a înregistrat o pierdere din tranzacţii de


361.948 lei, în cont se înregistrează un profit net de 674.674 lei, în cea de a doua zi
în care investitorul a desfăşurat operaţiuni de vânzare / cumpărare cu contracte futures.
Această situaţie interesantă poate fi explicată în următorul mod: datorită poziţiei
“long” asumată de investitor prin cele 20 de contracte cumpărate anterior şi care au fost
marcate la piaţă în ziua precedentă la preţul de 10.464,84848 lei / USD, la care se adaugă
creşterea preţului de regularizare la activul de bază dolar BRM – decembrie ’98 la nivelul
de 10.523,38961 lei / USD, s-a obţinut un profit virtual de 1.170.822 lei.
Din acest profit eliminând pierderea zilei şi comisioanele datorate tranzacţiilor
(care se ridică la 134.200 lei) se obţine profitul net de 674.674 lei.
Necesarul în marjă la sfârşitul celei de a doua zile s-a redus la 6.314.033 lei
datorită şi reducerii poziţiei “long” cu 5 contracte futures.
În cele două zile, investitorul a realizat o creştere a fondurilor cu 724.044 lei.
În ziua a treia, volumul tranzacţiilor realizate de către investitor este conţinut în
tabelul următor:

Număr Cod Număr V Număr Preţ unitar Profit


ACTIV
înreg. brok ordin / de tranzacţie
B.R.M. C contracte - lei -
Dolar BRM Dec ’98 57 161 2072 V 15 10473,00 -755844
10523,38961 65 161 2233 C 10 10490,00 333896
Total activ 25 15/10 -421948
Marcă BRM Dec ’98 43 161 2231 C 15 6225,00 40000
6227,66666 51 161 2232 V 15 6229,00 20000

Total activ 30 15/15 60000

TOTAL GENERAL 55 -361948

În ringul dolar BRM – decembrie ’98, investitorul a realizat o singură


tranzacţie cu un contract futures, la un preţ unitar de tranzacţie de 10.525 lei / USD.
Datorită tendinţei pieţei (de vânzare) care a deplasat preţul de regularizare în jos până la
valoarea de 10.492,47311 lei / USD, investitorul a înregistrat o pierdere de 32.527 lei.
În celălalt ring, marca BRM – decembrie ’98 volumul tranzacţiilor s-a ridicat la 30
contracte vândute, operaţiuni care au dus la sfârşitul zilei un câştig de 298.161 lei
diminuat însă la valoarea de 265.635 lei, de pierderea din ringul dolar BRM. Situaţia
investitorului este conţinută în următorul tabel (în mii lei):
Cumparare

virtual final
Profit sold

Stoc
Vanzare

Pret de Pret de Necesar în Existent în


virtual
initial

(net)
Stoc

virtual Profit din Profit total Comisioane Marja


Activ regula-rizare regula-rizare marja si în marja si în
initial tranzactii (*) BRM (**) variabila
anterior curent rezerva rezerva
(net)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=3*|5-6|*% 12 13=12-11
Marca BRM 6227,66666 6301,39455 30 291,163 30 V 298,163 73,200 7561,673
Dolar BRM 15 C 10523,38961 10492,47311 -463,747 1 -32,526 16 C -496,274 2,440 6715,182
Total -463,747 265,636 -198,110 75640,000 14276,856 10450,293 -3826,563
9-10= -273,750 Apel marja

Datorită tendinţei adverse a pieţei (de scădere), investitorul nu a reuşit să încheie


poziţia “long” deţinută la cele 15 contracte futures pe dolar care aduc o pierdere de
463.747 rezultată din marcarea la piaţă la care se adaugă pierderea din tranzacţii în
valoare de 32.526 lei. Profitul realizat pe activul de bază marca germană nu este suficient
pentru a acoperi pierderile înregistrate la activul de bază dolar. Necesarul în marjă pentru
cele două
active se ridică la valoarea de 14.276.856 lei în urma marcării la piaţă a celor două active.
Existentul în cont se ridică la valoarea de 10.450.293 lei, în urma diminuării
existentului în marfă anterior cu suma de 273.750 lei ce reprezintă pierderea totală din
ziua respectivă. Aşadar investitorului i se face apel în marjă prin care investitorul trebuie
să vireze în cont suma de 3.826.563 lei până la începerea şedinţei de tranzacţionare
următoare.
Această sumă nu reprezintă nicidecum o pierdere, ci reprezintă o completare a

S-ar putea să vă placă și